MENÜ

Kiss Zoltán honlapja

...
 

Károly király Szombathelyen? == Dunántúl, 1920. február 21. – p. 3.

Károly excsászár Lichensteinnél egy csónakon átjutott a Rajnán és titkosutakon Ausztriába és onnét pedig Szombathelyre érkezett.

A kormányzó Károly király rekviemjén == Dunántúl. 15:75 (1925. ápr. 2.) p. 3.

Zita királyné nem engedi... == Dunántúl. 15:84 (1925. ápr. 15.) p. 1.

...meg, hogy Károly király visszaemlékezéseit nyilvánosságra hozzák.

IV. Károly király emlékére == Dunántúl. – 15:214 (1925. szept. 23.) – p. 1.

... kápolnát emelnek Déneslakon, ahol repülőgéppel leszállott.

 

---

Károly király Magyarországon == Pécsi Est, 1921. okt. 25. p. 1–2.

 

Ma hallgatták ki Beniczkyt == Pécsi Est, 1922. jan. 17. p. 1.

A király puccsal kapcsolatosan folyamatba tett bünügyben...

Már Zita királyasszonytól is félnek == Pécsi Est, 1922. jan. 21. p. 1.

A király gyermekei Madeirába utaznak == Pécsi Est, 1922. jan. 26. p. 1.

Útban Madeira felé == Pécsi Est, 1922. jan. 27. p. 1.

Zita királyasszony köszönetet mondott Svájcnak == Pécsi Est, 1922. jan. 28. p. 1.

Zita királyasszony Medina del Campoban == Pécsi Est, 1922. jan. 31. p. 1.

Andrássyék a bíróság előtt == Pécsi Est, 1922. febr. 2. p. 1.

A legitimistapárt megalakulása == Pécsi Est, 1922. febr. 5. p. 1.

Jugoszlávia és Károly király civilistája == Pécsi Est, 1922. febr. 12. p. 1.

Jövő héten döntenek a Király évjáradékáról == Pécsi Est, 1922. febr. 17. p. 4.

... A királykérdést ne bolygassuk... == Pécsi Est, 1922. febr. 28. p. 1.

Hogyan él Károly Madeira szigetén? == Pécsi Est, 1922. márc. 3. p. 3.

A legitimista párt szervezkedése Pécsett == Pécsi Est, 1922. márc. 4. p. 2.

Károly király Wight szigetén == Pécsi Est, 1922. márc. 8. p. 1.

Májusban költözik Károly király Wight szigetére == Pécsi Est, 1922. márc. 12. p. 1.

Cáfolat Károly király haláláról == Pécsi Est, 1922. márc. 31. p. 1.

A király állapota súlyos == Pécsi Est, 1922. márc. 31. p. 4.

Károly király felgyógyulásához kevés a remény? == Pécsi Est, 1922. ápr. 1. p. 1.

A nagybeteg király == Pécsi Est, 1922. ápr. 2. p. 1.

Őfelsége szombaton délelőtt halt meg == Pécsi Est, 1922. ápr. 4. p. 1.

Tegnap... a mozielőadások szüneteltek == Pécsi Est, 1922. ápr. 4. p. 3.

IV. Károly és a béke == Pécsi Est, 1922. ápr. 5. p. 1.

Szerdán temetik Magyarország királyát == Pécsi Est, 1922. ápr. 5. p. 1.

Gyászistentiszteletek a királyért a pécsi templomokban == Pécsi Est, 1922. ápr. 6. p. 1.

Ma tárgyalták a királyi család hátramaradottainak ügyét == Pécsi Est, 1922. ápr. 7. p. 1.

A vármegye munkájából : Megemlékezés IV. Károlyról == Pécsi Est, 1922. ápr. 7. p. 2.

Treuga Dei a király koporsója felett == Pécsi Est, 1922. ápr. 8. p. 1.

Nem szavazzák meg az osztrák hitelt, ha nem ad civilistát a királyi családnak == Pécsi Est, 1922. ápr. 9. p. 1.

Miért maradt el Pécsett a gyászközgyűlés? == Pécsi Est, 1922. ápr. 11. p. 2.

IV. Károly királynak magyar könyvtárt vittek Funchalba == Pécsi Est, 1922. ápr. 16. p. 2.

Még nincs döntés a Zita királyasszony ügyében == Pécsi Est, 1922. ápr. 19. p. 1.

Somogyvármegye részvéttávirata Zita királynőhöz == Pécsi Est, 1922. ápr. 20. p. 3.

A királyi család eltartása == Pécsi Est, 1922. ápr. 26. p. 1.

A királyi család Spanyolországba költöztek == Pécsi Est, 1922. ápr. 30. p. 1.

Zita királynét Madridba várják == Pécsi Est, 1922. máj. 4. p. 1.

A magyar kormány segíteni akar a királyi családon == Pécsi Est, 1922. máj. 6. p. 1.

Hogyan halt meg a király? == Pécsi Est, 1922. máj. 7. p. 1.

Zita királyné a spanyol király vendége == Pécsi Est, 1922. máj. 9. p. 1.

A királyi család Spanyolországba érkezett == Pécsi Est, 1922. máj. 24. p. 1.

Zita királynénak leánya született == Pécsi Est, 1922. jún. 2. p. 3.

Megegyezés a királykérdésben == Pécsi Est, 1922. jún. 29. p. 1.

Az angol dunai flottila Mohácson [Glowworm] == Pécsi Est, 1922. júl. 11. p. 3.

Az antant kezdi sürgetni a királykérdés megoldását == Pécsi Est, 1922. júl. 18. p. 1.

Mise Károly király emlékezetére == Pécsi Est, 1922. aug. 18. p. 3.

IV. Károly koporsójáról Pécsre jutott babérlevelek == Pécsi Est, 1922. szept. 12. p. 2.

Zita királyné követe Budapesten : Levelet hozott a miniszterelnöknek : A királyi család anyagi helyzetének orvoslása == Pécsi Est, 1922. szept. 24. p. 2.

Vasárnap volt Ottó koronázási terminusa == Pécsi Est, 1922. okt. 3. p. 3.

A legitimisták a trónbetöltéséről szóló törvény végrehajtásáról == Pécsi Est, 1922. okt. 4. p. 1.

Andrássy és Apponyi a király végrendeletéről == Pécsi Est, 1922. okt. 26. p. 1.

Andrássy kéri a bíróság elé állítását == Pécsi Est, 1922. nov. 19. p. 1.

IV. Károly király szenvedése Madeirán és jámbor halála. 54 lap. Szent István Társulat == Pécsi Est, 1922. dec. 6. p. 4.

Megegyezés a kormány és Zita királynő között == Pécsi Est, 1923. márc. 6. p. 1.

Károly király arcképe == Pécsi Est, 1923. márc. 6. p. 3.

 

Az utolsó magyar király emléke == Mohácsi Hírlap. – 17:34 (1927. aug. 21.). – p. 3.

A királykérdés körül == Mohácsi Hírlap. – 19:1 (1929. jan. 6. ). – p. 1.

Ha csak belügy lenne, akkor is hosszú idő kellene a megoldáshoz.

A tihanyi IV. Károly király emlékünnepély == Dunavidék. 9:29 (1930. júl. 20.). p. 6.

IV. Károly király emlékünnepély Tihanyban == Dunavidék. 9:31 (1930. aug. 3.). p. 6.

A tihanyi emlékünnep == Dunavidék. 9:33 (1930. aug. 17.). p. 3.

Károly király emlékmise == Mohácsi Hírlap. – 21:16 (1931. ápr. 19.). p. 4.

== Mohácsi Hírlap. ?:? (1931. aug. 16.). p. 3.

Molnár Kálmán dr. == Dunavidék. 11:11 (1932. márc. 13.). p. 3.

Zita királyné meghívta, hogy Ottó királyi herceget magyar közjogra tanítsa.

IV. Károly király emlékünnep Tihanyban == Dunavidék. 11:32 (1932. aug. 7.). p. 3.

Emlékezés == Dunavidék. 11:33 (1932. aug. 14.). p. 2.

Egy elfelejtett évfordulóra == Dunavidék. 12:15 (1932. ápr. 9.). p. 1.

IV. Károly király halálának évfordulója == Dunavidék. 15:14 (1936. ápr. 5.). p. 3.

Károly király emlékünnep Tihanyban == Dunavidék. 15:33 (1936. aug. 16.). p. 3.

Ottó királyfi 24 éves == Dunavidék. – 15:48 (1936. nov. 29.). – p. 3.

November 20-án töltötte be életének 24. évét Ottó, Magyarországnak kényszer nélkül hozott törvényei szerint örökös királya.

IV. Károly király halálának 25. évfordulója == Dunavidék. 16:14 (1936. ápr. 4.). p. 4.

 

 

 ---

Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig. – Budapest : Magvető, 1978. – p. 168–216.

 

Stoffán György: Az utolsó Habsburg-kaland, [Egybekötve az "Én öltem meg Teleki Pált" című munkával]. – Besnyő : Stoffán György, 2003. – 92 p.

 

Hornyák Árpád: Magyar–jugoszláv diplomáciai kapcsolatok 1918–1927. – Újvidék : Forum, 2004. – p. 93–104, 109–114.

 

Sakmyster, Thomas: Admirális fehér lovon. – Budapest : Helikon, 2001. – p. 93–119.

 

Turbucz Dávid: Horthy Miklós. – Bővített, új kiadás. – Budapest : Napvilág Kiadó, 2014. – p. 101–108.

 

---

Képek a tihanyi IV. Károly emlékharang szenteléséről == Nemzeti Újság, 1926. aug. 22.

---

Gergely Ferenc–Kőhegyi Mihály: A Pécs–Baranya–Baja háromszög történelmi problémái 1918–21 között (Bajai dolgozatok, 1.). – Baja : Nagy Károly, 1974. – p. 41–45.

---

 

 

 

Ez a bibliográfia azon művek címeit tartalmazza, melyek a recenzió megírása során a kezembe kerültek, s akár a legcsekélyebb mértékben is, de foglalkoztak IV. Károly visszatérési kísérleteivel.

 

Bokor Péter: Isten akaratából. (Dokumentumfilm Habsburg Ottóról.)

 

Igmándy Hegyessy Géza (1882–1980) egykori testőrtábornok emlékezik. (Sebestyén János műsora.) = Kossuth Rádió, 1991. 2.9:21.05

 

Hory András visszaemlékezései (1921–1924) Bukarestben. MTA Könyvtára Kézirattár MS 10864/3

 

Kozma iratok. Adatgyűjtemény 1920–1922, 1920–1924. Országos Levéltár.

 

 

A témához az alábbi újságokban, folyóiratokban tájékozódhat(t)unk:

 

Dunántúl, ÉME Havi Tájékoztató, ill. ÉME Hivatalos Tudósító, Hazánk, Nemzeti Élet, Népszava, Pécsi Est, Pécsi Napló, Pesti Hírlap, Szózat, Vasvármegye 1921-es számai.

 

Magyar Szent Korona 1930, 1932-es számai és a História 1990. 5–6-os tematikus száma: Horthy Miklós életközelben.

 

Ormos Mária könyvéről három recenzió készült:

 

Kovács Gábor: Egy trónfosztás hiteles története. = A Helyzet, 1990. 2. 24:9

Dr. Vonyó József: „Soha, amíg élek!” = Új Dunántúli Napló, 1990. 5. 2:6

Vonyó József: Ormos Mária: „Soha, amíg élek!” = Baranya, 1990. 2. sz.:78–80.

 

IV. Károly utolsó útja Magyarországon. Budaörs - Tihany - Baja. Kiadja: Első Kecskeméti Hírlapkiadó- és Nyomda-Részvénytársaság, 1930.

IV. Károly visszatérési kísérletei. [Fehér könyv] Budapest : M. Kir. Minisztérium, é. n.

ÁDÁM Magda: A két királypuccs és a Kisantant. = Történelmi Szemle, 1982. 4. sz. p. 665-713.

ÁDÁM Magda: A "királypuccsok" és a Kisantant. = História, 1984. 1. sz. p. 19-22., 2. sz. p. 24-26.

ÁDÁM Magda: A kisantant 1920-1938. Bp., 1981.

ÁDÁM Magda: A kisantant és Európa 1920-1929. Bp., 1989.

ÁDÁM Magda: A kör bezárul. = História, 1980. 3. sz. p. 5-7.

ANDICS Erzsébet: Ellenforradalom és bethleni konszolidáció. Bp., 1948.

ANDRÁSSY Gyula: A királykérdés jogi szempontból. Bp., 1920.

ANDRÁSSY Gyula: Miskolczi programmbeszéde. Elmondatott 1920. január 18-án. Bp., 1920.

ANDRÁSSY Gyula gróf: Törvényes király és a magyar függetlenség. Bp., 1928.

ANDRÁSSY Gyuláné grófné: Soprontól Tihanyig. In: A királyné kíséretében. Bp., é. n.

Dr. ANGYAL Pál: Tanulmányok és beszédek a szociológia és büntetőjog köréből. 1922-1927. Bp., 1927.

Gróf Apponyi Albert hét előadása a magyar alkotmány fejlődéséről. Bp., 1923.

A magyar királyság Apponyi Albert gróf beszédeiben. Bp., 1933.

BALASSA Imre: A magyar királytragédia. IV. Károly. Bp., 1925.

BATTHYÁNY Tivadar Pallavicini György vádaskodásáról. Akták a rágalmakról. Bp., 1921.

BETHLEN István gróf: Beszédei és írásai. I. kötet. Bp., 1933.

BETHLEN István emlékirata 1944. Bp., 1988.

BETHLEN István titkos iratai. Bp., 1972.

BORBÁNDI Gyula: A Horthy-rendszer anatómiája. In Új látóhatár. Válogatás 1950-1989. Szerk.: Szeredi Pál. Bp., 1989.

BOROVICZENY, Aladár von: Der König und sein Reichsverweser. München, 1924.

BOROVICZÉNY Aladárné: Az entente fogságában. In A királyné kíséretében. Bp., é. n.

BREHM, Bruno: A kétfejű sas lehull. Bp., é. n.

BROOK-SHEPHERD, Gordon: Um Krone und Reich. Die Tragödie des letzen Habsburgerkaisers. Wien, 1968.

BUZA László, dr.: A királyválasztás joga. = Magyar Jogi Szemle, 1920.2:83-87.

BUZA László: A "trónfosztó" törvény értelme és jelentősége. = Magyar Jogi Szemle, 1922.2:118-120.

CSEKEY István, dr.: A kormányzó és jogköre. = Magyar Jogi Szemle, 1920.5:257-264.

CSEKEY István: Magyarország alkotmánya. Bp., 1943.

CSONKA Emil: Zita. Bp., 1990.

DÉVÉNYI Ivánné: Csernoch János tevékenysége az ellenforradalmi rendszer első éveiben. = Századok, 1977. 1:48-76.

DOMBRÁDY Lóránd: A legfelsőbb hadúr és hadserege. Bp., 1990.

Dr. EGYED István: Nemzetgyűlés. = Magyar Jogi Szemle, 1920. 3:129-135.

Az ellenforradalom hatalomrajutása és rémuralma Magyarországon 1919-1921. (Szerk.: Nemes Dezső) Bp., 1953.

Dr. EREKY István: A magyar trón megüresedésének kérdéséhez. Bp., 1921.

FARKAS Gábor: Politikai viszonyok Fejér megyében 1919-1945. Bp., 1980.

A fasiszta rendszer kiépítése és a népnyomor Magyarországon 1921-1924. (Szerk.: Nemes Dezső) Bp., 1956.

FEHÉR András: A magyarországi szociáldemokrata párt és az ellenforradalmi rendszer 1919 augusztus - 1921. Bp., 1969.

Dr. FERDINANDY Géza: A királyválasztás joga. = Magyar Jogi Szemle, 1921. 1:35-49.

Dr. FERDINANDY Géza: A királyválasztás joga. Bp., 1920.

FERDINANDY Gejza: A szabad királyválasztás joga. Válasz Ráttkay R. Kálmán Dr.-nak. Bp., 1921.

FOGARASSY László: IV. Károly második restaurációs kísérletének katonai története. A „budaörsi csata”. = Hadtörténelmi Közlemények, 1971. 2:314-341.

FOGARASSY László: Anton Lehár: Erinnerungen. (Recenzió.) = Századok, 1975. 5-6: 1129-1130.

FOGARASSY László: Bevezetés a burgenlandi kérdés forrásaiba és irodalmába. = Soproni Szemle, 1971. 2:138-145.

FOGARASSY László: A Horthy-hadsereg bevonulása a Tiszántúlra. In A Debreceni Déri Múzeum évkönyve 1973. Debrecen, 1975. p. 221-241.

Dr. FOGARASSY László: Lajtabánság. = Legújabbkori Múzeumi Közlemények, 1967. 1-2:66-77.

FOGARASSY László: A nyugat-magyarországi kérdés katonai története. I. rész. 1918 december – 1921 augusztus. = Soproni Szemle, 1971. 4:291-302.

FOGARASSY László: A soproni népszavazás. = Soproni Szemle, 1971. 4:335-347.

FOKTEŐY Balázs: A királycsinálók. I. A kisebbik Andrássy. II. Vázsonyi Vilmos – Rakovszky István. Bp., 1922.

FOLKUSHÁZY Lajos – BENGYEL Sándor: Az 1921 évi októberi király látogatás katonai műveleteinek leírása. Bp., 1922.

Dr. FÖLDVÁRI Béla: Legitimizmus, restauráció, revízió. Bp., 1934.

GARAMI Ernő: Forrongó Magyarország. Emlékezések és tanulságok. (Reprint) Bp., 1989.

GERGELY Jenő: A püspöki kar tanácskozásai. Bp., 1984.

GONDA Imre, Niederhauser Emil: A Habsburgok. Bp., 1977.

GOSZTONYI Péter: A kormányzó, Horthy Miklós. Bp., 1990.

GÖMBÖS Gyula:  Egy magyar vezérkari tiszt bíráló feljegyzései a forradalomról és ellenforradalomról. Bp., 1920.

GÖMBÖS Gyula: Keresztény Kisgazda-, Földmíves- és Polgári Párt ügyvezető alelnökének beszéde Szegeden, 1922. márc. hó 27-én a Tisza-szálló nagytermében tartott népgyűlésen.

GRATZ Gusztáv: A forradalmak kora. Bp., 1935.

GRATZ Gusztáv: A világháború utáni kor története.

HARONGODY János: Politikai aprószentek. Friedrich István – Beniczky Ödön – Haller István – Sándor Pál – Szilágyi Lajos – Szmrecsányi György – Ugron Gábor. Bp., 1922.

HEGEDÜS Sándor: Az utolsó trónfosztás. Bp., 1970.

HORTHY Miklós: Emlékirataim. Bp., 1990.

Horthy Miklós titkos iratai. Bp., 1962.

HORY András: Bukaresttől Varsóig. Bp., 1987.

HUSZÁR Károly: A mi királyi családunk. Bp., 1918.

HUSZÁR Vilmos: Életem regénye. Bp., 1930.

JÁSZI Oszkár: Magyar kálvária – magyar föltámadás. Bp., 1989.

JUHÁSZ Gyula: Magyarország külpolitikája 1919-1945. Bp., 1988.

KARDOS József: A szentkorona-tan története (1919-1944). Bp., 1985.

KARSAI Elek: Brit diplomáciai iratok az 1921. évi húsvéti királypuccs történetéhez. = Levéltári Közlemények, 1968. 1. sz. p. 105-139.

KARSAI Elek: A budai Sándor-palotában történt 1919-1941. Bp., 1964.

KARSAI Elek: Számjeltávirat valamennyi magyar királyi követségnek. Bp., 1969.

KEREKES Lajos: A Habsburg restaurációs kísérletek és az osztrák-magyar viszony 1921-ben. = Századok, 1976. 1. sz. p. 3-50.

Királykérdés Magyarországon. Kik a legitimisták és mit akarnak? /Szocialista Agitáció 3. szám. MSZMP/ Bp., 1926.

A királyság kérdése Magyarországon. Sopron. 1920. március.

A Kisgazdapárt és a Habsburgok trónvesztése. Bp., 1921.

A klerikális reakció a Horthy-fasizmus támasza 1919-1930. Bp., 1953.

Dr. KMETY Károly: A királyválasztás joga. = Magyar Jogi Szemle, 1920. 1. sz. p. 6-16.

Dr. KMETY Károly: Véleményem a királykérdésben. Bp., 1921.

KOZMA Miklós: Cikkek nyilatkozatok 1921-1939. Bp., 1939.

KŐSZEGI Imre: Ágyúdörgés Budaörsnél. Bp., 1967.

Barnabási KUN József: A magyar pragmatica sanctio célja. = Magyar Jogi Szemle, 1921. 6. sz. p. 350-354.

LADÁNYI Andor: Az egyetemi ifjúság az ellenforradalom első éveiben 1919-1921. Bp., 1979.

Dr. LAJOS Iván: IV. Károly élete és politikája. Pécs, é.n.

Dr. LAJOS Iván: Az „olasz nő” legendája. Pécs, 1929.

Dr. LAJOS Iván: A restaurációs kísérletek külpolitikája. Pécs, 1930.

LEHÁR Anton: Erinnerungen. Gegenrevolution und Restaurationsversuche in Ungarn 1918-1921. Wien, 1973.

LÉPOLD Antal: Csernoch János. Emlékezés Nagymagyarország utolsó hercegprímására. Bécs, 1963.

LIPTHAI Olga: Miért segítette elő az összeomlást és Magyarország feldarabolását a Habsburg Károly, Károlyi Mihály, Kún Béla triumvirátus? Bp. : Habsburgellenes Keresztény-Keresztyén Gazdaságpolitikai Kispolgár Párt, 1923.

Dr. LUKÁCS György: Trianon után. III. kötet. Bp., 1927.

A magyar országgyűlés története 1867-1927. Szerk.: Balla Antal. Bp., 1927.

Magyarország története tíz köttben. 8. kötet. Bp., 1976.

Magyarország története. Főszerk.: Molnár Erik. Bp., 1964.

MESZLÉNYI Antal: Magyar sorsunk őrei Mohácstól Trianonig. Bp., 1942.

MOLNÁR Kálmán: A két világháború közötti provizórium közjogi mérlege. Pécs, 1945.

MOLNÁR Kálmán: Összegyűjtött kisebb tanulmányai és cikkei I-II. Pécs, 1932.

MÓRICZ Pál: Ottokár püspök szivárványhídján. Vass József nagyprépost - miniszter élete-munkája. Bp., 1929.

NAGY István: Magyarország története 1918-1945. Főiskolai jegyzet. Bp., 1981.

L. NAGY Zsuzsa: Bethlen liberális ellenzéke. Bp., 1980.

NEMES Dezső: Az ellenforradalom története Magyarországon 1919-1921. Bp., 1962.

Nemzetgyűlési Napló 1920-1922.

ORMOS Mária: „Soha, amíg élek!” Az utolsó koronás Habsburg puccskísérletei 1921-ben. Pécs, 1990.

Őrgróf PALLAVICINI György nemzetgyűlési képviselő beszéde 1922. júl. 21. Nemzetgyűlés. Bp., 1922.

PÁPAY István: Visszaemlékezések. Bp., 1928.

PETHŐ Sándor: Világostól Trianonig. Bp., 1925.

PETUR László: Egy ország eladó… Bp., 1961.

PILCH Jenő: Horthy Miklós. Bp., 1928.

PINTÉR István: Ki volt Horthy Miklós? Bp., 1968.

Dr. POLNER Ödön: A trón megüresedésének és betöltésének kérdéséhez. = Magyar Jogi Szemle, 1920. 4. sz. p. 193-205.

POLÓNYI Dezső: A magyar királykérdés. Bp., 1928.

PÖLÖSKEI Ferenc: Horthy és hatalmi rendszere 1919-1922. Bp., 1977.

A határban a halál kaszál… Fejezetek PRÓNAY Pál naplójából. Bp., 1963.

RÁTTKAY R. Kálmán: Szabad királyválasztás. (Vitaírás és tanulmány) Bp., 1921.

REINER János: Hazajön a király. (Vers) Elmondotta a Magyar Nők Szent Korona Szövetségében 1930. március 19-én.

REINER János: A katolikus és nemzeti királyság. Bp., 1927.

REINER János: A magyar királykérdés. Bp., 1921.

REMETE György: A Habsburgrestauráció útja. Kiadja: Magyar Legitimista Párt. é. n.

ROMSICS Ignác: Ellenforradalom és konszolidáció. Bp., 1982.

ROMSICS Ignác: Gróf Bethlen István politikai pályája 1901-1921. Bp., 1987.

SAUERWEIN, Jules: Így láttam. A XX. század történelme egy újságíró emlékeiben. Bp., é. n.

SHVOY Kálmán titkos naplója és emlékirata 1918-1945. Bp., 1983.

SIPOS József: A Kisgazdapárt és a Teleki-kormány lemondása. In A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1978-1979. 1. p. 233-257.

SIPOS Péter: Legális és illegális munkásmozgalom 1919-1944. Bp., 1988.

Dr. SOMOGYI István: Hartensteintől Funchalig. Egy királydráma története hiteles adatok nyomán. Bp., 1936.

SOÓS Katalin: Burgenland az európai politikában 1918-1921. Bp., 1971.

SPEIDL Zoltán: IV. Károly két restaurációs kísérletének nyugat-magyarországi vonatkozásai 1921. = Vasi Szemle, 1971. 1. sz. p. 107-119.

SZABÓ Miklós: Politikai évfordulók a Horthy-rendszerben. In A két világháború közötti Magyarországról. Bp., 1984. p. 479-

SZEKFŰ Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. Bp., 1934.

SZENTIRMAY Imre: A pragmatika szankció és annak mai érvénye. Bp., 1927.

SZINAI Miklós: Ki lesz a kormányzó? Bp., 1988.

SZMRECSÁNYI György: Viscount Rothermere Esqu. Bp., 1927.

SZOKOLY Endre: … és Gömbös Gyula a kapitány. Bp., 1960.

SZTEHLO Kornél: A legitimitás kérdése történelmi és politikai megvilágításban. Bp., 1922.

TÁPLÁNYI GRÓSZ János: A területi integritás alapján a királykérdés és a gazdasági kérdés. Kecskemét, 1922.

TILKOVSZKY Loránt: Teleki Pál. Legenda és valóság. Bp., 1969.

A trónfosztással kapcsolatos külpolitikai anyag ismertetése 1921 október 22-től november 13-ig. II. füzet. Bp., é. n.

TÚRI Béla: Külpolitika és királykérdés. Bp., 1936.

Dr. VÁLYI Félix: Anglia, Ausztria, Magyarország és a Habsburg-kérdés. Bp., 1937.

VARGYAI Gyula: Katonai közigazgatás és kormányzói jogkör 1919-1921. Bp., 1971.

Dr. VARGYAI Gyula: A legitimisták és szabad királyválasztók közjogi vitájáról az ellenforradalmi államban. Bp., 1964.

VAS Zoltán: Horthy. Bp., 1981.

VAS Zoltán: Horthy, vagy a király? Bp., 1971.

VÁZSONYI Vilmos: Beszédei és írásai. I-II. Bp., 1927.

VÁZSONYI Vilmosné: Az én uram. Bp., é. n.

WERKMAN, Karl: A madeirai halott. München, 1923.

WINDISCHGRAETZ Lajos herceg naplójegyzetei: Küzdelmeim.

Páter ZADRAVECZ titkos naplója. Bp., 1967.

ZINNER Tibor: Az ébredők fénykora1919-1923. Bp., 1989.

ZSIGA Tibor: Az első királypuccs és Vas megye 1921. = Vasi Szemle, 1979. 2. sz. p. 269-286.

ZSIGA Tibor: Horthy ellen, a királyért. Bp., 1989.

ZSIGA Tibor: A második királypuccs és Nyugat-Magyarország 1921. = Vasi Szemle, 1981. 2. sz. p. 273-294.

 

És mégis élünk. A Budapesti Hírlap ajándék-albuma. (Magyarország 1920-1930.) Bp., 1931.

Sz. ORMOS Mária: Magyarország belépése a Nemzetek Szövetségébe. = Századok, 1957. 1-4. sz. p. 227-269.

ORMOS Mária: Francia-magyar tárgyalások 1920-ban. = Századok, 1975. 5-6. sz. p. 904-952.

70 éve történt. Habsburg Ottó emlékezik. = Kossuth Rádió, 1991. 4. 17: 21.05

 

 

Erdeös László: A magyar honvédelem egy negyedszázada 1919-1944 I-II.

Attraktor, 2007                                  

                                                                                             

SURÁNYI Miklós: Bethlen. Budapest, 1927.

KELEMEN Béla: Adatok a szegedi ellenforradalom és a szegedi ellenforradalmi kormány

NAGYMIHÁLY Sándor: Horthy Miklós és a szegedi

JÁKÓ Margit: Mult, jelen jövő

Romsics Ignác: Magyar rex lex == HVG, 1991. júl. 6. p. 25.

Békássy Jenő: Zala vármegye feltámadása Trianon után (Zalai fejek) Bp., 1930.

Encyclopedia Britannica (Bethlen István írta a cikket!)

---

Maderspach Viktor: Élményeim a nyugat-magyarországi szabadságharcból. Budapest : Masszi, 2009. p. 148-206.

 

Fiziker Róbert: Operettháború vagy kemény hatalmi harc? IV. Károly visszatérési kísérletei 1921-ben == Élet és Tudomány. 2001. jún. 22. p. 784–787. In uő.: Leleplezett történelem. Budapest : L' Harmattan, 2015. – p. 166–173.

 

---

Két vállán sajtdobozzal, fején papírkoronával elővezették IV. Károlyt == Szabad Szó. – 49:218 (1947. szept. 25.). – p. 2.

Egy nyilas pártszolgálatos elmeintézeti megfigyelésre szorul.

---

Fenyő Miksa: Önéletrajzom. – Budapest : Argumentum, 1994. – p. 225–227.

---

Csicsery-Rónay István: Első életem. – Budapest : Századvég, 2002. – p. 9.

Sárkányokkal játszottam legszívesebben. Segítőm ebben Alexay Bandi bácsi volt, aki mint pilóta Károly királyt hozta haza az évtized elején, és ezért nyugalomba kellett vonulnia.

---

 

Dániel József: A bécsi Burgtól a bajai Királylépcsőig (Bajai Honpolgár, 1990–1991) == Sorsfordító küzdelmek emléktára : Válogatott írások. – Baja : Dániel J., 2016. – p. 5–18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet