MENÜ

Kiss Zoltán honlapja

...
 

Ajánlás a Csorba Győző Könyvtár dedikált köteteinek hevenyészett listája elé

 

            A dedikáció (a lat. dedico, Istennek szentel szóból) ajánlást jelent valamely irodalmi mű elején. A technikai sokszorosíthatóság korában a nyomdából kikerülő mű alkotója saját kezű beírásával varázsolja személyessé az adott példányt. Kiemeli a többi közül, néha akár jelentős többletjelentéssel is gazdagíthatja a művet. Az irodalomtörténeti kutatás számára fontos forrásul szolgálhat, a szerzőnek a művel megajándékozotthoz való viszonyáról árulkodhat, a szerző életrajzához adhat adalékokat. A könyv egyedivé tételének, személyességének is vannak – az (alá)íráshelyzettől függő – fokozatai: ha egyszerűen csak aláfirkantja a szerző, illetve ha ismeretlennek, „bárkinek” ajánlja egy könyvesboltban például, akkor a grafológia elemezheti az aláírást; ha viszont valamely ismerősét ajándékozza meg soraival, illetve ha valamely személyre szabott mondandót vés a jövőbe, akkor a tudomány- és az irodalomszociológia számára szolgál adatokkal.

            Egy nyilvános könyvtár állományába véletlenszerűen kerülnek dedikált művek, kivéve, ha valamelyik író könyvtárával gyarapíthatja állományát. A jelen lista általában ilyen véletlenszerűen bekerült érdekességeket tartalmaz, melyben vagy a dedikáló, vagy pedig a dedikációval megajándékozott szolgálhat meglepetéssel. És persze a Tudásközpontban található írói hagyatékok (Csorba Győző, Vas István, Kerényi Károly*) különösen érdekesek lehetnek a dedikáció-kutatók számára.

[A listát apránként bővíteni fogom, a számomra érdekesebb „tételeket” fettel szedem. A címleírások elnagyoltságáért itt kérek elnézést.:) Itt köszönöm meg kollégáim segítségét, akik nélkül ez a lista sokkal rövidebb lenne...:)]

 

Boda Miklós: Az Erzsébet Tudományegyetem Könyvtára Balogh Károly 818791944) irodalomtörténész és műfordító életében == "Új könyvtár virul itt, tele rendbe rakott tudománnyal. Fontos, hogy mindent nyitva találsz odabent." : Tudomány és kutatás a Klimo Könyvtárban. – (A Pécsi Egyetemi Könyvtár kiadványai 13.). – Pécs : PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont : Pécsi Egyházmegye, 2016. – p. 130., 132., 135.

 

 

 

Abafi Lajos: Mikes Kelemen.

"Szilády Áronnak

tisztelete jeléül

Abafi Lajos"

 

Abonyi Andor: Primus. 1906. (Vasváry Ferencnek)

 

Abrudbányai Ödön: A bájgunár Misángyi Mihálynak (143405)

 

Abrudbányai Ödön: „Szabédról… Misángyi családnak (143403)

 

Albert Gábor. (C 7920)

 

Albert Gábor: Megsebzett irodalom (B 18553) 2016. november

 

Albert Zsuzsa: Irodalmi legendák...II.

"A Csorba Győző Megyei

Könyvtárnak a névadóra

emlékezve szeretettel

2001. 06. 07.

Albert Zsuzsa"

 

Alpár Gyula: Streit der alten und modernen in der deutschen literatur bis um 1750. Pécs, 1939. (Máté Károlynak)

 

Angyal, Andreas: Barock in Ungarn. (C 2496)

"Csekey István professzor úrnak

tisztelettel és nagyrabecsüléssel

Angyal Endre"

 

Angyal Pál: Régi tanárok, régi hallgatók (PC 8275)

 

Annus József: Pányván.

 

Anyák himnusza (B 363) Vitéz József Ferenc királyi herceg

 

Artaud a mumus. Válogatta... Fekete Valéria.

 

Babics András: A kamarai igazgatás Pécs városában 1686-1703. Pécs, 1937.

 

Babics András: Pécs város szabad királyi rangra emelésének története 1703-1780  (PC 8188)

 

Babics András: Radanay Mátyás pécsi püspök kinevezése. 1937. (PC8179)

 

Babics András: A vasérckutatás...(C 5685)

 

Babics András: Pécs város szabad királyi rangra... (C 6320)

 

Bajomi, Wilhelm: Geist und Wirklichkeit.

 

Balassa József: A Magyar Nyelvőr története...

"Kéky Lajosnak

őszinte barátsággal

Balassa József"

 

Balla D. Károly: Kisebbségi áramszünet a schengeni fal tövében (323.1)

 

Balogh Barna: Modern magyar lyrics. (B 193)

 

Balogh Edgár: Intelmek.

 

Balogh Károly: Hegyek virágzása.

 

Madách-breviárium. Összeállították: Várkonyi Hildebrand és Balogh Károly.

"Dr. Bokrétás Andrásnak

igaz tisztelettel

Pécs, 1926. május

Balogh Károly"

 

Bánkuti Gábor: A focigomb, a palló, a robot és a Liberator : A pécsi repülőtér a szovjet megszállás alatt : 1945–1990 PC10208

 

Bárány Tamás: ... és így írunk mi!

"A Megyei Könyvtárnak

szeretettel ajánlja

Pécs (...) könyvhét

Bárány Tamás"

 

Baranyi Ferenc: Szerelem és háború.

"Szeretettel

az

olvasóknak

Baranyi Ferenc

84. V. 30."

 

Baráth Ferenc: Kosztolányi Dezső. Zalaegerszeg, 1938. (C 864)

"Szily [?] Ernőnek

barátsággal, előlegezett

szeretettel

Baráth Ferenc

Zalaegerszeg, 1938. júl. 17."

 

Bárdosi Németh János: Szegény ország. Versek. (C 2550)

"Esztergár Lajos polgármester urnak a

szociális Magyarország igaz harcosának,

nagy-nagy tisztelettel,

Szombathely 1942 I. 5 Bárdosi Németh János"

 

Bartis Ferenc: Bartók, didergő lángok.

 

Batsányi János munkáiból. Műhely Könyvkiadó. (Vörös Márton 1945. Pécs.)

 

Bayer Béla: Agylomtalanítás.

 

Bede Anna: Szigorú tavasz.

 

Beke Manó: Sophia Kovalevska (B 444/3, B 444/4)

 

Békefi Remig: A czikádori apátság története. (D 1904)

 

Békefi Remig: Inczédy Dénes emlékezete. (Dombay János rendtársamnak...)

 

Bella István: Az ifjúság múzeuma.

 

Bella István: Igék és igák.                               

 

Bényei József: A hétköznapok megtalálnak. (141705)                        

 

Benyó Judit: Az éjszaka mágusa.                                

 

Berczeli A. Károly: Dies irae.

 

Bertha Bulcsu: Át a Styx folyón.

 

Bertók László: Fák felvonulása.                                  

 

Bertók: A kettészakadt villamos (338836)

 

Bertók, László: Ameisen ziehen (PB 10311)

 

Bertók László: Februári kés (293720)

Bertók László: Hangyák vonulnak (338464)

Bertók László: Emlékek választása (157146)

Bertók László: Dongó a szobában (282032) [2012. november 29.]

Bertók László: A város neve (PC 8350)

Bertók László: Így élt Vörösmarty Mihály (1980.11.5.; 227554)

 

Birkás Géza: Mistral és a magyarok.

 

Birkás Géza: Tolnai Vilmos emlékezete.

 

Bitó László: A Názáreti Izsák.

 

Bleyer Jakob: Das Deutschtum...

 

Boda László: A Jung-féle lelki típusok. Bp., 1939.

"dr. Kampis Antal

egyetemi m. tanár úrnak

tiszteletteljes barátsággal

1939. jul. 6. a szerző"

 

Bodó Béla: Káin visszatért.

 

Bodó Jenő: Három fogolytábor (Katav, Ufa, Krasznojarszk) Kaposvár, 1940. (C 9028)

 

Boér Jenő: Olaszországi utam. 1928.

 

Bognár Cecil: Pszichológia. (C 4895)

"Dr. Bartók György professzor

úrnak nagyrabecsüléssel

Bognár Cecil"

 

Bognár Papp Irén: Sírnak a vadvirágok.

 

Boldizsár Iván: Halálaim., A sétáló szobor.                             

 

Bornai Tibor: A morfondírozás határai. (Nagy Bandó)

 

Borsy Károly: A pécsi nyomdászegylet első évei. Klny. JPM évkönyv 1957. Pécs, 1958. (PB 3448)

"Csekey István professzor úrnak

hálás tisztelettel

1958. VI. 17. Borsy Károly"

 

Bödőcs Tibor: Addig se iszik (2018. május 24. Dombóvár)

"A pécsi szál mindig is fontos volt, s a könyvben is ott lüktet"

 

Böröcz Marcell: Ferencesek a középkori magyar irodalomban. Pécs, 1911. (C 3187)

"Tisztelete jeléül

Szerző"

 

Bruckner Győző: Madarász Viktor művészete.

 

Buday Dezső: Az egyke Baranyavármegyében. 1909. (Csekey Istvánnak)

 

Bujdosó Alpár: Vetített irodalom. "[Aranyi] Lacinak baráti szeretettel

Alpár

Bécs, 1993. 10. 10."                          

 

Buza László: A semlegesség nemzetközi joga. (Ereky Istvánnak)

 

Carton, Sydney: Jegyzetek Oscar Wilderól. Budapest, 1911. (B 2536)

"Balog Ernőnek egy felejt-

hetetlen [rajzolt szív]-esség viszon-

zásául küldi, Szeghalom

1913. jan 8. Sydney Carton"

 

Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene I.

 

Csák Gyula: Örökzöld.

 

Csanády János: Áttört egek.

 

Csanády János: Új törvény.

 

Csaplár András: Ökrös szekéren. Pécs, 1933.

"Dr Vasváry Ferenc

méltóságos professor uramnak

tanítványi tisztelettel

Csaplár András"                                 

 

Csapláros István: Théophile Gautier... (Misángyi Ferencnek)

 

Csapláros István: Tótnyelvű... (C 8763)                                 

 

Császár Géza: Irány: Erdély.

 

Császár Géza: Virradat. Ifjúsági regény. (B 4956)

"Berze Nagy János kir.

tanfelügyelő urnak

mély tisztelettel

Pécs, 1934. május 5.

Császár Géza" 

 

Csekey István: Liszt Ferenc származása és hazafisága. Bp. : MTA, 1937. (C 4824)

"Vörös Mártonnak

szeretettel

Csekey István"

 

Csenki Imre: Adalékok a cigányhangsor... (C 6273)

 

Cseres Tibor: Parázna szobrok.                                  

 

Cseres Tibor: Siratóének.

"Cseres Tibor

Pécs, 83. V. 31."

 

Cser Lászlóné: Az örök Róma

 

Cserné Zucsek Gizella: Zsuzsika megérkezik. (B 4774)

 

Csorba Győző: A híd panasza. 1943.

"Kedves Nándor Bátyámnak

nagy szeretettel és tisztelettel ajánlom

Pécs, 43.IV.16.

Csorba Győző"

[Várkonyi Nándor]                             

 

http://www.csorbagyozo.hu/?q=node/23

 

Csorba Győző: Mozdulatlanság. 1938. (PA 2697)

"Csorba Györgynek

testvéri szeretettel

Pécs, 1938. okt. 27-én Csorba Győző"

 

Csorba Győző: Séta és meditáció

 

Csorba Győző: Ocsúdó Évek

 

Csorba Győző: Lélek és ősz

 

Csorna Kálmán: A szociális gyermekvédelem rendszere.

"Nagyméltóságú gróf Bethlen

István miniszterelnök urnak

legmélyebb tiszteletem nyilvánítá-

sával. Budapest, 1929. V./29

Dr Csorna Kálmán"

 

Czéh: A közigazgatás rendezése.

 

Czigány György: Álmok Ninivéből.

 

(Darvasi László) Szív Ernő: Összegyűjtött szerelmeim (0000003113967)

"Sziasztok, Olvasók,

Szív Ernő!

2013."

 

Deák István: A magyar indulatszók. Pécs, 1936. (C 2611/101)

"Nagys Dr Vörös Márton

tanár úrnak

mély tisztelettel:

Pécs, 1936. X. 17-én Deák Ferenc"

 

Debreczeni László: Egy medikus... (PC 7657)

 

Dékány András: A gyár. Bp., 1933.

 

Dénes Gizella: A kék autó.

 

Dénes Gizella: Eliza tündöklése.

 

Dénes Gizella: A magyar szimfónia (206532)

„Dr. Kertészné

Pummer Erzsinek

Emlékül, szeretettel

Pécs, 1943. nov. 19.

Dénes Gizella”

 

Dénes Gizella: Venyigelángok. (B 3836)

"Mint a mecseki ......

sok .........., olyan

szivesen ..... e kis

könyvet.

Dénes Gizella"

 

Komédiások. Ditrói Mór emlékiratai. (C 4812)

"Ditrói Mór

Budapest 1929. IV. 10."

 

Dobos Ferenc: A chemia... 1909.

"Méltóságos

Dr. Kelemen Mihály

főtörzsorvos urnak

kiváló tiszteletem

jeléül

Dobos Ferenc"

 

Dobos Ferenc: A Gyímes-szoros földrajza.

 

Dobozi Eszter: Kettőztető.

 

Dobos Ferenc: A chemia.

"Méltóságos

Dr. Kelemen Mihály

főtörzsorvos urnak

kiváló tiszteletem

jeléül

Dobos Ferenc"                       

                                              

Domján Evelyn A.: Faragott képek.

"Szeretettel ajánlom

ezt a könyvet mind-

azoknak akik kezükbe

veszik és olvassák.

Ez a könyv az én

életem a Harmat ut-

cától a mai napig.

Nem volt könnyű,

de minden gyerekkori

álmom valóra vált.

Damján"                                 

 

Dorogi-Ortutay Gyula: Csokonai utóélete.

 

Dömötör Sándor: A betyárromantika (PC 969)

"Dr. Berze Nagy János úrnak tisztelettel: Dömötör Sándor"

 

PD 3324 Draskovich: Rotwildhege.

 

Eco: Az új középkor. (Barna Imre?)

 

Ellenforradalom és tanulságai a pécsi járásban.

"Babics András

elvtársnak

őszinte barátsággal

Gungl [?] Ferenc"

 

Ember Mária: Hajtűkanyar. Bp., 1974.

"Ennek a könyvnek a tárgya

nem "a" zsidó sors. Amit

ez a könyv elbeszél, az

magyar történelem.

Ember Mária"

 

Emberi arc (C 13989) Bóna Adrien

 

Eörsi István: Változatok egy közhelyre.

 

Eörsi István: Széchenyi és az árnyak.

 

Erdős Renée: János tanítvány (C 14976)

"Főtisztelendő

Luttor Ferenc úrnak

szíves ajánlással

Erdős Renée

Roma 1912. December havában"

 

Esztergár Lajos: Gyakorlati szociálpolitika. Pécs, 1933. (C 2689)

Lénárt Franciska

 

"A munkatársnak

szeretettel

1933 szept 8

Dr Esztergár"

 

[/url]http://dunantulinaplo.hu/index.php?apps=hirek&a=5&f_id=159891[url]

[/url]http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=28751[url]

SURJÁN Miklós: Bibliával a gettóba. Egy elfelejtett pécsi tanárnő, Lénárt Franciska élete. = Múlt és jövő. [12]. 2000. 3-4. 73-90.

Lénárt Franciska leveleivel.

 

Esztergár Lajos: A szociális munka vázlata. (C 3318)

"Mély tisztelettel

Esztergár"

 

Esterházy Péter: Semmi művészet. Bp., 2008.

 

Esztergár Lajos: A szociális képzés kérdése. 1934.

 

Fábián Janka: Emma fiai, Emma szerelme, Emma lánya

 

Faluhelyi Ferenc: Locarno...

"Nagyméltóságu

Klebelsberg Kunó gróf, v. b. t. t.,

vallás- és közokt. m. kir. miniszter úrnak

hódoló tisztelettel

a szerző.

Bp. 926. aug. 31."

 

Faluhelyi H. Veronika: Kazinczy esztétikai műveltsége.

 

Faragó Ödön: Írásaim és emlékeim. (C 3280)

"ifj. Gr. Béldy Ferenczné

Somogyi Nusi úrasszony

kedves collégámnak

őszinte tisztelettel

Faragó Ödön

- Kassa - 1943.

 

Faragó Ödön: Írásaim és emlékeim. (C 781)

"Szeretettel

Faragó Ödön"

 

Faragó Ödön: A magyar színészet országútján. Korrajzok 1946. (B 5504)

"Vajda Ernőnek

[?]-i szeretettel

F Ödön

1947"                         

 

Fejér, Rózsa: Fran(c)ois Rákóczi II. Pécs, 1931. (C 2611/29)

"A (...)

bien affectueux

souvenir

de

le 23 février 1932. Rózsa"

                                                                                             

Fekete Gyula: A fiatalasszony. Bp., 1960.

 

Fekete Lia: Visszanézek.                                

 

Félegyházy József: Az egyház a korai középkorban.

 

Feniczy György: Claudius Claudianus és Janus Pannonius panegyricus költészete. 1943.

„Dr Huszti József Professzor Úrnak

mély tisztelettel

hálás tanítványa

Bp. 1943. X. 2. Feniczy György”

 

Ferdinandy György: Üzenőfüzet.

 

Fetter Antal: Pécs 1722-ben. (Babics Andrásnak)

 

Fodor Erzsébet: Idősb Dumas Sándor és a magyarok. Pécs, 1938. (C 2611/145)

"Dr Winis Nándor urnak

hálás megemlékezéssel

Fodor Erzsébet dr."

http://www.mke.oszk.hu/docs/evkonyv/1935-37/ugyrend.html

Winis Nándor dr. alkönyvtárnok, Pécs. Egyetemi Könyvtár.

 

Fonay Zsuzsa: Az Angster orgonagyár ötven éve (1867-1917)

 

Földvári Mihály: Trianon és Fénelon 1933. C 3555 (Feiler Mihály)

"Méltóságos dr Nendtvich Andor polgármester urnak a régi hűséggel, barátsággal és tisztelettel ajánlja a szerző Földvári Mihály"

 

Főző Péter: Fény és árnyék...

 

Fraknói Vilmos: Pázmány Péter.

"Rosty Kálmánnak

igaz tisztelete jeléül

Fraknói Vilmos"                                 

 

Franchi, Cinzia: Occisio...

 

Franković, Đuro: Narodopis 2001. (PC 7268)

 

Fráter János: Árnyékos oldalon. (C 5653)

 

Árnyékos oldalon : versek / Fráter János. Pécs : Dunántúl Ny., [1938]. (C 4312)

Pécs 1939 jan 2.

Fráter János"

 

Friedländer Sára: Saphir Móric Gottlieb. Tanulmány a zsidó asszimilációs törekvések kezdeteiről.                             

                                                                                 

Fühmann: Oidipusz király (RB 23)                              

 

Füry Lajos: Az út vége (Kürchner) Béla Bátyámnak szeretettel Füry Lajos

 

Gábor Ignác: A magyar ősi ritmus.

 

Gábriel Asztrik: Magyarországi Jakab "eretneksége"... Pécs, 1941.

 

Gál László: Mi tizennyolc évesek. Budapest : Singer és Wolfner, 1917. (B 3177)

"Szikrai Odó Úrnak tiszteletem

jeléül küldöm annak a kis fiúnak

első könyvét, ki pár év előtte olyan

boldogan rótta Pécsvárad útcáit.

Gál László"

 

Galambosi László: Sarkig tárt élet.

 

Galla Ferenc: Marnavics... (Virág Ferencnek) (C 6276)

 

Gálos Rezső: Báró Amade László.

 

Galsai Pongrác: An-tan-té-nusz.

 

Garamvölgyi László: Hogyan halt meg József Attila?                           

 

Gárdonyi Lajos: Véletlenül történt. (B 470)

 

Gejl, Trisse: Pátriárka 2012.

 

Gelléri Andor Endre: Szomjas inasok. 1933.

 

Georgovits József: Vogul jelzős szerkezetek.

 

Geosits Lajos: A társadalmi harmonia felé...

 

Gergely Mihály: Ez a mi korunk. Bp., 1963.

 

Gerlőtei Jenő: A költő Valéry távlatai. Debrecen, 1942. (C 223)

"[?Méltóságos?]

[?Dr?] Hoffman Edit

múzeumigazgató úrhölgynek

nagyrabecsülése és megkülön-

böztetett tisztelete jeléül

Gerlőtei Jenő"

 

Gombó Iván: Zsidókérdés?

 

Gosztonyi Gyula: Pécsi meséskönyv. (138971)

"Visnya Ernőnek

[...]

Gosztonyi Gyula"

 

Gosztonyi Gyula: A pécsi Pompei.

 

Gosztonyi Gyula: A pécsi Szent Péter Székesegyház eredete. Pécs, 1939. (C 1526)

"A Vasi Szemle

Szerkesztőségének

mély tisztelettel

Gosztonyi Gyula"

 

Gosztonyi Gyula: A szigeti kapu környéke. (C 2488) Szentkirályi Istvánnak

 

Görcs László: A pécsi erdő.

 

Granasztói Rihmer László: A pécsi (pécsbányatelepi) mammut. Pécs, 1935. (C 2611/68)

"Legmélyebb tiszteletem jeléül:

Mecsekszabolcs, 1935. VI. 4.

G Rihmer László"

 

Gubányi Károly: Tengerentuli történetek Bp., 1915.

 

Gulyás Pál: Út a Kalevalához.

"Faluhelyi Ferenc

egyetemi tanár úrnak

egy nyiregyházi ébredés emlékére

938 IV. 25. Gulyás Pál”

 

Gyenis András: Loyolai Szent Ignác...

 

Gyomlay Gyula... beszéde (C 3886)

 

György József: Dóczi Lajos. (C 6528)

 

Gyurkovics Tibor: Grafit 1961.

 

Gyurkovics Tibor: Elcseréljük egymást (129393 lelt. sz.)

 

Hajnal Ernő... (A 2892)

 

Hajzer Lajos szerk.: Dolgozatok a nevelés és az oktatás... (PD 2088)

 

Hal Pál: Szigetvár 1688 és 1689-ben (PC 8187)

 

http://www.litera.hu/hirek/juliara-talala-%E2%80%93-a-viziszorny-szerelme

Halász Margit: Éneklő folyó ("Irodalmi Jelen Könyvek"), Arad, 2007. 144 oldal

 

Halmi Bódog: Írói arcképek. Budapest : Szerző, 1934. (A 1271)

"Németh (?) Antal urnak

igaz tisztelettel

Halmi Bódog" 

 

Hankó Márton: Évekreszóló időjárás-megjövendölés... Pécs, 1933.

 

Hárs Éva: Martyn Ferenc.

"a Baranya megyei Könyvtárnak

Szíves emlékül

Martyn Ferenc"                                  

 

Határ Győző: Boldogságról szenvedésről.

 

Hegedüs Loránt: Ady és Tisza (B 157)

 

Hegyi József: Dunántúli terc a baranyai népdalokban. Klny. Pécsi Pedagógiai Főiskola 1959-60. évkönyvéből. (PC 8208)

"Privler Gyula

kollegámnak

Pécs, 1961. március 27.

Hegyi József"

 

Heissler Ilona Mária: Emile Baumann írói pályája. (C 669/189)

 

Holler András: Verhaeren költészete. Pécs, 1940. (C2611/192)

"Oroszy Annuskának

szeretettel

illő tisztelettel

jó kívánságokkal

Holler András

940XII 15."

 

Holló Domokos: A garabonciás diák alakja a magyar néphagyományban.

 

Homonnay Farkas: Bank történet. (C 4675)

 

Horgas Béla: Miféle mulatságok

"Román Lászlónénak

tisztelettel -

szeretettel

Horgas Béla

1984. III. 17."

 

Horváth Teri: Sári-gyöp.

 

Huszár Mária: Szenvedések. (A 3344)

 

Huszár Mária: Bácskából jöttem. Pécs, 1925. (A 1369)

"Ne itéljen meg:

Huszár Mária"

 

 

 

Huszár Vilmos: Életem regénye. (A 2082)

"Sándor Kálmánnak

igaz tisztelettel és barátsággal

Huszár Vilmos

Bpest, 1930 febr. 15"

 

Ignátzfi Lajos: Tallózás. Pécs, 1930. (B 3649)

"Reeh Gyurinak, az iskolapajtás, -

a Tettye királyának - a közkatona

emlékezésül a szép időkre.

Pécs, 1931. november hó. -

[...] Lajos"

 

Iredynski, Ireneusz: Hangok

                                         

Iványi Béla: A két Zrínyi Miklós körmendi levelei. Bp., 1943. (PB 10008)

"Veress Endrének

baráti szeretettel!

1946. Szent András napján

I. Béla"

 

Jankovich Ferenc: Barangoló. (Schöpflin Aladárnak)

 

Jánosházy György: Lepkék szekrényben.

 

Jászai Joli: Verseim.

                                                                                             

Jevtusenko: Majdnem utoljára.

Jevtusenko: Ébredő város.

http://www.bama.hu/baranya/kozelet/jevtusenko-a-pecsi-egyetem-diszdoktora-lett-231064

 

Jobbágy Károly: Hajnali viadal

 

Jókai Anna: Ne féljetek

 

Jókai Anna: A mérleg nyelve II.

 

Jókai Anna: Három

 

Jókai Anna: A feladat ; Mindhalálig.

„A könyvtár értő olvasóinak

Szeretettel ajánlja

Jókai Anna

1996. jún. 3.”

 

Jókai Anna: Az együttlét ; Jákob lajtorjája.                             

 

Juhász Vilmos: Megváltás felé. Új vallástörténet. A nemkeresztény világ. Barkóczy kiadás. (C 188)

"Főtisztelendő

Já[?]i József elnök úrnak

igaz tisztelettel és szeretettel

Juhász Vilmos"

 

Kabdebó Lóránt: Az Újhold költői.

 

Kalapos Éva: Massza

 

Kallós Ede: Görög mitológia. (A 1989)

"[...] Béla Henrik úrnak

legmélyebb tisztelettel

szerző"

 

Pécs-baranyai ismertető. Szerk.: Kalotai László

"Sásdi Sándor író úrnak,

Nagyrabecsülésem jeléül

Pécsett. 1934. június hava Kalotai"

 

Kantár Csaba: Öntörvény(alkotás).                            

 

Kányádi Sándor: Küküllő kalendárium, Kenyérmadár, A bánatos királylány kútja, Virágon vett vitéz, Világlátott egérke, Néma tulipán, Madármarasztaló

1993. október 16.

 

Kapronczai: Bosnyákok Szigetváron.

 

Karácsony Sándor: A könyvek lelke. (C 7653)

 

Kardos Emilia: A pécsi német sajtó és színészet története (PC 8309)

 

Kardos Tibor: Középkori kultúra - középkori költészet

"Koller Bandinak

szeretettel

941. VII. 18. Tibor"

 

Kardos Tibor: Néhány adalék a magyarországi humanizmus történetéhez.

 

Kassák Lajos: A telep. (A 242)

 

Kastner Jenő: Együgyű lelkek tüköre. Egy középkori legenda életrajza. Bp., 1929.

"Máté Károlynak

hálás köszönet fáradozásáért és

régi barátsággal

Pécs, 1930. jan. 20.

Kastner Jenő"

 

Katkó István: A hóhér. 1992.

 

Kéky Lajos: Baksay Sándor. (Berczik Árpádnak) B 900

 

Kelemen Sándor: A magyar karteltörvény javaslata.

 

Kende Sándor: A Szajna lánya.

 

Kende Sándor: Testvérek.

 

Kerék Nándor: Tiszaeszlár idejéből.

 

Kérészy Zoltán: A Corpus... (C 7285)

 

Kern István: Nagymányok... Pécs, 1934. (C 2611/53)

"Dr Holub József

professzor úr őméltóságának

tisztelettel

Kern István"

 

Kertész Ákos: Sikátor.

 

Király István: Acta... (PC 7332)

 

Kisléghi Nagy Dénes: Univerzalizmus. (lovag Vasváry Ferencnek)

 

Kislégi Nagy Dénes: Híres kereskedők. Bp. : TÉBE, 1940. (C 4823)

"Losonczy István Professzor Úrnak

tisztelete jeleként Kislégi Nagy Dénes"

 

Kiss Antal: A nyíl elindul. (Virág Ferencnek)

 

Kiss Emil: Naplója az 1878. évi bosniai hadjáratból (114030)

 

Kiss Endre: 40 év. A Szigetvár és Vidéke Takarékszövetkezet története.

 

Kiss Jenő: A szociális kérdés az Ujszövetségben.

 

Knotik Márta, T.: Vasáru cégér (PC8097)

 

Kocsis László: Két külön világ.

 

Kolta János: Az Ormánság népesedése. Klny. Baranyai Művelődés, 1958. december. (C 2499)

"Dr. Csekey István

professzor úrnak

mély tisztelettel

Kolta János"

 

Komlós Aladár: Írók és elvek 1937.

"[A név kivágva!] őméltóságának

szeretete és tisztelete jeléül:

Komlós Aladár

Bpest, 1938. febr."

 

Komlós Aladár: Néró és a VII. A (54940)

 

Leslie Konnyu: Akakias "Balogh Paliéknak szeretettel: St. L. 76. VII. 25 Laci"

 

Kopányi György: Garabonciás. Versek. Pécs : Műhely, 1945. (B 5962)

"[?] Margitkának

meleg szeretettel

1945. XII. 28.

Kopányi György"

 

Kopányi György: Garabonciás. Versek. Pécs : Műhely, 1945. (B 5022)

"Rubin Szilárdnak

baráti szeretettel.

Mohács, 1947. nov. 24.

Gyurka"

 

Kovács András: A siklósi vár. (PB 3459)

"Mesteremnek,

Csekey professzor Úrnak,

hogy fáradságot nem kímélve

javítgatta kéziratomat, rendel-

kezésemre bocsátotta bibliográfiá-

ját, és bevezetett a könyvírás

titkaiba.

Pécs, 1957. szept. 6.

Bandi"

 

Kovács Dezső: A falusi turizmus hagyományai.                       

 

Kovács József Hontalan Tűzhálók (C 13461)

 

Kovács Kálmán: A színpad erkölcse. Reiter László rajzaival. (A 890)

"Zádor Istvánnak

szívélyes kézszorítással

Reiter László

1931"

 

Kozma Antal: Fénelon... (C 2611/30)

"Misángyi Ferinek

igaz baráti szeretettel

Pécs, 1932. IV. 25. Anti"

 

Kozma Antal: Fénelon... (C 669/30) (Máté Károlynak)

 

Kozma Ferenc: Brassai Sámuel mint aesthetikus és műkritikus. Budapest : MTA, 1900. (C 25)

"[?] József

kedves barátjának

Kozma Ferenc"

 

Kozocsa Sándor: Angyal Dávid irodalmi munkássága.

 

Köves L. Imre: Ezredvégi karrier.

 

A középkori pécsi egyetem kérdéseihez. (Vörös Márton)

 

Krisztics Sándor: Az állambatartozás vizsgálata tömeglélektani kísérlet alapján. Pécs, 1928.

 

Krupa András: A csabai tornyon.                               

 

Kuckart, Judith: Kaiserstrasse.

 

Kürschner Emánuel: A hegedű játékmozdulatok funkcióinak ismertetése. 1934.

 

Laár András: A Csőevő Duhajka meséi

 

Laár András: Laár pour lart. Bp., 2005.

 

Laczkó Mihály: Észre sem vettük, magyarok lettünk. Moldvai csángómagyarok Magyarországon.

 

Lajos Iván: Németország háborús esélyei a német szakirodalom tükrében.

"Virág Ferenc Püspök Úr Őnagy-

méltóságának mély tiszte-

lete jeléül"                               

 

Lakatos István: Ugyan miféle kutya ez? (C 8066)

 

Láng Árpád: Idő és művészet. Aktivista írások. (A 2074, RA 172)

"Megyei Könyvtárnak Pécs

Láng Árpád"

 

Láng Miklós: Két rövid, egy hosszú...

 

Latinovits József: Hozzászólás a földreform-kérdéshez. (C 3866)

 

Latzel: Adatok Baranya-megye moháinak ismeretéhez.

 

Lebl, Arpad: Lutanja i saznanja.

 

Lelkes Nándor József: Nagy idők nyomán

"Dr Berecz Lajos

Urnak

az "Újság" belmunkatár-

sának

igaz tisztelettel

a szerző

[aláírás]

Bp. 935 I-24."                        

 

Lénárd József: A kezek hatalma.

 

Lenkei Lajos: Negyven év Pécs életéből : egy pécsi újságíró visszaemlékezései. Pécs, 1922.

"Déri Gyulának[?]

első [...]

Lenkei Lajos"

 

Lesznai Anna: Édenkert. (C 8259)??

"Nagy Dénesnek

igaz baráti rokonszenvvel

Jászi Oszkárné

1919 márc."                           

 

Ligeti Pál: Új Pantheon felé (C 1034) [Lesznai? Annának]

 

Dr. Loránt Lipót: A Földközi tengeren. (B 4671)

"Mtsgos

gróf Zichy Gyula

megyés püspök úrnak

mély tisztelettel

a szerző"

 

Lovassy Andor: Francia írások Székesfehérvárról (1502-1936). (A 565)

"Holler Bandinak

fehérvári diákéveink emlékére

jóbarátsággal:

Pécs, 939. ápr. 30.

Lovassy Andor"

 

Lovassy Andor: "Zágon felé..." (PA 2661)

"Méltóságos

dr. Esztergár Lajos

polgármester úrnak

őszinte tiszteletem jeléül

Ungvár, 1941. jan. 1.

Lovassy Andor"                                 

 

Lovassy Andor: "Zágon felé mutat egy halovány csillag..." Pécs, 1940. (A 1377)

"Méltóságos

dr. Esztergár Lajos

polgármester úrnak

őszinte tiszteletem jeléül:

Ungvár[?], 1941. jan. 1.

Lovassy Andor"

 

Löbl Árpád: Gradanske partije... Novi Sad, 1979.

 

Lőrinc Péter: Két úttörő... (182400)

 

Lőrinc Péter: A Pleitz-ház... (C 6488)

 

Lőrincz Péter: A Pleitz-ház... (182415)

 

Lőrinc Péter: A bánáti társadalomtudomány társadalmi forrásai (1900-1918)

"Pécsi Városi Könyvtárnak

Lőrinc"

 

Lőrincz L. László: Az ördög fekete kalapja (2014)

                                                                                                  

Mályusz Elemér: Geschichte des ungarischen Volkstums... (A 3100)

 

Mándoki László: Ormánság népéletéből... Sellye, 1978.

 

Márkus Mihály: A magyar népi világítás.

 

Margitai József: A Horvát... (C 8163)                        

 

Markó Béla: Érintések

 

Máté Károly: A magyar önéletírás kezdetei.

"Kocsis Lászlónak, a poétának

a régi szerkesztőségi órák emlékéül"

 

           

Máté- Szemelyácz János: Az iskolai szociális munka kézikönyve.

 

Mátyás Ferenc: Alföldi írisz; Kegyetlen idill

 

Maurer Teodóra (fordító): Stöckl, Werner: Egy ideális szerelem (C 14591)

 

Mécs László: Vigasztaló.

                                                                                             

Mecseki József: Siklós 1939-1945. [Pécs], 1974.

 

Méhes Károly: Lassan minden titkok (305397)

Méhes Károly: Hollander Emőke meztelenül (335197)

Méhes Károly: A bécsi üvegdinnye (299748)

Méhes Károly: Hegymenet (B0000051566)

Méhes Károly: Az álomé lett (288566) [2012. november 29.]

Méhes Károly: Mindig ez a Kitkat (537206)

 

Adatok a Pécsi Baptista Gyülekezet történetéhez. Összeállította dr. Meláth Ferenc presbiter. 2008.

"Csorba Győző Megyei Könyvtár

Helytörténeti Osztálya

részére

tisztelettel:

Meláth Ferenc"

 

T. Mérey Klára: A Pécsi Dohánygyár története 1912-1948. (PC 7887)

 

Mérey Klára, T: A vallás és az oktatás helyzete a Dunántúlon 1810-12 között egy katonai jelentés alapján.

 

T. Mérey Klára: Egy régió két korszaka.

 

T. Mérey Klára: La popolazione...

 

Eduardus Mészáros: Qua ratione... (C 3876)                         

 

Mészöly Miklós: Hamisregény

 

Mészöly Miklós: Bunker. Az ablakmosó

 

Moldova György: Tisztelet Komlónak (PC 8113)

 

Molnár Ferenc: Színház. (73898)

 

Molnár Imre: Zrínyi Miklós a törökök réme (214869)

 

Molnár Kálmán: Alkotmányos jogrendünk. Pécs, 1926.

 

Morvay Győző: Magyarázó tanulmány "Az Ember Tragédiájá"-hoz. (C 6534)

 

Murzsa Attila: Rímálom

 

Nádor Tamás: Pécs zenei krónikája.

 

Nagy Bandó András (Fából vasparipát) (PC 8693)

 

Nagy Ferenc József: Sáros kerék PC 7581

 

Nagy Imre: Bertók László.

„A Baranya megyei Könyvtár

Kedves dolgozóinak és

Olvasóinak szeretettel és

Tisztelettel

Pécsett, 1995. nov. 23-án

Nagy Imre

Bertók László”

 

Nagy József: Gondolkodók.

 

Nagy József: A fejlődés eszméje. (C 7028)

 

Nagy József: A fejlődés eszméje. (C 5487)

"[?] Zborovszky Ferenc S. J. úrnak

a "Természetbölcselet" nagyrabecsült

szerzőjének tisztelettel küldöm

1929. III. Nagy József"

 

Nagy Kázmér: Skócia pannóniai királynéja. (B 4951)

 

Nagy Olga: A törvény szorításában.

 

Nagy Pál: Reménység, hosszú évek. Párizs : Magyar Műhely, 1964.

"Rajnai Lászlónak

szeretettel

Nagy Pál

Párizs, 1964 november 20"

 

Nyáry Krisztián: Így szerettek ők

 

Nyáry Pál: Örökkévaló szeretet. 1928.

 

Oravecz Imre: Kedves John

 

Oravecz Imre: A megfelelő nap

 

Oravecz Imre: 1972. szeptember

 

Orsós Anna - manna: Megtört hangok. (PB 10062) "Az élet színeit néha nehéz felfedeznünk."

 

Örsi Ferenc: Színház rivalda nélkül (84088 lelt. sz.)

 

Örsi Ferenc: Zrínyi

 

Ötven esztendő. Csukás Zoltán bádogosmester ötvenéves önállóságának ismertetése. Pécs, 1936.

 

Pákolitz István: Esti dal (B0000055647)

 

Pákolitz István: Jel (1972. dec. 14.) (B0000288989)

 

Pakucs Béla: Kísérlet a Monarchia... (C 7073)

 

Pálmai Jenő: Párizsban más történt

 

Pártos Erzsi: Köszönöm (B738)

 

Patthy György: Párhuzamosak a végtelenben találkoznak.

 

Paudits Zoltán: Szilánkok

 

Paulinyi Oszkár: A középkori... (163444)

 

Páva István: Jelentések a Harmadik Birodalomból. (PC 7106)

 

Pécsi egyetemi Szent Imre emlék. (Dr. Gábriel Pál)

 

Pécsi Ildikó: Mesés játékok, játékos versek.                          

 

Pécsi László: Szalomea.

 

Pécsi László: Bilincsbevert évek.

 

Péter Károly: 1956 Baranyában.

 

Petrovich Ede: Pécsi székesegyház. (Csekey Istvánnak)                                 

 

Petrovich Ede: Pécs utcái és házai 1687-ben.

 

Petrőczi Éva: Hárfakalitka

 

Petrőczi Éva: Ez is történelem                         

 

Pohly János: "Örömhírt vinni küldött az Úr" (PC 7002)

 

Prinz Gyula: Magyarország földrajza. (A 1963)

"Szabó Pálnak

kedves munkatárdának

szíves emlékül

Prinz Gyula"

 

Pröhle Vilmos: Oszmán-török nyelvtan.

 

Pucz Péter: Dicsőséges futballpercek PC 9917/2

 

Rab Ferenc: Színes golyók.

 

Rácz György: A Nemzetek Szövetségének büntetőjogi...

 

Radó, Tarján: Alsószentmárton. Pécs, 1990.

 

Rédey Tivadar: Ódry Árpád. (C 2258)

"Németh Antalnak

baráti szeretettel

Rédey Tivadar"

 

D 2517 Reéh György: Részletek a Tettye monográfiájából. (Dr. Nick Alajosnak)

 

Reuter Camillo: Az alvás, az álom és az álmatlanság. 1934.                            

 

Révay Ferenc Frigyes: Kazinczy Gábor élete a szabadságharc után. Pécs, 1941. (C 1994)

"Őszinte tisztelettel és tanítványi há-

lávak

a szerző

Gödöllő, 1941. febr. 22."

 

Révész Amadé: Kinyílnak a rózsák.                            

 

Réz Pál: Proust. Bp., 1961.

"Szinnyei Júliáéknak

szeretettel

és nagyrabecsüléssel

Réz Pál

Bp., 962."

 

Róbert László: Allah nevében

"Tükei barátsággal

Róbert László"

 

Rónaky Edit: Hagyomány és megújulás. Pécs, 1998. (Tüskés Tibornak.)                               

 

Rúzsás Lajos (Szabó Pál Zoltán művét dolgozta át): A török Pécs.

 

Sáfrány István: Balassa-problémák. 1931. C 841/28

"Méltóságos Nendtvich Andor dr. polgármester úrnak

Ajánlom e példányt a legteljesebb tisztelettel

Pécsett, 1932, június 15-én

Sáfrány

Pécsi városi polg. Isk. tanár”

 

Sásd. (PC 7488) (Összes szerző aláírásával.)

 

Sass Ervin: Földbe szúrt lándzsák

 

Savaria-Szombathely topográfiája. (B 341) Géfin Gyula

 

Schaurek Ráfael: A hitbér,

 

Schreiber Erzsébet: Zola és a magyar irodalom.

 

Schultz Imre: Az összhangzattan alapvonalai.

 

Schultz Imre: A növénytan teljes kézikönyve.

 

Schultz Imre: A tanítóképezdei oktatás reformja és methodikája.

 

Scipiades Elemér: Az egyke jelentősége.

 

Sebeők János: Hisztériumjáték.

"Szeretettel ajánlva a könyvtár

minden munkatársa és olvasója

számára

Sebeők János"

 

Seres- Szappanos Balázs: Verselemzések.

 

Simonffy András: A világnagy zsíroskenyér

 

Simor Ferenc: Pécs éghajlata. (Holub Józsefnek)

 

Sirisaka: Magyar közmondások 1890. (PC 8383)

 

Strém Géza: Amerikai történetek (S 94)

 

Svéda Pál: Bethlen Farkas históriája... Pécs, 1938. (C 2611/129)

"Winis Nándor dr. úrnak

hálás tisztelettel.

Pécs, 1938. máj. 24.

Séda Pál dr."

 

Svéda Pál: Bethlen Farkas históriája... Pécs, 1938. (C 2611/129)

"János barátomnak

meleg szeretettel

Pécs, 1938. máj. 24.

Séda Pali"

 

Svenska folkfester. (D 3351)                          

 

Svoboda Vilmos: Requiem Pécsbányatelepért. (PC 8108)

 

Szabó Dezső: Kor vagy kór? Budapest : Ludas Mátyás kiadás, 1942. július.

 

Szabó Elemér József: Ormánsági települések.                         

 

Angel Face [Szabó Karmencita]: A szerelemtől meghajlik a tér.                                 

 

Géza bácsi könyve: Magyar vigasztalás. 1930. (B 4667)

"Méltóságos és főtisztelendő

Igaz Béla (...) prelátus

Úrnak

mély tisztelettel:

Szabó Géza

s. szerkesztő"                          

 

Szabó Vilma: Siklós településföldrajza. Pécs, 1939. (C 2611/157)

"Méltóságos Dr. Holub József

egyet. ny. r. tanár úrnak, mély

tisztelettel és hálával

Szabó Vilma

Pécs, 1939. V. 17-én."

 

Szakács Eszter: Halak kertje

"A Várkonyi Nándor fiókkönyvtár

olvasóinak szeretettel,

Szakács Eszter

'95. X. 3."

 

Szakács Eszter: Villámhajigáló

 

Szalai Kálmán: Az influenza-járvány a pécsi... PB 6418

"Nagyságos Dr. Kelemen Mihály m. kir. Fő-

Törzsorvos úrnak tisztelete csekély jeléül

A szerző”

 

Szántó Piroska: Forradalmi szvit 1956 október-december. (D 3334)

 

Szántó Tibor: Triciklin.

A Megyei Könyvtárosoknak

egytől-egyig kedves barátomnak

szeretettel ajánlom

1955 szept 22. Szántó Tibor"

 

Szeberényi Lajos Zs.: A parasztkérdés... (C 8407)

 

Szécsen József: Szent ifjuság. (C 2262)

"Az én kedves

Mangold Rezső barátomnak

meleg szivvel

Szécsen József

Pécs, 926. márc 2[?]"

 

Szécsi Noémi: Mandragóra utca 7.

"A Könyvtár ifjú olvasóinak! 2017. febr. 15. Pécs"

 

Szénáczky Mária: Szepessy (PC 7780)

 

Szent Mór könyv (A 1593)

"Clauser Mihály dr. urnak

szerető, buzgó munkatársamnak

meleg üdvözlettel

Pécs, 936. X. 25 Vargha Damján

s.o.c."

 

Szentgyörgyvölgyi Szeép László: A régi jó világ. A 2233; PA 1364

 

Szentistványi Gyuláné: Pécs... (C 7076)

 

Sziebert László: A hidegvérű lótenyésztés Baranyában.

 

Szilágyi István: Kő hull apadó kútba.

 

Szilágyi Tibor: Együgyü program. (B 882)

 

Dr. Szilárd Leó: Szent László a magyar lírában. Pécs, 1926.

"Fejes György úrnak

barátsággal

Pécs, 1926. X.16.

Dr. Szilárd Leó"

 

Szinkovich Károly: Baranyavármegye László-közkórháza. Pécs, 1897.

 

Szirmai, Endre: Victor Vasarely.

 

Szirtes Gábor: Két szólamban (PC 8103)

 

Szita László: Somogy megyei nemzetiségek...                         

 

Sztehlo Zoltán: A társas háztulajdon kérdéséhez. (Ereky Istvánnak)

 

Szvoren Edina: Nincs, és ne is legyen

 

Szvoren Edina: Verseim

 

Szvoren Edina: Pertu

 

Szvoren Edina: Az ország legjobb hóhéra

 

Taba István: Baranya megye népessége...

 

Takács Jenő: Erinnerungen, Erlebnisse, Begegnungen.

 

Takács Menyhért: Liszt Ferenc érzelmi világa. (C 8128)

"Losonczy Pistának

őszinte szeretettel

Takács Menyus"

 

Tarján Aladár: Esti szürkületben. Egy színész írásai. Budapest, 1930. (A 297)

"Szegényé lett szinész igazgató felesége "kesztyű

varrónő lett" dolgozott [?]

1930-32

Tiszteletünk jeléül

Tarján Aladárné

1930. XI. 28."

Tersánszky Józsi Jenő: A kék gondviselés, amelyről csak egy bizonyos. 743/1948 Csorba győző aláírása(!?)

 

Tillai Ernő: Városkép - városfotó.

 

Tímár Máté: Amikor a szerelem véget ér.

 

Tolnai Ottó: A pompeji szerelmesek

 

Tóth Béla: Rousseauista politikusok.

 

Totth Benedek: Holtverseny (552662)

 

Tóth István: Adalékok a humanista költészet...

 

Tóth István: Villanások D 3718

Dr. Román Lászlónénak

szeretettel ajánlja e szerény igényű

munkáját: 81. III. 28. Tóth Pista

 

Tóth Krisztina: Síró ponyva; Pixel.

http://www.csorbagyozo.hu/?q=node/2254

 

Török Sophie: Nem vagy igazi! Budapest : Nyugat.

"Einczinger Családnak

őszinte szeretettel

Török Sophie

939. aug. 1."

 

Tüskés Tibor: Ezerszínű Magyarország.                                  

 

Tűz Tamás: Tükörben játszik a kéz Dr. Kührner Bélának igaz magyar barátsággal és szeretettel Tűz Tamás Róma, 1970. jan. 10.

 

Uhrin Benedek: Elnézést kérek ez kabaré.                              

 

Újjáépítő magyarok 1945. Szerk.: Kő Kálmán.

Ulickaja: Daniel Stein, tolmács

 

Vámos Miklós: Apák könyve

 

Vándor Gyula: Olaszország... (C 7952)

                                                                                 

Vándor Gyula: Olaszország és a magyar romantika. 1933.

"Lenkei Lajos szerkesztő úr-

nak kiváló nagyrabecsülésem

jeléül

Pécs, 1933. IV. 12 Dr. Vándor Gyula"                                  

 

Vanyó Tihamér: A bécsi... (C 8601)

 

A Magy. Kir. Erzsébet-Tudományegyetem 1941-1942-ik tanévi rectori beszédei.

"Nemesdédi Stephaich Pál

alispán urnak

tisztelettel-szeretettel

[...]Varga Damján"

 

Vargha Károly: A délkeleti Zselic.

 

Várkonyi Nándor: Az újabb... (C 7900)

 

Várkonyi Nándor: Magyar Dunántúl. Táj és nép. Budapest : Turul, 1944. (B 3522)

"Dr. Esztergár Lajosnak

tisztelettel és szeretettel

Várkonyi Nándor

Pécs, 1944. julius 23."

 

Várnai Ferenc: Zenei napló (PC 8132) - Tasnádi Péternek

 

Várnai Zseni: Ég és föld között. 1941. (B 454)

 

Várnai Zseni: Így égtem, énekeltem. 1958.

 

Várnai Zseni: Így égtem, énekeltem.

 

Varró Dániel: Bögre azúr.

"Varró Dániel

2008. 11. 14."

 

Varró Dániel: Korszerű mondókák kisbabáknak

"A kedves kis kölcsönzőknek

szeretettel

Varró Dani bácsi

Sásd, 2012. június 5."

 

Vécsei Irén: Molnár Ferenc. (Szinnyei Júliának)

 

Végh György: Havas éjszakák. Budapest : Vigilia, 1941. (C 929)

 

Pillangós ősök / Végh György. [Budapest] : Antiqua, [1942]. (A 1813)

"Végh György"

 

Vekerdy Tamás: Ó, azok a hatvanas évek...

 

Veres Péter: Való világ. Bp., 1966.                            

 

"Édesapám, néhai dr. Veress

Endre történetíró jegyzetei

a tartalomjegyzék után.

Pécs 1965 dec. 6-án. Veress Endre"                          

 

Veress Endre: Báthori István Habsburg-ellenes politikája.

"Meleg barátsággal nyújtom

át emlékül e kis füzetet

dr. Vörös Mártonnak,

Pécs 1960 nov. 7-én

Endre"

 

Villon: Kis testamentum. Ford.: Térey Sándor.

"Ady(?) Lajos kedves

barátomnak igaz

szeretettel

Térey Sándor"                        

 

Vissnyovszky Rezső: Költemények.

 

Vissnyovszky Rezső: Költemények. Pőstyén : Gipsz H., 1904. (A 347)

"Szíves ismertetést [kér/vár]

Vissnyovszky"

 

Vozáry Aladár, R.: Így történt! 1945.

"Csekey Istvánnak,

1945. március-áprilisá-

nak

emlékére

jó barátsággal:

R. Vozáry Aladár"

945. VII/10

Weger Imre: Regiomontanus és a népnaptárak.

"vitéz Felszeghy Ferenc tábornok

úrnak

mély tisztelete jeléül

ajánlja

a szerző"

 

Weöres Sándor: Áthallások

[A megyei könyvtárnak

Weöres Sándor.

Pécs, 1978. IX. 7.]

 

Weöres Sándor: Merülő Saturnus. (C 3400)

 

Weöres Sándor: A vers születése.                              

 

Weöres: A kő és az ember.

 

Weöres Sándor: A teremtés dicsérete. Pécs : Janus Pannonius Társaság, 1938. (C 951)

 

Weszely Ödön: Rektori beszédek. (C 3868)

 

Zádor Anna...: A klasszicizmus építészete... (C 8339)

 

Zágonyi Ervin: Kandidátusi értekezés tézisei. 1992.

„Horváth Veronikának

Szeretettel,

Kézcsókkal

Ervin”

 

Zilahi Gyula (Zsül): Ötven év. 1931.

Sz[?]szky Vincze

szeretve tisztelt jó

barátomnak:

a régi Nemzeti Színház

tagja: [...]

 

Zsül

 

Magyar üdvözlettel:

Zilahy Gyula"

 

Zsadányi Oszkár: Pécsi fejek PC 8289

"Lenkei Lajos főszerkesztő úrnak

őszinte tisztelettel

Zsadányi Oszkár

Pécs, 1928 április 19."

 

Zsadányi Oszkár: Üzen a börtön.

"Őszinte tisztelettel

Zsadányi Oszkár

Pécs, 1935. dec. 21."

 

Zsolnay Antal József: Az 56-os forradalom és a pécsiek.

 

Zwischen weiden und akazien : Eine Anthologie

"A Pécsi Városi Könyvtárnak

tisztelettel a szerkesztő.

München, 1980. november 15."

 

 

---

 

Pécsi Tudományegyetem Könyvtára

Tolnai Gábor: Vázlatok és tanulmányok, 1955.Sulán béla elvtársnak szeretettel 955.XII. 29-én [PTE Egyetemi Könyvtár]
Rubinyi Mózes: Ibsen Henrik 1919. [PTE Egyetemi Könyvtár]

Ottlik Géza: Próza [PTE Egyetemi Könyvtár: Kerényi Magdának 1980. V. 9.]

Mészöly Dezső: Shakespeare új tükörben [Elbert Jancsiéknak 1972.] (B 52631)

Bede Anna: Kelj fel és járj  [Kerényi Károly professzor úrnak hálás tisztelettel a Horatius-fordító Bede Anna Budapest, 1972. I 19]

Devecseri Gábor: Az élő Kosztolányi [Kerényi Károlynak tisztelettel és szeretettel D. Gábor 1946. III. 26.]

Devecseri Gábor: Homéroszi utazás [Kerényi Professzor Úrnak - a Magyar Műhely Párizs, 1962. január 28.]

 

 

http://www.lib.pte.hu/~jaksa/vas01.htm

http://www.lib.pte.hu/~jaksa/vas02.htm

(Rengeteg Vas Istvánnak és Szántó Piroskának ajánlott könyvvel találkozhatunk itt, a felsoroltakon kívül pl.: Aczél György, Csurka István, Konrád György és Tüskés Tibor dedikálta műveit a Vas-családnak.)                          

                                                                                             

http://mek.niif.hu/03300/03312/html/h7bl.htm

Vas István (33 dedikált kötet)

 Itt voltam (Magvető, 1976) "Vészi Endrééknek ősrégi

 nagy szeretettel Vas István"

 Mégis (Szépirodalmi, 1985) "Vészi Bandinak és Margitkának

 a régi baráti öleléssel V. Pista - nagy szeretettel, csókkal Piroska"                             

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

A téma irodalmából:

Bálint Péter: Magam ajánlása. (Örök közelség, ezer emlék - Szentkuthy Miklós válogatott dedikációi) = Forrás, 2008. december, p. 108-112.

Lengyel András: A dedikáció-kutatás lehetőségei. = http://www.c3.hu/~iris/01-1/lengyel.htm

Pitrolffy Tamara: Milliós dedikációk. = http://www.168ora.hu/cikk.php?id=3666                   

                                                                                             

(fszek - irodalmi adatbázis: dedik*)

Apor Elemér Egy különös dedikáció, amelyet, később megváltoztat a szerző

Apró Ferenc Dankó Pista és Krúdy Gyula dedikációi Tömörkény Istvánnak

Balogh Tamás Kosztolányi-dedikáció Sík Sándornak; Kosztolányi és Karinthy a dedikációról

Berecz József Sinka István dedikációi

Bókay Antal Szerző, szelf - poétikai önteremtés József Attila 1926-1928-as dedikáció sorozatában

Csehy Zoltán Thaumantia, Julia, Neaera : három neolatin szerelmi dedikációs verskötet viszonya Balassi költészetéhez

Ébert Tibor Dedikálom

Gömöri György Ismeretlen Szenci Molnár-vers a Hanaui Biblia dedikációs példányában

Hernádi Gyula Dedikálom

Holczer József Szakonyi Károly dedikációja és olvasónapló az Emberi üdvözlet-ről

Kerner Anna József Attila dedikál

Kőszegfalvi Ferenc Dedikált József Attila-kötetek a Takács Ferenc-emlékkönyvtárban

L. A. József Attila-dedikációk Kiss Ferenc gyűjteményéből

Lakatos István Barátok és tanítványok dedikációi Németh Lászlónak

Lakatos István Fodor András öt dedikációja Németh Lászlónak

Lakatos István Még a pusztába is kiáltani kell : Veres Péter és Illyés Gyula dedikációi Németh Lászlónak és a Németh-családnak

Lakatos István Négy dedikáció Németh Lászlótól

Lakatos István Sütő András dedikációi Németh Lászlónak

Lakatos István Van mire visszanéznünk bőven : Kersztury Dezső öt dedikációja Németh Lászlóéknak

Lengyel András Barta István portréjához : Nagy Lajos négy dedikációja

Lengyel András Radnóti két dedikációja

Lengyel András A szerkesztő irodalmi presztizse : dedikációk Bresztovszky Edének

Mátyás István Ami dedikált könyveimről eszembe jut

Mózsi Ferenc Faludy dedikál

Nagy Lajos Küldjön egy dedikációt! : Barta István portréjához : Nagy Lajos négy dedikációja

Németh Péter Mikola József Attila Szőnyi Istvánnak... : az idő homályából felvillanó pillanatképek egy dedikáció ürügyén

Péter László Két dedikáció

Péter László Még egy dedikáció

Sárközi László Dedikáció az örökkévalóságnak

Takács Mária Dedikált könyvek Illyés Gyula könyvtárában

Tüskés Tibor Egy rajzos Weöres Sándor-dedikáció

Dedikált könyvek Illyés Gyula könyvtárában

Dedikált könyvek Illyés Gyula könyvtárában

Dedikált könyvek Illyés Gyula könyvtárában

Dedikált könyvek Illyés Gyula könyvtárában

Eszmék erejével : baráti ellenfelek (?) dedikációi Németh Lászlónak

A hetvenéves Weöres Sándor Pap Oszkárék macskáját dedikálja

A kisfiú "dedikációja" szüleinek és önmagának: "Weöres Sándor"

Weöres Sándor dedikált képe Takáts Gyulának : 1936                                  

Halmágyi Pál: József Attila makói dedikációi. = Makói História, 2005. 1-2. sz. p. 6-7.

Antal Imréné: József Attila dokumentumok a makói múzeum irodalomtörténeti gyűjteményében. = Makói História, 2005. 1-2. sz. p. 8-12. [12 - JA dedikációk]               

 

http://bdk.blog.hu/2007/06/08/egy_ajanlas_margojara

 

Csizmadia Sándor: Dedikációk egy tükrözötten tükröző fantom-labirintus tükörképein. In Derrida Marx-szelleme. Bp, Szeged, 1997. p. 30-51.                                

 

Kovács Sándor Iván: Dedikáció: szentelés, áldozás, ajánlás, dedikálás = Irodalomismeret, 2001. 1. sz.

 

http://www.korunk.org/?q=node/8&ev=2007&honap=4&cikk=8518

Korunk 2007 Április

"Mindnyájan szomorúak vagyunk" - Balogh Tamás

Kosztolányi Dezső két "erdélyi" dedikációja

 

Szalay József: Ajánlással és kézírással ékes könyvek. = Magyar Bibliofil Szemle, II. évf. 4. sz. (Erdélyi Irodalmi Szemle, 1927. 110. oldal)

 

Szíj Rezső: Dedikált könyveim a gyűjteményben

Szenci Molnár Társaság, 1994

 

Dick, Philip K.: Az ember a Fellegvárban.

138.: Még dedikáltathatjuk is a könyvet, a címlapon, ahogy azt szokás. Nem gondolod? Bár venni kellene még egyet, ez már nagyon rongyos. Hülyén nézne ki.

 

Réz Pál: Bokáig pezsgőben (hangos memoár). – Budapest : Magvető, 2015.

85.: Juhász Ferenc] Olyan dedikációi vannak, hogy elképesztő. Túlzó, fölcsavart dedikációi. (...) Nagy László dedikáció

160.: Szép Ernő: Vétkeztem „Réz Pálnak köszönöm ezt a könyvemet”. „Amúgy őneki nagyon agresszív dedikációi voltak. Kellér Bandinak úgy dedikálta a könyvét, hogy „Kellér Andornak egyetlen tisztelője: Szép Ernő”.

166.: Füst Milán: „vannak dedikált könyveim tőle".

229.: Szentkuthy Prae-dedikáció „ez Joyce és Proust és minden”.

 

* Hesse: A pusztai farkas (B 88402) Heiner Hesse Kerényinének

 

 

 

 

Asztali nézet