MENÜ

Kiss Zoltán honlapja

...
 

A könyvtárak szociális feladatai : kalandozás az Interneten = Baranyai könyvtári info : baranyai önkormányzati könyvtárak lapja, 2002. (4. évf. ) 7– 8. sz. p. 15–17.

 

                Rögvest Merseburgba toppanunk, ha internetes kalandozásunk kiindulópontjául a magyar könyvtárak honlapjait választjuk. (http://www.mek.iif.hu/porta/virtual/magyar/opac.htm) A könyvtárak szervezeti és működési szabályzatába rejtve legfeljebb effélékkel találkozhatunk: “Az alaptevékenység keretében elvégzendő feladatok a hátrányos helyzetű rétegek (vakok, csökkent látóképességűek, mozgáskorlátozottak stb.) ellátása; nemzeti és etnikai kisebbségekhez tartozó megyei lakosok könyvtári ellátásának megszervezése ill. elvégzése.” S a “könyvtári demokratikus” kulcsmondat: “Rendelkezésére áll minden érdeklődőnek.” (http://www.vfmk.hu/konyvtar/szab2/szab_2.htm) A szociális segítségnyújtás másik könyvtári formája a beiratkozási kedvezmények alkalmazása. Példáért elugorhatunk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár használati szabályzatára. (www.fszek.hu) A legtöbb megyei ill. városi könyvtárban létezik vakok és gyengénlátók számára hangoskönyvtár. Szegeden 2001-ben ünnepelte 20. évfordulóját. (http://www.sk-szeged.hu/szervezet/fiokhalozat/hangos/szulinap/torta.htm)

                S most az Alpokon keresztül veszteségek nélkül közlekedő hadakat, s a dicső győzelmeket idéző honlapra érkezünk. (http://www.soros.hu/dont2001/437ok.htm) “Döntések 2001 könyvtár-támogatási program”. A támogatott programok többsége valamilyen szociális feladat köré szerveződik: a közhasznú információs szolgálat fejlesztése ill. kialakítása kiváltképp jól jöhet a munkanélküliek számára, de pályáztak egészségkárosodottak, idősek, vakok és gyengénlátók könyvtári ellátását segítő tervek megvalósítására, valamint gyakoriak a nemzetiségi könyvtári ellátást fejlesztő programok is.

                A szorosan vett könyvtári szociális funkciók után a tájékoztatás szempontjából szóba jöhető oldalakra utalnék, hiszen a könyvtárak legfőbb feladata e témában is az információszolgáltatás. Az egyes területek könnyen bejárhatók egy-egy jól megtervezett honlapról:

Munkanélkülieknek: http://www.romacentrum.hu/munkavilaga/munka.htm

Vakok, gyengénlátók: http://www.mvgyosz.hu

Drog: http://www.droginfo.hu/

Alkohol: http://www.anonimalkoholistak.hu/

Szegénység: http://www.autonomia.hu/magyar/indexhu.html

Közösségfejlesztés: http://194.38.125.230/weblapok.nsf/pages/kofehu

                Csattanóként a Szociális és Családügyi Minisztérium honlapját ajánlom, amely minden témában kiindulópontunk lehet, hiszen erről az eddigi címek többségére is könnyen eltalálhatunk egy-két klikkeléssel. (http://www.szcsm.gov.hu/tartalom.html) Rengeteg információhoz juthatunk a családpolitikai rendszerről; a segélyek és támogatások teljes köre megtalálható itt; valamint azoknak az állami és civil támogató szervezeteknek a honlapjai, melyek a társadalmi egyenlőtlenségek kiegyenlítésében érdekeltek. Jól szerkesztett, ugyanakkor felsorolhatatlanul adatgazdag ez a honlap. Ízelítőül klikkelési lehetőségeket emelek ki: Idősek magyarországi otthonai; Idősek klubja; Nyugdíjasházak; Országos Fogyatékosügyi Tanács; Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány; Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége; Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ); Értelmi Fogyatékosok és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége; Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége; Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége; Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet; Családvédelmi szolgálatok; Telefonos lelkisegély-szolgálatok; Anyaotthonok; Krízisszállók; Munkaügyi központok; Nagycsaládosok Országos Egyesülete; Gólyahír Egyesület; Átmeneti szállók; Éjjeli menedékhely; Hajléktalanok rehabilitációs otthonai; Hajléktalanok szociális otthonai; Népkonyha; Utcai gondozószolgálatok; Szociális foglalkoztatók; Magyar Karitász Alapítvány; Menhely Alapítvány; Magyar Máltai Szeretetszolgálat Budapesti Központ; Magyar Vöröskereszt. (Minden témakörben lehetőség van kérdéseket feltenni, ill. véleményt nyilvánítani, valamint kereső segíti a tájékozódást.) E honlapról is elérhető tematikus klikkgyűjtemény a szocialpolitika.lap.hu.

                A kalandozásban elfáradók kipihenhetik magukat a Könyvtári Figyelő 47. évfolyam, 2001. 1. számában található cikk elolvasásával: Kövesháziné Muntyán Alexandra: Társadalmi hátrányban lévő olvasók könyvtári ellátása. (http://www.oszk.hu/kiadvany/kf/2001/1/koveshazy.html) Ebből kölcsönözzük zárógondolatként: “Napjainkban a korszerű könyvtár funkciói között növekvő súllyal tartjuk számon a – társadalmi változások eredményeként a lakosság egyre nagyobb arányaiban megjelenő – hátrányos helyzetű olvasók támogatását.”

 

Asztali nézet