MENÜ

Kiss Zoltán honlapja

...
 

1. Gondolatok egy Ady-vers kapcsán == A Berzsenyi Dániel Gimnázium Évkönyve az 1976/77-es iskolai évről, 1977. p. 44–52. [Hévizi Ottóval és Mátyás Péterrel]

R[óla].: Vitályos László: Ady-bibliográfia. p. 126.

2. Kommunikáció-kényszer == Posztulátum, 1980. február. p. 9–32.

3. Konrád György: A városalapító c. regényéről készült elemzés I. része == Posztulátum, 1980. szeptember. p. 89–99.

4. Láng János tükörkép-elméletéről == Posztulátum, 1981. szeptember. p. 1–13.

5. Pikler Gyula jogfilozófiája : szociológia szakdolgozat. ELTE, 1987. 92 p.

R.: Nagy Endre: Pikler Gyula… == Világosság, 1991. február. p. 91. uez.: Eszme és valóság. p. 57.

6. Kalapács János: A szociológiáról – alapfokon. [Könyvism.] == Janus, VI.2. 1989. tél. p. 62–67.

7. "Csak fölszéllel vagyok bolond... " Kísérlet a Hamlet cselekményének rekonstruálására == Jelenkor, 1993. július–augusztus. p. 645–650.

R.: https://library.hungaricana.hu/hu/view/DunantuliNaplo_1993_07/?pg=353&layout=s

Sándor Iván: Hamlet… == Jelenkor, 1993. november. – p. 936. p. uez: Karácsonyi... 1993. uez.: Shakespeare... 2000.

Ajánló bibliográfia a középiskolások... 1996. – p. 65.

(Shakespeare: Hamlet. Matúra, 1993. – p. 19. [Fabiny Tibor]

Pálfi Ágnes: Puskin-elemzések. 1997. – p. 133.

A.M.: Shakespeare: Vihar. == Kritika, 1999. 5. – 43. p.)

Pethőné Nagy Csilla: Irodalom 9. osztályosoknak.

8. Legendák születése : Ormos Mária: "Soha, amíg élek!" Az utolsó koronás Habsburg puccskísérletei 1921-ben == Új Forrás, 1993. november. p. 56–75.

R.: Fegó Lajos: Pro Pannonia könyvek bibliográfiája.

Fátrai Erzsébet (szerk.): Az Új Forrás repertóriuma 1989–1998. – Tatabánya : JAMK, 1999. – 184 p. [81]

Speidl Zoltán: Végállomás Madeira : királykérdés Magyarországon 1919-1921. Budapest : Kairosz, 2012.

9. Fodor András: A révkalauz lámpái [Könyvism.] == Somogy, 1995. május–június. p. 261–262.

R.: Fodor András és Tüskés Tibor levelezése 3 : 1977–1997. Pécs : Pro Pannónia, 2010. – p. 440.

10. Határ Győző: Léptékváltás [Könyvism.] == Somogy, 1996. január–február. p. 92–93.

11. Anna Mária: Túlélésjáték [Könyvism.] == Somogy, 1996. január–február. p. 93.

R.: Tükrök között : Tüskés Tibor levelesládájából. Budapest, 2014. p. 352. – Szerkesztői lábjegyzet.

12. Dallos Szilvia: Forgatások mosolya [Könyvism.] == Somogy, 1996. január–február. p. 93.

13. Elmer István: Börtönkereszt [Könyvism.] == Somogy, 1996. január–február. p. 93–94.

14. feLugossy László: Atavisztikus levelek [Könyvism.] == Somogy, 1996. január–február. p. 94.

15. Tanai Bella: Virágalagút [Könyvism.] == Somogy, 1996. március–április. p. 204–205.

16. Antalics Ferenc: "Vihar a levelet ide-oda szórja" [Könyvism.] == Somogy, 1996. május–június. p. 294–295.

17. Bakony-Balatoni Kalendárium, 1996. [Könyvism.] == Somogy, 1996. május–június. p. 295.

18. Galagonya magyarok, Elmész, Magyar művelődéstörténet [Könyvism.] = Barainfo, 1999. október. Könyvjelző.

19. Nemzetközi felmérés az olvasói szokásokról a Csorba Győző Megyei Könyvtárban == Baranyai Könyvtári Info, 2000. október. p. 16.

20. Nem haragodnánk, de hartzolnánk == BUKSZ, 2004. 1. szám. http://buksz.c3.hu/0401/10szemle.pdf

21. A beszélgetésben szereplő személyek. In Ars poetica 1. : Beszélgetés Weöres Sándorral és Károlyi Amyval / szerk. Tüskés Tibor. Pécs : Csorba Győző Megyei Könyvtár, 2004. p. 22–23.

22. József Attila-konferencia a Csorba Győző Megyei Könyvtárban : 2006. március 24. == Baranyai Könyvtári Info, 2006. 3–4. sz. p. 14–16. ; Könyvtári Levelező/lap,  2006. 4. sz. p. 30–31. [Kisszabóné Trapl Ivettel]

23. Gyurcsány esete a pécsi Dialógus-csoporttal == Magyar Nemzet, 2006. november 14. p. 5.

http://mno.hu/migr_1834/gyurcsany-esete-a-pecsi-dialoguscsoporttal-477782

24. Megjegyzések egy mondathoz = Élet és Irodalom, 2007. 22. sz.

R.: Nóvé Béla: A független békemozgalom kezdetei = Élet és Irodalom, 2007. június 22. In uő: Múltunk, ha szembejön : önkényuralmi emlékeink. Budapest : Noran Libro, 2013. p. 76–83. [77]

25. [Dialógus békemozgalom pécsi csoportja] == Pécs lexikon 1. köt. Pécs, 2010. p. 168.

26. Gyánti István–Katona Anikó–Szabolcsiné Orosz Hajnalka: Pécs Város Közművelődési Könyvtárától a Csorba Győző Könyvtárig : 70 éves a közművelődési könyvtár Pécsett : 1943–2013 (Csorba Győző Könyvtár kiadványai, 1.). – Pécs : Csorba Győző Könyvtár, 2013. – 175 p. – Munkatárs.

27. Írástudók szóharcai : a Szabad Tanítás Magyar Országos Kongresszusa == Kerekes Imre (szerk.): Öttorony vonzásában : dolgozatok a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének műhelyéből 1. (Csorba Győző Könyvtár kiadványai, 2.). – Pécs : Csorba Győző Könyvtár, 2014. – p. 76–88.

R.: http://dfk-otka.sze.hu/images/7%20-%20Somlo%20Allambolcs%20reszlet%20-%20Somlo%20elete%20es%20palyaja.pdf

204. oldal.

28. Gyánti István–Kiss Zoltán: A mohácsi busójárás bibliográfiája : 1862–2014 (Csorba Győző Könyvtár kiadványai, 3.). – Pécs : Csorba Győző Könyvtár, 2015. – 207 p. 

R.: https://www.youtube.com/watch?v=ihNgrX85gO8

Ferkov Jakab: A nemzetiségek kultúraátadási sajátosságai Mohács példáján = Forrás, 2015. júl.–aug. – p. 153–154.

Kégli Ferenc: Egy közösségmegtartó, közösségformáló bibliográfia A mohácsi busójárás bibliográfiája (1862–2014) == Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. – 24:5 (2015. okt.) – p. 46–49.

29. „Rettenetes Kázmér” avagy „a nemzet vízhordó szamara” : Horváth Kázmér (18931973) életrajza == Gyánti IstvánKiss Zoltán (szerk.): Történetek Baranyából : dolgozatok a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének műhelyéből 2. (Csorba Győző Könyvtár kiadványai, 4.). – Pécs : Csorba Győző Könyvtár, 2016. – p. 140–160.

R.: Tegzes Ferenc: Emlékező és emlékeztető lobogótartók a mohácsi Széchenyi téren... == Gyánti István, Kult László (szerk.): Tanulmányok Ódor Imre emlékére. – Pécs : MNLBML, 2019. – p. 448.

30. Gyánti István–Kiss Zoltán: A harkányi gyógyvíz és fürdőkultúra bibliográfiája : 1825–2015 (Csorba Győző Könyvtár kiadványai, 5.). – Pécs : Csorba Győző Könyvtár, 2016. – 292 p.

https://www.youtube.com/watch?v=LfrgUKu8HfM

R.: Kégli Ferenc: A harkányi gyógyvíz és fürdőkultúra bibliográfiája (1825–2015) == Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. – 25:6 (2016. jún.) – p. 47–49.

31. Gyánti István–Kiss Zoltán: Az első világháború pécsi vonatkozású irodalma == Bősz Attila (szerk.): A Nagy Háború emlékezete : A Dél-Dunántúl és az első világháború. Pécs : MNL BML, 2017. p. 315327.

32. Tüskés Anna: Tüskés Tibor : Válogatott bibliográfia [Recenzió] == Új Dunántúli Napló. 30:8 (2019. jan. 10.). p. 4.

A teljes cikket lásd a Könyvismertetések menüpontban.

33. Horváth Kázmér irathagyatéka a Magyar Nemzet Levéltár Baranya Megyei Levéltárában == Gyánti István, Kult László (szerk.): Tanulmányok Ódor Imre emlékére. – Pécs : MNLBML, 2019. – p. 279–288.

34. Kiss Zoltán–Kisszabóné Trapl Ivett: A könyvtáros álma, avagy digitális kutatószobák a felhőben == Könyv, könyvtár, könyvtáros. – 28:5 (2019. máj.). – p. 22–24.

35. Blutman László: A rejtélyes tiszaeszlári per.  Budapest : Osiris, 2017. == http://kozos-dolgaink.hu/rejtelyes-tiszaeszlari

 

 

 

 

A tiszaeszlári per bibliográfiája == http://tiszaeszlarbibliografia.freewb.hu

Blutman László: A rejtélyes tiszaeszlári per. – Budapest : Osiris, 2017. – 511 p.

Forrás: http://tiszaeszlarbibliografia.freewb.hu/2011---/
Blutman László: A rejtélyes tiszaeszlári per. – Budapest : Osiris, 2017. – 511 p.

Forrás: http://tiszaeszlarbibliografia.freewb.hu/2011---/
Blutman László: A rejtélyes tiszaeszlári per. – Budapest : Osiris, 2017. – 511 p.

Forrás: http://tiszaeszlarbibliografia.freewb.hu/2011---/

R.: Blutman László: A rejtélyes tiszaeszlári per. Budapest : Osiris, 2017.

 

 

 

Mendly Lajos: Bányászattörténeti bibliográfia

http://archiv.baralib.hu/?q=banyaszattortenet-bibliografia

 

Alkalmi vers az örökkévalóságnak == http://www.jelenkor.net/pecs/137/alkalmi-vers-az-orokkevalosagnak

R.: http://www.jelenkor.net/interju/176/eves-lapzarta-havasreti-jozsef

 

Mészáros B. Endre: Leporolja a gondolatokat : Milyen titkokat rejtenek egy profi könyvtáros szürke hétköznapjai? == Dunántúli Napló. - 27:112 (2016. máj. 13.), p. 5. : ill.

http://www.bama.hu/baranya/kultura/milyen-titkokat-rejtenek-egy-profi-konyvtaros-szurke-hetkoznapjai-664891/

http://web.archive.org/web/20180624092002/https://www.bama.hu/kultura/milyen-titkokat-rejtenek-egy-profi-konyvtaros-szurke-hetkoznapjai-664891/

 

A Nagybereki Állami Gazdaság után [dokumentumfilm]

https://www.youtube.com/watch?v=3mlH5a1th4g

 

https://www.youtube.com/watch?v=sM5EqAJoJuU

Pécs–Baranya évszázadai – Történetek Baranyából (2018. november 15-16.)

Dénes Gizella.

https://www.youtube.com/watch?v=71ZnV5RXLFA

Pécs-Baranya évszázadai - konferencia 2. nap (2019. november 15.)

Nagy Ferenc.

 

Király István: Napló. – 2. kiadás (néhány lábjegyzet)

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ---

 

 

Asztali nézet