MENÜ

Kiss Zoltán honlapja

...
 

Gyurcsány Ferenc lyukas önéletrajza, avagy az MSZMP és Pinokkió elvtárs kalandja

 

Aki meg akarja ismerni Gyurcsány Ferenc életútját, felkeresheti a miniszterelnöki honlapot, azon pedig elolvashatja önéletrajzát. Bárki számára nyitott könyv az élete, egyes lapjai mégis vitára ingerelték a Heti Válasz olvasóit. „Ő maga a pártba nem lép be.” – írta Szőnyi Szilárd. (2004. 09. 30. p. 10.) De volt valaki, Staub Ernő, aki azt akarta elhitetni a jobboldali olvasóközönséggel, hogy Fletó MSZMP-tag volt. (2004. 11. 11. p. 65.) A sanda gyanút sokáig elhessentettem magamtól, újra és újra elolvasva az önéletrajzát. Hát persze, csak tudja, hiszen a saját életét ő ismeri a legjobban: nem írja, tehát nem volt a Párt tagja! Becsületes ember ilyen eseményt nem titkol el a közvélemény elől. Miért tenné, hiszen a vörös csillag mellett is szót emelt, ő ezt nem szégyellheti? Azt megértem, hogy a Dialógus Békemozgalommal való afférját nem említi az önéletrajzában, hiszen mégsem regényt akar írni. Egyetlen sortól viszont csak nem riad vissza: „1982-től MSZMP-tag.”

A gyanú már befészkelte magát a fejembe, bizonyítékért a Baranya Megyei Levéltár MSZMP Archívumához fordultam:

„[A JPTE Tanárképző Kara Természettudományi Tanszékek I. MSZMP alapszervezeti taggyűlésének jegyzőkönyve:]

Gyurcsány Ferenc elmondotta […a] mozgalmi munkában megtalálta személyisége kiteljesedésének lehetőségeit, munkáját az MSZMP tagjaként szeretné tovább folytatni. [Gáspár János ajánlásából:] Már elsőéves korában tagja lett a KISZ bizottságnak. 1982-ben a Tanárképző Kar KISZ titkárává választották. […] A párt politikáját érti, tevékenységével annak propagandistája. A párttagnak jelentkezők elméleti politikai alapismeretei c. füzetet feldolgozta. Tevékenysége és marxista-leninista világnézete alapján az MSZMP-be való felvételét az ajánló javasolja. […] A taggyűlés egyhangúlag fogadta el Gyurcsány Ferencet párttagnak.”

És itt egy másik önéletrajz.

„[Az MSZMP Janus Pannonius Tudományegyetemi Végrehajtó Bizottsága 1982. június 15-i soronkívüli ülésének jegyzőkönyve:]

Gyurcsány Ferenc 1961-ben született. Szülei elváltak, édesanyjával él, aki fonónő. 1979-ben érettségizett, 1980-től főiskolai hallgató. Jeles érettségivel vették fel és ezt a szintet kitartó, szorgalmas munkával tartani tudta. Saját feladatainak pontos ellátása mellett sok segítséget nyújt csoporttársainak az új tanulási módszerek kialakításában, a beilleszkedésben. A társadalmi, közéleti tevékenysége kiemelkedő. Már I. éves korában tagja lett a KISZ Bizottságnak. 1982-ben a Tanárképző Kar KISZ titkárává választották. Az 1.600 fős KISZ szervezet munkájának irányítását ezideig kitűnően végezte. Rendkívüli aktivitása, a vitákban való részvétele és állásfoglalásai egyértelműen igazolják politikai hovatartozását. Ajánlói, Gáspár János és alapszervezete egyhangúlag javasolják felvételét.”

Hát mégis…

 

„Igen, belépek a pártba is. Mondhatni, automatikusan együtt jár a KISZ-bizottsági tagsággal, hogy oda felvesznek.” [Debreczeni, p. 51.]

 

Asztali nézet