MENÜ

Kiss Zoltán honlapja

...
 

 

2016 februárjában megjelent a Történetek Baranyából (Dolgozatok a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének műhelyéből 2.) című kötetben: „Rettenetes Kázmér” avagy „a nemzet vízhordó szamara”. Horváth Kázmér életrajza című dolgozatom.

Újvidék polgármesterhelyettesének beszámolóit közlöm benne az Újvidéki razziáról. Itt pedig közzéteszem a hideg napokat megelőző és követő vitézi jelentéseit.

Eredetileg csak Mohács polgármesterhelyetteséről szerettem volna írni, de az életút többi állomása is izgalmas, olyannyira, hogy a dolgozat igazi érdekessége az újvidéki három év, és persze a hideg napokról írt Horváth Kázmér-szövegek lettek.

A címet figyelemfelkeltőnek szántam: „Nem hiába neveztek engem Mohácson Rettenetes Kázmérnak, mert legtöbbször keresztülvittem azt amit akartam és elmondhatom, aki Mohács terein végigbandukol, és valami feltűnik előtte, akkor alkotója, megteremtője nevét megérdeklődve az én nevemet hallja.”

„Sokszor mondják, hogy én ennek a városnak vízhordó szamara vagyok. Nem szoktam megsértődni rajta. […] Ma minden vitéznek, frontharcosnak, minden magyar polgárnak a nemzet vízhordó szamarának kell válnia. Igénytelennek a maga személyében, dolgosnak és áldozatosnak, mert csak ekkor tudjuk ezt a hazát naggyá és boldoggá tenni.”

 

 

 

 

A MNL Baranya Megyei Levéltár kiadásában megjelent az Ódor Imre emlékére kiadott tanulmánykötet. A Horváth Kázmérról szóló írás egyik illusztrációja lehetett volna a kép (Horváth Csaba tulajdona) az újvidéki polgármesterhelyettesről:

Újvidék polgáérmesterhelyettese

 

 

 

 

 

Élete

 1. 05. 10-én született Felsőszentmártonban.

pécsi állami gróf Széchenyi István főreáliskola

pécsi jogakadémia

 1. Pécs város díjnoka

1914–1918 Kitüntetései: I. osztályú tiszti vitézségi érem; III. osztályú katonai érdemkereszt; Signum laudis ismételten; II. osztályú vitézségi érem; bronz vitézségi érem; II. osztályú Német vaskereszt; Károly csapatkereszt; Sebesülési érem; Hadi emlékérem; 1912/13 emlékkereszt; Polonia Restituta lovagrend tagja és lovagkeresztjének tulajdonosa.

 1. tartalékos főhadnagyként szerel le
 2. a Pécsi Est szerkesztője
 3. Kaposváron vezette a baranyai ügyosztályt??

1921-ben a Somogyi Újság felelős szerkesztője

1921–?? a Pécsi Est szerkesztője

1925 április 24–??  Mohács aljegyzője

 1. vitézzé avatják

1931–?? árvaszék vezetője

1939–?? polgármester-helyettes, főjegyző. A Keresztényszocialista Párt titkára.

??1941. augusztus 12-ig Szamosújvár polgármestere

??1943?? Újvidék helyettes polgármestere

??–1963–1964–?? a JPM nyugdíjas részfoglalkoztatású munkatársa

 1. augusztus 5-én elhunyt

1930-as évek vége

 

 

1940 körül

 

 

http://archiv.baralib.hu/bio/9326

Foglalkozás: lapszerkesztő,polgármester,helytörténész

Született: Felsőszentmárton, 1893. 05. 10.
Elhunyt: Pécs, 1973. 08. 05.

Életpálya: A Pécsi Est szerkesztője (1919, 1921–). Kaposváron vezette a baranyai ügyosztályt 1920-ban. 1921-ben a Somogyi Újság felelős szerkesztője. Mohácson aljegyző (1925–), árvaszéki ülnök (1931), polgármester-helyettes főjegyző (1939–). A Keresztényszocialista Párt titkára.

Róla:

Katics Antal (szerk.): Baranya vármegye és Pécs szab. kir. város közigazgatási almanachja. – Pécs : Kultúra, 1933. – p. 177., 181., 206–207.

Keresztény magyar közéleti almanach / fel. szerk. Hortobágyi Jenő. - Budapest : Pátria, 1940.

Pécs-Baranyai ismertető / szerk. Kalotai László. – Pécs : Dunántúl, 1934. – p. 349.

107.: Árvaszéki ülnök, aljegyző

110.: A Magyar Nemzeti Szövetség Mohácsi Körének titkára, a mohácsi közkönyvtár vezetője, a Mohácsi II. Lajos Múzeum Egyesület titkára, a Mohácsi Szabadlíceum vezetője, az Országos Frontharcos Szövetség mohácsi főcsoportjának elnöke

165.: A Janus Pannonius Társaság levelező tagja

182.: A "Sopiana" Gépgyár és Vasöntöde Rt. felügyelőbizottságának tagja--- ez valószínűleg egy másik Horváth Kázmér!

Szeghalmy Gyula: Dunántúli vármegyék : Személyi adattár. – Budapest : Magyar Városok Monográfiája, 1938. – p. 72.

 

Gimnáziumi évek

 

A pécsi állami főreáliskola értesítője az 1904–1905. tanévről. – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt., 1905. – p. 149.

 

A pécsi állami főreáliskola értesítője az 1905–1906. tanévről. – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt., 1906. – p. 107.

 

A pécsi állami főreáliskola értesítője az 1906–1907. tanévről. – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt., 1907. – p. 130.

 

A pécsi állami főreáliskola értesítője az 1907–1908. tanévről. – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt., 1908. – p. 76.

 

A pécsi állami főreáliskola értesítője az 1908–1909. tanévről. – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt., 1909. – p. 81.

 

A pécsi állami főreáliskola értesítője az 1909–1910. tanévről. – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt., 1910. – p. 74, 98, 104.

 

A pécsi állami főreáliskola értesítője az 1910–1911. tanévről. – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt., 1911. – p. 108, 110, 113.

 

A baranyavármegyei általános tanítóegyesület választmányi ülése == Dunántúl. – 1:50 (1911. máj. 27.). – p. 4.

A Salamon-féle 130 koronás ösztöndíjra jelölik HK VII. o. t.-t.

 

Felvételek a pécsi püspöki tápintézetbe == Dunántúl. – 1:72 (1911. jún. 24.). – p. 3.

Horváth Kázmér, reál. VIII.

 

A pécsi főreáliskola önképzőkörének új tisztikara == Dunántúl. – 1:144 (1911. szept. 21.). – p. 5.

Főjegyző: Horváth Kázmér VIII. o. t.

 

A pécsi állami főreáliskola „Eötvös” önképzőköre == Dunántúl. – 1:157 (1911. okt. 10.). – p. 4.

„Ezután Horváth Kázmér VIII. o. t. fejtette ki felolvasásában, hogy a rombolás szükséges az építéshez.”

 

A pécsi állami főreáliskola értesítője az 1911–1912. tanévről. – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt., 1912. – p. 66, 68, 95, 99.

 

Érettségi vizsgálatok a főreáliskolában == Dunántúl. – 2:132 (1912. jún. 14.). – p. 2.

 

Üzenet a táborba és a táborból : Horváth Kázmér[nak címzett üzenet] == Világháború heti postája. – 2:?? (1915. febr. ??.). – p. 15.

Levelezőlapja értelmében szívesen várjuk küldeményeit. Üdv. Heti Posta

 

Horváth Kázmér: Farsang utója a Drina partján == Dunántúl. – 5:60 (1915. márc. 14.). – p. 8–9.

 

A Világháború Heti Postája == Dunántúl. – 5:77 (1915. ápr. 4.). – p. 9.

HK: Az első sírhalmok című elbeszélés.

 

Hős pécsi diák == Dunántúl. – 5:297 (1915. dec. 24.). – p. 2.

Bánfai Ernőről egy levél Komócsy Istvánhoz.

 

Horváth Kázmér: A mi halottaink : A mi csehünk == Dunántúl. – 5:112 (1915. máj. 16.). – p. 8–9.

 

Horváth Kázmér: Régi nyomokon : Magyar emlékek Görz és vidékén == Dunántúl. – 6:6 (1916. jan. 9.). – p. 2–3.

 

Előfizetési felhívás == Dunántúli Protestáns Lap. – ??:49 (1916.). – p. 395.

[Fegyverben című képes album kiadását tervezik a 69. gyalogezred III. zászlóaljának két háborús esztendejéről.] Megírására felkértük Herschmann Károly századost, dr. Vasadi Balogh György főhadnagyot, Horváth Kázmér hadnagyot.

 

A pécsi főreáliskola hősei == Dunántúl. – 6:161 (1916. júl. 16.). – p. 3.

HK: nagy ezüst vitézségi érem.

 

Ifjú hőseink : Egy anyának három gyermeke == Dunántúl. – 6:269 (1916. nov.24). – p. 5.

 

 

 

 A harmadik fiú neve helyesen: Horváth Ferenc. [Horváth Csaba szíves közlése.]

 

---

Dr. Bata Imre: A lövészárok másik oldalán : Olvasói levél == BBC History. – 5:11 (2015. nov.). – p. 6–7.

 

Hősi halál : Elesett pécsi hadapródjelölt == Dunántúl. – 6:293 (1916. dec. 21.). – p. 3.

A szülőknek szóló levél: HK.

 

Horváth Kázmér: Két mese : Az együgyű ifjú : Egy rózsaszál és az ifjú == Dunántúl. – 7:5 (1917. jan. 6.). – p. 7–8.

 

Horváth Kázmér: A szegény gyerök == Dunántúl. – 7:11 (1917. jan. 14.). – p. 2–3.

 

Horváth Kázmér: Scheirich őrmester == Dunántúl. – 7:23 (1917. jan. 28.). – p. 2–3.

 

Műkedvelő előadás Liptódon == Dunántúl. – 7:78 (1917. ápr. 4.). – p. 6.

 

Horváth Kázmér: Látogatás Görzben == Dunántúl. – 7:82 (1917. ápr. 8.). – p. 2–3.

 

Horváth Kázmér: Kicsiny gyürü [Vers] == Dunántúl. – 7:113 (1917. máj. 17.). – p. 3.

 

Horváth Kázmér: A pécsi honvédek == Dunántúl. – 7:115 (1917. máj. 20.). – p. 3.

 

Tartalékos főhadnagyok kinevezése == Dunántúl. – 7:194 (1917. aug. 26.). – p. 6.

 

A pécsi főreáliskola gyászünnepélye == Dunántúl. – 7:255 (1917. nov. 8.). – p. 3.

HK [!?]

 

Signum Laudis == Dunántúl. – 7:279 (1917. dec. 6.). – p. 5.

 

Egy csokor adoma a Hindenburg bakák életéből == Dunántúl. – 8:130 (1918. jún. 9.). – p. 2.

 

 

A szerb megszállás éveiben

 

Horváth Kázmér levele ??Svetislav Rajićhoz?? [Dátum nélkül] == Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára, Horváth Kázmér hagyatéka, 1. doboz.

Nagyságos Alispán Úr!

Nem azért írok, mert azt akarom, hogy Nagyságodat is letartóztassák és poloskás, piszkos, férgekkel teli börtönbe zárják azért, mert állítólag velem politikai összeköttetésben áll. [...] Eddig meglehetős passzivitásban éltem. Nem fogadtam el még egy lapnak szerkesztését sem. Inkább beálltam katonának, hogy a jövő kibontakozás, egy esetleges magyar-szerb barátság útjában ne álljak. [...] Én, ki a sokacok közt nevelkedtem, s ki itt túl a demarkáción [...] Minden politikai bűn megbosszulja magát. Horváth Kázmér hgy

 

A szerb sajtóiroda cáfolata == Dunántúl. – 9:83 (1919. ápr. 27.). – p. 4.

A Pécsi Est-ben Horváth Kázmér aláírással megjelent cikkre vonatkozólag a SHS kormánybiztos kijelenti, hogy nem felel meg a valóságnak, hogy Temesváron a közigazgatás magyar kézben volna. Tiltakozik az ellen, mintha a pécsi lapokkal szemben alkalmazott cenzúra mást, mint ami a megszálló csapatok és a szerb katonaság érdekeit sérti, törölné. Így tehát Temesváron sem jelenhetnek meg oly cikkek, melyek Pécsett sem jelenhetnének meg.

 

Szerkesztőváltozás a Pécsi Estnél == Pécsi Est. – 13:41 (1919. máj. 1.). – p. 2.

Szabó Géza a Dunántúl belsú munkatársa, aki eddig a Pécsi Est felelős szerkesztői teendőit ellátta, a mai nappal visszalépett e tisztségétől. A Pécsi Est felelős szerkesztője a mai naptól Horváth Kázmér volt 69. gyalogezredbeli tartalékos főhadnagy. Horváth Kázmér már korábban a Pécsi Est belső munkatársa volt.

 

Horváth Kázmér: Sokan csodálkoznak == Pécsi Est. – 13:44 (1919. máj. 6.). – p. 1.

Én keresztény meggyőződésű vagyok. A proletárdiktatúrával szembehelyezkedő újságírói ars poetica.

 

Horváth Kázmér: Hatvanezer == Pécsi Est. – 13:47 (1919. máj. 9.). – p. 1.

Berlini tüntetés a vallásoktatásért.

 

A ma == Pécsi Est. – 13:58 (1919. máj. 23.). – p. 1.

 

Levelet... == Pécsi Est. – 13:60 (1919. máj. 25.). – p. 1.

 

A katolikus autonómia == Dunántúl. – 9:210 (1919. okt. 9.). – p. 1.

 

 

 

A jövő társadalma : Vitaest a Katolikus Körben == Dunántúl. – 9:215 (1919. okt. 25.). – p. 1.

Horváth Kázmér egy hatalmas nyomdavállalat megalakítását sürgeti.

 

Horváth Kázmér: Azt mondják == Pécsi Est. – 13:200 (1919. nov. 18.). – p. 1.

 

Horváth Kázmér: Feltámadást kiáltanak odaát... == Pécsi Est. – 13:201 (1919. nov. 19.). – p. 1.

 

Ellopott felöltő == Dunántúl. – 9:250 (1919. nov. 26.). – p. 3.

Vasárnap délelőtt valami besurranó tolvaj hatolt be Horváth Kázmér joghallgatónak a Vörösmarti-utca 5. számú házban levő lakására és az előszobából ellopott egy térdig érő zöldes színű férfi felöltőt. A kár 1500 korona. A besurranó tolvajt keresik.

 

H. K.: Hol a jogászifjúság, a régi? == Pécsi Est. – 13:210 (1919. nov. 29.). – p. 1.

 

H. K.: „Ki nekünk ételt adott – annak neve legyen áldott : Látogatás a Mayer-laktanyában == Pécsi Est. – 13:213 (1919. dec. 3.). – p. 1.

 

Horváth Kázmér: Lapunk... == Pécsi Est. – 13:216 (1919. dec. 7.). – p. 1.

 

A keresztényszocialisták kultúrestélye == Dunántúl. – 10:30 (1920. márc. 7.). – p. 2.

HK szerkesztő előadása.

 

A vörös uralom pécsi halálra ítéltjei == A Béke. – 1:1 (1920. márc. 28.). – p. 6–7.

...s a "Pécsi est"-től Perr és Horváth következtek.

 

Van-e fehér terror? == Grimasz. – 1:?? (1920. ápr. 18.). – p. 3.

 

ÉRDI-KRAUSZ Gábor: Sötét fellegek Pécs fölött == Új Dunántúli Napló. – 19:316 (2008. nov. 19.). – p. 6. http://www.bama.hu/baranya/kozelet/sotet-fellegek-pecs-folott-191632

[1920 március 15-én] előáll egy ember – jegyezzük meg a nevét: Horváth Kázmér – és „csengő érces hangján” elmondja, hogy „Kossuthot jöttünk megkoszorúzni, hogy kiengeszteljük azon gyalázatért, mely az ő szemei előtt ment végbe.”

 

Grimasz. – 1:8 (1920. máj. 23.). – p. 4.

 

Apróhirdetés == Grimasz. – 1:10 (1920. jún. 13.). – p. 5.

"Kázmér gyere vissza, minden meg van bocsájtva." Aggódó Viktorod.

 

Keresztény társadalmi kabaré == Grimasz. – 1:11 (1920. jún. 20.). – p. 5.

Fellép még [...] Horváth Kázmér fej nélkül és a helyi "keresztényszociálista párt" tag nélkül.

 

A szerb börtönök titka == Baranya. – 1:2 (1920. okt. 30.). – p. 15.

 

A Gózon-tanítványok irodalmi estélye == Dunántúl. – 10:233 (1920. nov. 14.). – p. 5.

HK [!?]

 

Gózon Béla irodalmi estélye == Dunántúl. – 10:238 (1920. nov. 20.). – p. 3.

HK [!?]

-----

Szűts Emil: Az elmerült sziget : a Baranyai Szerb-Magyar Köztársaság. – Pécs : Baranya Megyei Könyvtár, 1991. – p. 150.

...a területek visszacsatolásának hivatalos előkészítésével párhuzamosan sokféle egyéb kísérlet is történt a lakosság megnyerése érdekében. Ezeknek az összehangolására a "kaposváriak" tettek kísérletet Klár Rezső százados, Lonkay őrnagy és Horváth Kázmér irányításával.

 

 

 

A Pécsi Est szerkesztője

 

Huszár Zoltán: Jótékonykodás és befolyásolás : A DGT és Pécs kapcsolatának szociálpolitikai vonatkozásai az 1921-30-as években == Baranya. – 9–10:1 (1996–1997). – p. 259.

1922–1924 között mint lapszerkesztő kapott 10, 15, 15 q szenet ingyen.

 

A Horváth Kázmér szerkesztette Pécsi Est hangvétele a DGT irányában semmit sem változott az 1922-es évben.

 

[Hogyan becsüli a DGHT a munkásait : Javult a termelés : Nem javult a bányász helyzete == Pécsi Est. – 17:12 (1922. jan. 15.). – p. 2.

A ker. szoc. bányászok nagy sikere : Megkapják a régi kedvezményeket == Pécsi Est. – 17:14 (1922. jan. 18.). – p. 2.

Elkeseredettség a munkásság körében a DGHT ellen = Pécsi Est, 1922. jan. 25. – p. 2.

Megérkeztek tanulmányutjukról a pécsvidéki bányászok == Pécsi Est, 1922. febr. 23. – p. 2.

A bányamunkások elégedetlenek a társpénztárak reformjával == Pécsi Est, 1922. febr. 24. – p. 2.

A bányászok mozgalmának indoklása == Pécsi Est, 1922. márc. 5. – p. 1.

Pécs város és a DGHT. vitás ügye a választott bíróság előtt == Pécsi Est, 1922. márc. 10. – p. 2.

Bányászgyűlés == Pécsi Est, 1922. márc. 15. – p. 4.

Szerdán tárgyalja a DGHT. a bányászok memorandumát == Pécsi Est, 1922. márc. 28. – p. 4.

A bányászok helyzetének javítását a szoc. de. vezetők el akarták halasztani == Pécsi Est, 1922. márc. 31. – p. 2.

A Pécs-bányatelepi keresztényszocialista bányászok gyűlése == Pécsi Est, 1922. ápr. 4. – p. 3.

Mit jelent a DGHT. javítása? == Pécsi Est, 1922. ápr. 4. – p. 4.

A bányászok bérmozgalmához == Pécsi Est, 1922. ápr. 6. – p. 4.

A bányászok képviselete a bérrendezési tárgyalásoknál == Pécsi Est, 1922. ápr. 14. – p. 4.

A DGHT. Meszespuszta kisajátítását kéri == Pécsi Est, 1922. ápr. 21. – p. 3.

"Ünnepnap pedig nem dolgozunk" == Pécsi Est, 1922. máj. 27. – p. 2.

A bányamunkásság és az ünnepnapok eltörlése == Pécsi Est, 1922. jún. 9. – p. 4.

[A mecsekszabolcsi úttalan utak – DGHT.] == Pécsi Est, 1922. jún. 20. – p. 3.

[Soproni hallgatók tanulmányútja a pécsi bányákban] == Pécsi Est, 1922. jún. 22. – p. 4.

Száznegyven vagon Baranyamegye 1923. évi gabonakontingense == Pécsi Est, 1922. aug. 24. – p. 3.

A DGHT. favásárlásai == Pécsi Est, 1922. aug. 29. – p. 2.

Ismét megdrágul a szén == Pécsi Est, 1922. szept. 1. – p. 1.

Egyoldalú bérmegállapítás a bányában == Pécsi Est, 1922. okt. 11. – p. 3.

Harminc szociáldemokrata bizalmiférfit letartóztattak a D. G. H. T.-nél == Pécsi Est, 1922. okt. 13. – p. 1.

Megszűnnek a villamosjáratok? : A DGHT. újból emeli a villamosáramot : 60 millió veszteség előtt áll a város == Pécsi Est, 1922. nov. 16. – p. 2.

Megegyezés a Meszes-puszta körül : 30 holdat kap a DGHT. == Pécsi Est, 1922. nov. 21. – p. 2.

Konkurrenciája lesz a DGHT-nak : Az esztergom-szászvári bánya kutatásai == Pécsi Est, 1922. dec. 1. – p. 2.

Nagyarányu átalakítások a Dunagőzhajózási Társaság szénbányatelepein == Pécsi Est, 1922. dec. 14. – p. 2.]

 

Eljegyzés == Pécsi Est. – (1921. aug. 20.). – p. 7.

Lapunk felelős szerkesztője Horváth Kázmér eljegyezte Vida Ilona urhölgyet. (Minden külön értesítés helyett.)

 

Keresztény Nemzeti Liga Pécsett == Dunántúl. – 12:5 (1922. jan. 6.). – p. 2.

 

Az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga == Dunántúl. – 12:12 (1922. jan. 15.). – p. 3.

 

A keresztény szociálista egyesület közgyűlését… == Dunántúl. – 12:25 (1922. jan. 31.). – p. 5.

 

A keresztény nemzeti liga == Dunántúl. – 12:32 (1922. febr. 9.). – p. 3.

 

A pécsi legényegylet == Dunántúl. – 12:54 (1922. márc. 7.). – p. 6.

„Horváth Kázmér szerkesztő tartott hatásos előadást a baranyai irredentizmusról.”

 

1920. március 15-ike miatt megkínzott diákok == Pécsi Est. – 17:62 (1922. márc. 16.). – p. 2.

[Földes Bélától bűne, hogy kokárdát viselt kérdezték] mit tud Horváth Kázmérról? [Keserű János kihallgatása] Ismeri-e Horváth Kázmért? Igen. Mit tud róla? A tüntetés rendezőivel átlépte a demarkációs vonalat. Kik rendezték a gyűlést? Horváth és a jogászok. Ismer-e a jogászok közül valakit? Nem. [Obrincsák Zoltán kihallgatása] Ki volt az, aki a beszédet tartotta? A Pécsi Est volt szerkesztője, a nevét nem ismeri. [Az újság jegyzete: 18-án] került börtönbe lapunk felelőse is, ki azonban reggelre megszökött.

 

Pécs keresztény egysége : Az egyesült keresztény nemzeti liga megalakulása == Dunántúl. – 12:71 (1922. márc. 28.). – p. 1.

 

Megakarják fojtani a "Pécsi Est"-et == Pécsi Est. – 17:122 (1922. máj. 31.). – p. 1.

A "Pécsi Est" iránya és hangja egyeseknek nem tetszik. épen azért, mert sokaknak tetszik. A kevesek: gazdagok, hatalmasok, erősek, befolyásosak. A Ker[esztény]. Nemz[eti]. egyes[ülés]. Pártjának tagjai, ha elvfeladással jár, nem tülekednek a hatalomért. A keresztény és szocialista tömegek kívül állnak a hatalmon és befolyásuk a kisemberek ezreire terjed. Lapunk az övék és épen ezért áll ebben a pillanatban válság előtt. [...] Keresztény magyarságunkat nem adjuk fel. [...] A "Pécsi Est" szerkesztői bilincseket és börtönt viseltek magyarságukért és Pécs városáért a szerbek alatt. [...] A "Pécsi Est" szocialista maradt a tőke és a szocialisták túlzásai között. E tekintetben is a régiek maradunk. Mi nem mérjük az igazságot a választások esélyeivel.

 

Kultur-estély a keresztényszocialistáknál == Dunántúl. – 12:167 (1922. júl. 26.). – p. 3.

 

Kultur-estély a keresztényszocialistáknál == Dunántúl. – 12:169 (1922. júl. 28.). – p. 4.

 

A pécsi újságírók szervezkedése == Dunántúl. – 12:178 (1922. aug. 8.). – p. 3.

„A pécsi keresztény újságírók vasárnap értekezletet tartottak, amelyen a helyi szervezet megalakítását mondották ki, egyben előkészítik a dunántúli keresztény újságírók szervezetének megalakítását is. Az előkészítés munkálataival Linder Ernő, Szilárd Róbert, Horváth Kázmér és Puskás Jenői hírlapírókat bízták meg. Augusztus 20-án Pécsre vendégül hívták a dunántúli és bajai keresztény újságírókat.

 

A pécsi hírlapírók szövetsége == Dunántúl. – 12:188 (1922. aug. 20.). – p. 5.

 

Megalakult a Dunántuli Hírlapírók Szövetségének Pécsi Osztálya == Pécsi Est. – 17:188 (1922. aug. 20.). – p. 2.

Horváth Kázmér igazgatósági tag.

 

A pécsi újságíró kongresszus : Megalakult a Dunántúli Hírlapírók Szövetsége == Dunántúl. – 12:189 (1922. aug. 22.). – p. 2.

 

A Dunántuli Hírlapírók Szövetségének megalakulása == Pécsi Est. – 17:189 (1922. aug. 22.). – p. 3.

Horváth Kázmér igazgatósági tag.

 

Szerkesztőségünk köréből == Pécsi Est. – 17:189 (1922. aug. 22.). – p. 3.

Horváth Kázmér, lapunk felelős szerkesztője két heti szabadságáról a mai nappal visszatért és átvette a lap szellemi irányítását.

 

(*): Magyar lelkek == Pécsi Est. – 17:202 (1922. szept. 6.). – p. 1.

...mérgezése folyik odaát túl a demarkációs vonalakon. [...] Akkor, amikor a Magyarországon naponkint előforduló politikai gyilkosságokról, elnyomásról, akasztófák erdejéről, Horthy bunkóról, tisztek kezében levő késekről stb. stb. írtak. És úgy írtak, hogy ez és csak ez a magyar uralom. [...] Mi tudjuk, hogy mindez hazugság volt. A beteg Európa legéletképesebb népe mi vagyunk. Csonkán, ezer bajban, ezer sebtől vérezve is meggyógyulunk. [...] Az osztályharcot, széthúzást kiküszöböljük a nemzet testéből. [...] Romániában, Csehszlovákiában, de Szerbiában is tilalmas a régi hazából jött újság. Csehül, szerbül, oláhul nem tud és nem akar olvasni az ott szakadt árva magyar. Ha betűhöz jut a Bécsi Magyar Újságot és Jövőt, ezeket a magyar gyűlölettel, hazugsággal bélelt újságokat kell kezébe vennie. Miután letépték őket testünkről, lelkeiket akarják elfordítani tőlünk. [...] A magyar politikának egyik sarkalatos pontja, hogy a trianoni béke legalább azt biztosítsa, hogy elszakadt testvéreink megismerhessék a magyar valóságot. Akkor lélekben a mieink maradnak.

 

(*): Kik azok a fascisták? == Pécsi Est. – 17:250 (1922. nov. 3.). – p. 1.

 

Kilencszáz karácsony == Pécsi Est. – 17:293 (1922. dec. 24.). – p. 1.

 

Karácsony 1663-ban : Vázlat egy történelmi elbeszéléshez == Pécsi Est. – 17:293 (1922. dec. 24.). – p. 4.

 

A Dunántúli Hírlapírók Szövetsége == Dunántúl. – 13:5 (1923. jan. 9.). – p. 5.

 

A Dunántúli Hírlapírók Szövetségének igazgatósági ülése == Pécsi Est. – 18:5 (1923. jan. 9.). – p. 3.

HK is megjelent. Patria hírlapíró otthon felavatásán jan. 14-én ott lesz.

 

(H. K.): A színház és a magyarság == Pécsi Est. – 18:15 (1923. jan. 20.). – p. 1.

Molnár Ferenc darabja a keresztény magyarság megsértése. Égi és földi szerelem.

 

(H. K.): Az emberiség tragédiája == Pécsi Est. – 18:17 (1923. jan. 23.). – p. 1.

 

A keresztényszocialista munkásság és március 15-ike == Pécsi Est. – 18:32 (1923. febr. 10.). – p. 3.

A keresztényszociálista munkásság mindig megragadta az alkalmat, hogy hazafias érzületének kifejezést adjon. [...] Példája volt ennek a pécsi ker. szoc. munkásság a megszállás alatt. [HK-ról nincs a cikkben szó.]

 

Az ébredők gyűlése Pécsváradon == Dunántúl. – 13:34 (1923. febr. 13.). – p. 2.

„Az ébredő magyarok vasárnap délután több ezer főnyi hallgatóság jelenlétében propaganda gyűlést tartottak Pécsváradon. A pécsi csoport részéről Geosits Lajos alelnök, Schmidt Mátyás és Horváth Kázmér választmányi tagok vettek részt a gyűlésen, amelyen beszédet is mondtak.

 

Első nagyböjti felolvasó-estély a kat. legényegyletben == Dunántúl. – 13:37 (1923. febr. 16.). – p. 5.

HK előadás.

 

A legényegylet nagyböjti felolvasó estélye == Dunántúl. – 13:40 (1923. febr. 20.). – p. 4.

HK: a katolikus sajtóról nagyhatású előadás.

 

Aki maga hívja fel magára az ügyészség figyelmét == Pécsi Est. – 18:47 (1923. febr. 28.). – p. 2.

Kohn Ignác fuvaros sajtópert indít HK ellen.

 

A ker. szocialisták Petőfi ünnepélye == Dunántúl. – 13:53 (1923. márc. 7.). – p. 2.

 

(*): A numerus clausust Pécsett akarják meglékelni?! == Pécsi Est. – 18:53 (1923. márc. 7.). – p. 1.

 

(*): Botránkoztató filmek a pécsi iskolások előtt == Pécsi Est. – 18:54 (1923. márc. 8.). – p. 1.

 

A rendezőbizottság: Pécs város ifjúsága! Hazánk reménysége! == Pécsi Est. – 18:57 (1923. márc. 11.). – p. 1.

3 évvel ezelőtt azért, mert március idusán odazarándokoltunk Kossuth szobrához, börtön, bot és üldöztetés volt részünk.

 

A keresztény szociális egyesület közgyűlése == Dunántúl. – 13:58 (1923. márc. 13.). – p. 1.

HK: választmányi tag.

 

A ker. szociálisták Petőfi estélye == Dunántúl. – 13:60 (1923. márc. 15.). – p. 5.

„2. Alkalmi prológ, írta Horváth Kázmér, a Pécsi Est szerkesztője, szavalja Kovács Mátyás munkás.”

 

A március 15-iki ünnepségek Pécsett == Dunántúl. – 13:61 (1923. márc. 16.). – p. 1.

„Az ifjúság ünnepe A Kossuth-szobornál délután 4 órakor az ifjúság ünnepelt. Résztvettek az összes pécsi tanintézetek ifjúsága katonás rendben izzó lelkesedéssel. Szent áhítattal énekelték el a Himnuszt, majd Ollé László joghallgató szavalta el a Köszöntés a márciusi ifjúsághoz című aktuális költeményt. A városi polgári fiúiskola jól összetanult fegyelmezett énekkara Dudás Géza karmester vezetésével énekelte el a Miért oly borús kezdetű dalt. Mihálovits László a pécsi jogakadémiai ifjúság elnöke tartott lelkesítő beszédet a márciusi ifjak szerepéről. Brusztl Dezső az állami főreáliskola VIIl. o. tanulója lelkesen szavalta el a Talpra magyart. Majd Horváth Kázmér a Pécsi Est felelős szerkesztője beszélt a három év előtti március 15-ről, a mikor az ellenség sem tudta megakadályozni a pécsi ifjúság márciusi ünnepélyét. Ennek a szellemnek az ébrentartását hangsúlyozta. Végül a Szózatot énekelte a diákság.”

 

A szabadság ünnepének délutáni lefolyása == Pécsi Est. – 18:61 (1923. márc. 16.). – p. 4.

A pécsi keresztény szocialista munkások szakszervezete március 15-én a budai külv. kat. kör dísztermében ünnepli meg Petőfi születésének 100 éves évfordulóját, melyre ezúttal is meghívják Pécs város hazafias érzésű keresztény közönségét. A műsor a következő: [...] 2. Alkalmi prológ. írta Horváth Kázmér, a Pécsi Est szerkesztője, szavalja Kovács Mátyás munkás.

 

A keresztény egyesületek szabadságünnepe : Ezrekre rúgó ünneplő közönség a Majláth-téren == Pécsi Est. – 18:62 (1923. márc. 17.). – p. 2.

[A "Talpra magyar" után] Horváth Kázmér gondolatban visszatér a három évvel ezelőtti ünnepre. – A megszállás alatt tudtuk meg, mit jelent nekünk Kossuth szobra. A megszállás tanított meg arra, hogy megbecsüljük a nemzeti színű zászlót és a kicsiny nemzetiszínű szalagot. A megszállás kellett, hogy Pécs város megtanulja, mit jelent neki az ifjúsága. Kossuth szobra jelentette nekünk a kitartó munkát a hazáért minden megpróbáltatás közepette, a nemzeti zászló a magyarság szimbolumát, melyért börtön, bot is járt és az ifjúság jelentette azt, aki mert és tett, amikor kellett. – És mikor most a babérkoszorút Kossuth szobrának lábaihoz tesszük, akkor ezeket az emlékeket koszorúzzuk meg. De nem is egyedül Kossuth pécsi szobrát koszorúzzuk a mai napon. Oda tesszük egy kézmozdulattal Pozsony, Komárom, Kassa, Kolozsvár, Arad lerombolt szobrainak helyére is, a rabigában szenvedő magyar diáktestvéreink helyett. Lelkes szavai közben az ifjúság koszorút tett a szobor talpazatára.

 

Ünnepély a Budai Külvárosi Katolikus Körben == Pécsi Est. – 18:62 (1923. márc. 17.). – p. 2.

[...] Kovács Mátyás Horváth Kázmér, lapunk felelős szerkesztőjének erre az alkalomra írt Prológját szavalta el hatalmas lendülettel és erővel.

 

A keresztény nemzeti liga pécsi osztálya == Dunántúl. – 13:92 (1923. ápr. 24.). – p. 6.

HK: propaganda és sajtóosztály alelnöke.

 

(*): Pécs-bányavidék elhibázott munkás és gazdasági politikája == Pécsi Est. – 17:202 (1923. máj. 20.). – p. 4.

 

[Rátkay István] kay: Folklore == Dunavidék. – 2:22 (1923. június 3.). – p. 1.

„Teremtsünk kultuszt a folklorénak Magyarországon!”

 

Felmentett újságíró == Dunántúl. – 13:212 (1923. szept. 20.). – p. 2.

A Pécsi Est ez év január 11-iki, majd folytatólag a január 17-iki számaiban közlemények jelentek meg Kanizsay József mohácsi építési rajzolóról. A cikkek szerzője Horváth Kázmér a Pécsi Est felelős szerkesztője azt állította Kanizsay Józsefről, hogy az január 7-én este több fiatalemberrel az élén megtámadta és bántalmazni akarta Gert Lajos dr, pécsi szigorló orvost. Azt állította továbbá a cikkekben, hogy Kanizsay József a kommün alatt vezető szerepet játszott és Mohácson is hangadó szocialista volt. A bíróság Horváth Kázmért a rágalmazás vádja alól felmentette, mert a tanuk vallomásaiból a cikk állításait beigazoltnak találta. Kanizsay az ítélet ellen fel[l]ebbezett.

 

"A csendélet Mohácson" epilógusa : A törvényszék felmentette Horváth Kázmért a vád és következményei alól == Pécsi Est. – 18:212 (1923. szept. 20.). – p. 3.

1923. jan. 8-án jelent meg a cikk.

 

Felmentett újságíró [Hír] == Mohácsi Hírlap. – 13:39 (1923. szept. 23.). – p. 3.

A Pécsi Est ez év január 11-iki, majd folytatólag a január 17-iki számaiban közlemények jelentek meg Kanizsay József mohácsi építési rajzolóról. A cikkek szerzője Horváth Kázmér a Pécsi Est felelős szerkesztője azt állította Kanizsay Józsefről, hogy az január 7-én este több fiatalemberrel az élén megtámadta és bántalmazni akarta Gert Lajos dr. pécsi szigorló orvost. Azt állította továbbá a cikkekben, hogy Kanizsay József a kommün alatt vezető szerepet játszott és Mohácson is hangadó szocialista volt. A bíróság Horváth Kázmért a rágalmazás vádja alól felmentette, mert a tanuk vallomásaiból a cikk állításait beigazoltnak találta. Kanizsay az ítélet ellen fel[!]ebbezett.

 

Az első doktorrá avatás a pécsi egyetemen : Tíz új doktor == Dunántúl. – 13:240 (1923. okt. 23.). – p. 2.

„Tíz végzett joghallgatót ért tanulmányai befejezése után az a kitüntetés, hogy a pécsi egyetem rektora és tanácsa a jogi, illetőleg államtudományok doktorává avatta, illetőleg doktorrá fogadta őket. Az uj jogtudorok közül Vámosi János Pált most egyszerre a jog- és államtudományok, Buzássy Lajost,

Kock Józsefet, Szekeres Albint, Kerényi Dezsőt, Garzuly Józsefet, a jogtudományok, Zányi László pécsi posta és távírda titkárt, Winkler Bélát, Horváth Kázmért [?!] és Beczey Pált pedig az államtudományok doktorává avatták.”

 

H. K.: A nagy német vihar Pécsre sodort egy 5 éves fiúcskát == Pécsi Est. – 18:275 (1923. dec. 4.). p. 4.

 

A keresztényszociális egyesület közgyűlése == Dunántúl. – 14:29 (1924. febr. 3.). – p. 4.

 

Szociális tanfolyam == Pécsi Est. – 19:67 (1924. márc. 20.). – p. 3.

HK a sajtóról.

 

A pécsi volt 19-es bajtársi szövetségének ünnepnapja a háború 10 éves évfordulóján == Pécsi Est. – 19:67 (1924. márc. 20.). – p. 3.

 

Dunántúl. – ??:?? (1924. ápr. 25.). – p. 2.

Sajtóperben tanú.

 

4 sajtóper a pécsi törvényszék előtt == Dunántúl. – 14:96 (1924. ápr. 26.). – p. 2.

„A sajtóperek egyike az 1921. évi nemzetgyűlési képviselő választásokból eredt. 1921. november 1-én a Budai Kálmán dr. szerkesztésében megjelent Dunántúli Déli Újság Dr. B. aláírással a Komócsy-pártról olyan dolgokat irt, amelyek miatt a keresztényszocialista pártban nagy felzúdulás támadt. Ennek nyomán Légrády Ferenc párttitkár, Ollé Lajos ny. jegyző és Horváth Kázmér a Pécsi Est felelős szerkesztője kíséretében felkereste Budait és felelősségre vonta, ki irta a cikket és kiket értett „katonaszabaditók és reverenda után futkosó hisztérikus asszonyok" alatt. Mivel Budai minden felvilágosítást megtagadott, „hitvány, gyáva gazembernek" nevezte a cikk íróját. Másnap pedig a Pécsi Est nyílttéri közleményében újból férfiatlannak és gyávának nevezte. Ezért Budai két rendbeli rágalmazás ért feljelentette. Az ügyet a törvényszék ma délután tárgyalta. Öllé János és Horváth Kázmér tanuk kihallgatása után a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvánította és az ítéletet délután 6 órakor hirdette ki. A törvényszék Légrádyt felmentette, mert bizonyítva látta, hogy Budai eljárása megérdemelte ezt a kritikát.”

 

A volt 52. gyalogezred a világháborúban == Dunántúl. – 14:159 (1924. júl. 13.). – p. 7.

„A 76 oldalas füzet alapos komoly katonai munkáról tesz tanúságot. Az ezred történetét Vitéz Pallay Rezső őrnagy Baranyavámegye vitézi székkapitánya szerkeszti és németből Horváth Kázmér szerkesztő fordította magyarra.”

 

Avatásra kerülő pécsi és baranyai vitézek == Dunántúl. – 14:227 (1924. okt. 4.). – p. 2.

„A baranyavármegyei székkapitányság a kérvényeket felterjesztette az országos főkapitánysághoz.”

 

 

Felmentéssel végződött sajtópör : A mohácsi ébredőnap epilógusa == Pécsi Est. – 19:249 (1924. okt. 28.). – p. 1.

HK-t jogerősen felmentették.

 

A helyi sajtó köréből == Dunántúl. – 15:25 (1925. jan. 31.). – p. 3.

„A Pécsi Est eddigi felelős szerkesztője Horváth Kázmér február elsejével kilép a lap kötelékéből. A Pécsi Est uj szerkesztője Nagy Péter lesz.”

 

48 pécsi vesz részt a március 23-iki római zarándoklaton == Dunántúl. – 15:55 (1925. márc. 8.). – p. 4.

 

Doktorrá avatások a pécsi egyetemen == Dunántúl. – 15: (1925. ápr. 4.). – p. 4.

Jogtudományi doktorok lettek: Farkas Zoltán dr., Steiger Imre dr„ Varga József pécsi törvényszéki bíró. Államtudományi doktorok lettek Hauser Imre pécsegyházmegyei segédlelkész, Petz Endre Ákos és Horváth Kázmér, a Pécsi Est volt felelős szerkesztője.

 

Közigazgatás, Mohács

 

Részleges tisztújítás Mohácson == Dunántúl. – 15:88 (1925. ápr. 19.). – p. 5.

Megválasztattak: [...] II. osztályú aljegyző: Horváth Kázmér dr., a Pécsi Est volt szerkesztője.

 

Linder Ernő: 1500 magyarral Rómában == Dunántúl. – 15:99 (1925. máj. 2.). – p. 3–4.

Zarándokok között.

 

Horváth Kázmér: Mikor az 52-esek egy hadosztályt mentettek meg az elfogatástól == Dunántúl. – 15:127 (1925. jún. 7.). – p. 2–3.

 

Amikor a konkurencia átlépi a tisztességes verseny határát == Dunántúl. – 15:140 (1925. jún. 24.). – p. 6.

HK sajtópere. „A megszűnt Pécsi Est c. napilapban az elmúlt év októberében Horváth Kázmér dr. a lap volt felelős szerkesztőjének tollából egy cikk jelent meg, amelyet Kaiser Ignác vajszlói malomtulajdonos személyére nézve sértőnek tartott és ezért a cikkíró ellen megindította az eljárást. […] Ezért a kir. törvényszék beigazoltnak látta, hogy a Kaiser cég valóban tisztességtelen eszközökkel dolgozott, ezért Horváth Kázmér dr. és Benedek Zsigmond vádlottakat a vád és következményei alól felmentette.”

 

Felmentett hírlapíró == Mohácsi Hírlap. – 15:26 (1925. jún. 28.). – p. 3.

Horváth Kázmér dr., a "Pécsi Est" volt szerkesztője egy cikket írt Kaiser Ignác vajszlói malomtulajdonos ellen, amelyben tisztességtelen versennyel vádolta meg. Feljelentésére bírósághoz került az ügy, amelyet a pécsi kir. törvényszék kedden [jún. 23.] tárgyalt. Horváth Kázmér dr. állításait igazolta, miért is a törvényszék felmentette.

 

Látogatás a Művésztelepen == Mohácsi Hírlap. – 15:28 (1925. júl. 12.). – p. 2–3.

... dr. Horváth Kázmér aljegyző szíves invitálása – aki hivatalos gondozójuk a művészeknek...

 

A Muzeum közgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 15:35 (1925. aug. 30.). – p. 2.

... a közgyűlés nagy egyhangúlag a titkári teendőkkel már megbízott Horváth Kázmér dr. városi aljegyzőt választotta meg titkárul.

 

Horváth Kázmér: Négy havi munka után feloszlik a mohácsi művésztelep == Dunántúl. – 15:213 (1925. szept. 22.). – p. 2.

 

És megnyíltak a sírok az olasz harcmezőkön == Dunántúl. – 15:240 (1925. okt. 23.). – p. 2.

 

Horváth Kázmér: Megkezdődnek az ásatások a mohácsi csatamezőn : Az országos bizottság kiküldöttei Sátorhelyen és Mohácson == Dunántúl. – 15:241 (1925. okt. 24.). – p. 2.

 

Megalakult az iskolán kívüli népművelési albizottság == Mohácsi Hírlap. – 15:45 (1925. nov. 8.). – p. 2.

Tervbevett előadó: ... HK ...

 

Az Emericanum ünnepe == Dunántúl. – 15:255 (1925. nov. 10.). – p. 2–5. [5]

 

Megalakult Mohácson az Erzsébet egyetem tudományos szövetségének helyi csoportja == Dunántúl. – 15:257 (1925. nov. 12.). – p. 2.

 

A mohácsi csata 400 éves évfordulójának megünneplésére alakult bizottság első ülése == Mohácsi Hírlap. – 15:46 (1925. nov. 15.). – p. 2.

Horváth Kázmér dr. aljegyző felolvassa a tanács memorandumát, amely az egész kérdést felöleli és úgy a múltban történteket ismerteti, mint a megünneplésre alakult országos és helyi bizottságokat, azok feladatát s végül javaslatot tesz a megünneplésre vonatkozóan. Az ünnepségeket tíz napban tervezik, amelyeken különféle kongresszusok, versenyek, kiállítások szerepelnének.

 

Megalakult a pécsi Erzsébet tudomány egyetem szövetségének csoportja == Mohácsi Hírlap. – 15:46 (1925. nov. 15.). – p. 3.

A [mohácsi] csoport elnöke dr. Margitai Lajos polgármester lett, jegyzője pedig dr. Horváth Kázmér aljegyző.

 

[Komócsy István:] Egy pécsi írónő irodalmi sikere : Dénes Gizella regénye a Két Fehér Galamb == Dunántúl. – 15:293 (1925. dec. 25.). – p. 13.

 

Horváth Kázmér: Mikor hat magyar század 12 olasz ezreddel verekedett : Egy magyar győzelem 10 éves évfordulója : Az 52. és 69. gyalogezredek diadala Oszlavián : Görz kapujának visszafoglalása == Dunántúl. – 16:19 (1926. jan. 24.). – p. 3–4.

 

[Dr. Horváth Kázmér svéd újságot mohácsi képekkel ajándékozott a Mohácsi Múzeumnak] == Mohácsi Hírlap. – 16:6 (1926. febr. 7.). –  p. 3.

 

[Dr. Horváth Kázmér szaval a sokacok táncmulatságán] == Mohácsi Hírlap. – 16:6 (1926. febr. 7.). –  p. 3.

 

Horváth Kázmér: Mohácson ez évben ipari, kereskedelmi és mezőgazdasági kiállítást rendeznek : Albrecht királyi herceg a fővédnök : A kiállítás augusztus 20-án nyílik meg és szeptember 5-én zárul : A kiállítás főcsoportjai : Jelentkezni a részvételre június 15-éig lehet == Dunántúl. – 16:69 (1926. márc. 25.). – p. 5.

 

dr. H: Magyar cserkészek keresték fel elsőnek a 400 éves forduló tavaszán a mohácsi csata színhelyét == Dunántúl. – 16:72 (1926. márc. 30.). – p. 3.

 

Horváth Kázmér: Horthy Miklós kormányzó, Frigyes és József kir. hercegek az országos mohácsi emlékbizottság fővédnökei == Dunántúl. – 16:76 (1926. ápr. 4.). – p. 3–4.

 

Doktorráavatások a pécsi egyetemen == Dunántúl. – 16:101 (1926. máj. 5.). – p. 5.

Ma délután 5 órakor a pécsi egyetem aulájában jogtudományi doktorokká avatták dr. pol. Niko1ics Benedek, Sztázó temesvári gör. keleti c. püspököt, dr. pol. Horváth Kázmért, Mohács város aljegyzőjét és Császár Elemért, államtudományi doktorokká Rohonczi-Hajet Zoltánt, Dénes Károlyt, Weisz Adolf Györgyöt, orvosdoktorokká. Wiczingerné Mór Margitot, Horváth Aladárt, Grósz Dezsőt és Kemény Józsefet, bölcsészdoktorokká Erényi Margitot és Grózinger Józsefet.

 

Kedden ülést tartott az emlékünnep nagybizottsága == Mohácsi Hírlap. – 16:25 (1926. jún. 20.). –  p. 2.

[...] majd dr. Horváth Kázmér aljegyzővel felolvastatta az elnöki tanács jelentését az eddigi munkálkodásról.

 

Horváth Kázmér: Aug. 20-án kezdődnek a mohácsi ünnepségek == Dunántúl. – 16:140 (1926. jún. 24.). – p. 3.

 

Az új baranyai vitézek == Kisgazdák Lapja. – 9:26 (1926. jún. 27.). – p. 1.

Tisztek: HK.

 

Horváth Kázmér: A mohácsi kiállítás sikere biztosítva van : Állami díjak, állami érmek : A kiállítást Albrecht kir. herceg nyitja meg == Dunántúl. – 16:178 (1926. aug. 8.). – p. 3–4.

 

Mohács nagy hetei. A jubileumi ünnepségek részletes programmja == Mohácsi Hírlap. – 16:33 (1926. aug. 15.). –  p. 2.

A központi rendező bizottság titkára.

 

Horváth Kázmér: A mohácsi kiállítás anyaga == Dunántúl. – 16:193 (1926. aug. 27.). – p. 2.

 

Mohács R. T. város évkönyve az 1926. évben a mohácsi csata 400 éves évfordulójának emlékére. – 2. kiadás. – Mohács : Fridrich Oszkár könyvnyomdája, 1926. – p. 39.

 1. oszt. aljegyző, anyakönyvvezető-helyettes: Dr. Horváth Kázmér. Anyakönyvi napidíjas: Weisz Tilda.

 

Séta a mohácsi kiállítás néprajzi termeiben : Elkésett feljegyzések két kiváló pécsi iparosról == Dunántúl. – 16:199 (1926. szept. 3.). – p. 2.

„Külön terem szolgál a mohácsi csata emlékének. Ennek főérdekessége a csata lefolyását szemléltető, hatalmas domborzati kép, amelyet vitéz Horváth Kázmér dr. tervei után Csallóközy Rezső ny. százados készítet nagy gonddal, hónapok fáradságos munkájával.”

 

Fejes György: A pécsi muzeum gyarapodása == Dunántúl. – 16:236 (1926. okt. 17.). – p. 2.

„Vitéz Horváth Kázmér dr. mohácsi városi aljegyző az általa szerkesztett és megírt mohácsi útmutatót ajándékozta a múzeumnak. Ez az útmutató a mohácsi vész 400 éves évfordulója alkalmából rendezett (aug. 20.–szept. 5.) ünnepségekkel kapcsolatban íródott meg. Mohácsnak 15.864 lakója, 3187 háza van. Már 1408-ban szabados város volt. Az eddigi felfogásokkal szemben Horváth dr. megállapítja, hogy a török csak 1541–42-ben vette Mohácsot hatalmába, tehát nem közvetlen a vész után. Továbbá új megállapítása a sokácokról, hogy ők a török hódoltság után úgy 1701 táján jöttek Mohácsra, mint telepesek. Igen érdekes ez a tárgy és nekünk mindenesetre nagy nyereségünk lenne, ha többet és pontosabbat tudnánk. A török hódoltság után 2 Mohács volt: u. m. Mohács és Kis-Mohács. Fölker és Brandt Ede ezt a kis Mohácsot a szigetre teszik, Horváth dr. pedig a mai város déli u. n. Velence alatti részére helyezi. A XVIII. század elején a szigeten nem volt emberi telep, hisz árvíz látogatta irdatlan erdő volt.”

 

Hol volt Kismohács? == Mohácsi Hírlap. – 16:44 (1926. okt. 31.). – p. 2–3.

A cikk vitatkozik Horváth Kázmérnak a Mohácsi útmutató c. kötet 23. oldalán található véleményével.

 

Az egységespárt mohácsi és vidéki szervei dr. Prakatur Tamást jelölték == Mohácsi Hírlap. – 16:47 (1926. nov. 21.). – p. 1–2.

Ajánlást aláírók között a neve.

 

A mohácsi ünnepségek elszámolása == Mohácsi Hírlap. – 16:47 (1926. nov. 21.). – p. 3.

Az emlékbizottság titkáraként beterjeszti a számadásokat.

 

A munka emberét ünnepelte kedden a kerület népe, pártkülönbség nélkül == Mohácsi Hírlap. – 16:53 (1926. dec. 26.). – p. 2–3.

"...Horváth Kázmér Prakaturné Őméltóságát köszöntötte fel..."

 

Hathatós propaganda a fogadalmi templomért == Mohácsi Hírlap. – 17:35 (1927. aug. 28.). – p. 3–4.

"A mohácsi csata emlékbizottsága Mohács címen minden év augusztus 29-én megjelenő időszaki lapot adott ki vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyző a mohácsi csata emlékbizottságának titkára szerkesztésében..."

 

Mohács. – 1:1 (1927. aug. 29.). –  8 p.

 

J. K.: A mohácsi vész 401-ik évfordulójának emlékünnepe == Dunántúl. – 17:196 (1927. aug. 31.). – p. 2.

„Utána vitéz Horváth Kázmér dr., Mohács város aljegyzője, a mohácsi csata emlékbizottságának titkára mondott emlékbeszédet. Köszöntötte „azokat, akik elzarándokoltak az emlékoszlophoz, hogy lerójják kegyeletük adóját a király és 20 ezer vitéznek emléke előtt. – Nincs emlékmű, – mondotta azután, – amely hatalmasabb és megrázóbb eseményt örökítene meg, mint az az emlékoszlop, amely előtt most Mohács népe áll, mert nincs emlékoszlop, nincs emlékmű az országban, amelyhez a nemzet történelmének hatalmasabb jelentőségű és tragikusabb történelmi mozzanata fűződik. Könny és vér, halál és pusztulás amit jelent nekünk ez az emlékmű, 20 ezer magyar vitéz hekatombáját és ezrek, százezrek milliók rabigája karcolását. Történelmünk legsötétebb emlékei szentelik meg ezt helyet s ha ezek a hegyek itt körülöttünk beszélni tudnának, ha ez a dombocska, amelyen állunk megszólalhatna, ha a Cselepatak kiáltana, a borzalmak énekét hallanék s az rázná meg lelkünket. Mert ez a hely tanúbizonyságot tudna tenni róluk, akik innen délre elestek, mert itt ezen az országúton mentek, hogy nemzetüket a végpusztulástól és a török rabságtól megmentsék. Éppen ezért nincs szentebb hely ennél a mai napon ebben az országban s méltóbb arra, hogy saruinkat levetve közelítsünk feléje. Ezért zarándokol ma ide Mohács város népe és fog zarándokolni minden évben, hogy a hősöknek, akik ő érte is életüket áldozták a nemzet kegyeletét lerójja.”

 

Mohács akciója a fogadalmi templomért == Dunántúl. – 17:196 (1927. aug. 31.). – p. 6.

„Mohács város a fogadalmi templom felépítésére megindított akcióját lankadatlan buzgalommal tovább folytatja. Ez az akció valóban megérdemli, hogy a legszélesebb körben találjon megértő támogatásra. Most az aug. 29-iki évforduló alkalmából Mohács címmel Horváth Kázmér dr. szerkesztésében alkalmi lap jelent meg, amely részletes beszámolóját adja a gyűjtés eredményének. Zichy Gyula gróf kalocsai érsek 100 milliós és Virág Ferenc pécsi megyéspüspök 100 milliós felajánlása mellett Mohács város közönsége is 100 milliót ajánlott fel a fogadalmi templom céljaira. Somogyvármegye közönsége dicséretes áldozatkészséggel 50 milliót szavazott meg. Az országos gyűjtés is jelentős összeggel gyarapítja a fogadalmi templom alapját. Az adakozók sorában vannak a baranyai, tolnamegyei, somogyi, zalai jegyzőségek is. A mohácsi polgármesteri hivatalhoz 24.205 pengő 97 fillér, Frey János dr. apái plébánoshoz 130.275.093 kor. és 2748 pengő 07 fillér folyt be. Az emlékbélyegekből 31.967 pengő 79 fillér folyt be. A templomra való gyűjtés tovább folyik.”

 

A mohácsi vész emlékezete [401. évforduló] == Mohácsi Hírlap. – 17:36 (1927. szept. 4.). – p. 2.

...majd vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyző mondta el hosszabb s költői képekben gazdag ünnepi beszédét a mohácsi hősökről.

 

 

Blaha Lujza estély Mohácson == Dunántúl. – 17:213 (1927. szept. 21.). – p. 8.

„Bevezetésül vitéz Horváth Kázmér dr. méltatta Blaha Lujza jelentőségét a magyar színjátszás terén: – Fellépését – és nagy hatását apáinkra – mondotta – nem lehet csak művészetével és egyéniségének varázsával megmagyarázni. Mert hiszen voltak más nemzeteknek is nagy színészeik, akik magukkal ragadták népüket és lábaik elé világok rakták a hódolat pálmáit, de egy sem volt olyan hatással népére, mint Blaha Lujza, aki nemcsak hogy nemzetének ezreit fogta karon és vitte a színészet hajlékába, hanem az ország fővárosának lakosságát is meghódította a magyar nyelvnek. Több volt mint művésznő, több mint színésznő. Olyan asszony volt, akinek küldetést kellett beteljesítenie. Akkor jött, amikor jönnie kellett, hogy beteljesítse azt, aminek történnie kellett. Egyike a magyarság providenciális nagyságainak. – Ami Jókai a regényírásban, Petőfi a lírában, Benczúr a festészetben és Arany az epikában, az volt Blaha a színjátszás terén. A magyar nemzet történelme egyik legboldogabb korszakának reinkarnációja. S csodás jelenség! mikor beborult felettünk, mikor az a korszak elmullott s ráborult nemzetünkre a legborzalmasabb éjszaka – Blaha Lujza is eltávozott, elment, itthagyott bennünket, mint késő ősszel az erdők és mezők csalogánya, elköltözött egy szebb, egy boldogabb hazába, Blaha Lujza is elment elköltözött a magyarság egyetlen pantheonjába, minden magyar ember szívébe…”

 

Horváth Kázmér: Elkészült Mohács új városháza == Dunántúl. – 17:225 (1927. okt. 5.). – p. 2.

 

Horváth Kázmér: Mohács középiskola felállítására törekszik == Dunántúl. – 17:235 (1927. okt. 16.). – p. 3–4.

 

Kolossváry az új árvaszéki ülnök, Gyarmathy dr. az aljegyző. Egyhangu volt a választás == Mohácsi Hírlap. – 17:42 (1927. okt. 16.). – p. 2.

Csak Kolossváry nevéig jutottak, éljenezve elfogadták, HK nevét föl se olvasták.

 

Horváth Kázmér: Finn == Dunántúl. – 17:237 (1927. okt. 19.). – p. 1.

 

Horváth Kázmér: A mohácsi művésztelep növendékeinek nagy sikere egy pályázaton : Visszatekintés a mohácsi művésztelep három esztendejére : Véglegesen Mohácson óhajtanak megtelepedni s ezért Művészházat építenek == Dunántúl. – 17:240 (1927. okt. 22.). – p. 3.

 

Mohács város 20-30 százalék fizetési pótlékot szavazott meg tisztviselőinek == Dunántúl. – 17:251 (1927. nov. 5.). – p. 4.

A városi árvaszék második ülnöki állásának elvégzésével vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyzőt […] bízta meg.

 

Szavazó kedvében a közgyűlés == Mohácsi Hírlap. – 17:44 [45!] (1927. nov. 6.). – p. 2.

A városi árvaszék teljességének megvalósítására megbízatott v. Horváth Kázmér aljegyző a második ülnöki és dr. Gyarmathy aljegyző az árvaszéki jegyzői teendők elvégzésével is, jelenlegi beosztásuk meghagyása mellett.

 

Horváth Kázmér: A kincstár átvette a mohácsi postapalotát : A kiküldöttek a kisebb postahivatalok között a legmodernebbnek mondották a mohácsi postát == Dunántúl. – 17:257 (1927. nov. 12.). – p. 2–3.

 

Horváth Kázmér: Több mint 10 milliárdot fordítottak a mohácsi ármentesítő társulatok csatornázásra == Dunántúl. – 17:264 (1927. nov. 20.). – p. 4.

 

Horváth Kázmér: Az ország összes városai között átlagosan Mohács termeli a legtöbb zabot és kukoricát : Mohács jelentősége mezőgazdasági szempontból == Dunántúl. – 17:269 (1927. nov. 26.). – p. 4.

 

Margitai Lajos dr. polgármester nyitja meg holnap a mohácsi múzeumot == Dunántúl. – 17:270 (1927. nov. 27.). – p. 2.

 

Horváth Kázmér: Egy templom alapjai kerültek elő a mohácsi Alsómezőben == Dunántúl. – 17:272 (1927. nov. 30.). – p. 2.

 

A baranyai vitézek 50 százaléka van csak ellátva telekkel : A mohácsi járás vitézeinek értekezlete == Dunántúl. – 17:280 (1927. dec. 10.). – p. 5.

 

Az 1926. évben avatott tiszti vitézek == Dunántúl. – 17:287 (1927. dec. 18.). – p. 6.

 

Horváth Kázmér: Baranya ujjászületése : Ujévi gondolatok == Dunántúl. – 18:1 (1928. jan. 1.). – p. 2.

 

Horváth Kázmér: A gyermekáldás Mohácson is az országos átlag alatt mozog : Az elmúlt évben hetvennel több volt a születés, mint a halálozás == Dunántúl. – 18:5 (1928. jan. 6.). – p. 2.

 

 

A város tisztviselőinek lakása == Mohácsi Hírlap. – 18:8 (1928. febr. 19.). – p. 4.

A városi közgyűlés tárgysorozatán vitéz Horváth Kázmér városi aljegyző kérése is szerepelt, amelyben lakbérnek árengedése fejében a kastélyban lakást kért a várostól. A közgyűlés a kérelmet egyhangúlag megszavazta.

 

Idegenforgalom a mohácsi busujáráskor == Mohácsi Hírlap. – 18:9 (1928. febr. 26.). – p. 1–2.

Az újságíró valószínűleg HK-val, vagyis "egy nemrégen Mohácsra került vezető tisztviselővel" beszélget. Itt már városfejlesztési koncepcióba illeszti a busójárást.

 

Horváth Kázmér: Pécs és a kaposvári repülőállomás == Dunántúl. – 18:58 (1928. márc. 10.). – p. 3.

 

Horváth Kázmér: Mohács mint kikötő == Dunántúl. – 18:76 (1928. ápr. 1.). – p. 4–5.

 

Horváth Kázmér: A mozgószínház jogosítványok és a városok == Dunántúl. – 18:83 (1928. ápr. 12.). – p. 4.

 

A Mohácsi II. Lajos Múzeum Egyesület két év alatt 60 millió koronát fordított a mohácsi múzeum fejlesztésére == Dunántúl. – 18:99 (1928. máj. 1.). – p. 5.

„Utána vitéz Horváth Kázmér dr. az egyesület titkára terjesztette elő jelentését az egyesület életéről […] Titkár: HK […] Miután a közgyűlés még Margitai Lajos dr. indítványára köszönetét mondott Brand Ede igazgatónak és vitéz Horváth Kázmér dr. titkárnak eddigi önzetlen munkásságukért, a közgyűlés végett ért.”

 

A Mohácsi II. Lajos Múzeum Egyesület közgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 18:20 [19!] (1928. máj. 6.). – p. 2.

... vitéz Horváth Kázmér dr., az Egyesület titkára terjesztette elő jelentését. Megindokolta a hosszú szünetet, mely az utolsó közgyűlés óta elmúlott s azután az Egyesület vagyoni helyzetét ismertette.[...] Végül szükségesnek tartja az Egyesület keretében a tudományos, főleg történelmi továbbképzés előmozdítása céljából egy szabadlíceum felállítását. [...]

 

A hősök emléknapja Mohácson == Dunántúl. – 18:115 (1928. máj. 22.). – p. 7.

„[…] vitéz Horváth Kázmér dr. a vitézek koszorúját helyezte el.”

 

Ötezer ember volt a temetőben a hősök napján == Mohácsi Hírlap. – 18:22 (1928. máj. 27.). – p. 2.

... vitéz Horváth Kázmér dr. pedig a vitézek koszorúját helyezte el.

 

Leventeünnepély Pécsarányoson == Dunántúl. – 18:121 (1928. máj. 30.). – p. 7.

HK: hazafias beszéd.

 

Ötvenketten pályáztak a városnál betöltendő állásokra == Dunántúl. – 18:144 (1928. jún. 27.). – p. 3.

Az I. oszt. aljegyzői állásra: HK. Az II. oszt. aljegyzői állásra: HK. Az III. oszt. aljegyzői állásra: HK.

 

Horváth Kázmér: Mohács városa címerének újra megállapítását kérte : Érdekes adatok Mohács címerének kialakulásáról == Dunántúl. – 18:193 (1928. aug. 26.). – p. 2.

 

A mohácsi vész emlékünnepe == Dunántúl. – 18:196 (1928. aug. 30.). – p. 3.

Ott voltak: „[…] a városban lakó vitézek vitéz Horváth Kázmér dr. járási hadnagy parancsnoksága alatt […]”

 

Horváth Kázmér: A mohácsi László közkórház az átalakítással modern klinikai alvóra emelkedett == Dunántúl. – 18:252 (1928. nov. 7.). – p. 4.

 

Ötezer ember jelenlétében követelte Mohács város a trianoni békeszerződés revízióját == Dunántúl. – 18:264 (1928. nov. 21.). – p. 2.

„[…] vitéz Horváth Kázmér dr. az ülés jegyzője felolvasta a határozati javaslatot, amelyben követelik a békeszerződés revízióját.”

 

Mohács város társadalmának minden rétege nagy tömegben vett részt a vasárnapi tiltakozó népgyűlésen : Határozatot küldött a népgyűlés a Népszövetségnek, Bethlen István gróf miniszterelnöknek és üdvözölte lord Rothermeret == Mohácsi Hírlap. – 18:48 (1928. nov. 25.). – p. 1–2. [2]

Vitéz Horváth Kázmér dr. felolvasta a határozati javaslatot, amelyet egyhangú lelkesedéssel hozott meg a népgyűlés.

 

Vetítettképes előadás Mohácsról == Dunántúl. – 18:272 (1928. nov. 30.). – p. 6.

„A jegyzők árvaház egyesülete keretében dolgozó Falu Urániája ez év folyamán tervbevette, hogy az ország összes városairól vetítettképes előadásokat készíttett és azokat az ország összes falvaiban és városaiban előadatja. Mohácson a vetítettképes előadás megírásával vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyzőt bízta meg, akinek előadását az igazgatóság elfogadta és felvette előadásai sorozatába. Az előadásban 92 vetített képen mutatja be a szerző Mohács városát és a mohácsi két ütközet, az 1526. évi és az 1687-iki hadjárat döntő csatáját.”

 

A kormányzó névünnepe == Dunántúl. – 18:278 (1928. dec. 7.). – p. 2.

A mohácsi ünnepélyen „láttuk”: HK-t.

 

Vetítettképes előadás Mohácsról == Mohácsi Hírlap. – 18:50 (1928. dec. 9.). – p. 5.

A jegyzők árvaház egyesülete keretében dolgozó Falu Urániája ez év folyamán tervbevette, hogy az ország összes városairól vetítettképes előadásokat készíttetett s azokat az ország összes falvaiban és városaiban előadatja. Mohácson a vetítettképes előadás megírásával vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyző bízatott meg, akinek előadását az igazgatóság elfogadta és felvette előadásai sorozatába. Az előadásban 92 vetített képben mutatja be a szerző Mohács városát és a mohácsi két ütközetet, az 1526. évi és az 1687-iki hadjárat döntő csatáját.

 

A baranyai vitézek népes értekezletet tartottak ma == Dunántúl. – 18:282 (1928. dec. 13.). – p. 4.

HK: a vármegyei vitézi széket képviselte. (Baranyában és Pécsett jelenleg 376 vitéz van, akik közül 96 tiszt és 254 közlegény. A várományosok száma 4 tiszt és 14 legénységi állománybeli.)

 

A mohácsi polgári lövészegylet közgyűlése == Dunántúl. – 18:287 (1928. dec. 19.). – p. 5.

Jegyző: HK.

 

Horváth Kázmér: Hogy szabadult lel Baranya a török hódoltság alól? : Egykorú leírás Baranya felszabadulásáról == Dunántúl. – 18:292 (1928. dec. 25.). – p. 73.

 

A "Credo" zászlóbontása Mohácson == Mohácsi Hírlap. – 18:53 (1928. dec. 30.). – p. 1–2.

A választmány tagja.

 

Pécs-Baranya : 1918–1928. – Pécs : Dunántúl Könyvkiadó és Nyomda R.-T., 1929. – p. 136., 166.

Aláírási ív, hogy a menekült egyetemet Pécsre helyezzék. A "Pécsi Est" nevében Horváth Kázmér jegyzi. [...] 1923 febr. 10-én Pécsváradon megalakult az ébredő magyarok egyesülete. A jól sikerült népgyűlésen Geosits Lajos r. kat. lelkész, vitéz Horváth Kázmér és Schmiedt Mátyás ismertetik a mozgalom programját és jelentőségét.

 

Horváth Kázmér: Mohács város problémái 1929-ban : A jövő év nagy feladatai: a középiskolai oktatás megoldása, a fogadalmi templom, a Dunahíd, az elemi iskolák fejlesztése és a villamos centráléba való bekapcsolódás == Dunántúl. – 19:4 (1929. jan. 5.). – p. 2.

 

A mohácsi Szociális Misszió Társulat "Karácsonyára" adakoztak == Mohácsi Hírlap. – 19:2 (1929. jan. 13.). – p. 4.

[...] v. dr. Horváth Kázmérné [...] 2 P-t.

 

Horváth Kázmér: Mohács még mindig nem érte el a békebeli születési arányszámot == Dunántúl. – 19:16 (1929. jan. 19.). – p. 2.

 

A Múzeumegyesület Szabadlíceuma == Mohácsi Hírlap. – 19:4 (1929. jan. 27.). – p. 4.

Az elmúlt héten már kész programot terjesztett elő v. Horváth Kázmér dr. [...] Március 21. vitéz Horváth Kázmér dr.: Mohács. Vetítettképes előadás.

 

Mohács város közgyűlése == Dunántúl. – 19:40 (1929. febr. 17.). – p. 6.

Fogadalmi templom építési bizottsága: HK.

 

Mohács város új székházának ünnepélyes felavatása == Mohácsi Hírlap. – 19:7 (1929. febr. 17.). – p. 1.

A jegyzői asztalnál Bartók Lajos dr. és vitéz Horváth Kázmér dr. ültek.

 

Az első rendes közgyűlés a városháza új közgyűlési termében == Mohácsi Hírlap. – 19:7 (1929. febr. 17.). – p. 3.

[...] a mohácsi r. kath. hitközség megkeresésére a fogadalmi templom építési bizottságába a következő 10 városi képviselőt küldte ki: [...] és vitéz Horváth Kázmér dr.

 

A városi tisztviselők szervezkedése Mohácson == Dunántúl. – 19:49 (1929. febr. 28.). – p. 5.

„A városi alkalmazottak összessége a mai napon gyűlést tartott Mohácson a városi székházban. Az ülést Lipokatics János polgármesterhelyettes nyitotta meg. Ismertette a Városok Országos Kongresszusának leiratát, amelynek értelmében a Városi Alkalmazottak Országos Választmányába az egész tisztviselői kar és az összes városi alkalmazottak testületileg beléptek. A választmányban való képviselettel a városi alkalmazottak Margitay Lajos dr. polgármestert és vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyzőt bízták meg.”

 

A városi tisztviselők országos választmányának mohácsi kiküldöttei == Mohácsi Hírlap. – 19:9 (1929. márc. 3.). – p. 4.

A városok országos kongresszusának kebelében megalakult a városi tisztviselők országos választmánya, amely a városi tisztviselők érdekeit lesz hivatva képviselni. Az országos választmányba Mohács város tisztviselőkara két kiküldöttet választott 3 évre szóló megbízással, még pedig dr. Margitay Lajos polgármestert és vitéz dr. Horváth Kázmér II. o. aljegyzőt.

 

Vasárnap 400 taggal megalakult a Magyar Nemzeti Szövetség mohácsi köre == Dunántúl. – 19:53 (1929. márc. 5.). – p. 2.

„[…] majd vitéz Horváth Kázmér dr. olvasta fel a szervező bizottság jelentését, amely szerint a mohácsi kör 216 taggal kezdi meg működését.” Tisztikarban: HK.

 

Megalakult vasárnap a Magyar Nemzeti Szövetség mohácsi köre == Mohácsi Hírlap. – 19:10 (1929. márc. 10.). – p. 1–2.

Nagy éljenzéssel fogadta a közönség Ajtay [József] dr. beszédét, amely után vitéz Horváth Kázmér dr. olvasta fel a szervező bizottság jelentését, amely szerint eddig 216 tagja van a mohácsi körnek. [...] titkár: vitéz Horváth Kázmér dr. [...]

 

Előadás Mohácson Petőfiről == Dunántúl. – 19:63 (1929. márc. 17.). – p. 7.

„A következő előadást vitéz Horváth Kázmér dr. tartja Mohácsról, vetített képekkel.”

 

A csütörtöki szabadlyceális előadás == Mohácsi Hírlap. – 19:11 (1929. márc. 17.). – p. 4.

A szabadlycium következő előadása március hó 21-én lesz. Vitéz Horváth Kázmér "Mohács" címen tart vetítettképes előadást.

 

A Szabadlyceum csütörtöki előadása == Mohácsi Hírlap. – 19:13 (1929. márc. 24.). – p. 1–2.

Az elmúlt csütörtökön vitéz Horváth Kázmér városi aljegyző tartott "Mohács" címen vetítettképes előadást a városháza közgyűlési termében szépszámú közönség előtt. Az értékes előadás ismertetésére még visszatérünk.

 

Előadás Mohácson Mohácsról == Dunántúl. – 19:72 (1929. márc. 29.). – p. 4.

„A csütörtöki szabadlíceumi előadáson vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyző tartott előadást Mohács város múltjáról, jelenéről. Benne elsőnek publikálta azokat az eredményeket, amelyeket mint múzeumi titkár négy éves mohácsi tartózkodása alatt sikerült neki szorgos kutatások alapján megállapítani s amelyek Mohács történetírójának Fölkérnek adataival ellenkeznek s így figyelemre méltóak. így településtani adatokból megállapította az egyes nemzetiségek bevándorlását a város területére. Az ősmagyar lakosságot és a város magot a református városrészben állapította meg. A szerbek a nemzetiségek közül elsőnek jöttek be, majd Boszniából, Szerémségből és Belovármegyéből 1689— 1730. között Jany szerémségi püspök és Radonay alatt a sokacok. Utánok telepedtek meg Berényi alatt a katolikus magyarok és 1770—71-ben a németek. A rengeteg érdekes adat közül megemlítjük még megállapítását Mohácsnak a törökök által történt megszállásáról. Ezt is ellentétben Fölkertől, aki 1526-ban állapította meg a dátumot, 1541-ben jelzi s bár közelebbi adatokat nem közölt Jahaoglisban a belgrádi várnagyban nevezte meg azt a katonát, aki Mohácsot a török birodalomhoz csatolta. Ismertette azután az I. és a II. mohácsi csatát egészen új szempontokból és adatokkal. Előadását az egybegyűlt publikum tetszéssel fogadta.”

 

 

Horváth Kázmér: Péter gazda husvétja == Dunántúl. – 19:73 (1929. márc. 31.). – p. 4–6.

 

A Dunántúl húsvéti száma == Dunántúl. – 19:73 (1929. márc. 31.). – p. 6.

„[…] vitéz Horváth Kázmér dr. pedig a Mohács környéki településekről értekezik.”

 

Horváth Kázmér: Mikor telepedtek meg Mohácson a németek? : Adatok Baranya vármegye településéhez == Dunántúl. – 19:73 (1929. márc. 31.). – p. 19–20.

 

Mohács : Vitéz Horváth Kázmér dr. vetítettképes előadása a Szabadlíceumban == Mohácsi Hírlap. – 19:14 (1929. márc. 31.). – p. 4–5.

 

A szabadlíceum záróelőadása == Mohácsi Hírlap. – 19:14 (1929. márc. 31.). – p. 6.

Hogy a jövő évi programmra vonatkozólag már most megkezdődhessenek az előkészítő munkálatok, a Múzeumegyesület vezetősége kéri mindazokat, akik kérdőívet kaptak, hogy azokat mielőbb küldjék be vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyzőhöz, az egyesület titkárához.

 

A mohácsi szabadliceum záróelőadása == Dunántúl. – 19:77 (1929. ápr. 6.). – p. 4.

„Vitéz Horváth Kázmér dr. beszámolt az első év eredményeiről.”

 

Befejeződtek a szabadlíceumi előadások == Mohácsi Hírlap. – 19:15 (1929. ápr. 7.). – p. 3.

[...] vitéz Horváth Kázmér dr. titkár tartott rövid beszámolót. [9 előadás, 1200 hallgató.]

 

A református egyház életéből == Mohácsi Hírlap. – 19:18 (1929. ápr. 28.). – p. 4.

Dr. Horváth Kázmér városi aljegyző folyó hó 28-án, vasárnap délután 6 órakor vetítettképes ismeretterjesztő előadást tart "Mohács város múltjáról és jelenéről" a református iskolában.

 

Mohács keletkezése és kialakulása == Dunántúl. – 19:99 (1929. máj. 3.). – p. 6.

„Vasárnap este a mohácsi református kultúregyesület meghívására vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyző előadást tartott Mohács város keletkezéséről és kialakulásáról. Saját kutatásai alapján megállapította, hogy Mohács város alapítói minden valószínűség szerint kelták voltak, akik a római uralom után frankokkal egyéb germán törzsekkel és szlávokkal keveredtek. Ezeket a megállapításait részben a még most is élő egyes évezredes és a nép nyelvén élő tájmegjelöléseből, dűlőnevekből vezette le. így kimutatta, hogy a Hajlok, Velence, Bont és Riha szavak még ebből a korszakból maradtak meg s ezek közül az első „Hajlok" jelentésében teljesen megegyezik a Mohács, vagy Mohás szóval. Ezután vázolta Mohács helyzetét a népvándorlás zivatarában, majd a magyarok bejövetele után s kimutatta, hogy a város első birtokosa a pécsváradi apátság volt, amely azután Kölkeddel együtt az 1300 körül átadta a pécsi püspöknek, más birtokokért cserébe. Végül behatóan tárgyalta Mohács közviszonyait a török hódoltság alatt s a város újjá- alapítását a török hódoltság megszűntével Jani szerémi és Radonay pécsi püspök alatt. Az előadás befejeztével vetített képekkel mutatta be a fejlődés menetét a török hódoltság megszűnte után. A közönség az előadást nagy tetszéssel fogadta.”

 

A II. Lajos múzeum egyesület == Dunántúl. – 19:100 (1929. máj. 4.). – p. 5.

„A turisztikai szakosztály és a könyvtár szervezésével vitéz Horváth Kázmér dr. titkárt bízták meg.”

 

Járási vitézi nap Mohácson == Dunántúl. – 19:103 (1929. máj. 8.). – p. 3.

„Az ülést vitéz Horváth Kázmér dr. járási hadnagy nyitotta meg. […] Délután 2 órakor a vitézek a város hajóján elzarándokoltak a Cselepatakhoz, ahol II. Lajos király emlékoszlopánál Horváth Marika elszavalta a Magyar Hiszekegyet, vitéz Marosy Gyula, magasszárnyalású beszédet mondott. Marosujvári Géza, báró Eötvös, Mohács című költeményét szavalta el, utána vitéz Horváth Kázmér dr. elhelyezte a vitézek koszorúját. Az ünnepséget Horváth Marika által szavalt Magyar Miatyánk zárta be.”

 

Pályázati hirdetmény == Mohácsi Hírlap. – 19:20 (1929. máj. 12.). – p. 5.

MANSZ mohácsi köre. 3 téma: Mit tennél Nagy-Magyarországért?; Mit vesztett Mohács Trianonnal?; Mit éreztél, mikor a magyar csapatok bevonultak Mohácsra? HK köri titkárnak.

 

Megalakult a mohácsi lengyel-emlék országos bizottsága == Dunántúl. – 19:109 (1929. máj. 16.). – p. 6.

 

A Szepessy-parkban állítják fel a mohácsi lengyel emlékművet == Mohácsi Hírlap. – 19:21 (1929. máj. 19.). – p. 1–2.

A Mohácsi Lengyel Emlékmű Országos Bizottság előadója HK.

 

Mohács város a pécsi egyetem fejlesztése mellett == Dunántúl. – 19:113 (1929. máj. 22.). – p. 3.

„Több kisebb ügy letárgyalása után vitéz Horváth Kázmér dr. előterjesztette a tanács javaslatát a pécsi Erzsébet Tudományegyetem továbbfejlesztése érdekében. – A pécsi Erzsébet tudományegyetem – mondotta többek között – a szegedi és debreceni egyetemmel szemben a Hamupipőke szerepére van kárhoztatva. Míg ott a két alföldi metropolisban évente sok milliós befektetéseket végez az állam, a pécsi egyetemnek a legszükségesebb beruházásokra sincs pénze. Az egyes fakultások összezsúfoltak, nincs elegendő tanterem, egész sereg intézet hiányzik, a klinikák szétszórtan fekszenek, a diákjóléti intézmények elhelyezése sem megfelelő és kielégítő. Pedig ennek az egyetemnek, mely az ország kultúrában legősibb, legtelevényesebb területén fekszik, ősi műveltsége jogán, a történelmi múlt jogán is megilletné a legteljesebb és legnagyobbmérvű támogatás. – Fontos nemzeti szempontok is szólanak emellett. Annak a kultúrának áldásai, melyet az egyetem áraszt azóta erre a vidékre, ahol száműzetése óta megtelepedett mindjobban érezhetők lesznek s áldásai nem állanak meg a trianoni határoknál,

Amit a magyar közigazgatásnak kiszorításával elvesztettünk Délbaranyában és Szlavóniában, amit a magyar imperium túl a jelenlegi határokon most megtenni nem tud, azt megteszi az Erzsébet tudományegyetem klinikáival és gyógyintézeteivel: magához vonzza, magához emeli s a tudás, a kultúra, a gyógyítás, áldásaival magához láncolja s a magasabbrendű magyar műveltség légkörébe emeli az elszakított területek magyarjait és mindenrendű s rangú népességét. Vármegyénk és a Duna-Drávaközi kulturális intézményeinek mintegy összefoglaló s befejező köve a pécsi egyetem a maga intézeteivel, koronája s alapja egy majdan kifejlődő magasabbrendű helyi tudományos műveltségnek.

Ezért mindent meg kell tenni támogatására.”

 

Az OMKE mohácsi kerületének közgyűlése == Dunántúl. – 19:118 (1929. máj. 28.). – p. 6.

 

A hősök napja Mohácson == Dunántúl. – 19:118 (1929. máj. 28.). – p. 7.

Vitézek koszorúját helyezte el: HK.

 

Impozáns volt a hősök napjának emlékünnepe == Mohácsi Hírlap. – 19:23 (1929. jún. 2.). – p. 1–2.

[...] vitéz Horváth Kázmér dr. pedig a vitézek nevében tett le koszorút.

 

Az OMKE közgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 19:23 (1929. jún. 2.). – p. 3.

A közgyűlésen a városi tanácsot vitéz dr. Horváth Kázmér képviselte.

 

A trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója Mohácson == Mohácsi Hírlap. – 19:23 (1929. jún. 2.). – p. 5.

Hogy a torlódásokat el lehessen kerülni a kör jegyeket bocsát ki, melyeket vitéz Horváth Kázmér dr. titkárnál [MANSZ mohácsi köre] kaphat meg mindenki s a gyászünnepség kezdetekor a színháznál.

 

Mohács a Dunán pontonhidat létesít == Dunántúl. – 19:124 (1929. jún. 5.). – p. 2.

„Az újonnan szervezett írnoki állás jóváhagyásának tudomásulvétele után vitéz Horváth Kázmér dr. ismertette az új hirdetési szabályrendeletet, amelyet kisebb módosításokkal a képviselőtestület elfogadott […]”

 

Impozáns gyászünnepélyen tiltakozott Mohács város közönsége a trianoni békeparancs ellen == Mohácsi Hírlap. – 19:24 (1929. jún. 9.). – p. 1–2.

Befejezésül a közönség elénekelte a Himnuszt és véget ért a gyönyörű ünnepség, amelynek rendezéséért a Magyar Nemzeti Szövetség Mohácsi Körének agilis titkárát, vitéz Horváth Kázmért illeti meg az elismerés.

 

Baranyavármegye Trianon után 10 évvel : 1919–1929 == Mohácsi Hírlap. – 19:26 (1929. jún. 23.). – p. 5.

A pártfogásra méltó könyv Brand Ede polgári iskolai igazgató és vitéz Horváth Kázmér közreműködésével – akik Mohács történetét és leírását adják [...] jelenik meg.

 

A mohácsi fejedelmi templomra kiírják a versenytárgyalást == Dunántúl. – 19:162 (1929. júl. 20.). – p. 3.

Építőbizottság titkára: HK.

 

Megkezdik a fogadalmi templom építését == Mohácsi Hírlap. – 19:30 (1929. júl. 21.). – p. 4.

[...] a Templom Építő Bizottság megválasztotta titkárnak vitéz Horváth Kázmér dr-t [...]

 

Az eszperantó kongresszus tagjai Mohácson == Mohácsi Hírlap. – 19:33 (1929. aug. 11.). – p. 4.

A hajóállomáson a város nevében vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyző [...] üdvözölte a vendégeket.

 

A mohácsi fogadalmi templom csak Mohács város lakósságának legnagyobb áldozatkészségével és szisztematikus munkával építhető meg == Mohácsi Hírlap. – 19:34 (1929. aug. 18.). – p. 1–2.

Ezzel kapcsolatos: 1929. júl. 28:1–2.;aug. 11:1. – 1929. aug. 18:6; aug. 25:1–2.; szept. 22:1; okt. 13:1; okt. 20:3; nov. 17:3; nov. 24:1;

 

(Dr. B. L.): "Mohács város fejlődéstörténetének vázlata"... == Mohácsi Hírlap. – 19:37 (1929. szept. 8.). – p. 4.

... címen adott ki vitéz dr. Horváth Kázmér aljegyző egy kis füzetet külön lenyomatként a "Baranya Trianon után 10 évvel" című, még ezután megjelenendő munkából. A szerző Mohács város történetének alapos ismerője, aki hosszú évek szorgo kutatásai és rengeteg forrásmunka olvasásának eredményeképp írta meg ezen munkát. Filmszerűen pergeti le városunk fejlődésének legfőbb mozzanatait nagy rátermettséggel és kitűnő érzékkel összeállítva, úgy hogy végig érdekes és lebilincselő tud lenni. Különös értéket a műnek azonban a szerző eredeti következtetései és megállapításai nyújtanak, amelyekkel nem egy, eddig még ismeretlen adattal gazdagítja a történelmet. Reméljük, hogy ez a kis munka csak előhírnöke egy nagyobb, részletesebb várostörténetnek, amelynek ezek után csak a legszebb sikert jósolhatjuk. A mű még néhány példányban kapható a szerzőnél. (Dr. Bartók Lajos aljegyző??)

 

["Baranyavármegye Trianon után 10 évvel"] == Mohácsi Hírlap. – 19:38 (1929. szept. 15.). – p. 5.

Beharangozó.

 

November havában megkezdődnek újból a szabadlíceum előadása == Mohácsi Hírlap. – 19:41 (1929. okt. 6.). – p. 2.

Előjegyezni már most lehet az egyesület titkáránál: Vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyzőnél (Mohács, városháza.)

 

Kiváló gonddal válogatták össze az idei szabadliceális előadásokat == Mohácsi Hírlap. – 19:41 (1929. okt. 6.). – p. 2.

Február 27.: HK: Mohács II. József korában

 

A Philips-gyár szabadlíceum keretében november utolsó hetében rádió előadást tart == Mohácsi Hírlap. – 19:42 (1929. okt. 13.). – p. 2.

A mohácsiak közül eddig [...] HK tart önálló előadást.

 

A mohácsi II. Lajos múzeumegyesület szabadliceumának előadás- sorozata == Dunántúl. – 19:240 (1929. okt. 22.). – p. 4.

„Február 27. Vitéz Horváth Kázmér dr. Mohács II. József korában.”

 

Népművelési munka Mohácson == Dunántúl. – 19:247 (1929. okt. 30.). – p. 6.

 

Adományok Mohács város repülőgépére : Még mindig nincs együtt a „Pécs város“ repülőgép beszerzésére szükséges összeg == Dunántúl. – 19:255 (1929. nov. 9.). – p. 2.

HK levele a Dunántúl Szerkesztőségének az adományokról.

 

A 19 és 52-es pécsi ezredek bajtársi találkozója volt vasárnap Pécsett == Dunántúl. – 19:263 (1929. nov. 19.). – p. 4–5.

„Vitéz Horváth Kázmér dr. az ezred történetének megírása elé tornyosuló akadályokat, különösen az anyagi nehézségeket vázolta.”

 

Megírják Mohács megszállás alatti történelmét == Dunántúl. – 19:268 (1929. nov. 24.). – p. 9.

„Már hosszabb idő óta folyik Mohács városban a megszállás alatti eseményekre vonatkozó események és szereplő személyek adatainak összegyűjtése. Az adatok legnagyobb része hosszas fáradságos munka után most már együtt van s ezek alapján a megszállás történelmének megírásába Vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyző bele is kezdett, úgyhogy a munka legkésőbb a jövő év augusztus havában, ha az anyagiak rendelkezésre állanak, meg is jelenik.”

 

67 pályázat érkezett be a 21 városi fogalmazói karbeli állásra == Dunántúl. – 19:271 (1929. nov. 28.). – p. 2.

Pécsi főjegyzői állásra; tanácsnoki állásra; árvaszéki ülnöki állásra; I. oszt. jegyzői állásra: HK

 

Rádióelőadás a szabadlíceumban == Mohácsi Hírlap. – 19:49 (1929. dec. 1.). – p. 2.

vitéz dr. HK a közönség köszönetét tolmácsolta

 

Előadás a sajtóról Mohácson == Dunántúl. – 19:277 (1929. dec. 5.). – p. 5.

„A mohácsi katolikus legényegyletben csütörtökön este a katolikus ifjúság részére Vitéz Horváth Kázmér dr. tartott előadást a sajtóról és vele kapcsolatosan a modern magyar sajtó szervezetéről, különös tekintettel a katolikus sajtóra.”

 

A szentlőrinci járás főszolgabírája == Dunántúl. – 19:282 (1929. dec. 11.). – p. 5.

Sajtóhiba: HK.

 

Pécsi tanárnő előadása Mohácson == Dunántúl. – 19:286 (1929. dec. 15.). – p. 9.

„Gyuris Gizellát Margitay Lajos dr. polgármester mutatta be a publikumnak, az előadás végén pedig Vitéz Horváth Kázmér dr. mondott neki köszönetét a nagyszerű előadásért.”

 

Mohácson a képviselőtestületi választásokon egy kerületben a keresztény községi párt, a többi kerületben a városi párt jelöltjei győztek == Dunántúl. – 19:287 (1929. dec. 17.). – p. 5.

Tisztviselő: HK.

 

A Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítője == Mohácsi Hírlap. – 19:52 (1929. dec. 22.). – p. 5.

HK: Kukoricatermesztés Mohácson; A zsidók letelepedése Mohácson. [Hosszabb ismertetés.]

 

Vasárnap választották meg a székesegyházi egyházközség képviselőtestületi tagjait : A tisztikart a legközelebbi ülésen választják meg == Dunántúl. – 19:293 (1929. dec. 24.). – p. 2.

Horváth Kázmér dr. bírósági jegyző [?!]: póttag.

 

A Dunántúl karácsonyi száma == Dunántúl. – 19:293 (1929. dec. 24.). – p. 5.

A tartalomból: HK írása.

 

Horváth Kázmér: Egy Karácsony a Monte Grappán == Dunántúl. – 19:293 (1929. dec. 24.). – p. 54–55.

 

Állítsunk fel Mohácson is közkönyvtárat! == Mohácsi Hírlap. – 20:4 (1930. jan. 26.). – p. 2.

Hogy tudja a Múzeum Egyesület, kikre számíthat a meginduláskor, külön kérdőíveket bocsátott ki, melyek az Egyeület titkáránál, vitéz Horváth Kázmér dr.-nél kaphatók, aki mindenben teljes felvilágosítással szolgál.

 

Legényegyleti élet == Dunavidék. – 9:4 (1930. jan. 26.). – p. 3.

Katolikus Legényegylet: előadók között HK.

 

Legényegyleti élet == Mohácsi Hírlap. – 20:4 (1930. jan. 26.). – p. 4.

Katolikus Legényegylet: előadók között HK.

 

A mohácsi Szociális Misszió Társulat "Karácsonyára" adakoztak == Mohácsi Hírlap. – 20:4 (1930. jan. 26.). – p. 6.

[...] v. dr. Horváth Kázmérné [...] 2 P-t.

 

A városi könyvtár felállításához == Dunavidék. – 9:5 (1930. febr. 2.). – p. 3–4.

Tagnak lehet jelentkezni és könyvekre való jelentkezéseket elfogad: vitéz Horváth Kázmér dr. múzeumi titkár.

 

Csak közadakozás útján vethetjük meg a városi könyvtár alapjait == Mohácsi Hírlap. – 20:6 (1930. febr. 9.). – p. 3.

További adományok felajánlhatók s nagyobb adományokat elszállít a múzeumegyesület titkára: vitéz Horváth Kázmér, városi aljegyző.

 

Baja is Mohács mintájára óhajtja közkönyvtárát felállítani == Dunavidék. – 9:8 (1930. febr. 23.). – p. 2.

 

A mohácsi hadviselt tüzérek szervezkedése == Dunántúl. – 20:46 (1930. febr. 25.). – p. 5.

Elnöklet: HK.

 

Horváth Kázmér dr. előadása == Dunavidék. – 9:9 (1930. márc. 2.). – p. 2.

 

Mohács II. József korában : Vitéz dr. Horváth Kázmér szabadlíceumi előadása == Mohácsi Hírlap. – 20:9 (1930. márc. 2.). – p. 3.

A szépszámban megjelent közönség előtt vitéz dr. Horváth Kázmér beigazolta, hogy nemcsak ügyes szervező tehetség, hanem kiváló előadó is, aki különösen történelmi kutatásaival és munkáival tett nagy szolgálatot városunknak. [...] Helyszűke miatt sajnos csak nagy általánosságban ismertettük a rendkívül érdekes értekezést, melyet a közönség hosszantartó, lelkes tapssal honorált. Véleményünk szerint érdemes volna a kitűnő előadást könyvalakban is megjelentetni.

 

Horthy Miklós kormányzó ünneplése Pécsett és Baranya vármegyében == Dunántúl. – 20:52 (1930. márc. 4.). – p. 4–5.

 

Mohács másfélszáz évvel ezelőtt == Dunántúl. – 20:52 (1930. márc. 4.). – p. 7.

„Eredeti kutatásai alapján tartotta meg Vitéz Horváth Kázmér dr. Mohács város aljegyzője a mohácsi szabadlíceum keretében előadását Mohács II. József korában" címmel. Megállapította az előadó, hogy II. József uralmának kezdetekor, tehát 1780-ban Mohács tulajdonképpen két közigazgatási egység volt. Maga a városkép azonban nagy hasonlatosságot mutat a maihoz. A városi levéltár adataiból és a József féle népszámlálás fennmaradt anyagából megállapította a felolvasó, hogy 1784-ben Mohácson 629 ház volt, amelyekben 852 család élt. A házak közül 468 katolikus, 54 görögkeleti görög és szerb, 107 református ház volt. A katolikusok közül 264 házban laktak magyarok. Az iparosok száma 130, a kereskedők száma 9 volt. A város felett a püspökség és a vármegye gyakorolt joghatóságot. II. József uralma végén a gazdasági viszonyok igen lerongyolódtak. A búza ára pl. 1 forintról 3 forintra szökött. Az előadó bőven kitért II. József reformjainak hatására, amelyek szerinte azért buktak meg Mohácson, mert túlságosan beleavatkoztak a vallási életbe, úgy, hogy mindenki örömmel üdvözölte, mikor visszavonták. Az érdekes előadást nagyszámú közönség hallgatta végig.”

 

Előadás Mohácson a modern várospolitikáról == Dunántúl. – 20:56 (1930. márc. 8.). – p. 5.

„A mohácsi katolikus legényegyletben szép számmal összegyülekezett közönség és ifjúság előtt csütörtökön este Vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyző tartott előadást a várospolitikáról, annak legújabb irányairól, az újabb irányzatok hibáiról s a keresztény várospolitikai feladatairól. Végigvezette a hallgatóságot az antik városok (Róma, Athén) és a középkori városok belső politikájának főbb irányelveinek ismertetése után a liberalizmus által inaugurált várospolitikai irányzatok útvesztőin, hosszasan fejtegette a most felvetődött újabb várospolitikai irányzatot: az in- dusztrializmust, amely a várost már nem is mint valami élő szervezetet, hanem mint valami üzemet vezeti s nincs tekintettel sem a városban lakók jólétével, szellemi, kulturális fejlődésével, a városoknak a nemzet életében elfoglalt fontos pozíciójával s amely irányzat a városokat az anarchizmus és nihilizmus felé fogja vinni. A keresztény várospolitikának ezzel szemben továbbra is a középkor várospolitikai irányzatait kell magáévá tenni, azt alkalmazni a mai modernebb életformákra s arra törekednie, hogy mindenkinek emberibb életet biztosítson a város keretei között s necsak fényes utcákat, gyönyörű parkokat, ragyogó kirakatokat teremtsen, hanem a nagy társadalmi ellentétek vagyoni aránytalanságok kiegyenlítésére is kell törekednie, mert csak ez fogja az egészséges fejlődést a városok részére biztosítani.”

 

Horthy Miklós kormányzó ünneplése Mohácson == Dunavidék. – 9:10 (1930. márc. 9.). – p. 3.

Vitézek felvonulása HK vezetésével.

 

A mohácsi szabadliceum záróelőadása == Dunántúl. – 20:62 (1930. márc. 15.). – p. 7.

 

Befejeződtek a szabadlíceumi előadások == Mohácsi Hírlap. – 20:11 (1930. márc. 16.). – p. 3–4.

HK titkári jelentése. HK agilis rendező.

 

Március 15-iki ünnepségek : A város ünnepe == Mohácsi Hírlap. – 20:12 (1930. márc. 23.). – p. 1.

Polgári lövész egylet választmányának tagja.

 

Megnyílott a városi közkönyvtár == Mohácsi Hírlap. – 20:12 (1930. márc. 23.). – p. 1.

Majd napirend folyamán vitéz Horváth Kázmér dr. a múzeumegyesület titkára beszámolt a szabadlíceum ez évi eredményeiről s a választmány tudomásul vette, hogy a szabadlíceum tiszta jövedelmét a könyvtár gyarapítására fordítják. A gyűjtés eredménye.

 

[Mohácsi útmutató c. művét  megvette a Mohácsi Múzeum; HK megkövesedett kagylót ajándékozott] == Mohácsi Hírlap. – 20:17 [18] (1930. máj. 4.). – p. 5.

 

Hősök napjának programja == Mohácsi Hírlap. – 20:12 (1930. márc. 23.). – p. 1.

HK: ünnepi beszéd.

 

4000 kötet könyvvel Mohácson közkönyvtár nyílott meg == Dunántúl. – 20:82 (1930. ápr. 10.). – p. 6.

„A könyvtár vezetésével Vitéz Horváth Kázmér dr-t, kezelésével pedig Darázsi István és Joachimsztál Károly városi írnokokat bízták meg.”

 

vitéz Horváth Kázmér dr.: Mohács jövője  == Dunavidék. – 9:16 (1930. ápr. 20.). – p. 1–3.

 

Horváth Kázmér: Költészet és valóság „Síklós kényúráról“ Stiljanovics István szerb hercegről == Dunántúl. – 20:95 (1930. ápr. 27.). – p. 2–3.

 

Mohács város részvéte == Dunántúl. – 20:104 (1930. máj. 9.). – p. 5.

Baranyay Jenő újságíró halálakor.

 

A háborús emlékérmet... == Dunavidék. – 9:19 (1930. máj. 11.). – p. 4.

 

A hősök napja Mohácson == Dunántúl. – 20:110 (1930. máj. 16.). – p. 5.

„Délután a Csatakápolna előtt lesz az ünnepség. Ezen az ünnepi beszédet Vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyző mondja.”

 

Hősök napjának programmja == Dunavidék. – 9:20 (1930. máj. 18.). – p. 4.

Ünnepi beszéd: HK.

 

Mohács II. József korában == Dunavidék. – 9:20 (1930. máj. 18.). – p. 5.

 

A Hősök napján... == Dunavidék. – 9:21 (1930. máj. 25.). – p. 1.

 

Impozáns keretek... == Dunavidék. – 9:21 (1930. máj. 25.). – p. 2.

 

Impozáns keretek között fog tiltakozni Mohács városa a trianoni béke ellen == Mohácsi Hírlap. – 20:21 (1930. máj. 25.). – p. 4.

MANSZ titkára.

 

A Hősök napján nyolcvan mohácsi polgárnak adja át ünnepélyes keretek között Margitay Lajos dr. polgármester a háborús emlékérmet == Mohácsi Hírlap. – 20:21 (1930. máj. 25.). – p. 4.

Érmet kap és ünnepi beszédet mond. Vitéz dr. Horváth Kázmérné kard és sisaknélküli háborús emlékérmet kap. 16 napig volt szerb fogságban.

 

Hősök emlékünnepe Baranyában : Mohácson 80 hadiemlékérmet osztottak ki == Dunántúl. – 20:120 (1930. máj. 28.). – p. 2–3.

Koszorúz: HK.

 

A hősök napja Mohácson... == Dunavidék. – 9:22 (1930. jún. 1.). – p. 1.

 

A Hősök napján ünnepelt az egész város == Mohácsi Hírlap. – 20:22 (1930. jún. 1.). – p. 2.

A kitűnő leventezenekar eljátszotta a Himnuszt, amely után vitéz dr. Horváth Kázmér városi aljegyző lépett az emelvényre és hatalmas szépen felépített beszédben méltatta a nap jelentőségét. A gyönyörű beszédnek különösen a befejezése volt hatásos: Mélyen tisztelt ünneplő közönség! Háromszáz hőse van ennek a városnak. Háromszáz hős, van köztük tiszt és közlegény, úr és polgár, világító mécses és egyszerű gyertya láng. De ez a háromszáz mécses és gyertyaláng messziről világító fáklya a magyar éjszakában, tűzoszlop, mely vezethet bennünket a magyarság jövendő céljai és feladatai felé. Ez a tűzoszlop a mi vezérünk. És én kérlek benneteket anyák! Neveljetek fiúkat, akik méltóak lesznek ennek a háromszáznak emlékére! Ti fiúk! Ők legyenek példaképeitek, és ti férfiak! leventék! ti harcossorba nőttek! tegyetek úgy, mint ők tették. És ha Mohácsnak lesz még egyszer ilyen áldozatkész ifjúsága, mint ők voltak és ha felkel Magyarország minden férfia, ki hozzájuk méltó akar lenni s nemcsak élni, de életét is tudja áldozni a hazáért, akkor megérjük a halál legyőzetését, a magyar feltámadást s ezen az új, nagy, erős és szent Magyarországon, – bármily viharok is zúgjanak a világon által, ha nemzetek is hullnak megsemmisülésbe Magyarország akkor is lesz – és rajta a poklok kapui sem vehetnek erőt! A sokáig tartó zúgó éljenzés után [...]

 

Mohács vasárnap tiltakozott Trianon ellen : Krisztics Sándor egyetemi tanár az európai kibontakozás lehetőségeiről beszélt == Dunántúl. – 20:124 (1930. jún. 3.). – p. 2.

„[…] majd Vitéz Horváth Kázmér dr. felolvasta a Népszövetségnek és Lord Rothermerenek küldendő határozati javaslatot.”

 

Mohács II. József korában... [Recenzió] == Pécsi Napló. – 39:125 (1930. jún. 4.). – p. 6.

"Vitéz Horváth Kázmér munkája megérte a fáradtságot. Kutatásai alapvető értékűek, előtte nem foglalkoztak Mohács város történetével."

 

A trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója Mohácson == Dunántúl. – 20:126 (1930. jún. 5.). – p. 2.

Ugyanekkor a mohácsi csata emlékére emelt fogadalmi templom helyén felvonultak a városban székelő összes iskolák, rengeteg tömeg. Itt Vitéz Horváth Kázmér dr., a mohácsi Nemzeti Szövetség titkára beszélt. – Azért jöttünk éppen erre a helyre – mondotta – amelyet Mohács város népe egy nagy nemzeti gyász, a 400 év előtti Trianon emlékének jelölt ki, hogy fogadalmat tegyünk, hogy nem, nem és ezerszer nem: soha nem nyugszunk meg abban, hogy a Kárpátokat, az Adriát, Felvidéket, Bácskát, Erdélyt és Délbaranyát elszakították tőlünk.”

 

Öt percre megállt az élet == Dunavidék. – 9:23 (1930. jún. 8.). – p. 4.

Trianon. Méltatta a szomorú nap keserűségét: HK.

 

A Magyar Nemzeti Szövetség demonstratív gyűlése == Mohácsi Hírlap. – 20:23 (1930. jún. 8.). – p. 1–2.

Vitéz Horváth Kázmér dr. olvasta fel ezután a határozati javaslatokat. [Pályázatok eredményeit ismertette.]

 

Vitézek napja == Dunavidék. – 9:25 (1930. jún. 22.). – p. 5.

 

A mohácsi és mohácsi járási vitézek értekezlete == Mohácsi Hírlap. – 20:25 (1930. jún. 22.). – p. 2.

[Megnyit, üdvözöl, beszédet mond.]

 

Mohácsi "Credó" zászlóra adakoztak == Mohácsi Hírlap. – 20:26 (1930. jún. 29.). – p. 6.

[HK 1,5 pengőt.]

 

A Mohácsi Sokacok Magyar Olvasóköre negyedszázados jubileuma == Mohácsi Hírlap. – 20:27 (1930. júl. 6.). – p. 1–2.

[HK részt vett.]

 

[Mohácsi útmutató; Mohács II. József korában c. művét  megvette a Mohácsi Múzeum] == Mohácsi Hírlap. – 20:27 (1930. júl. 6.). – p. 4.

 

Nyolc városi főtisztviselő kapott külföldi tanulmányi segélyt a kultuszminiszteriumtól == Nyírvidék. – 51:152 (1930. júl. 8.). – p. 1.

aktuális városfejlesztési problémák tanulmányozása céljából [...] tanulmányi segély[...] vitéz Horváth Kázmér tanácsnok Mohács [...]

-----

Kaczián János: A Tolna megyei akadémikusok (Tolna Megyei  Levéltári Füzetek, 11.). Szekszárd 2006. p. 94.

Horváth Kázmér Baranya Vármegye Levéltárának vezetője 1930-ban kutatásokat kezdett a müncheni hadi és állami levéltár XVII–XVIII. századi baranyai vonatkozású irataiban, de a fasizmus hatalomra jutását követően nem utazott ki többé Németországba. Szita László az általa megírt jelentést megismerve dolgozta ki kutatása részleteit. BML. 64/1977. Ig. sz levél.

-----

 

Baranyavármegye Trianon után tíz évvel == Mohácsi Hírlap. – 20:28 (1930. júl. 13.). – p. 3.

[...] v. Horváth Kázmér dr. Mohács város fejlődéstörténetének vázlatát adja.

 

Utazási segély mohácsi csata-emlékek kutatására == Dunántúl. – 20:172 (1930. júl. 31.). – p. 5.

„Klebelsberg Kunó gróf vallás- és közoktatásügyi miniszter Vitéz Horváth Kázmér dr. Mohács város aljegyzőjének utazási segélyt engedélyezett a németországi városi kölcsönkönyvtárak szervezetének tanulmányozására és a II. mohácsi csatára vonatkozó emlékek közül azoknak a felkutatására, amelyek a II. mohácsi csata egyik hadvezérének, badeni Lajos nagyhercegnek karlsruhei kastélyában lettek annak idején felhalmozva. A kiküldetés összefüggésben van azokkal az előkészületekkel, amelyeket Mohács városa megkezdett a II. mohácsi csata 250. évfordulójának méltó megülésére, amely időpont egybeesik Baranya és Mohács török hódoltság alól való felszabadulásával is.”

 

Utazási segély mohácsi csataemlékek kutatására == Mohácsi Hírlap. – 20:31 (1930. aug. 3.). – p. 3.

Gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyző részére utazási segélyt engedélyezett a németországi városi könyvtárak szervezetének tanulmányozására és a II. mohácsi csatára vonatkozó emlékek közül azok felkutatására, amelyek a II. mohácsi csata egyik hadvezérének, badeni Lajos nagy hercegnek karlsruhei kastélyában lettek annak idején felhalmozva. A kiküldetés összefüggésben van a második mohácsi csata 250 éves évfordulója megünneplésének előkészítésével.

 

Egyesületi ház avatása Mohácson == Dunántúl. – 20:192 (1930. aug. 26.). – p. 5.

 

Tanulmányúton == Dunavidék. – 9:37 (1930. szept. 14.). – p. 4.

HK Németországba utazott.

 

A pécsi nyugdíjas közalkalmazottak és a mohácsi nagygyűlés == Dunántúl. – 20:232 (1930. okt. 12.). – p. 8.

„Vitéz Horváth Kázmér dr. által szerkesztett „Mohács és környékének útmutatója” című érdekes könyv 50 filléres árban kapható, mely összeget a nagygyűlés költségeire fordítják.”

 

A Hősök ligetére a földművelésügyi minisztérium 400 fát, a vármegye 2 vagón kavicsot adományozott == Mohácsi Hírlap. – 20:43 (1930. okt. 26.). – p. 1–2.

Ezenkívül vitéz Horváth Kázmér dr.-nak van még egy más helyről is három vagón kavicsra, úgy hogy az utak bekerítésére szükséges murva teljes egészében rendelkezésre áll. [...A] rácsokra vonatkozólag vitéz Horváth Kázmér dr. többféle tervet hozott magával külföldről, ahol szintén nagy ligetek vannak a hősök fáival beültetve.

 

November 9-én lesz a mohácsi szabadlíceum első előadása ebben az évben == Mohácsi Hírlap. – 20:43 (1930. okt. 26.). – p. 2.

Mohácsról HK.

 

Vitézi hadnagyi megbízás == Mohácsi Hírlap. – 20:43 (1930. okt. 26.). – p. 3.

Az országos Vitézi Szék kapitánysága vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyzőt f. évi október hó 15-iki hatállyal a baranyavári járás hadnagyi tisztével bízta meg. A kitüntető megbízás annak az érdemdús tevékenységnek az elismerése, amit vitéz Horváth dr. eddig vitézi ügyekben kifejtett.

 

Horváth Kázmér: A jugoszláv optánsok legnagyobb része e hét folyamán elhagyja Baranya megyét Mohácson == Dunántúl. – 20:248 (1930. okt. 31.). – p. 3.

 

Szabadliceumi előadások Mohácson == Dunántúl. – 20:248 (1930. okt. 31.). – p. 5.

„A mohácsi II. Lajos Múzeum egyesület választmánya tegnap tartott ülésében Vitéz Horváth Kázmér dr. múzeumi titkár előterjesztésére a mohácsi szabadliceum programját 1930/31-re a következőképpen állapította meg […]”

 

Mohácsnak több emléke van külföldön, mint Mohácson : Vitéz Horváth Kázmér dr. külföldi útjáról == Dunavidék. – 9:44 (1930. nov. 2.). – p. 1–2.

 

A mohácsi II. Lajos Múzeumegyesület szabadlíceumának ez évi programmja == Dunavidék. – 9:44 (1930. nov. 2.). – p. 2.

 

A mohácsi II. Lajos Múzeumegyesület szabadlíceumának ez évi programmja == Mohácsi Hírlap. – 20:44 (1930. nov. 2.). – p. 2.

HK március 5. Bécs v. Berlin Vetítettképes előadás. Belépőjegye HK-nál kaphatók.

 

Esküvő == Dunántúl. – 20:255 (1930. nov. 9.). – p. 7.

„Folyó hó 6-án, este 6 órakor esküdtek egymásnak örök hűséget a pécsi székesegyház Corpus Christi kápolnájában Kopárt József kereskedő és Szűcs Eta (néhai) Izsák Zoltán Mohács városi számtiszt özvegye. Az esketésnél a vőlegény részéről Komócsy István prépost kanonok, míg a menyasszony részéről Vitéz Horváth Kázmér dr. Mohács város aljegyzője jelentek meg tanúként. Az egyházi esketést Lóschert Kázmér székesegyházi sekrestyeigazgató tartotta.”

 

 

Jövő héten megkezdik a Hősök Ligetének földmunkálatait == Dunavidék. – 9:45 (1930. nov. 9.). – p. 2.

 

Vargha Damján dr. egyetemi tanár előadása Mohácson == Dunántúl. – 20:259 (1930. nov. 14.). – p. 5.

Éves program előterjesztője: HK.

 

Népművelési előadások Mohácson == Dunavidék. – 9:46 (1930. nov. 16.). – p. 2.

HK: Mohács jövőjéről.

 

vitéz Horváth Kázmér dr.: Hajón Dévény alatt : Útinaplómból == Dunavidék. – 9:46 (1930. nov. 16.). – p. 2.

 

Nagy ünnepélyességgel vasárnap nyílott meg a mohácsi szabadlíceum == Dunavidék. – 9:46 (1930. nov. 16.). – p. 5.

 

Vasárnap ünnepélyes keretek között nyitották meg a szabadlíceumi előadásokat == Mohácsi Hírlap. – 20:46 (1930. nov. 16.). – p. 2.

Ezután vitéz Horváth Kázmér dr. titkár röviden vázolta az elmúlt 2 év történetét és ismertette a jövő programmját. Az első évben... A siker érdekében a közönség további támogatását kéri.

 

Jövő héten megkezdik a Hősök Ligetének földmunkálatait == Mohácsi Hírlap. – 20:46 (1930. nov. 16.). – p. 3.

Aki tehát még más "A" betűvel kezdődő nevű hősi halottról tud, az jövő hét folyamán jelentse be a polgármesteri hivatalban vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyzőnél, aki az egész akciót vezeti.

nov. 23.,nov. 30., dec. 7., dec. 14.

 

Népmívelési előadások == Mohácsi Hírlap. – 20:46 (1930. nov. 16.). – p. 5.

Mohácsi Földmívesek Olvasókörében HK Mohács jövőjéről.

 

Bonyodalmak a múzeum egyesület szabadlíceumának jegyei körül == Mohácsi Hírlap. – 20:47 (1930. nov. 23.). – p. 5.

HK-nál átvehetik.

 

Népművelési előadások programmja == Mohácsi Hírlap. – 20:49 (1930. dec. 7.). – p. 4.

Mohácsi Polgárok Olvasókörében HK. Mohács jövőjéről.

 

Községi ügyeket tárgyait és segélyeket szavazott meg a vármegye kisgyűlése : Egyelőre beszüntették az új egyetemi kollégium építésére megszavazott vármegyei hozzájárulást == Dunántúl. – 20:280 (1930. dec. 10.). – p. 5.

„A közgyűlés Vitéz Horváth Kázmér dr. mohácsi városi aljegyzőnek „Délbaranya és a trianoni békeszerződés revíziója“ című könyvének kiadására 800 pengős támogatást szavazott meg.”

 

Délbaranya és a trianoni békeszerződés revíziója == Dunántúl. – 20:281 (1930. dec. 11.). – p. 7.

Könyvismertetés. „Erre az évfordulóra Vitéz Horváth Kázmér dr., lapunk munkatársa, jelenleg Mohács város aljegyzője könyvet írt: „Délbaranya és a trianoni békeszerződés revíziója” címmel. Úgy érezzük, hogy Vitéz Horváth Kázmért senkinek külön bemutatnunk nem kell. A szerb megszállás alatti közszereplése, publicisztikai működése mindenki előtt eléggé ismeretes.”

 

A vármegye kisgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 20:50 (1930. dec. 14.). – p. 4.

A kisgyűlés vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyző "Délbaranyai[!] és a trianoni békeszerződés revíziója" c. műve kiadásához 800 pengős támogatást szavazott meg.

 

Uj albizottsági tagokat választott ma délelőtt a vármegye rendkívüli közgyűlése == Dunántúl. – 20:285 (1930. dec. 16.). – p. 2.

„[Megszavazta] Vitéz Horváth Kázmér dr. mohácsi aljegyző kiadandó könyvének 800 pengővel való támogatását.”

 

Kritikák ás vélemények Vitéz Horváth Kázmér dr. könyvéről == Dunántúl. – 20:286 (1930. dec. 17.). – p. 7.

Megemlékeztünk arról, hogy Vitéz Horváth Kázmér dr. könyvet írt Délbaranyáról. Mielőtt a mű nyomdába került, a könyv megjárta különböző szakértők és kritikusok fórumát. Ezekből a kritikákból itt közlünk egy-két véleményt.

Egy magasrangú katona írja! „Vitéz Horváth Kázmér dr. könyvét kéziratban elolvastam. Azt minden tekintetben kiváló műnek tartom s kiadásra igen melegen ajánlom."

Egy történetíró: „Baranyáról még ilyen könyvet nem írtak. Örök kár lenne, ha kéziratban maradna. Aki írta nemcsak ismeri Baranya történelmét, de mélyen belát a dolgok mélyébe.,. Amit pedig a 6zerb megszállásról, annak történetéről ír, az annyira tökéletes, annyira új, hogy valósággal reveláció Egy statisztikus: „Vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyző, úgy használja fel művében a statisztikai adatokat, hogy azok őrök érvek maradnak a magyarság igazáról és ősi jogainkról Dél bárányában.,. Egy szakember sem tehette volna különben. És csak gratulálni tudok hozzá… Nem igen olvastam ezen a téren élvezetesebb művet, mint ezt az igazán derekas munkát…”

Egy újságíró: „Vitéz Horváth Kázmér dr. könyve élmény volt... Nemcsak megrendített, de felemelt és bizalmat öntött lelkembe. Míg ilyen apostolai akadnak Délbaranyának, addig semmi

sincs elveszve. Baranyáról ilyen könyv még nem jelent meg... A könyvet, tehát legmelegebben ajánlhatjuk mindenkinek a megrendelésre, annál inkább mert csak annyi példányban jelenik meg ahányan megrendelik. Megrendelhető a Dunántúl nyomdájában.

 

Elszakított Baranyával nem törődik senki? == Dunántúl. – 20:288 (1930. dec. 19.). – p. 5.

„Mióta lapunkban megjelent a hír, hogy a „Dunántúl" nyomdában könyv készül a felszabadulás évére Délbaranyáról, nap-nap után kapunk levelet, amelyek örömmel üdvözlik a könyvet s nagy érdeklődéssel néznek eléje. A mai napon a következő sorokat kaptuk: „Vitéz Horváth Kázmér dr. könyvét nagy érdeklődéssel várom. Csak szívből üdvözölhetem azt az elhatározást, amellyel legárvább elszakított területünk érdekeit óhajtja szolgálni. Mert van nálunk már erdélyi, felvidéki, bánáti, bácskai, muraközi, vend, nyugatmagyarországi, ruszinszkói szövetség és minden egyéb ezen területekkel foglalkozó egyesület s könyv, de sajnos elszakított Baranyánk ezen a téren mostoha sorsban részesül, ezzel ily irányban eddig még senki sem foglalkozott. Én magam részéről mindent eliogok követni, hogy a könyvnek megérdemelt sikere legyen. Hiszem, hogy nem lesz olyan ház Baranyában, ahol ezt a könyvet meg ne lehessen találni.“ A levelet egy magyar királyi Őrnagy írta.”

 

Nagy siker várakozik vitéz Horváth dr. könyvére == Mohácsi Hírlap. – 20:51 (1930. dec. 21.). – p. 5.

Megírtuk, hogy vitéz Horváth Kázmér dr. új könyvét a vármegye támogatásban részesítette. A könyv most van nyomdában, de kéziratban már sokan elolvasták s a legnagyobb elismerés hangján szólnak róla. A "Dunántúl" ezekről az elismerésekről szelvényeket hoz, amelyek bizonyítják, hogy agilis városi aljegyzőnk könyvének nagy sikere lesz.

 

Mosonyi Dénes dr. levele Vitéz Horváth Kázmérhoz == Dunántúl. – 20:291 (1930. dec. 23.). – p. 6.

„Hogy milyen érdeklődést keltett a „Délbaranya és a trianoni békeszerződés” c. könyv, mutatja, hogy híre már Kalocsára is elment. M o s o n y i Dénes dr, prelátuskanonok a következő levelet intézte a könyv szerzőjéhez: Vitéz Horváth Kázmérhoz: Kedves aljegyző Uram! Mindig figyelemmel kísértem ideális, önzetlen közérdekű munkásságát. Nagy örömmel értesültem arról, hogy most Délbaranya fájó kérdéséről irt könyvet. Hogy ennek kiadásához én is hozzájáruljak, ezennel megrendelek egy amatőr kiadású példányt. Isten áldását kérve munkájára, megérdemelt sikert kívánok. Mosonyi Dénes dr., Kalocsa.”

 

Mohács város hősi halottai == Dunavidék. – 9:52 (1930. dec. 28.). – p. 3.

 

Mosonyi Dénes levele vitéz Horváth Kázmérhoz == Mohácsi Hírlap. – 20:52 (1930. dec. 28.). – p. 5.

A Dél-baranya és a trianoni békeszerződés c. könyv iránti érdeklődésre jellemző Mosonyi Dénes dr. prelátuskanonok levele vitéz Horváth Kázmér dr.-hoz, aki a legmelegebb hangon ír a könyvről és annak egy amatőrkiadását megrendelte. Agilis városi aljegyzőnk sikerének mi mohácsiak szívből örülünk annál is inkább, mert hiszen könyve a mi legégetőbb problémáinkat tárgyalja.

 

Elmaradt beszélgetés Mohács város polgármesterével == Mohácsi Hírlap. – 21:1 (1931. jan. 4.). – p. 2.

Az előszobában senki. Nehogy valahonnan előkerüljön vitéz Horváth Kázmér dr., a polgármester legerélyesebb őrzője s kimondja, hogy nem lehet bemenni [...]

 

A mohácsi iskolánkívüli népművelés programmja == Mohácsi Hírlap. – 21:1 (1931. jan. 4.). – p. 4.

Mohácsi gazdakörben HK Mohács jövőjéről.

 

A Szociális Misszió Társulat karácsonyfájára adakoztak == Mohácsi Hírlap. – 21:2 (1931. jan. 11.). – p. 5.

HK-né süteményt adott.

 

A szabadlíceum ezévi első előadásai == Dunavidék. – 10:3 (1931. jan. 18.). – p. 4.

HK: Baranya kettéosztása Trianonban.

 

A mohácsi Credo egyesület tisztújító taggyűlése == Mohácsi Hírlap. – 21:4 (1931. jan. 25.). – p. 2.

HK választmányi tag.

 

A Mohácsi Múzeum gyarapodása == Mohácsi Hírlap. – 21:4 (1931. jan. 25.). – p. 3.

HK: Mohácsi csata (1526) madártávlati képe, Mohács látképe (1841).

 

Kolossváry Dénes árvaszéki ülnök letartóztatása - MH, 1931. febr. 8:2

 

A mohácsi szabadlíceum programmja == Dunavidék. – 10:6 (1931. febr. 8.). – p. 3.

 

A lengyel emlékműre vonatkozó munkálatok megkezdődtek == Mohácsi Hírlap. – 21:6 (1931. febr. 8.). – p. 4.

A gyűlésen Mohács város képviseletében vitéz Horváth Kázmér dr. jelent meg, aki bejelentette, hogy a szükséges anyagiak részben Mihályffy Vilmos államtitkár, országgyűlési képviselő, részben az ő általa vezetett gyűjtés következtében rendelkezésre állanak.

 

Bűnpártolással vádolja tisztviselőtársait a mohácsi sikkasztó : Újabb 18 ezer pengő elsikkasztását vallotta be Kolossváry : Szombaton az ügyészség elnöke is kiszáll Mohácsra == Dunántúl. – 21:35 (1931. febr. 13.). – p. 4.

 

Kolossváry Dénes == Dunavidék. – 10:7 (1931. febr. 15.). – p. 4.

HK a főispán üzenetét hozza.

 

Mohács város megörökíti a felszabadulás emlékét == Dunántúl. – 21:47 (1931. febr. 27.). – p. 5.

Emlékmű modellek: HK.

 

A Nemzeti Szövetség mohácsi köre == Dunavidék. – 10:9 (1931. márc. 1.). – p. 4.

Felszabadulási emlékmű (zászlótartó) modelljei.

 

A szabadlíceum… == Dunavidék. – 10:9 (1931. márc. 1.). – p. 4.

 

A szabadlíceum előadását a jövő héten megtartják == Mohácsi Hírlap. – 21:9 (1931. márc. 1.). – p. 3.

Márc. 5.: HK Berlinről. 70 színes képpel.

 

A Magyar Nemzeti Szövetség Mohácsi Körének választmányi ülése == Mohácsi Hírlap. – 21:9 (1931. márc. 1.). – p. 5.

Levél a La Victoire szerkesztőjének. Szerb megszállás alóli felszabadulás ünnepe.

 

Berlin a szabadlíceumban == Dunavidék. – 10:10 (1931. márc. 8.). – p. 3.

HK Berlinről.

 

Vitéz Horváth Kázmér dr. előadása a Szabadlíceumban == Mohácsi Hírlap. – 21:10 (1931. márc. 8.). – p. 4.

Berlinről.

 

Mohács város közgyűlése átengedi a püspökkastélyt az újonnan létesítendő gimnázium céljára == Dunántúl. – 21:66 (1931. márc. 21.). – p. 3.

„Kolossváry Dénes árvaszéki ülnök állására vitéz Horváth Kázmér dr-t helyettesítették […]”

 

A város közgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 21:12 (1931. márc. 22.). – p. 3.

Az árvaszéki ülnöki állásba vitéz dr. Horváth Kázmért [...] helyettesítették be.

 

Délbaranya és a trianoni békeszerződés revíziója == Dunavidék. – 10:14 (1931. ápr. 5.). – p. 1–2.

 

Baranya kettéosztása Trianonban == Mohácsi Hírlap. – 21:14 (1931. ápr. 5.). – p. 2–3.

Részlet a "Délbaranya..." c. könyvből.

 

A Magyar Nemzeti Szövetség ezidei pályatételei == Mohácsi Hírlap. – 21:14 (1931. ápr. 5.). – p. 6.

 

Ahol útlevél kell a ház tatarozásához : Horváth Kázmér dr. mohácsi aljegyző könyve az elszakított Baranyáról == Dunántúl. – 21:81 (1931. ápr. 11.). – p. 4.

 

Délbaranya és a trianoni békeszerződés revíziója : vitéz dr. Horváth Kázmér könyve == Mohácsi Hírlap. – 21:15 (1931. ápr. 12.). – p. 2–3.

 

Exhumálják és a hősök ligetébe temetik el a hősi halottakat == Mohácsi Hírlap. – 21:15 (1931. ápr. 12.). – p. 5.

Kifogások bejelenthetők HK-nál.

 

A frontharcosok találkozója == Dunavidék. – 10:17 (1931. ápr. 26.). – p. 3.

 

A felszabadulás emlékművéhez... == Mohácsi Hírlap. – 21:17 (1931. ápr. 26.). – p. 1.

Az embernek önként eszébe jutnak vitéz Horváth Kázmér dr. most megjelent könyvének a mohácsi sokacokról írt oldalai és azok a részek, amelyekben kimutatja, hogy Mohács megmentésében mily nagy részük volt a mohácsi sokacoknak!

 

Frontharcosok szervezkedése Mohácson == Dunántúl. – 21:97 (1931. ápr. 30.). – p. 5.

„A gyűlést vitéz Horváth Kázmér dr. szervezőtiszt nyitotta meg. Ismertette [a] frontharcos szervezkedésnek célját és szükségességét.”

 

Vitézek gyűlése == Mohácsi Hírlap. – 21:18 (1931. máj. 3.). – p. 2–3.

HK beszéde.

 

A Magyar Külpolitika pécsi Száma == Dunántúl. – 21:108 (1931. máj. 14.). – p. 7.

„A pécsi számban meleghangú kritika méltatja vitéz Horváth Kázmér dr. mohácsi aljegyző Délbaranya és a trianoni békeszerződés revíziója című könyvét.”

 

A felszabadulás emlékművének alapkövét augusztus 20-án helyezik el  == Dunavidék. – 10:21 (1931. máj. 24.). – p. 1.

 

Mohács város tiltakozása  == Dunavidék. – 10:21 (1931. máj. 24.). – p. 3.

Trianon ellen.

 

Fényes ünnepségek keretében ülik meg május 31-én a hősök napját : Felavatják a hősök ligetét == Mohácsi Hírlap. – 21:22 (1931. máj. 31.). – p. 2–3.

Avató beszéd: HK.

 

Mohácsi Múzeum == Mohácsi Hírlap. – 21:22 (1931. máj. 31.). – p. 5.

HK-tól: 15 jelenkori pénz és egy háborús gyűrű (1916).

 

Felavatták a Hősök Ligetét Mohácson : Az összes mohácsi társadalmi egyesületek felvonultak az avató ünnepélyre == Dunántúl. – 21:122 (1931. jún. 2.). – p. 5.

„Az avatóbeszédet vitéz dr. Horváth Kázmér dr. mondotta: – Mohács város ma nem gyászol, mondotta többek között, hanem ünnepet ül ma, mert csoda történt ebben a városban. Mai napon íme valóra vált egy régi legenda. Ebben a legendában az áll, hogy mikor felpattan a völgykatlanokban a fehér rózsák bimbaja mikor legvirágosabb a rét és legzöldebbek a fák, akkor a hősök, akik övékén éltek és harcban estek el, mind visszatérnek. Mai napon mind itt vannak Mohács hősei, mind a 400-an, akik a nagy világháborúban ontották vérüket a hazáért. Ezért örvendjetek ti anyák, kik másfél évtizeden keresztül szívszakadva vártátok vissza fiaitokat, örvendjetek ti apák, kik elfojtott könnyekkel szívetekben bocsájtottátok őket a csatában. És özvegyek vessétek c gyászruhátokat, ti árvák pedig öltözzetek ünneplő ruhába, mert ím a fák képében visszajöttek ők...” Koszorúz: HK.

 

A mohácsi Nemzeti Szövetség irodalmi pályázatának eredménye == Dunántúl. – 21:125 (1931. jún. 6.). – p. 4.

 

A Hősök ligetének felavatása  == Dunavidék. – 10:23 (1931. jún. 7.). – p. 3.

 

"Találja meg önmagát ez a város, mint azok a hősök, akiknek szelleme itt lebeg körülöttünk..." == Mohácsi Hírlap. – 21:23 (1931. jún. 7.). – p. 1–2.

HK beszédéből.

 

Készül a mohácsi lengyel emlék == Dunántúl. – 21:130 (1931. jún. 12.). – p. 5.

 

Készül a mohácsi lengyel emlék  == Dunavidék. – 10:24 (1931. jún. 14.). – p. 2.

 

Janus Pannonius társaság megalakulása Pécsett == Mohácsi Hírlap. – 21:24 (1931. jún. 14.). – p. 4.

 

Előadások Mohácsról külföldön  == Dunavidék. – 10:28 (1931. júl. 12.). – p. 4.

HK előadásait eszperantó nyelven Lukács György adta elő. (Francia- és Bajorországban, valmint Bécsben.)

 

A Magyar–Lengyel Egyesület  == Dunavidék. – 10:30 (1931. júl. 26.). – p. 4.

 

A Magyar–Lengyel Egyesület  == Mohácsi Hírlap. – 21:31 (1931. júl. 26.). – p. 4.

A "püspökkastélyban lakó" HK.

 

Irodalmi est vezeti be a mohácsi felszabadulási ünnepségeket == Dunántúl. – 21:169 (1931. júl. 29.). – p. 5.

„Vitéz Horváth Kázmér dr. elnöklete alatt Mohács város írói és költői értekezletet tartottak, hogy a fel- szabadulás emlékünnepével kapcsolatosan a teendőket megbeszéljék.”

 

A Magyar nemzeti Szövetség mohácsi köre kiállítás keretében mutatja be a szerb megszállás történetét  == Mohácsi Hírlap. – 21:32 (1931. aug. 2.). – p. 2–3.

 

Hatvan baranyai község küldött eddig földet a mohácsi felszabadulási emlékmű alá : Augusztus 15-én kezdik meg az alapozási munkákat – Nagyszerű történelmi dokumentumok kerülnek kiállításra – A pécsi komité titkos írásának abc-je – Falragaszok, újságok röpcédulák, kéziratok == Dunántúl. – 21:174 (1931. aug. 4.). – p. 3.

„Ugyancsak nagy érdeklődéssel kíséri a nagy közönség a Nemzeti Szövetség mohácsi köre másik akcióját is, amelyben kéri, hogy a szerb megszállásra vonatkozó különböző okmányokat kiállítás céljából küldjék még vitéz Horváth Kázmér dr. címére. Nap-nap után érkeznek a levelek és küldemények erre a célra is. így pl. egy rendkívül magas állású úr beküldötte annak a titkos ABC-nek a másolatát, amelyet arra használt a pécsi komité, hogy az összeköttetést Kaposvárral fenntartsák. Megvan azoknak a táviratoknak mása, amelyeket Linder Béla küldött Pécsről Becsbe, mikor polgármester volt s Hajdúval érintkezett. A demarkáción átcsempészett újságokból garmada szám van már és nyomtatványok is szép számmal jöttek össze. A napokban beküldötték Mohácsról annak a költeménynek érdekes másolatát, amely miatt a szerbek 1920. augusztus havában egy századot mozgósítottak és küldtek ki Pécsről s amelyet valaki Nagyboldogasszony napján kiragasztott a három katolikus és református templom kapujára. A plakát egy primitív versből állott s érdekességből feljegyezzük, lássák, milyen egyszerű dolgokért izgultak a szerbek annak idején:

Üzenet

Hallga csak hallga

Az esti szél, mit zúg

Valahol messziről, nóta búg.

Ha tiltott is szója Rác a vigyázója

Csak azért is rajta Isten áldd meg a magyart!

Fel a fejet bátran

Nem fekszünk a sárban

Ha daróc is ruhánk

Drága magyar hazánk

Nem hagyunk el soha!

Ez a kis dal abban az időben egy egész szerb század mozgósítását váltotta ki.

 

Kitüntetett pécsi és baranyai vitézek == Dunántúl. – 21:175 (1931. aug. 5.). – p. 5.

Okirati dicséret: HK.

 

Vitézek kitüntetése  == Mohácsi Hírlap. – 21:33 (1931. aug. 9.). – p. 3.

Okirati dicséret.

 

A MaNSz helyi csoportjának kiállítása  == Mohácsi Hírlap. – 21:33 (1931. aug. 9.). – p. 4.

 

Készülnek a felszabadulás emlékművének alapkövébe elhelyezendő okmányok  == Mohácsi Hírlap. – 21:34 (1931. aug. 16.). – p. 1–2.

HK színdarabja: "Városbíró".

 

A felszabadulás emlékére rendezett ünnepség programmja  == Mohácsi Hírlap. – 21:35 (1931. aug. 23.). – p. 4.

 

Mohács ünnepe a felszabadulás 10-ik évfordulóján : Kiállítás a megszállás emlékokmányaiból – A felszabadulási emlékmű alapkőletétele a mohácsi Széchenyi-téren == Dunántúl. – 21:192 (1931. aug. 27.). – p. 3–4.

„Este a Mohácsi Színkörben ünnepi díszelőadás volt, amelyen óriási siker mellett hozták színre vitéz Horváth Kázmér dr. mohácsi aljegyző ,,A városbíró" c. történelmi színművét. A darab bemutatása előtt a kitűnő szerző lelkes tetszéssel fogadott beszédben méltatta Mohács nagy ünnepének jelentőségét.”

 

Emlékek a szerb megszállás és a felszabadulás idejéből  == Mohácsi Hírlap. – 21:36 (1931. aug. 30.). – p. 3.

HK naplója. Rothermere levele.

 

Országos ünnep volt a lengyel emlékmű felavatása == Dunavidék. – 10:36 (1931. szept. 6.). – p. 1–3.

HK koszorúzott a frontharcosok és a vitézek nevében.

 

Három nemzet ünnepelte a mohácsi csatában elesett magyar és lengyel hősök emlékét  == Mohácsi Hírlap. – 21:37 (1931. szept. 6.). – p. 1–3.

A mohácsi ünnepségek rendezésének oroszlánrészét HK látta el.

 

Mohács város képviselőtestülete megfellebbezte a városi tisztviselők ellen hozott fegyelmi ítéletet == Dunántúl. – 21:203 (1931. szept. 10.). – p. 4.

„Hétfőn délután tartotta Mohács város képviselőtestülete közgyűlését, amelynek legfontosabb tárgya a városi tisztviselők ellen hozott ítélet ismertetése volt. Napirend előtt Margitay Lajos dr. polgármester elparentálta Auber Tivadar dr. városi képviselőt, majd megemlékezett Keresztes-Fischer Ferenc dr. főispánnak belügyminiszterré történt kinevezéséről és Izabella kir. hercegasszony elhunytáról. Majd a polgármester átadta helyét Lipokatics János polgármesterhelyettesnek, aki rögtön zárt ülést rendelt el. Zárt ülésben referálta vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyző a fegyelmi ügyet és a bizottságok erre vonatkozó javaslatát, amely felett hosszú, másfélórás vita indult meg. A vita lezárása és a szavazások megejtése után Lipokatics János polgármesterhelyettes elnök megnyitotta az ülést és bebocsátották a hallgatóságot, majd pedig kihirdette a képviselőtestület határozatát, amelynek értelmében a képviselőtestület a fegyelmi választmány ítéletének Margitay Lajos dr. polgármesterre vonatkozó részét teljes terjedelmében egyhangúlag tudomásul veszi, ellenben a többi tisztviselőkre vonatkozó részét súlyosbításért megfellebbezi.”

 

A Mohácsi Hadastyán Egyesület zászlószentelési ünnepélye == Mohácsi Hírlap. – 21:38 (1931. szept. 13.). – p. 2.

 

Az iskolánkívüli népművelés programmja == Mohácsi Hírlap. – 21:49 (1931. nov. 29.). – p. 4.

Mohács lakossága a török kor után: HK. (Uez: dec. 6., dec. 13.)

 

Mikor vándoroltak be a mohácsi sokacok? : Vitéz Horváth Kázmér dr. előadása a Mohácsi Sokacok Olvasókörében a mohácsi sokacok eredetéről == Dunántúl. – 22:20 (1932. jan. 26.). – p. 4.

 

Előadások a mohácsi katolikus legényegyletben == Dunántúl. – 22:27 (1932. febr. 4.). – p. 6.

„A mohácsi katolikus legényegylet elhatározta, hogy tagjai részére minden hét csütörtökén előadásokat rendez. Hogy pedig az ifjúságot az emberiséget érdeklő, különböző problémákról tájékoztassa, kimondotta, hogy különböző kurzusokat rendez. Az első kurzus előadója vitéz Horváth Kázmér dr. aki a szociálizmusról, annak különböző irányairól tart előadásokat. Az előadások témája: A szocializmus kialakulása és annak főbb munkásai. A marxizmus és a szociáldemokrácia. Az államszociálizmus és a bolsevizmus. A keresztényszocializmus alapjai, különböző irányai. A Rerum Novárum és Quadragesimo Anno enciklika alapgondolatai és irányelvei. A modern keresztényszociálizmus és a katolikus társadalom. A keresztényszociálizmus és a munkásmozgalom.”

 

Báli felülfizetések == Dunántúl. – 22:45 (1932. febr. 25.). – p. 7.

 

Márciusi ünnepély == Dunavidék. – 11:11 (1932. márc. 13.). – p. 3.

Ünnepi beszéd: HK.

 

Március 15-iki ünnepségek == Mohácsi Hírlap. – 22:11 (1932. márc. 13.). – p. 3.

 

[Mohács, március 15.] == Dunántúl. – 22:62 (1932. márc. 17.). – p. 5.

Ünnepi beszéd: HK.

 

Március 15-i ünnepségek == Dunavidék. – 11:12 (1932. márc. 20.). – p. 3.

 

Mohács város társadalma hagyományos lelkesedéssel ülte meg március idusát == Mohácsi Hírlap. – 22:12 (1932. márc. 20.). – p. 1–2.

 

Főpásztori elismerés == Dunántúl. – 22:80 (1932. ápr. 10.). – p. 5.

„Virág Ferenc megyéspüspök vitéz Horváth Kázmér városi aljegyzőnek főpásztori elismerését fejezte ki a Mohácson a katolikus akciók érdekében kifejtett működéséért. Vitéz Horváth Kázmér dr. ugyanis az 1926-ban általa megindított akció folytán több mint 120 ezer pengőt gyűjtött a mohácsi fogadalmi templom felépítésére, a mohácsi csatakápolnában levő és a pécsi püspökség tulajdonát képező két csatakép és II, Lajos király arcképe restaurálására szükséges összeget előteremtette s az elmúlt év folyamán rendezte a Rókus kápolna környékét, ahol az országban az első Hősök ligetét létesítette, a kápolnát pedig külsőleg rendbehozatta. Ezért érte őt a főpásztor kitüntető elismerése.”

 

Előadás a szociális áramlatokról és irányokról == Dunántúl. – 22:86 (1932. ápr. 17.). – p. 7.

„E héten fejezte be a mohácsi katolikus legényegylet vitéz Horváth Kázmér dr. előadássorozatát a szociálista áramlatokról és irányokról. Utolsó előadásában összefoglalta a katolikus egyház, illetve a két római pápa; XIII, Leó és XI, Pius pápa által kiadott két körlevelében foglalt elveket, amelyeken a keresztényszociálizmus alapszik s összevetette azokat a marxizmussal és a bolsevizmussal.”

 

Főpásztori elismerés == Mohácsi Hírlap. – 22:12 (1932. ápr. 17.). – p. 3.

Virág Ferenc megyéspüspök főpásztori elismerését fejezte ki vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyzőnek a katolikus akciók érdekében kifejtett tevékenységéért. A főpásztor elismerése érdemes, általánosságban elismert, nagyszorgalmú férfiút ért, aki ritka ambícióval dolgozott annak idején a fogadalmi templom 120 ezer pengőjének összegyűjtésén, majd a Rókus kápolna körül felállított Hősök temetője létesítésén. Érdemes munkásságához fűződik a pécsi püspök tulajdonát képező két csatakép és II. Lajos király arcképének restaurálásához szükséges összeg előteremtése, valamint a Rókus kápolna külső rendbehozatala is. Bizonyosra vesszük, hogy a kitüntetés még jobban ösztönzi vitéz dr. Horváth Kázmért a további munkálkodásra.

 

A Kat. Legényegylet népművelő munkája == Mohácsi Hírlap. – 22:12 (1932. ápr. 17.). – p. 4.

 

A belügyminiszter előléptette a mohácsi városi tisztviselőket, akiknek előlépését a képviselőtestület megtagadta == Dunántúl. – 22:98 (1932. máj. 1.). – p. 3.

 

A belügyminiszter előléptette a jogtalanul mellőzött városi tisztviselőket == Mohácsi Hírlap. – 22:19 (1932. máj. 8.). – p. 2.

HK II. oszt. aljegyzőt a IX. fizetési osztályba.

 

A város közgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 22:19 (1932. máj. 8.). – p. 5.

A városi könyvtár vitéz Horváth Kázmér dr. érdeme, amiért elismerés illeti.

 

Beszámoló a téli népkonyháról == Mohácsi Hírlap. – 22:21 (1932. máj. 22.). – p. 2.

 

Hősök napja Mohácson == Dunántúl. – 22:120 (1932. máj. 31.). – p. 2.

 

Húsz éves érettségi találkozó == Dunántúl. – 22:127 (1932. jún. 8.). – p. 5.

„[…] a pécsi állami főreáliskola 1912. évben érettségizett öregdiákjainak […]”

 

Az 52-es gyalogezred rövid története == Mohácsi Hírlap. – 22:24 (1932. jún. 12.). – p. 5.

36 oldalas kötet szerkesztője HK. [OSZK NEKTAR: A Frigyes főherceg nevét viselt volt cs. és kir. 52. gyalogezred történetének rövid összefoglalása / [összeáll. Oszlányi Kornél] Budapest : Wodianer, [192?]

 

A mohácsi Hősök Ligetét a katonaság vette át == Dunántúl. – 22:144 (1932. jún. 28.). – p. 5.

 

A mohácsi fogadalmi templom bizottsága elhatározta az építkezés folytatását  : A templom megépítése 209 ezer pengőbe kerülne, de egyelőre csak részleges építkezés lesz == Dunántúl. – 22:145 (1932. jún. 29.). – p. 3.

 

Pollák Róbert: Az OMKE közgyűlése == Dunavidék. – 11:28 (1932. júl. 10.). – p. 3.

A város képviseletében.

 

Kitüntetések == Dunavidék. – 11:30 (1932. júl. 24.). – p. 3.

Poloni Vestitutó lovagkeresztje a lengyel köztársaság elnökétől a lengyel emlékmű körüli tevékenysége elismeréséül. (Margitay Lajos tiszti keresztet kapott.)

 

Mohácsi író sikere == Mohácsi Hírlap. – 22:30 (1932. júl. 24.). – p. 4.

Rothermere-levél említése.

 

Felépítik a mohácsi fogadalmi templomot : Kiírták a versenytárgyalás! : A pályázati határidő augusztus 15. == Dunántúl. – 22:171 (1932. júl. 30.). – p. 4.

 

A felszabadulás emlékünnepe Mohácson : vitéz bádoki Soós Károly altábornagy tartja az ünnepi beszédet : A kétnapos ünnepély részletes programja == Dunántúl. – 22:186 (1932. aug. 18.). – p. 5.

 

Baranya országgyűlési tagjai mind résztvesznek a mohácsi zászlóavatáson == Dunántúl. – 22:189 (1932. aug. 23.). – p. 4.

„A mohácsi ünnepségek minél teljesebbé tételére, emlékezésül Mohács város felszabadulására, augusztus 26-án, tehát a mohácsi ünnepségek előestéjén jelenik meg vitéz Horváth Kázmérnak, a Magyar Nemzeti Szövetség mohácsi köre titkárának könyve: „Délbaranya és a trianoni békeszerződés revíziója” második kiadásban. A második kiadást épúgy, mint az elsőt a „Dunántúl“ egyetemi nyomda állítja ki és a könyv első példányát díszkötésbe kötve a magyar királyi követség Londonban augusztus 26-án Mohács felszabadulásának napján nyújta át angol szövegű dedikációval Rothermere lordnak, aki megengedte a szerzőnek, hogy ezt a kiadást neki ajánlhassa. Délbaranya kérdése tehát elért Magyarország igaz barátjának asztalára s hisszük, vitéz Horváth Kázmér dr. könyve alapján az angol lapokba is.”

 

A mohácsi fogadalmi templom építése == Dunántúl. – 22:192 (1932. aug. 26.). – p. 5.

„A mohácsi csata emlékére emelendő fogadalmi templom építési bizottsága tegnap tartott ülést Kápolnay Zsigmond dr. esperesplébános elnöklete alatt. Vitéz Horváth Kázmér dr., az építési bizottság titkára ismertette a versenytárgyalás eredményét. Az építési bizottság az utóajánlatokat nem vette tekintetbe és a mohácsi fogadalmi templom kupolájának felépítésével vitéz G o r o n d y István budapesti építész-építőmestert bízta meg, aki mintegy 22 ezer pengő erejéig hajlandónak mutatkozott Mohács városának 5–6 havi hitelt is biztosítani. Szeptember 1-én a munkálatoknak meg kell indulniok. A vállalati szerződés készítésével a munka sürgősségére való tekintettel Á r k a y Bertalant bízták meg. A kupola előreláthatólag november elejére elkészül. Vitéz Horváth Kázmér közbenjárására a cement és vaskartel az árakból 30 százalék engedményt adott a fogadalmi templomra.”

 

Jövő héten megkezdik a mohácsi fogadalmi templom építését == Mohácsi Hírlap. – 22:35 (1932. aug. 28.). – p. 5.

 

Megalakult a mohácsi frontharcos csoport == Dunántúl. – 22:196 (1932. aug. 31.). – p. 5.

„A gyűlést vitéz Horváth Kázmér dr. nyitotta meg […] Utána vitéz Horváth Kázmér dr. bemutatta az alapszabályokat, amelyek alapján a megjelentek kimondották a megalakulást. Elnök lett vitéz Horváth Kázmér dr. […] A megalakulás után vitéz Horváth Kázmér dr. rövid programmot adott.”

 

A Nemzeti szövetség mohácsi körének gyűlése == Dunántúl. – 22:199 (1932. szept. 3.). – p. 5.

„[…] vitéz Horváth Kázmér dr. titkár számolt be a kör hároméves működéséről.” Ügyvezető: HK.

 

Megalakult az Országos Frontharcos Szövetség mohácsi csoportja == Dunavidék. – 11:36 (1932. szept. 4.). – p. 3.

Elnök: HK.

 

Megalakult az Országos Frontharcos Szövetség mohácsi csoportja == Mohácsi Hírlap. – 22:36 (1932. szept. 4.). – p. 5.

 

Megindult a mohácsi fogadalmi templom építése == Dunántúl. – 22:210 (1932. szept. 17.). – p. 4.

 

 1. Országos Frontharcos találkozó == Dunavidék. – 11:38 (1932. szept. 18.). – p. 4.

 

Frontharcosok fogadalma == Mohácsi Hírlap. – 22:38 (1932. szept. 18.). – p. 3.

 

 1. Országos Frontharcos találkozó == Mohácsi Hírlap. – 22:39 (1932. szept. 25.). – p. 5.

 

A Frontharcos Szövetség bajtársi összejöveteleket tart == Mohácsi Hírlap. – 22:45 (1932. nov. 6.). – p. 3.

 

Az Országos Frontharcos Szövetség mohácsi csoportja == Mohácsi Hírlap. – 22:46 (1932. nov. 13.). – p. 4.

Ismeretterjesztő előadást tart: HK.

 

Szabadliceális előadás == Dunavidék. – 11:47 (1932. nov. 20.). – p. 4.

Megköszönte az előadást: HK.

 

A szabadlíceum megnyitása == Mohácsi Hírlap. – 22:47 (1932. nov. 20.). – p. 4.

 

Járási vitézi értekezlet Mohácson == Dunántúl. – 23:26 (1933. febr. 1.). – p. 4.

„Mohács város és a mohácsi járás vitézei, vasárnap tartották rendes évi értekezletüket a városháza dísztermében, melyre Pécsről Mohácsra érkeztek vitéz Kapi Imre, Baranyavármegye Vitézi Székének kapitánya és Szatmáry Béla széktartó. Az értekezleten a vitézeken kívül megjelentek a város, az állami hivatalok és a társadalmi egyesületek képviselői. Az értekezletei vitéz dr. Horváth Kázmér vitézi hadnagy nyitotta meg. Üdvözölte a megjelent vendégeket, majd a vitézi hivatásról mondott lendületes beszédet. A nagy tetszéssel fogadott beszéd után vitéz Kapi Imre székkapitány megköszönte az üdvözlő szavakat, vitéz Horváth Kázmér dr. pedig beszámolt az elmúlt év eseményeiről. Az értekezlet elhatározta, hogy vitéz Pallay Rezsőt, a Vitézi Szék volt kapitányát jegyzőkönyvi kivonattal üdvözli és emlékét jegyzőkönyvben örökíti meg. Az értekezletet a Himnusz zárta be, amely után zárt értekezlet volt és azon megbeszélték a vitézi rendet érdeklő belső ügyeket. Délben ebéd volt a Magyar Házban, amelyen Vitéz Horváth Kázmér dr. mondott felköszöntőt a kormányzóra, a székkapitányra, dr. Schmidt Miklósra, a Vitézi Szék mohácsi ügyészére, amelyre vitéz Kapi Imre székkapitány és Schmidt Miklós dr. válaszoltak.”

 

A járási vitézek értekezlete == Mohácsi Hírlap. – 23:6 (1933. febr. 5.). – p. 2.

HK beszéd.

 

Két mohácsi előadó a szabadlíceumban == Dunavidék. – 12:7 (1933. febr. 12.). – p. 4.

Dunaparti német városokról: HK.

 

Munkavédelmi seregszemle == Dunavidék. – 12:7 (1933. febr. 12.). – p. 4.

 

A m. kir. nemzeti munkavédelem mohácsi helyi szervezetének seregszemléje == Mohácsi Hírlap. – 23:7 (1933. febr. 12.). – p. 4.

 

Két mohácsi előadó szabadlíceumban == Mohácsi Hírlap. – 23:7 (1933. febr. 12.). – p. 4.

HK német középvárosokról.

 

Mohács város idegenforgalmi plakátjai == Mohácsi Hírlap. – 23:8 (1933. febr. 19.). – p. 3.

 

A farsang utói busójárás megszervezése == Mohácsi Hírlap. – 23:8 (1933. febr. 19.). – p. 4.

 

Plakátok a mohácsi idegenforgalom érdekében == Dunavidék. – 12:9 (1933. febr. 26.). – p. 2.

HK szobája "sok szép, de jelenleg nehezen kivihető gondolat és eszme ezen gyűjtőhelye".

 

Ismerkedési est == Dunavidék. – 12:9 (1933. febr. 26.). – p. 2.

 

A szabadlíceum záróelőadása == Mohácsi Hírlap. – 23:9 (1933. febr. 26.). – p. 4.

HK a jövő világháborújáról.

 

A mohácsi busójárás nagy sikere == Dunántúl. – 23:51 (1933. márc. 3.). – p. 4.

Zsűriben: HK.

 

Mohács karneválja == Dunavidék. – 12:10 (1933. márc. 5.). – p. 1–2.

 

Frontharcos vacsora Mohácson == Dunántúl. – 23:55 (1933. márc. 8.). – p. 4.

„Vacsora előtt vitéz Horváth Kázmér elnök üdvözölte a megjelenteket.”

 

A Frontharcos Szövetség vacsorája == Dunavidék. – 12:11 (1933. márc. 12.). – p. 2.

 

Fényesen sikerült a frontharcosok első vacsorája == Mohácsi Hírlap. – 23:11 (1933. márc. 12.). – p. 2.

HK beszéd.

 

Ezer tégla a fogadalmi templomra == Mohácsi Hírlap. – 23:11 (1933. márc. 12.). – p. 4.

 

[Mohács, március 15.] == Dunántúl. – 23:62 (1933. márc. 16.). – p. 4.

„[…] a Hadastyán egyesületben vitéz Horváth Kázmér dr. méltatta a nagy nap jelentőségét.”

 

A Hadastyán egyesület == Dunavidék. – 12:12 (1933. márc. 19.). – p. 3.

Ünnepi köszöntő: HK.

 

A Hadastyán Egyesület ünnepe == Mohácsi Hírlap. – 23:12 (1933. márc. 19.). – p. 3.

 

A mohácsi fogadalmi templom további építkezése == Dunavidék. – 12:13 (1933. márc. 26.). – p. 1–2.

 

A mohácsi fogadalmi templom szentélyét építse fel Mohács katolikus közönsége == Mohácsi Hírlap. – 23:13 (1933. márc. 26.). – p. 1–2.

 

Az első heti gyűjtés eredménye a mohácsi fogadalmi templomra == Dunántúl. – 23:74 (1933. ápr. 1.). – p. 5.

 

A fogadalmi templomra... == Dunavidék. – 12:14 (1933. ápr. 2.). – p. 1–2.

 

Adományok a fogadalmi templomra == Mohácsi Hírlap. – 23:14 (1933. ápr. 2.). – p. 5.

 

Legyen a Szepessy park... == Dunavidék. – 12:15 (1933. ápr. 9.). – p. 1.

"Emlékpadok".

 

Egy heti gyűjtés eredménye a fogadalmi templomra... == Dunavidék. – 12:15 (1933. ápr. 9.). – p. 4.

 

Adományok a fogadalmi templomra == Mohácsi Hírlap. – 23:16 (1933. ápr. 16.). – p. 3.

 

Kiknek emlékét kellene megörökíteni a parkban? == Mohácsi Hírlap. – 23:16 (1933. ápr. 16.). – p. 4.

Szepessy park padjai. Pl. „Horváth János Mohács első tanítómestere 1716–1738”

 

Kitüntetés nemzetvédelmi munkásságért == Dunántúl. – 23:92 (1933. ápr. 25.). – p. 5.

„A belügyminisztérium nemzeti munkavédelmi felügyelősége dicsérő okirattal és a nemzeti munkavédelmi jelvénnyel tüntette ki Gerth Lajos pécsi vármegyei irodatisztet és vitéz Horváth Kázmér dr. mohácsi városi aljegyzőt hazafias, ügybuzgó szolgálataikért.”

 

Szépül a Szepessy park == Dunavidék. – 12:19 (1933. máj. 7.). – p. 4.

 

Az Új Front megalakulása == Dunavidék. – 12:21 (1933. máj. 21.). – p. 3.

 

A hősök ünnepe Baranyában == Dunántúl. – 23:122 (1933. máj. 31.). – p. 5.

 

Hősök napja Mohácson : Lélekemelő ünnepség a Hősök Ligetében == Dunavidék. – 12:23 (1933. jún. 4.). – p. 2.

 

A frontharcosok díszgyűlése a hősök napján == Dunavidék. – 12:23 (1933. jún. 4.). – p. 3.

 

A fogadalmi templom == Dunavidék. – 12:23 (1933. jún. 4.). – p. 4.

 

A Revíziós Liga mohácsi zászlóbontása == Dunavidék. – 12:27 (1933. júl. 2.). – p. 3.

 

Anyakönyvi hírek == Dunavidék. – 12:31 (1933. júl. 30.). – p. 5.

 

Anyakönyvi bejegyzések == Mohácsi Hírlap. – 23:31 (1933. júl. 30.). – p. 4.

Születések: [...] Horváth Csaba László József

 

Cicerone Dunavidék 1934. aug. 12.

 

Mohács hagyományos keretek között ünnepelte meg a mohácsi vész évfordulóját : Ünnepélyes alapkőletétel volt a fogadalmi templom szentélyében == Dunántúl. – 23:197 (1933. aug. 31.). – p. 3.

„A szentmisét fényes segédlettel Kápolnai Zsigmond dr. celebrálta. Előtte megemlékezett a nap jelentőségéről. Különösen kiemelte vitéz Horvráth Kázmér dr. érdemeit a templom építése körül és felolvasta azoknak neveit, akik a szentély oszlopait felajánlották. Vitéz Horváth Kázmér dr. a gyűjtés eredményét ismertette, amelynek végösszege 31,500 tégla és 3944 pengő készpénz. Valamennyi adakozó nevét magában foglaló okiratot is felolvasta.”

 

Első szentmise a fogadalmi templom kupolája alatt == Mohácsi Hírlap. – 23:36 (1933. szept. 3.). – p. 1–2.

 

Mohácsiak az országos frontharcos ünnepségen == Dunavidék. – 12:41 (1933. okt. 8.). – p. 3.

 

Frontharcos találkozó == Mohácsi Hírlap. – 23:41 (1933. okt. 8.). – p. 4.

 

Pécs-Baranyai Ismertető : A közel 800 oldalas mű a napokban hagyja el a sajtót == Dunántúl. – 23:243 (1933. okt. 25.). – p. 2.

 

A mohácsi szabadlíceum előadása == Dunavidék. – 12:46 (1933. nov. 12.). – p. 2.

 

A múzeum gyarapodása == Dunavidék. – 12:46 (1933. nov. 12.). – p. 4.

HK-tól: korcs tyúktojás.

 

Pécs-Baranyai ismertető == Mohácsi Hírlap. – 23:47 (1933. nov. 19.). – p. 4.

Kalotai László.

 

Pécs-Baranya ismertető == Dunavidék. – 12:48 (1933. nov. 26.). – p. 4.

 

Rádióelőadás Mohácsról == Dunavidék. – 12:48 (1933. nov. 26.). – p. 4.

 

Dr. Margitay Lajos polgármester lett a frontharcosok díszelnöke == Mohácsi Hírlap. – 23:49 (1933. dec. 3.). – p. 1–2.

 

Frontharcos közgyűlés == Dunavidék. – 12:49 (1933. dec. 3.). – p. 2.

 

Rádió előadás Mohácsról == Mohácsi Hírlap. – 23:49 (1933. dec. 3.). – p. 4.

 

Frontharcos vacsora == Mohácsi Hírlap. – 23:50 (1933. dec. 10.). – p. 2.

 

A Múzeum gyarapodása == Mohácsi Hírlap. – 23:53 (1933. dec. 24.). – p. 4.

HK-tól: korcs tyúktojás.

 

Állítsák fel a hősök emlékszobrát == Dunavidék. – 13:2 (1934. jan. 14.). – p. 1–2.

HK árvaszéki ülnök.

 

A frontharcosok teadélutánja == Dunavidék. – 13:2 (1934. jan. 14.). – p. 3.

 

Mohácsi karnevál == Dunavidék. – 13:7 (1934. febr. 18.). – p. 1–2.

 

A TESz vezetősége a mohácsi területben == Dunántúl. – 24:43 (1934. febr. 23.). – p. 6.

Társadalmi Egyesületek Szövetsége. Központi titkár: HK.

 

A pécsi olasz lektor előadása Mohácson == Dunántúl. – 24:44 (1934. febr. 24.). – p. 5.

 

A TESZ vezetősége a mohácsi kerületben == Dunavidék. – 13:8 (1934. febr. 25.). – p. 4. 

HK: központi titkár. Társadalmi Egyesületek Szövetsége.

 

Márciusi ünnepélyek Pécsett és Baranyában == Dunántúl. – 24:62 (1934. márc. 18.). – p. 5.

„[Mohácson] a Hadastyán Egyletben v. Horváth Kázmér dr. volt a szónok.”

 

Március 15-iki ünnepségek == Dunavidék. – 13:11 (1934. márc. 18.). – p. 3.

 

Mohács írásban és képben == Dunavidék. – 13:13 (1934. ápr. 1.). – p. 4.

Kolbe rajzokkal illusztrált idegenforgalmi kiadvány.

 

Megható ünnepség keretében... == Dunavidék. – 13:16 (1934. ápr. 22.). – p. 2.

HK beszéd.

 

Küldöttség a gimnázium ügyében == Dunavidék. – 13:17 (1934. ápr. 29.). – p. 2.

 

A II. Lajos Múzeum közgyűlése == Dunavidék. – 13:18 (1934. máj. 6.). – p. 1.

 

Járási vitézi értekezlet Mohácson == Dunántúl. – 24:104 (1934. máj. 9.). – p. 5.

 

Mohács a Nemzetközi Vásáron == Dunántúl. – 24:104 (1934. máj. 9.). – p. 7.

 

A pécsi polgári fiúiskola tanulmányútja == Dunántúl. – 24:107 (1934. máj. 13.). – p. 6.

 

Vitézi értekezlet Mohácson == Dunavidék. – 13:19 (1934. máj. 13.). – p. 3.

 

Werth Henrik altábornagy a Frontharcos est fővédnöke == Dunavidék. – 13:19 (1934. máj. 13.). – p. 4.

 

A hősök napja Mohácson == Dunántúl. – 24:120 (1934. máj. 30.). – p. 6.

Koszorúz: HK.

 

Frontharcosok gyűlése Dunaszekcsőn == Dunántúl. – 24:126 (1934. jún. 3.). – p. 6.

Koszorúz, záróbeszédet mond: HK.

 

Hősök emlékünnepe == Dunavidék. – 13:22 (1934. jún. 3.). – p. 1–2.

 

Tiltakozó és tisztújító közgyűlést tartott a mohácsi Nemzeti Szövetség == Dunántúl. – 24:123 (1934. jún. 7.). – p. 8.

„[…] vitéz Horváth Kázmér dr. a felszabadulás emlékművére vonatkozó számadásokat mutatta be, amelyek szerint erre a célra az egyesület 8400 pengőt gyűjtött és használt fel”

 

„A magyar határt végig kell ültetni lelőtt magyarok sírjával” == Dunavidék. – 13:23 (1934. jún. 10.). – p. 1–2.

MaNSz gyászülés. Trianon 14. évfordulója.

 

Frontharcos gyűlés Dunaszekcsőn == Dunavidék. – 13:23 (1934. jún. 10.). – p. 3.

 

Fizető vendégek fogadása == Dunavidék. – 13:24 (1934. jún. 17.). – p. 4.

HK: idegenforgalmi előadó.

 

Hatszáz pécsi szórakozott vasárnap Mohácson == Dunántúl. – 24:171 (1934. júl. 31.). – p. 3.

 

A pécsi úszók jól szerepeltek a mohácsi versenyen == Dunántúl. – 24:171 (1934. júl. 31.). – p. 7.

Célbíró: HK.

 

A július 29-iki ünnepségek sikere == Dunavidék. – 13:31 (1934. aug. 5.). – p. 1–2.

HK: a városi idegenforgalmi iroda lelkes vezetője.

 

Mohács fogadott ünnepe díszes keretek között zajlott le == Dunavidék. – 13:35 (1934. szept. 2.). – p. 1–2.

HK: építési bizottság lelkes és agilis titkára.

 

Mohács város közgyűlése == Dunántúl. – 24:205 (1934. szept. 12.). – p. 5.

„Vida Dezső kéri a tisztviselők további létszámcsökkentését. Wolf Ödön köszönetét szavaz Horváth Kázmérnak a Szepesi park rendbehozataláért és a játszótér rendezéséért, amely bármely városnak díszére válhatna.”

 

Villányban bontott zászlót vasárnap a Magyar Nemzeti Szövetség == Dunántúl. – 24:245 (1934. okt. 30.). – p. 2.

 

A mohácsi szabadlíceum programmja == Dunavidék. – 13:45 (1934. nov. 11.). – p. 5.

HK: II. mohácsi csata.

 

A mohácsi frontharcosok vasárnap dísztáborozást tartottak == Dunántúl. – 24:255 (1934. nov. 13.). – p. 5.

Ünnepi beszéd: HK.

 

A mohácsi frontharcosok díszközgyűlése == Dunavidék. – 13:46 (1934. nov. 18.). – p. 1–2.

 

Szabadlíceumi előadás == Dunavidék. – 13:46 (1934. nov. 18.). – p. 3.

 

Újabb gyűjtés indul a mohácsi fogadalmi templom építésére == Dunavidék. – 13:48 (1934. dec. 2.). – p. 1–2.

 

Szabadlíceum == Dunavidék. – 13:48 (1934. dec. 2.). – p. 3.

 

Előadás Vácon Mohácsról == Dunavidék. – 13:49 (1934. dec. 9.). – p. 3.

HK: 500 ember előtt. „Az előadót percekig ünnepelte a közönség.”

 

Vitéz Horváth Kázmér dr.: A II. mohácsi csata == Dunavidék. – 13:49 (1934. dec. 9.). – p. 4.

HK előadását a közönség nagy tapssal honorálta.

 

Az osztrák hadiemlékérem igénylése == Dunavidék. – 14:6 (1935. febr. 10.). – p. 4.

 

A siker jegyében zajlott le a frontharcosok műsoros teadélutánja == Dunavidék. – 14:7 (1935. febr. 17.). – p. 2.

 

Mohács 1935. évi idegenforgalmi programmja == Dunavidék. – 14:8 (1935. febr. 24.). – p. 1–2.

 

Vitézek értekezlete Mohácson == Dunántúl. – 25:59 (1935. márc. 12.). – p. 5.

Az értekezletet vitéz Horváth Kázmér dr. járási hadnagy nyitotta meg s az összetartásra, egységre buzdította a vitézeket. Ismertette az ország külpolitikai és belpolitikai helyzetét s arra hívta fel a vitézeket, hogy elsősorban a saját erejükre támaszkodva igyekezzenek boldogulásukat kivívni. A magyar nemzet is csak akkor lesz erő[s], ha maga erejében bízva és elsősorban arra támaszkodva vívja meg a nagy harcot jövendője érdekében.

 

Mohácson a szokásos keretek között zajlott le március idusa == Dunántúl. – 25:63 (1935. márc. 17.). – p. 4.

Ünnepi beszéd a Hadastyánoknál: HK.

 

Vitézek értekezlete Mohácson == Dunavidék. – 14:11 (1935. márc. 17.). – p. 3.

HK: járási hadnagy nyitotta meg.

 

A mohácsi szabadlíceum kirándulásai == Dunavidék. – 14:11 (1935. márc. 17.). – p. 5.

 

Mohácsi II. Lajos Múzeum gyarapodása == Dunavidék. – 14:16 (1935. ápr. 21.). – p. 2.

HK: 11 lappéldány IV. Károly haláláról.

 

A mohácsi fogadalmi templom további építése == Dunántúl. – 25:115 (1935. máj. 21.). – p. 6.

 

Folytatódik a mohácsi fogadalmi templom építése == Dunavidék. – 14:21 (1935. máj. 26.). – p. 4.

 

Frontharcosok gyűlése Mohácson ülése == Dunántúl. – 25:121 (1935. máj. 28.). – p. 6.

 

A Mohácsi Frontharcos Főcsoport közgyűlése == Dunavidék. – 14:22 (1935. jún. 2.). – p. 3.

 

10 éves mohácsi művésztelep == Dunavidék. – 14:22 (1935. jún. 2.). – p. 6.

 

Trianoni gyászünnepély Mohácson == Dunántúl. – 25:128 (1935. jún. 6.). – p. 6.

Ünnepi beszéd: HK.

 

Trianon évfordulóját gyászolta Mohács : Egyetlen nép romjain sem építheti fel saját hazáját egy másik nép : Dr. vitéz Horváth Kázmér nagyhatású beszéde == Dunavidék. – 14:23 (1935. jún. 9.). – p. 1–2.

 

Budapesti újságírók Mohácson : Elragadtatással nyilatkoztak a város fejlődéséről == Dunavidék. – 14:24 (1935. jún. 16.). – p. 2.

HK az egyik rendező.

 

Búcsúvacsora == Dunavidék. – 14:24 (1935. jún. 16.). – p. 4.

 

Búcsúvacsora Mohácson a Frontharcosok Szövetségénél == Dunántúl. – 25:141 (1935. jún. 23.). – p. 9.

Beszéd: HK.

 

Búcsúvacsora a Frontharcosok Szövetségénél == Dunavidék. – 14:25 (1935. jún. 23.). – p. 3.

 

Egyesületi és társadalmi hírek : A mohácsi sokácok katolikus magyar legényegyletének tisztújítása == Dunántúl. – 25:142 (1935. jún. 25.). – p. 6.

Világi elnök: HK.

 

A mohácsi sokácok kath. magyar legényegyletének tisztújítása == Dunavidék. – 14:26 (1935. jún. 30.). – p. 4.

HK: világi elnök.

 

Mohács a világháborúban == Dunavidék. – 14:26 (1935. jún. 30.). – p. 4.

Hirdetés.

 

Rónai Mihály András: "Nemzeti nagylétünk hajdani sírja..." : Múlt, jelen és jövő a küzdő Mohácson== Pesti Napló. – 86:152 (1935. júl. 7.). – p. 4.

HK: jószemű és képzett ember.

 

A "Pesti Napló" cikke Mohácsról == Dunavidék. – 14:28 (1935. júl. 14.). – p. 2.

HK: "a cikk mohácsi cicerónéja".

 

Mohács a világháborúban == Dunavidék. – 14:28 (1935. júl. 14.). – p. 4., 29 (1935. júl. 21.). – p. 4., 30 (1935. júl. 28.). – p. 5., 31 (1935. aug. 4.). – p. 5.

 

Géza bácsi: Az irodalom egyszer megmentette az életemet == Dunántúl. – 25:164 (1935. júl. 21.). – mell. p. 4.

A szerb megszállás idejéből.

 

Idegenforgalmi hírek == Dunavidék. – 14:31 (1935. aug. 4.). – p. 3.

HK: 120 svájci ornitológust kalauzolt Mohácson; Dénes Gizella (Új Idők) cikket készül írni Mohácsról.

 

Horváth Kázmér: Az összes Frontharcosokhoz == Dunavidék. – 14:32 (1935. aug. 11.). – p. 3.

Augusztus 29-i ünnepség. HK elnök, vezetőtiszt.

 

Augusztus 29-ét fényes külsőségek keretében ünnepli meg Mohács városa == Dunavidék. – 14:33 (1935. aug. 18.). – p. 3.

 

Mohács hősi halottait könyvben is megörökítették : 438 mohácsi halt hősi halált == Dunántúl. – 25:190 (1935. aug. 23.). – p. 4.

„A mohácsi Hősök emlékművének leleplezésére Vitéz Horváth Kázmér dr. könyvalakban kiadta Mohács városának a világháborúban elesett fiainak névsorát „Mohács hősi halottai“ cím alatt.”

 

Zászlók erdei, virágos uccák, nagy tömegek várják a kormányzót augusztus 29-én Mohácsra == Dunavidék. – 14:34 (1935. aug. 25.). – p. 1–2.

 

Halálozás == Dunavidék. – 14:34 (1935. aug. 25.). – p. 3.

Szabó János járási vitézi őrmester temetésén: HK.

 

Baranya népe hódolattal és szeretettel várja a kormányzót és feleségét == Dunántúl. – 25:195 (1935. aug. 29.). – p. 3.

A díszszázadot a pécsi m. kir. 8. honvéd gyalogezred adja, a díszszázad mellett a mohácsi járás vitézi szakasza áll fel vitéz Horváth Kázmér dr. járási hadnagy vezetésével.

 

Augusztus 29-iki ünnepség a Csele pataknál == Dunántúl. – 25:197 (1935. aug. 31.). – p. 3.

A nagyszabású augusztus 29-i ünnepségeket a mozgószínházban tartott díszelőadás fejezte be, ahol vitéz Horváth Kázmér dr., a mohácsi frontharcosok elnöke tartott beszédet.

 

Mohács hősi halottai : Érdekes adatok Mohács világháborús veszteségéről : Dr. vitéz Horváth Kázmér könyve == Dunavidék. – 14:35 (1935. szept. 1.). – p. 5.

Mohács hősi halottai c. könyv.

 

Mohács fogadott ünnepe díszes keretek között zajlott le == Dunavidék. – 14:35 (1935. szept. 2.). – p. 1–2.

 

Idegenforgalmi hírek == Dunavidék. – 14:36 (1935. szept. 8.). – p. 2.

Fel is szólították dr. vitéz Horváth Kázmért, hogy minden hónapban csináljon augusztus 29-ét.

 

Az Új Idők nagy cikke Mohácsról == Dunavidék. – 14:36 (1935. szept. 8.). – p. 3.

A cikkhez Dénes Gizella dr. vitéz Horváth Kázmér két fényképfelvételét is csatolta: a Hősök emlékművét és II. Lajos király arcképéről készült felvételt.

Vö.: http://feketelaszlo.freewb.hu/denes-gizella-bibliografia/

 

Virág Ferenc megyéspüspököt szeretettel és lelkesedéssel fogadta Mohács népe == Dunántúl. – 25:208 (1935. szept. 13.). – p. 3.

 

Könyvek Mohács város történelméről == Dunavidék. – 14:37 (1935. szept. 15.). – p. 4., 38 (1935. szept. 22.). – p. 4., 39 (1935. szept. 29.). – p. 5.

 

Városi képviselőtestületi közgyűlés : Augusztus 29 epilógusa == Dunavidék. – 14:37 (1935. szept. 15.). – p. 4.

Jegyzőkönyvi köszönet HK-nak.

 

Török tudós Mohácson és Pécsett == Dunántúl. – 25:211 (1935. szept. 17.). – p. 5.

 

Mohács város közgyűlése == Dunántúl. – 25:211 (1935. szept. 17.). – p. 5.

 

Idegenforgalmi hírek == Dunavidék. – 14:38 (1935. szept. 22.). – p. 4.

 

Az Iparosok Országos Szövetségének kerületi gyűlése == Dunavidék. – 14:39 (1935. szept. 29.). – p. 1–2.

 

Lesz Mohácson is magyar bokréta == Dunavidék. – 14:40 (1935. okt. 6.). – p. 1–2.

 

Baranyai frontharcosok az országos találkozón == Dunántúl. – 25:230 (1935. okt. 9.). – p. 7.

 

Mohácsi frontharcosok az országos találkozón == Dunavidék. – 14:41 (1935. okt. 13.). – p. 3.

 

Mohácsi Hírlap. – 2?:?? (1935. okt. 26.). –  p. 3.

Idézi: Ferkov Jakab: A nemzetiségek kultúraátadási sajátosságai Mohács példáján == Forrás. – ??:?? (2015. júl.–aug.). – p. 142–159. [154]

 

A szabadlíceum magas színvonalú programmja == Dunavidék. – 14:43 (1935. okt. 27.). – p. 4.

 

Mikor szabadult fel Mohács a török hódoltság alól? == Dunavidék. – 14:44 (1935. nov. 3.). – p. 2.

Beszélgetés HK-val.

 

Mohácsi múzeum egylet gyarapodása == Dunavidék. – 14:44 (1935. nov. 3.). – p. 3.

HK: Csetőtei drámák (Tomori), a szigeti telefonkábel mintája, koszorúszalagok a hősi halottak emlékoszlopának felavatásáról, a hősi halottak névsora és adatai.

 

Szabadlíceumi előadások Mohácson == Dunántúl. – 25:259 (1935. nov. 14.). – p. 6.

 

Frontharcosok értekezlete == Dunavidék. – 14:46 (1935. nov. 17.). – p. 3.

Abesszínia és Magyarország címmel előadás: HK.

 

A mohácsi szabadlíceum első előadása == Dunavidék. – 14:46 (1935. nov. 17.). – p. 4.

 

A nemzeti munkavédelmi hivatal... == Dunavidék. – 14:46 (1935. nov. 17.). – p. 4.

HK: körzetvezető.

 

A mohácsi frontharcosok vitaestéket rendeznek == Dunavidék. – 14:47 (1935. nov. 24.). – p. 2.

 

Vitaest a frontharcosoknál == Dunavidék. – 14:48 (1935. dec. 1.). – p. 4.

 

A mohácsi frontharcosok vitaestje == Dunántúl. – 25:276 (1935. dec. 4.). – p. 6.

HK: „Mussolini és Olaszország" címmel tartott előadást.

 

"A fascizmus az olasz nép hitvallása, múltja és jövője mellett tehát nem exportálható" : Dr. vitéz Horváth Kázmér előadása a frontharcosoknál == Dunavidék. – 14:49 (1935. dec. 8.). – p. 2.

 

Újjáalakult a Mohácsi Polgári Lövészegyesület == Dunántúl. – 25:282 (1935. dec. 11.). – p. 4.

 

Mohács város tisztikara testületileg csatlakozott a máriagyűdi akcióhoz == Dunántúl. – 25:283 (1935. dec. 12.). – p. 3.

 

Mohács város tisztikara Máriagyűdért == Dunavidék. – 14:50 (1935. dec. 15.). – p. 2.

 

Vitaest == Dunavidék. – 14:50 (1935. dec. 15.). – p. 3.

Frontharcosok.

 

A frontharcosok vita-délutánja == Dunavidék. – 14:51 (1935. dec. 22.). – p. 3.

HK: Magyarország külpolitikájáról.

 

Frontharcosok Mohácsi Főcsoportjának előadása == Dunavidék. – 14:52 (1935. dec. 29.). – p. 3.

 

A mohácsi fogadalmi templom továbbépítésére 80.000 pengőt fordítanak == Dunántúl. – 26:7 (1936. jan. 10.). – p. 4.

 

Előadás a mohácsi frontharcosoknak == Dunántúl. – 26:7 (1936. jan. 10.). – p. 7.

 

A fogadalmi templom építési bizottságának munkája == Dunavidék. – 15:2 (1936. jan. 12.). – p. 1–2.

 

A frontharcosok taggyűlése == Dunavidék. – 15:2 (1936. jan. 12.). – p. 2.

HK: előadás Magyarország külpolitikai helyzetéről.

 

Mohácsi bokréta == Dunavidék. – 15:2 (1936. jan. 12.). – p. 4.

 

A mohácsi frontharcosok teadélutánja == Dunavidék. – 15:2 (1936. jan. 12.). – p. 4.

 

Megalakulóban az első mohácsi bokréta == Dunántúl. – 26:11 (1936. jan. 15.). – p. 7.

 

Vitaelőadást rendeztek a mohácsi frontharcosok == Dunántúl. – 26:17 (1936. jan. 22.). – p. 7.

HK háborús naplójából olvasott fel.

 

Székházat vásárol a mohácsi Hadastyán Egylet == Dunántúl. – 26:18 (1936. jan. 23.). – p. 5.

HK: főtitkár.

 

Az új kor háborúinak legfőbb okát egyes nemzetek kereskedelmi érdekeinek védelmében és kiterjesztésében kell látnunk : Wolf Ödön előadása az Országos Frontharcos Szövetség mohácsi főcsoportjának vitaestjén == Dunavidék. – 15:4 (1936. jan. 26.). – p. 3.

 

A frontharcosok teaestje == Dunavidék. – 15:4 (1936. jan. 26.). – p. 3.

 

Frontharcosok Hölgybizottsága == Dunavidék. – 15:4 (1936. jan. 26.). – p. 3.

 

 1. vitéz Horváth Kázmér: Muzeum, vagy kultúrház? == Dunavidék. – 15:5 (1936. febr. 2.). – p. 1–2.

A mohácsi múzeum új épületéről: kultúrpalota építéséhez lehet állami támogatást kapni.

 

Előadás Fiuméról és a volt osztrák tengerpartról == Dunavidék. – 15:5 (1936. febr. 2.). – p. 4.

HK: előadás a szabadlíceumban.

 

A fogadalmi templom szentélyének összes színes ablakai biztosítva vannak == Dunavidék. – 15:6 (1936. febr. 9.). – p. 1–2.

HK elkészítette a templom kliséjét.

 

Frontharcos előadás == Dunavidék. – 15:6 (1936. febr. 9.). – p. 2.

 

A frontharcos teadélután sikere biztosítva van == Dunavidék. – 15:6 (1936. febr. 9.). – p. 4.

 

Szabadlíceum == Dunavidék. – 15:6 (1936. febr. 9.). – p. 4.

Mohács lakosságának kialakulása a török hódoltság után. Az előadás vázlatának ismertetése.

 

Frontharcos műsoros est Mohácson == Dunántúl. – 26:36 (1936. febr. 13.). – p. 6.

HK: beszéd.

 

A frontharcosok teája == Dunavidék. – 15:7 (1936. febr. 16.). – p. 2.

 

Olasz tanfolyam == Dunavidék. – 15:7 (1936. febr. 16.). – p. 3.

 

Felülfizetések a missziós bálon == Dunavidék. – 15:7 (1936. febr. 16.). – p. 4.

 

Több mint fél millió pengős építkezés ez évben : 1926 óta nem épült annyi Mohácson, mint ebben az évben == Dunavidék. – 15:8 (1936. febr. 23.). – p. 1–2.

 

Frontharcos előadás == Dunavidék. – 15:8 (1936. febr. 23.). – p. 2.

 

Frontharcos előadás == Dunavidék. – 15:9 (1936. márc. 1.). – p. 3.

"Oszlavjei" ütközetről: HK.

 

A szabadlíceum záró előadása == Dunavidék. – 15:9 (1936. márc. 1.). – p. 5.

 

A cári Oroszország : előadás a Frontharcos Szövetségnél == Dunavidék. – 15:10 (1936. márc. 8.). – p. 2.

 

Mohács legelső leírása a török hódoltság után == Dunavidék. – 15:10 (1936. márc. 8.). – p. 2.

HK említése nélkül, de...

 

Ki tudja? == Dunavidék. – 15:10 (1936. márc. 8.). – p. 3., 15:11 (1936. márc. 15.). – p. 3.

Szerb megszállás történetéről kérdések. HK könyvhöz.

 

A mohácsi sokacok négy rajban a török hódoltság után vándoroltak be Mohácsra == Dunavidék. – 15:11 (1936. márc. 15.). – p. 2.

HK előadásának szövege.

 

Frontharcosok taggyűlése == Dunavidék. – 15:11 (1936. márc. 15.). – p. 4.

 

Frontharcos előadás == Dunavidék. – 15:12 (1936. márc. 22.). – p. 3.

 

Paulini Béla == Dunavidék. – 15:12 (1936. márc. 22.). – p. 4.

HK említése nélkül, de...

 

A frontharcosok záróelőadása == Dunavidék. – 15:13 (1936. márc. 29.). – p. 3.

 

Járási vitézi értekezlet == Dunavidék. – 15:13 (1936. márc. 29.). – p. 5.

 

"A fogadalmi templom árkádsorának elhagyása káros és helytelen, úgy városrendészeti, mint esztétikai szempontból." : A kultuszminisztérium szakértőjének véleménye az árkádsor ügyében == Dunavidék. – 15:15 (1936. ápr. 12.). – p. 2.

 

Paulini Béla Mohácson == Dunavidék. – 15:15 (1936. ápr. 12.). – p. 2. 

 

Megalakult Mohács város közalkalmazottak csoportja == Dunavidék. – 15:16 (1936. ápr. 19.). – p. 4. 

 

Az OMKE mohácsi csoportjának impozáns közgyűlése == Dunavidék. – 15:17 (1936. ápr. 26.). – p. 2. 

 

Ez évben megkezdik a fogadalmi templom burkolását és a kupolának végleges kialakítását == Dunavidék. – 15:18 (1936. máj. 3.). – p. 3.

 

Népművelési bizottság működésee == Dunavidék. – 15:20 (1936. máj. 17.). – p. 2.

 

Az otrantói ütközet 20. évfordulója == Dunavidék. – 15:20 (1936. máj. 17.). – p. 3.

 

A mohácsi cserkészek avatóünnepsége és fogadalomtétele == Dunántúl. – 26:117 (1936. máj. 21.). – p. 9.

Vitézek, frontharcosok HK vezetésével.

 

th.: Mohácsi vár és annak első várkapitánya a török hódoltság után == Dunavidék. – 15:21 (1936. máj. 24.). – p. 2.

 

Frontharcos gyűlés == Dunavidék. – 15:21 (1936. máj. 24.). – p. 2.

 

Cserkészeink avató ünnepsége == Dunavidék. – 15:21 (1936. máj. 24.). – p. 3.

 

Közgyűlést tartott a Frontharcos Szövetség mohácsi főcsoportja == Dunántúl. – 26:122 (1936. máj. 28.). – p. 6.

 

Hősök napja Mohácson == Dunántúl. – 26:122 (1936. máj. 28.). – p. 6.

 

Frontharcos közgyűlés == Dunavidék. – 15:22 (1936. máj. 31.). – p. 2.

 

Hősök napja Mohácson == Dunavidék. – 15:22 (1936. máj. 31.). – p. 4.

 

A Nemzeti Szövetség mohácsi köre június 21-én tartja közgyűlését és elhatározta az átszervezést : Mozgalmat indít a török hódoltság alól való felszabadulás 250. évfordulójának megünneplésére == Dunavidék. – 15:23 (1936. jún. 7.). – p. 3.

 

A hősök napján eszközölt gyűjtés eredménye == Dunavidék. – 15:23 (1936. jún. 7.). – p. 4.

Horváth Kázmérné.

 

Egy szegedi újság Mohácsért : A "Városkultúra" mohácsi száma : Fehérváry István és dr. vitéz Horváth Kázmér cikkei == Dunavidék. – 15:24 (1936. jún. 14.). – p. 2.

 

Mohácsi járás vitézeinek taggyűlése == Dunavidék. – 15:24 (1936. jún. 14.). – p. 5.

 

Vitézek ünnepe a kormányzó 68-ik születésnapján == Dunántúl. – 26:139 (1936. jún. 19.). – p. 2.

 

Dr. v. Horváth Kázmér: 250 évvel ezelőtt június elején foglalták el a magyar csapatok Mohácsot == Dunavidék. – 15:25 (1936. jún. 21.). – p. 2.

 

A szegedi főispán és polgármester Mohácson == Dunavidék. – 15:25 (1936. jún. 21.). – p. 3.

 

Kormányzó születésnapja a frontharcosoknál == Dunavidék. – 15:25 (1936. jún. 21.). – p. 3.

 

A kormányzó születésnapja a frontharcosoknál == Dunavidék. – 15:26 (1936. jún. 28.). – p. 2.

 

A Magyar Nemzeti Szövetség közgyűlése == Dunavidék. – 15:27 (1936. júl. 5.). – p. 4.

 

Városi mérnökök Szövetsége Mohácson == Dunavidék. – 15:27 (1936. júl. 5.). – p. 4.

 

v. Horváth Kázmér dr.: Átadták használatnak a mohácsi belvárosi templomot == Dunántúl. – 26:155 (1936. júl. 9.). – p. 4.

 

A fogadalmi templom ügye Virág Ferenc püspök előtt == Dunavidék. – 15:28 (1936. júl. 12.). – p. 3.

 

Frontharcosok Baján == Dunavidék. – 15:28 (1936. júl. 12.). – p. 3.

 

Nagy lépésekkel halad a fogadalmi templom ügye == Dunavidék. – 15:29 (1936. júl. 19.). – p. 2.

 

A frontharcosok taggyűlése == Dunavidék. – 15:29 (1936. júl. 19.). – p. 3.

 

Filléres mozgóelőadások == Dunavidék. – 15:29 (1936. júl. 19.). – p. 3.

 

A mohácsi bokréták szereplése == Dunavidék. – 15:29 (1936. júl. 19.). – p. 4.

 

Mohácsi II. Lajos múzeum gyarapodása == Dunavidék. – 15:29 (1936. júl. 19.). – p. 4.

HK: 1 könyv.

 

vitéz Horváth Kázmér dr.: Nagyszabású emlékmű épül a mohácsi síkon a mohácsi csata emlékezetére == Dunántúl. – 26:170 (1936. júl. 26.). – p. 2.

 

Frontharcos gyűlés : Beszámoló az országos gyűlésről == Dunavidék. – 15:30 (1936. júl. 26.). – p. 3.

(Ugyanezen az oldalon HK említése nélkül Martinelli szobrainak költségvetése.)

 

Kóbor–Fabró cég kapták meg a fogadalmi templom építését == Dunavidék. – 15:30 (1936. júl. 26.). – p. 4.

 

Schmidt Lajos, dr. vitéz Horváth Kázmér: Mohács város Közönségéhez! == Dunavidék. – 15:32 (1936. aug. 9.). – p. 3.

Török iga alóli felszabadulás 250. évfordulója alkalmából felhívás.

 

Dr. v. Horváth Kázmér: Hogy is volt 249 évvel ezelőtt a II. mohácsi csata? == Dunavidék. – 15:33 (1936. aug. 16.). – p. 1–2.

 

A fogadalmi mozgalom mohácsi megbízottja == Dunavidék. – 15:33 (1936. aug. 16.). – p. 3.

 

Nagy sikert aratott Budapesten a mohácsi és püspökbogádi bokréta == Dunántúl. – 26:201 (1936. szept. 3.). – p. 3.

HK: népdalok, táncok felelevenítése.

 

Augusztus 29-iki ünnepségek == Dunavidék. – 15:36 (1936. szept. 6.). – p. 1–2.

 

A mohácsi bokréta nagy sikere Budapesten == Dunavidék. – 15:36 (1936. szept. 6.). – p. 2.

 

Városok Lapja == Dunavidék. – 15:36 (1936. szept. 6.). – p. 5.

 

A II. Lajos Dalkör nagy sikere Kiskunhalason == Dunavidék. – 15:37 (1936. szept. 13.). – p. 2.

 

Helyettesítések == Dunavidék. – 15:38 (1936. szept. 20.). – p. 3.

HK szabadságra megy: hatan helyettesítik.

 

A jövő évi ünnepségek keretében a frontharcosok országos táborozást és zászlószentelést tartanak == Dunavidék. – 15:38 (1936. szept. 20.). – p. 3.

 

Dr. vitéz Horváth Kázmér: Mohács 1686-ban == Dunavidék. – 15:41 (1936. okt. 11.). – p. 2.

 

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/60240

1936.10.23. 33. napirendi pont: Javaslat kormányzói elismerés kifejezésére.

 

A török hódoltság alóli felszabadulás 250-ik évfordulója == Dunavidék. – 15:43 (1936. okt. 25.). – p. 2.

 

Ünnepség a hősök ligetében == Dunavidék. – 15:43 (1936. okt. 25.). – p. 3.

 

Dr. v. H. K.: November elejére elkészül a püspökkastély homlokzata == Dunavidék. – 15:43 (1936. okt. 25.). – p. 3.

 

A pécsi Erzsébet leánygimnázium növendékei Mohácson == Dunavidék. – 15:43 (1936. okt. 25.). – p. 4.

 

Mohács vasárnap ünnepelte meg a török hódoltság alóli felszabadulás 250. évfordulóját == Dunántúl. – 26:246 (1936. okt. 27.). – p. 4.

HK: frontharcosok díszülésén szónok.

 

A török hódoltság megszüntének 250. évfordulója == Dunavidék. – 15:44 (1936. nov. 1.). – p. 1–2.

 

Szabadliceális előadások == Dunavidék. – 15:44 (1936. nov. 1.). – p. 3.

 

Szomorú szigeti levél == Dunavidék. – 15:44 (1936. nov. 1.). – p. 4.

A mohácsi közlekedési viszonyok kritikája. "Talán deputációba kellene mennünk vitéz Horváth Kázmér dr.-hoz. Úgy tudjuk, az ő agilitásának nagy része van különféle, a kultúrát, városszépészetet és a lelkek épülését szolgáló intézmények létrehozásában. Fogadtassuk el vele az ideát, hogy mondjuk Mohács város nem ünnepelheti meg méltóbban a második mohácsi csata jubiláris évfordulóját, mint úgy, hogy a szigeti rév mellett, pontosan azon a helyen, hol Küftár aga menekülés közben lováról lebukott és nyakát szegvén hősi halált halt, kocsiszínt emelünk az átkelő járművek használatára. Ha ő a kezébe veszi a dolgot, akkor talán meglesz, különben nem, talán még a háromszázadik évfordulóig sem."

 

A frontharcosok 100 pengőt ajánlottak fel a II. mohácsi csata zászlótartóira == Dunavidék. – 15:44 (1936. nov. 1.). – p. 4.

 

Kormányzói elismerést kapott vitéz Horváth Kázmér mohácsi aljegyző == Dunántúl. – 26:259 (1936. nov. 12.). – p. 5.

 

Szabadlíceumi előadások Mohácson == Dunántúl. – 26:260 (1936. nov. 13.). – p. 6.

HK előadás Mohács török alóli felszabadulásáról.

 

Vitéz Horváth Kázmér dr. kitüntetése == Dunavidék. – 15:46 (1936. nov. 15.). – p. 3.

 

A frontharcosok első taggyűlése == Dunavidék. – 15:46 (1936. nov. 15.). – p. 4.

 

A szabadlíceum első előadása == Dunavidék. – 15:46 (1936. nov. 15.). – p. 5.

 

Vitéz Horváth Kázmér kormányzói kitüntetést kapott == Kisgazdák Lapja. – 19:46 (1936. nov. 15.). – p. 2.

 

Legfelsőbb elismerés == Belügyi Közlöny. – ??:50 (1936. nov. 22.). – p. 960.

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága [...] a Vitézi Rend és egyben a haza javára teljesített értékes és eredményes szolgálataikért [...] vitéz Horváth Kázmér városi aljegyzőnek [...] elismerése tudtul adassék.

 

Frontharcos taggyűlés == Dunavidék. – 15:47 (1936. nov. 22.). – p. 4.

HK a spanyol polgárháborúról: "Európa érdeke és a mi érdekünk az, hogy Frankó győzzön, [...] mert katasztrófális lenne egy bolsevista hatalom a földközi tenger partján".

 

Szabadlíceum == Dunavidék. – 15:47 (1936. nov. 22.). – p. 4.

 

A kormányzói kitüntetés átadása == Dunavidék. – 15:48 (1936. nov. 29.). – p. 4.

 

A jövő évi ünnepségek a vármegye előtt == Dunavidék. – 15:48 (1936. nov. 29.). – p. 4.

 

Vasárnap adták át vitéz Horváth Kázmérnak a kormányzó elismerését == Dunántúl. – 26:275 (1936. dec. 1.). – p. 5.

 

60 éves ipari munkálkodás elismerése == Dunavidék. – 15:49 (1936. dec. 6.). – p. 3.

 

Kormányzói kitüntetés átadása == Dunavidék. – 15:49 (1936. dec. 6.). – p. 4.

 

Frontharcos előadás == Dunavidék. – 15:49 (1936. dec. 6.). – p. 5.

 

A kormányzó névnapjának megünneplése Pécsett == Dunántúl. – 26:281 (1936. dec. 8.). – p. 5.

HK mint a mohácsi járás vitézi hadnagya.

 

Kormányzó névünnepe Mohácson == Dunavidék. – 15:50 (1936. dec. 13.). – p. 1–2.

 

A zászlótartók ügye  == Dunavidék. – 15:50 (1936. dec. 13.). – p. 2.

HK-t nem említi a cikk, de…

 

Id. Stollár Ferenc 60 éves ipari működése == Dunavidék. – 15:50 (1936. dec. 13.). – p. 3.

 

Frontharcos taggyűlés == Dunavidék. – 15:50 (1936. dec. 13.). – p. 4.

 

Frontharcos élet : v. Horváth Kázmér dr. külpolitikai előadása == Dunavidék. – 15:51 (1936. dec. 20.). – p. 4.

 

Amerikai tudós Mohácson == Dunavidék. – 15:51 (1936. dec. 20.). – p. 4.

Balog Rudolfot és John Patricot a külügyminiszterium utasítására dr. v. Horváth Kázmér vezette, aki mint ismeretes szintén szenvedélyes amatőr-fotografus. Ő kapta a megbízást, Mohácsra vonatkozó adatok összeállítására is.

 

Dr. v. Horváth Kázmér: Mohács karácsonya == Dunavidék. – 15:52 (1936. dec. 27.). – p. 3.

Aki csak úr akar lenni egy város tisztviselői székében, nem pedig a város első szolgája, az nem lehet jó városi tisztviselő.

 

Az ünnepi év várható eseményei == Dunavidék. – 16:1 (1937. jan. 3.). – p. 2.

Mohácsi csata 250. évfordulója.

 

A Szociális Misszió bálja == Dunavidék. – 16:2 (1937. jan. 10.). – p. 4.

 

A frontharcosok taggyűlése == Dunavidék. – 16:2 (1937. jan. 10.). – p. 4.

HK a pángermánizmusról tart előadást.

 

A frontharcosok taggyűlése == Mohácsi Hírlap. – 26:2 (1937. jan. 10.). – p. 4.

 

Mohács idegenforgalmának alapjai == Dunavidék. – 16:3 (1937. jan. 17.). – p. 2–3.

Berzeviczy Béla, a m. kir. kereskedelmi hivatal előadójának nyilatkozata.

 

A frontharcosok teaestélye == Dunavidék. – 16:3 (1937. jan. 17.). – p. 3.

"Jubileum" című egyfelvonásos, melyet HK írt.

 

Fényesen sikerült a frontharcos teadélután == Mohácsi Hírlap. – 26:3 (1937. jan. 17.). – p. 3–4.

 

A frontharcosok előadásai == Dunavidék. – 16:3 (1937. jan. 17.). – p. 4.

 

Busujárás == Mohácsi Hírlap. – 26:3 (1937. jan. 17.). – p. 6.

 

Előadások a frontharcosoknál == Dunavidék. – 16:4 (1937. jan. 24.). – p. 3.

HK a pángermánizmusról.

 

Előadás a pángermán mozgalomról a frontharcosoknál == Mohácsi Hírlap. – 26:4 (1937. jan. 24.). – p. 2.

 

A "Nemzeti munkavédelem feladata az őrtállás a magyar élet biztonsága felett" : Szemle a városházán == Dunavidék. – 16:5 (1937. jan. 31.). – p. 2.

HK beszéd.

 

Az egyházközségi vitához == Mohácsi Hírlap. – 26:5 (1937. jan. 31.). – p. 3–4.

 

A vitéz Horváth Kázmér elleni támadáshoz == Dunavidék. – 16:6 (1937. febr. 7.). – p. 2.

Válasz a Mohácsi Hírlap cikkére. Mosonyi Dénes prelatus-kanonok levele. HK pécsi éveiről.

 

Frontharcos előadás == Dunavidék. – 16:6 (1937. febr. 7.). – p. 4.

 

Taggyűlés == Dunavidék. – 16:7 (1937. febr. 14.). – p. 3.

Frontharcosok. HK előadása: "Egy roham az Oszlaviára".

 

Meghirdették az árvaszéki ülnöki állásra a pályázatot == Dunavidék. – 16:7 (1937. febr. 14.). – p. 3.

HK helyettesített eddig.

 

Felülfizetések a Mohácsi Földmívesek Olvasókörének bálján == Mohácsi Hírlap. – 26:7 (1937. febr. 14.). – p. 5.

HK 2 pengő.

 

A II. Lajos dalkör közgyűlése == Dunavidék. – 16:8 (1937. febr. 21.). – p. 3.

 

Korunk szellemi és gazdasági háboruja : Jahoda József e. e. százados előadása a frontharcosoknál == Dunavidék. – 16:8 (1937. febr. 21.). – p. 4.

 

A II. Lajos dalkör közgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 26:8 (1937. febr. 21.). – p. 3.

 

Második nagyböjti est a Legényegyletben == Mohácsi Hírlap. – 26:8 (1937. febr. 21.). – p. 3.

 

Előadás a frontharcosoknál == Mohácsi Hírlap. – 26:8 (1937. febr. 21.). – p. 4.

 

A vasárnapi frontharcos előadások == Mohácsi Hírlap. – 26:8 (1937. febr. 21.). – p. 4.

 

A Szociális Misszió Társulat mohácsi szervezetének… jótékonysági táncestélyére befolyt felülfizetések névjegyzéke == Mohácsi Hírlap. – 26:8 (1937. febr. 21.). – p. 4.

HK 2 pengő.

 

A Mohácsi Sokacok Magyar Olvasóköre… bálján felülfizettek == == Mohácsi Hírlap. – 26:8 (1937. febr. 21.). – p. 5.

HK 50 fillér.

 

A katolikus egyház nem békülhet meg soha a bolsevista állammal == Dunavidék. – 16:9 (1937. febr. 28.). – p. 3.

HK előadása a katolikus legényegyletben.

 

Szabadlíceum == Dunavidék. – 16:9 (1937. febr. 28.). – p. 4.

 

Előadás a bolsevizmusról == Mohácsi Hírlap. – 26:9 (1937. febr. 28.). – p. 3.

 

Frontharcos előadás == Dunavidék. – 16:10 (1937. márc. 7.). – p. 2.

HK a frontharcos törvény tervezetéről.

 

Az Akció Catolika Mohácson : Megállapodás történt egy katolikus nap rendezése tárgyában == Dunavidék. – 16:10 (1937. márc. 7.). – p. 3.

 

Frontharcos előadás és kitüntetés == Mohácsi Hírlap. – 26:10 (1937. márc. 7.). – p. 4.

 

Készül a második zászlótartó == Mohácsi Hírlap. – 26:10 (1937. márc. 7.). – p. 4.

 

Nagy vitézi nap Pécsett == Dunavidék. – 16:11 (1937. márc. 14.). – p. 3.

A mohácsi járás 70 vitéze is megjelent HK vezetésével.

 

Elismerés == Dunavidék. – 16:11 (1937. márc. 14.). – p. 3.

Frontharcos bronz érdemérem.

 

A Mohácsi Bokréta és a II. Lajos dalkör == Dunavidék. – 16:12 (1937. márc. 21.). – p. 3.

 

Megkezdik a fogadalmi templom építését == Dunavidék. – 16:12 (1937. márc. 21.). – p. 4.

 

Megkezdik a középső zászlótartó faragását == Dunavidék. – 16:12 (1937. márc. 21.). – p. 4.

 

Magyar Nemzeti Szövetség ülése == Mohácsi Hírlap. – 26:12 (1937. márc. 21.). – p. 2.

 

A gyöngyös bokréta ülése == Mohácsi Hírlap. – 26:12 (1937. márc. 21.). – p. 3.

 

A „Mohácsi Híradó” megjelent == Dunavidék. – 16:13 (1937. márc. 28.). – p. 1.

HK a második mohácsi csatáról.

 

dr. v. H. K.: Egy érdekes okirat a II. mohácsi csatáról : Savoyai Jenő herceg jelentése a csata iratai között == Dunavidék. – 16:13 (1937. márc. 28.). – p. 5.

 

Járási vitézi értekezlet Mohácson == Dunántúl. – 27:78 (1937. ápr. 8.). – p. 5.

„Az értekezleten v. Horváth Kázmér dr. üdvözölte a székkapitányt. […]Vitéz Horváth Kázmér dr. járási hadnagy beszámolt a járás vitézi életének eseményeiről. Meleg szavakkal emlékezett meg vitéz Kapi Imre alezredes volt székkapitány működéséről, aki négy éven át volt a vármegye élén, azután Havas Lajos széktartóról, aki a járás vitézeinek gazdasági ügyei intézésében fáradhatatlanul közreműködött.”

 

A vitézi szék évi értekezlete == Dunavidék. – 16:15 (1937. ápr. 11.). – p. 2.

 

A hadirokkantak közgyűlése == Dunavidék. – 16:15 (1937. ápr. 11.). – p. 4.

 

Mohács város közgyűlést tartott == Dunántúl. – 27:85 (1937. ápr. 16.). – p. 5.

„[A] képviselőtestület az árvaszéki ülnöki állásra vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyzőt választotta meg.”

 

Horváth Kázmér – árvaszéki ülnök == Dunavidék. – 16:16 (1937. ápr. 18.). – p. 2.

 

Rendkívüli közgyűlés a városházán == Dunavidék. – 16:16 (1937. ápr. 18.). – p. 3.

 

Megépítik a szigeti és a kölkedi utakat! == Mohácsi Hírlap. – 26:16 (1937. ápr. 18.). – p. 2.

 

Bon-mot == Dunavidék. – 16:17 (1937. ápr. 25.). – 3.

Vitéz Horváth Kázmér árvaszéki ülnökké választásával kapcsolatban a következő mondás cirkál a városban: Kívánatos, hogy amilyen jó ülnök volt mint jegyző, olyan jó jegyző legyen mint ülnök. Célozva a kettős hatáskörre, mit dr. Horváth a városházán betölt. A mondás ősszerzője ismeretlen.

 

Mohács háromhetes ünnepe == Dunántúl. – 27:105 (1937. máj. 11.). – p. 4.

Főtitkár: HK.

 

Az ünnepi emlékbizottságok megalakulása == Dunavidék. – 16:20 (1937. máj. 16.). – p. 3.

Pénztáros: Weiss Tilda.

 

A népművelési bizottság ülése == Dunavidék. – 16:20 (1937. máj. 16.). – p. 6.

HK indítvány.

 

Megalakult a második mohácsi csata ünnepi rendező bizottsága == Mohácsi Hírlap. – 26:20 (1937. máj. 16.). – p. 2.

 

Károly Gusztáv bádeni őrgróf levelei az 1687. évi hadjáratról XI. Károly svéd királyhoz == Dunavidék. – 16:21 (1937. máj. 23.). – p. 2.

Július 4-ig minden lapszámban forrásközlés. A levelek után ismeretlen szerző műve: "Az 1687. évi hadjárat rövid leírása".

 

A hősök napja Mohácson == Dunántúl. – 27:121 (1937. jún. 1.). – p. 6.

„A délelőtti istentiszteletek után az Országos Frontharcos Szövetség mohácsi főcsoportja rendes évi közgyűlést tartott, amelyet vitéz Horváth Kázmér elnök nyitott meg. A különféle jelentések után a tisztújítás következett. Elnökké újból vitéz Horváth Kázmér dr.-t választották meg.”

 

Dalosest Mohácson == Dunántúl. – 27:121 (1937. jún. 1.). – p. 8.

„Külön szenzációt jelentett a mohácsi bokréta termőágköszöntője, amit színpadra vitéz Horváth Kázmér dr. írt át.”

 

A frontharcosok közgyűlése == Dunavidék. – 16:23 (1937. jún. 6.). – p. 2–3.

Hősök Napja.

 

A II. Lajos dalkör és a Bokréta estje a Színkörben == Dunavidék. – 16:23 (1937. jún. 6.). – p. 3.

Termőágköszöntőt színpadra írta: HK.

 

Frontharcos közgyűlés == Mohácsi Hírlap. - 26:23 (1937. jún. 6.). - p. 2.

 

Az OMKE taggyűlése == Dunavidék. – 16:24 (1937. jún. 13.). – p. 1–2.

 

[Horváth Kázmér]: A „császári hadsereg diadalmas csatája a törökkel Mohácsnál augusztus 12-én” == Dunavidék. – 16:24 (1937. jún. 13.). – p. 2.

 

Új irodalmi társaság Szekszárdon == Dunavidék. – 16:24 (1937. jún. 13.). – p. 3.

Vas Gereben irodalmi társaság. (Már az 5. irodalmi társulat tagja: HK.)

 

Frontharcos szövetség köréből == Dunavidék. – 16:24 (1937. jún. 13.). – p. 3.

 

A II. mohácsi csata emlékbizottságának első ülése == Dunavidék. – 16:24 (1937. jún. 13.). – p. 4.

 

Albrecht, József, József Ferenc királyi hercegek, Lajos Ferenc bajor herceg az emlékbizottság fővédnökei == Dunavidék. – 16:25 (1937. jún. 20.). – p. 1–2. 

II. mohácsi csata 250. évfordulója.

 

[Horváth Kázmér]: A „császári hadsereg diadalmas csatája a törökkel Mohácsnál augusztus 12-én” == Dunavidék. – 16:25 (1937. jún. 20.). – p. 2.

 

Hősök Napján == Mohácsi Hírlap. - 26:25 (1937. jún. 20.). - p. 4.

HKné. Adományok.

 

Az augusztusi ünnepségek == Dunavidék. – 16:26 (1937. jún. 27.). – p. 1–2.

 

[Horváth Kázmér]: A „császári hadsereg diadalmas csatája a törökkel Mohácsnál augusztus 12-én” == Dunavidék. – 16:26 (1937. jún. 27.). – p. 2.

 

Az ipari kiállítás legfőbb védnöke: Albrecht királyi herceg == Dunavidék. – 16:27 (1937. júl. 4.). – p. 1–2.

 

[Horváth Kázmér]: A „császári hadsereg diadalmas csatája a törökkel Mohácsnál augusztus 12-én” == Dunavidék. – 16:27 (1937. júl. 4.). – p. 2.

 

Országos ünnepségeket rendeznek augusztusban Mohácson : Kiállítások, kongresszusok szerepelnek a II. mohácsi csata 250. évfordulója alkalmából rendezendő ünnepségeken == Dunántúl. – 27:161 (1937. júl. 18.). – p. 3.

Szervező: HK.

 

A Vas Gereben Irodalmi és Művészeti Kör kulturális szerepe == Mohácsi Hírlap. - 26:29 (1937. júl. 18.). - p. 2.

 

Az 1687. évi hadjárat naplója : Lotharingiai Károly főherceg hadinaplója alapján összeállította: dr. vitéz Horváth Kázmér == Dunavidék. – 16:30 (1937. júl. 25.). – p. 2.

Szeptember 19-én az utolsó folytatás.

 

Ünnepélyesen elhelyezték Dunántúl községednek földiét Mohácson a ll. mohácsi csata 250. évfordulójára készült országzászló alá == Dunántúl. – 27:173 (1937. aug. 1.). – p. 4.

Előadást tart: HK.

 

Vasárnap kezdődnek Mohács ünnepségei == Dunántúl. – 27:178 (1937. aug. 7.). – p. 3.

Előadást tart: HK.

 

Vasárnap megkezdődnek Mohács város ünnepségei == Mohácsi Hírlap. - 26:32 (1937. aug. 8.). - p. 2.

 

Megkezdődtek a mohácsi ünnepségek : A Pécs baranyai Muzeum Egyesület és a Mohácsi II. Lajos Muzeum Egyesület együttes vándorgyűlése : Megnyílott a történelmi kiállítás == Dunántúl. – 27:181 (1937. aug. 11.). – p. 2.

„Vitéz Horváth Kázmér dr. a II. mohácsi csatáról, annak jelentőségéről szólott Baranya, Mohács és Dunántúl életében. […] Vitéz Horváth Kázmér dr., mint az emlékbizottság főtitkára és a kiállítások rendezője üdvözölte a megjelenteket és kérte Margitay Lajos dr. polgármestert a kiállítás megnyitására. […] A magyar Hiszekegy eléneklése után vitéz Horváth Kázmér dr. vázolta az ünnep nagy jelentőségét.”

 

Mohács ünnepe a II. mohácsi csata 250. évfordulóján kiállítás == Dunántúl. – 27:183 (1937. aug. 13.). – p. 2.

 

A Pécs-Baranyai Muzeumegyesület és a Mohácsi II. Lajos Muzeumegyesület vándorgyűlése == Dunavidék. – 16:33 (1937. aug. 15.). – p. 1–2.

HK a II. mohácsi csatáról.

 

A II. Lajos Dalkör ünnepsége a Hősök emlékműve előtt == Dunavidék. – 16:33 (1937. aug. 15.). – p. 2.

HK beszéd.

 

A II. mohácsi csata 250. évfordulójának ünnepségei == Dunavidék. – 16:33 (1937. aug. 15.). – p. 3.

 

== Virradat. – ?:? (1937. aug. ?). – p. ?.

 

Lezárult a mohácsi kiállítások első része == Dunavidék. – 16:34 (1937. aug. 22.). – p. 2.

 

Regős Ferenc mohácsi karikatúrája a Virradatban == Dunavidék. – 16:34 (1937. aug. 22.). – p. 3.

 

Arányaiban legalább mégegyszer olyan nagy lesz az ez évi mohácsi kiállítás, mint az 1926. évi == Dunavidék. – 16:34 (1937. aug. 22.). – p. 4.

 

Adler Sándor: A mohácsi dalosünnepély == Dunavidék. – 16:34 (1937. aug. 22.). – p. 7.

 

Vitéz telepesek beiktatása Mohácson : Új élet az Ormányságban a Pécsi Vitézi Szék eredményes munkája révén == Dunántúl. – 27:191 (1937. aug. 24.). – p. 4.

 

A II. mohácsi csata 250. évfordulójának ünnepségei == Dunavidék. – 16:35 (1937. aug. 29.). – p. 1–3.

 

Három megye vitézeinek találkozója Mohácson == Mohácsi Hírlap. - 26:35 (1937. aug. 29.). - p. 4.

 

Apró megjegyzések a kiállításokról == Dunavidék. – 16:36 (1937. szept. 5.). – p. 3.

„Vitéz Horváth Kázmér árvaszéki ülnök is, kinek hivatali szobája volt a főhadiszállás s ő maga a szállásmester és vezérkari főnök egy személyben, visszatért elárvult – árváihoz.”

 

Mohács város költségvetési közgyűlése : 610 ezer pengő az előirányzat == Dunántúl. – 27:210 (1937. szept. 6.). – p. 6.

„Napirend előtt Bezugh Lajos megemlékezett a mohácsi ünnepségekről. A sikerért a város vezetőségének köszönetet mond. A polgármester mellett különösen vitéz Horváth Kázmérnak, mint aki az összes ügyeket intézte […]”

 

A mohácsi Róm. Kat. Egyházközség alakuló közgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 26:38 (1937. szept. 19.). – p. 3.

 

A II. Lajos dalkör válsága == Dunavidék. – 16:39 (1937. szept. 26.). – p. 3.

 

A mohácsi frontharcosok Budapesten == Dunavidék. – 16:42 (1937. okt. 17.). – p. 5.

 

Zsabokorszky Jenő okleveles erdőmérnök mozgófilmet készített Mohács népviseletéről és szépségeiről == Dunavidék. – 16:44 (1937. okt. 31.). – p. 3.

 

A kiállítási érmek kiosztása == Dunavidék. – 16:44 (1937. okt. 31.). – p. 4.

 

A szabadlíceum == Dunavidék. – 16:45 (1937. nov. 7.). – p. 2.

„Ez évben lesz 10 esztendeje annak, hogy a mohácsi szabadlíceumot dr. vitéz Horváth Kázmér életrehívta.”

 

Hirdetmény == Dunavidék. – 16:46 (1937. nov. 14.). – p. 5.

HK árvaszéki ülnök.

 

Ünnepélyes keretek között kiosztották a mohácsi kiállítások díjait == Dunavidék. – 16:47 (1937. nov. 21.). – p. 1–2.

 

Megnyílott a mohácsi Szabadlíceum == Dunavidék. – 16:47 (1937. nov. 21.). – p. 4.

 

A kiállítási díjak kiosztása == Mohácsi Hírlap. – 26:47 (1937. nov. 21.). – p. 3.

 

„A jövő esztendő a Frontharcos szervezkedés esztendeje lesz” == Dunavidék. – 16:50 (1937. dec. 12.). – p. 3.

HK beszéd.

 

Mohácsi bokréta == Dunavidék. – 16:50 (1937. dec. 12.). – p. 4.

 

Frontharcos gyűlés == Dunavidék. – 16:51 (1937. dec. 19.). – p. 3.

 

Szabadlíceum == Dunavidék. – 16:51 (1937. dec. 19.). – p. 5.

 

Országos Frontharcos Szövetség mohácsi főcsoportja… taggyűlést tart == Mohácsi Hírlap. – 26:51 (1937. dec. 19.). – p. 3.

 

Előadás a frontharcosoknál == Mohácsi Hírlap. – 26:52 (1937. dec. 25.). – p. 6.

 

Dr. v. Horváth Kázmér: Mohács jövője: a sziget == Dunavidék. – 16:52 (1937. dec. 26.). – p. 1–2.

 

A Mohácsi Bokréta ülése == 16:52 (1937. dec. 26.). – p. 5.

 

Frontharcos előadás == 16:52 (1937. dec. 26.). – p. 5.

 

A mohácsi magyarság letelepedése == Dunántúl. – 28:4 (1938. jan. 6.). – p. 7.

HK előadása.

 

[Frontharcos tagösszejövetel] == Mohácsi Hírlap. – 27:3 (1938. jan. 16.). – p. 4.

 

Szabadlíceumi előadás == Mohácsi Hírlap. – 27:4 (1938. jan. 23.). – p. 3.

 

Frontharcos tea az Iparoskörben == Mohácsi Hírlap. – 27:7 (1938. febr. 13.). – p. 3.

 

Helyőrségi bál == Mohácsi Hírlap. – 27:8 (1938. febr. 20.). – p. 2.

Horváth Kázmérné.

 

Vitézi értekezlet Mohácson == Dunántúl. – 28:47 (1938. febr. 27.). – p. 7.

„[…] vitéz Horváth Kázmér dr. járási vitézi hadnagy megemlékezett a kormányzóról, a vitézek főkapitányáról, rámutatva arra a csodálatos történelmi azonosságra, amely a jelenlegi magyar generáció sorsa és Szent István, Géza fejedelem korabeli magyarság sorsa között van. A nagy tetszéssel fogadott beszéd […]”

 

Kevés volt a búsó és a maszka == Mohácsi Hírlap. – 27:10 (1938. márc. 6.). – p. 5.

A zsűri korai döntésének oka: HK budapesti tanfolyama. A keddi felvonulást már nem vették figyelembe.

 

A népkonyha beszámolója == Mohácsi Hírlap. – 27:15 (1938. ápr. 10.). – p. 3.

Horváth Kázmérné.

 

Kifüggesztették a keresztet : Mohács megyei város közgyűlési termében Mohács költségvetése többletjövedelemmel zárult == Dunántúl. – 28:104 (1938. máj. 10.). – p. 4.

„Vitéz Horváth Kázmér dr-t a VIII. fizetési osztályba lépteti elő. […] S tekintettel arra, hogy az ünnepségek nem zárultak passzívával s a város közönségének a fenti összegen túl egyéb kiadást sem jelentettek, Margitay Lajos dr. polgármesternek és főként vitéz Horváth Kázmér dr-nak, aki teljesen önzetlenül végezte el a nagy munkát, újabb jegyzőkönyvi köszönetét szavaztak meg Schwarcz Béla dr. indítványára.”

 

Városi közgyűlés == Mohácsi Hírlap. – 27:20 (1938. máj. 15.). – p. 2.

HK-t VIII. fizetési osztályba léptették elő.

 

A Szociális Misszio Társulat közgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 27:21 (1938. máj. 22.). – p. 2.

Horváth Kázmérné.

 

Frontharcos csoport alakult Németbólyban == Dunántúl. – 28:116 (1938. máj. 24.). – p. 6.

„Itt vitéz Horváth Kázmér dr., a mohácsi főcsoport elnöke ismertette a frontharcos célokat”

 

Augusztus 28-án szentelnek zászlót a mohácsi frontharcosok == Mohácsi Hírlap. – 27:25 (1938. jún. 19.). – p. 3.

 

Közgyűlést tartott a mohácsi frontharcos főcsoport == Dunántúl. – 28:145 (1938. júl. 1.). – p. 5.

 

Lélekemelő volt a Frontharcosok ünnepi találkozója == Mohácsi Hírlap. – 27:27 (1938. júl. 3.). – p. 2.

 

2400-an vettek részt a vasutasok mohácsi kirándulásán == Dunántúl. – 28:148 (1938. júl. 5.). – p. 4.

HK fogadta őket.

 

Frontharcosnap Németmárokon == Mohácsi Hírlap. – 27:29 (1938. júl. 17.). – p. 4.

 

Nagyszabású frontharcos gyűlés volt vasárnap a déli határszélen : Tíz község frontharcosai Németmárokon == Dunántúl. – 28:160 (1938. júl. 19.). – p. 5.

 

Frontharcos nap Németmárokon == Mohácsi Hírlap. – 27:30 (1938. júl. 24.). – p. 3.

 

Idegenforgalom Mohácson : Magyar Gazdák Országos Lovas- egyesülete ötödik lovasturája == Dunántúl. – 28:169 (1938. júl. 29.). – p. 2.

 
A Mohácsi II. Lajos Dalkör == Dunántúl. – 28:169 (1938. júl. 29.). – p. 8.

Elnök: HK.

 

Nagy előkészületek a frontharcos zászlószentelés ünnepélyére == Mohácsi Hírlap. – 27:33 (1938. aug. 14.). – p. 1–2.

 

Mohácsi gyöngyösbokréták Budapesten == Mohácsi Hírlap. – 27:35 (1938. aug. 28.). – p. 4.

 

Frontharcos gyűlés volt vasárnap Villányban == Dunántúl. – 28:194 (1938. aug. 30.). – p. 4.

 

Frontharcos gyűlés Villányon == Mohácsi Hírlap. – 27:36 (1938. szept. 4.). – p. 2.

 

A mohácsi frontharcos zászlóra Kozma Miklós volt belügyminiszter is küldött szallagot == Mohácsi Hírlap. – 27:37 (1938. szept. 11.). – p. 2.

Horváth Kázmérné.

 

34 falu 3000 frontharcosának seregszemléje Mohácson == Dunántúl. – 28:205 (1938. szept. 13.). – p. 4.

 

Az Országos Frontharcos Szövetség mohácsi főcsoportja zászlóavatása == Mohácsi Hírlap. – 27:38 (1938. szept. 18.). – p. 1–2.

 

Mohács a Felvidék visszacsatolásáért : Hatezer főnyi tömeg vett részt a szerdai nagygyűlésen == Dunántúl. – 28:214 (1938. szept. 23.). – p. 6.

 

Hatalmas revíziós gyűlés a Hősök emlékműve előtt == Mohácsi Hírlap. – 27:39 (1938. szept. 25.). – p. 3.

 

A mohácsi frontharcosok kardjukat ajánlják fel a hazáért == Dunántúl. – 28:236 (1938. okt. 19.). – p. 6.

 

Vitézek értekezlete Mohácson == Dunántúl. – 28:236 (1938. okt. 19.). – p. 6.

 

Pécs és a pécsi járás vitézei az Imrédy-kormány mellett == Dunántúl. – 28:237 (1938. okt. 20.). – p. 4.

 

Mohácsi vitézek a Felvidékért == Mohácsi Hírlap. – 27:43 (1938. okt. 23.). – p. 3.

 

Halottak ünnepe Mohácson == Dunántúl. – 28:248 (1938. nov. 3.). – p. 7.

 

Mussolini válasza a mohácsi üdvözlésre == Dunántúl. – 28:248 (1938. nov. 3.). – p. 7.

 

Mohács ünnepe a Felvidék mellett : A város egész lakossága a Hősök Emlékművénél == Dunántúl. – 28:250 (1938. nov. 5.). – p. 4.

 

Mohács város lelkes tüntetése a Felvidék mellett : Többezer főnyi tömeg a Hősök emlékműve előtt == Mohácsi Hírlap. – 27:45 (1938. nov. 6.). – p. 4.

 

Mohács díszközgyűléssel ünnepelte a Felvidék visszacsatolását == Dunántúl. – 28:252 (1938. nov. 8.). – p. 10.

 

Mohács város képviselőtestülete közgyűlésen emlékezett meg a Felvidék felszabadulásáról == Mohácsi Hírlap. – 27:46 (1938. nov. 13.). – p. 1–2.

 

Darabos László: Nyílt levél == Mohácsi Hírlap. – 27:46 (1938. nov. 13.). – p. 5.

HK-hoz írt kritikus hangvételű levél.

 

Virág Ferenc megyéspüspök szentelte fel a Dunántúl új székhazát : A város társadalmának vezetői is nagy számban jelentek meg a Dunántúl impozáns háziünnepségén == Dunántúl. – 28:258 (1938. nov. 15.). – p. 5.

 

Dr. vitéz Horváth Kázmér: Helyreigazítás == Mohácsi Hírlap. – 27:47 (1938. nov. 20.). – p. 5.

Válasz a nyílt levélre.

 

Darabos László: Visszaigazítás == Mohácsi Hírlap. – 27:48 (1938. nov. 27.). – p. 2–3.

 

Nyílt levél == Mohácsi Hírlap. – 27:48 (1938. nov. 27.). – p. 3.

Darabos mellett.

 

A mai élet etikája == Mohácsi Hírlap. – 27:49 (1938. dec. 4.). – p. 3.

 

A Magyar Magyarért akció végső eredménye == Mohácsi Hírlap. – 27:49 (1938. dec. 4.). – p. 4.

Horváth Kázmérné.

 

Előadás a frontharcosoknál == Mohácsi Hírlap. – 27:51 (1938. dec. 18.). – p. 3.

HK: A Felvidék és a magyar jövő.

 

A pécsi szénbányák == Mohácsi Hírlap. – 28:1 (1939. jan. 1.). – p. 4.

 

A szabadlíceum díszülése == Mohácsi Hírlap. – 28:1 (1939. jan. 1.). – p. 3.

 

Előadás a pécsi szénbányákról a mohácsi szabadlíceumban == Dunántúl. – 29:1 (1939. jan. 1.). – p. 7.

HK mutatta be az előadókat.

 

Taggyűlés [frontharcosok] == Mohácsi Hírlap. – 28:1 (1939. jan. 1.). – p. 3.

 

A Felvidék felszabadulásának ünnepe Mohácson == Dunántúl. – 29:6 (1939. jan. 8.). – p. 7.

[Előadó:] vitéz Horváth Kázmér dr., aki a Felvidék visszacsatolásának jelentőségéről tart előadást csonka hazánk szempontjából.

 

A mohácsi vitézek és tűzharcosok a munkácsi hősi halottak emlékének áldoztak == Dunántúl. – 29:8 (1939. jan. 11.). – p. 3.

„Vitéz Horváth Kázmér dr. járási vitézi hadnagy emlékezett meg a Munkács körül lezajlott eseményekről, arról a hősi küzdelemről, amelyet egy maroknyi magyar a túlsúlyban levő cseh erőkkel szemben vívott s melynek kapcsán több magyar tiszt és katona elesett. Emlékük és példájuk világító fáklyaként lobog a magyar éjszakában s mutatja, hogy a régi magyar virtus még nem halt ki s hogy erre a virtusra szükség is van. A mohácsi vitézek meghajtják lobogójukat Munkács hősei és vitézei előtt s némán tisztelegnek emlékük előtt. Utána ismertette a járási vitézi hadnagy a legutolsó hónapok eseményeit s azokat a feladatokat vázolta, amelyek a Vitézi Rend tagjaira hárulnak ezekben a válságos időkben benn a városokban, de főként künn a falvakban.”

 

Megemlékezés Mohácson a munkácsi hősi halottak emlékéről == Mohácsi Hírlap. – 28:3 (1939. jan. 15.). – p. 2.

 

Hétfőn megalakult Mohács város új képviselőtestülete == Mohácsi Hírlap. – 28:5 (1939. jan. 29.). – p. 1–2.

 

Sz. dr.: Mohácsi sokac népszokások == Mohácsi Hírlap. – 28:6 (1939. febr. 2.). – p. 2–3.

HK főleg a busójárásról.

 

A szeretetet és egymás megbecsülését hirdette a főispán == Mohácsi Hírlap. – 28:7 (1939. febr. 12.). – p. 1–2.

 

Frontharcos teadélután == Mohácsi Hírlap. – 28:7 (1939. febr. 12.). – p. 2.

HK: Imádság [Vers].

 

A II. Lajos Múzeum Egyesület közgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 28:9 (1939. febr. 26.). – p. 3.

 

Vasárnap megalakult Mohácson a Légoltalmi Liga helyi csoportja == Dunántúl. – 29:48 (1939. febr. 28.). – p. 7.

Ügyvezető alelnök: HK.

 

Vitéz Horváth Kázmér dr.: Ősi farsangi népi játékok : Népművészet és népszokások == Egyedül vagyunk. – 2:2 (1939. febr.). – p. 36–39. : ill.

https://drive.google.com/file/d/1xieMuPFrQB6low_nY-yAbS_x4yuTyAPA/view?usp=sharing

 

Megalakult a Légoltalmi Liga == Mohácsi Hírlap. – 28:10 (1939. márc. 5.). – p. 3.

 

Mohácson is megünnepelték Kárpátalja visszatérését == Dunántúl. – 29:66 (1939. márc. 21.). – p. 6.

„A Himnusz eléneklése után a nap jelentőségét vitéz Horváth Kázmér dr. méltatta. A nagy tetszéssel fogadott beszéd után […]”

 

A fogadalmi templom építőbizottságának gyűlése == Mohácsi Hírlap. – 28:13 (1939. márc. 26.). – p. 4.

 

Frontharcosok ünnepélye Kárpátalja visszatérésekor == Mohácsi Hírlap. – 28:13 (1939. márc. 26.). – p. 4.

 

Virág: Ferenc megyéspüspök szenteli be a vitézi székházat == Dunántúl. – 29:74 (1939. márc. 31.). – p. 3.

„3. Emlékbeszédet mond a hősökről vitéz Horváth Kázmér dr., a mohácsi járás vitézi hadnagya.”

 

Fényes ünnepség keretében avatták fel vasárnap a pécsi vitézek székházát == Dunántúl. – 29:77 (1939. ápr. 4.). – p. 3.

„… majd vitéz Horváth Kázmér dr., a mohácsi járás vitézi hadnagya lépett a vitézek elé és színes, beszédben áldozott a hősök emlékezetének”

 

Bölcsődével ellátott otthon építését határozta el a Stefánia Szövetség mohácsi fiókja == Dunántúl. – 29:78 (1939. ápr. 5.). – p. 3.

„Az Országos Stefánia Szövetség mohácsi fiókja tegnap tartotta rendes évi közgyűlését vitéz Horváth Kázmér dr. elnöklete alatt. Vitéz Horváth Kázmér dr. megemlékezett az egyesület elnökéről, Margitay Lajosról, méltatta érdemeit.”

 

A Stefánia közgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 28:15 (1939. ápr. 9.). – p. 5.

 

A mohácsi róm. kat. egyházközség közgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 28:20 (1939. máj. 14.). – p. 3.

 

A II. Lajos Múzeum Egyesület indította meg a gyűjtést, amelyből semmit sem kapott == Mohácsi Hírlap. – 28:22 (1939. máj. 21.). – p. 1–2.

 

Hősök napja == Mohácsi Hírlap. – 28:23 (1939. máj. 28.). – p. 4.

HK beszéd.

 

A Szociális Misszió Társulat közgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 28:25 (1939. jún. 11.). – p. 3.

Horváth Kázmérné.

 

A polgármester felhívása a város közönségéhez a testvérközségek érdekében == Mohácsi Hírlap. – 28:28 (1939. jún. 25.). – p. 2.

 

Rendkívüli közgyűlést tartott Mohács város képviselőtestülete : Éva László búcsúja Mohács közönségétől == Dunántúl. – 29:158 (1939. júl. 13.). – p. 3.

„A közgyűlés tárgysorozatának letárgyalása előtt vitéz Horváth Kázmér dr. árvaszéki ülnök felolvasta azt a belügyminiszteri rendeletet, amelyben Éva Lászlót Rimaszombat polgár- mesterévé nevezte ki. […] A képviselőtestület tudomásul vette, hogy a polgármesteri hivatal vezetését vitéz Szőnyi Alajos veszi át, vitéz Szőnyi Alajos helyettesének a távollétében a polgármesteri teendőknek, továbbá az utalványozás jogának ellátását vitéz Horváth Kázmér dr. árvaszéki ülnökre s annak távollétében az I. osztályú aljegyzőre hízta.”

 

Eladja a város a „Korona” szállót == Mohácsi Hírlap. – 28:30 (1939. júl. 16.). – p. 3.

 

Megfellebbezett közgyűlési határozat == Mohácsi Hírlap. – 28:33 (1939. aug. 6.). – p. 4.

Polgármester helyettesítése.

 

Jól érzik magukat a magyar-orosz gyerekek == Mohácsi Hírlap. – 28:34 (1939. aug. 13.). – p. 4.

 

II mohácsi csata emlékünnepén leleplezték vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó arcképét : Az ünnepi beszédet Jaross Andor mondotta == Dunántúl. – 29:198 (1939. aug. 30.). – p. 3.

„Az ünnepségek sorát fél 9 órakor a városház közgyűlési termében az Országos Frontharcos Szövetség főcsoportjának ünnepi közgyűlési vezette be, amelyet vitéz Horváth Kázmér elnök nyitott meg.”

 

A Mohácsi Róm. Kat. Egyházközség ravatalozó helyiségének felszentelése == Mohácsi Hírlap. – 28:41 (1939. okt. 1.). – p. 1.

 

Felemelő gyászülés keretében mondott Mohács város közönsége utolsó istenhozzádot dr. Margitay Lajos polgármesternek == Mohácsi Hírlap. – 28:44 (1939. okt. 22.). – p. 1–2.

 

A temető ünnepe : A pécsi helyőrség emlékünnepélyt tartott a hősök sírjánál == Dunántúl. – 29:250 (1939. nov. 3.). – p. 3.

Mohácson „vitéz Horváth Kázmér dr. mondott szívhez szóló megemlékezést 700 ezer hős bajtársáról.”

 

Frontharcosok kegyelete halottak napján == Mohácsi Hírlap. – 28:46 (1939. nov. 5.). – p. 3.

 

Pénteken választ polgármestert Mohács városa == Dunántúl. – 29:268 (1939. nov. 24.). – p. 5.

„Mohács város új polgármesterévé a népszerű vitéz S z ő n y í Alajos polgármesterhelyettes városi tanácsnokot, főjegyzővé pedig a város érdekében sokat és lelkesen dolgozó közigazgatási férfiút, a Pécsett is nagyrabecsült vitéz Horváth Kázmér dr.-t választják meg.”

 

Vitéz Szőnyi Alajos lett Mohács város polgármestere : Főjegyző és h. polgármester: v. Horváth Kázmér dr. == Dunántúl. – 29:269 (1939. nov. 25.). – p. 3.

„[…] helyettes polgármesterré és főjegyzővé vitéz Horváth Kázmér dr.-t, aki mindig sokat és lelkesen dolgozott Mohács város érdekében és akit Pécsett is általánosan becsülnek.”

 

Mohács megyei város képviselőtestülete új polgármestert választott == Mohácsi Hírlap. – 28:49 (1939. nov. 26.). – p. 1–2.

HK visszavonta a pályázatát. HK városi főjegyző lett.

 

Kegyeletes tiszteletadás a temetőben == Mohácsi Hírlap. – 28:50 (1939. dec. 3.). – p. 2.

 

A frontharcos szövetség ünnepi vacsorája == Mohácsi Hírlap. – 28:50 (1939. dec. 3.). – p. 2.

 

A testvérközösség kérelme == Mohácsi Hírlap. – 28:50 (1939. dec. 3.). – p. 2.

 

A kormányzó névnapja == Mohácsi Hírlap. – 28:51 (1939. dec. 10.). – p. 2.

 

 

Mohács város közgyűlése == Dunántúl. – 30:26 (1940. febr. 2.). – p. 5.

Lakás.

 

A Légoltalmi Liga mohácsi csoportjának közgyűlése == Dunántúl. – 30:50 (1940. márc. 2.). – p. 7.

 

Kétezer hold föld került víz alá Lánycsók és Mohács között == Dunántúl. – 30:58 (1940. márc. 12.). – p. 5.

Helyszíni szemle.

 

A Szociális Misszió munkája a jó szív szimfóniája – mondotta Virág Ferenc megyéspüspök a ma tartott közgyűlésen == Dunántúl. – 30:75 (1940. ápr. 4.). – p. 3.

 1. Horváth Kázmérné [?] titkári jelentését olvasta fel.

 

Gyűjtőbizottság alakult Mohácson az erdélyiek érdekében == Dunántúl. – 30:230 (1940. okt. 9.). – p. 5.

 

Megalakult a mohácsi gimnázium barátainak köre == Dunántúl. – 30:230 (1940. okt. 9.). – p. 6.

 

Dénes Gizella: Papp Jenő a városépítő ember == Dunántúl. – 30:260 (1940. nov. 15.). – p. 3.

Pécsi Est. „Mohács város mostani igazi városfejlesztő főjegyzője”

 

 

 

 

Kaffka Károly (szerk.): Az utas könyve : Magyar utazási kézikönyv és útmutató, 1. köt. – 3. kiadás. – Budapest : Országos Magyar Vendégforgalmi Szövetség, 1940. – p. 456.

Mohács rövid leírása. "Felvilágosítást nyújt: Az OMVESZ képviselője: dr. v. Horváth Kázmér városi főjegyző, Idegenforgalmi Hivatal."

 

 

 

Közigazgatás, Szamosújvár

 

Belügyi Közlöny. – ??:52 (1940. nov. 24.). – p. 1808.

Szamosújvár m. városhoz: dr. vitéz Horváth Kázmér városi főjegyző, mohácsi lakost polgármesterré [...] (41.655/1940. B. M.)

 

Szamosújvár jövője : Három beiktató beszéd. – Szamosújvár : Szamosújvár sz. kir. város közönségének kiadása, 1941.

 

A visszatért Délbaranya és a 20 év alatti események == Dunántúl. – 31:108 (1941. máj. 13.). – p. 2.

 1. október 22.: Az első doktoravatás Pécsett. HK-t doktorrá avatták.

 

Új életre kel a pusztuló Szamosujvár : Miről beszél a polgármesteri jelentés == Ellenzék. – ??:?? (1941. jún. 28.). – p. 9.

 

Szamosujvár város Közönségéhez! [Kiáltvány] == Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára, Horváth Kázmér hagyatéka, 3. doboz.

Nyolc hónappal ezelőtt a m. kir. Belügyminiszter Úr engem ennek a városnak az élére állított. Most a m. kir. Belügyminiszter Úr más helyre szólított, hogy ott szolgáljam a magyar Hazát. Így fájó szívvel búcsúznom kell Szamosujvártól. Midőn a polgármesteri széket elfoglaltam, kértem a város közönségét, hogy nehéz, építő munkámban engem támogasson. Nyolc nehéz hónapon át mindenkor tapasztaltam ezt a támogatást. Nem csak támogatást, hanem szeretetet, ragaszkodást is. És most, hogy mennem kell, hálásan köszönöm ezt a szeretetet, ragaszkodást és támogatást. Az idő, amelyet itt eltültöttem, számomra mindenkor emlékezetes marad. Ahogy Szamosujvár városa engem, úgy én is szívembe zártam a várost, és minden lakóját. Boldog leszek, ha fejlődését munkámmal továbbra is előmozdítom. Könnyekkel szememben távozom és kérem a Magyarok Istenét: Legyen áldása Szamosujvár városán és minden lakóján.

Kelt Szamosujvárt, 1941. évi augusztus hó 12.-én Vitéz dr. Horváth Kázmér polgármester

 

Közigazgatás, Újvidék

 

Pécsi és baranyai kinevezések Bácskába == Dunántúl. – 31:187 (1941. aug. 17.). – p. 9.

Újvidék.

 

Belügyi Közlöny. – ??:38 (1941. aug. 24.). – p. 1764–1765.

A m. kir. belügyminiszter az 5.440/1941. M. E. számú rendelet 14. §-a alapján Újvidék sz. kir. városhoz: [...] dr. vitéz Horváth Kázmér Szamosújvár m. város polgármesterét polgármesterhelyettes-főjegyzővé [...] ideiglenes hatállyal kinevezte. (148.516. B. M. sz.)

 

A Nemzetvédelmi Kereszt pécsi és baranyai kitüntetettjei == Dunántúl. – 31:210 (1941. szept. 14.). – p. 6.

 

Belügyi Közlöny. – ??:42 (1941. szept. 21.). – p. 1912.

Nemzetvédelmi Keresztet kapott, mint Szamosújvár megyei város polgármestere.

 

Közgyűlést tartott a Mohácsi Irodalmi, Tudományos és Könyvtár Egyesület == Dunántúl. – 31:241 (1941. okt. 22.). – p. 6.

„A lelépő alapítóelnök meghatódottan mondott köszönetet a tagok eddigi értékes támogatásáért s kérte őket, hogy további jóakarattal fejlesszék és gyarapítsák e kultúr-egyesületet.”

 

Újvidék. Nemzetvédelmi helyzetjelentés, 1941. november 24.

 

 

 

 

 

Komócsy István: Így indult el Dénes Gizella az írói pályán == Dunántúl. – 31:285 (1941. dec. 14.). – p. 4.

Pécsi Est.

 

Újvidék. Nemzetvédelmi helyzetjelentés, 1941. december 24.

 

 

 

 

Az újvidéki razziáról szóló jelentés megtalálható (lesz) a Dolgozatok a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének műhelyéből 2. című kötetben.

 

 

Újvidék. Nemzetvédelmi helyzetjelentés, 1942. március 24.

 

 

 

 

Újvidék. Nemzetvédelmi helyzetjelentés, 1942. április 30.

 

 

 

 

Újvidék. Nemzetvédelmi helyzetjelentés, 1942. május 31.

 

 

 

 

 

 

Újvidéki Hét == Délmagyarország. – 18:135 (1942. jún. 17.). – p. 5.

Beszélgetés vitéz Horváth Kázmérral.

 

Tolnai Vilmos: Újvidék jövője == Magyar Nemzet. – 6:34 (1943. febr. 12.). – p. 5.

Újvidék helyettes polgármesterének a város múltját és jelenét ismertető előadása az újvidéki Szabadegyetemen.

 

Megalakult a Szenteleky Irodalmi Társaság == Kalangya, 1943. 4. sz.

 

Adományok a sepsei templomra == Dunántúl. – 33:135 (1943. jún. 17.). – p. 4.

3 pengő.

 

-----

http://archiv.magyarszo.com/arhiva/2005/09/12/main.php?l=b17.htm

K.K.: Hatalomközelben elvétve == Magyar Szó. (2005. szept. 12.)

Mellékesen említsük meg itt, hogy a háború idején egy erdélyi székely, név szerint Horváth Kázmér töltötte be ezt a tisztséget. Éleslátásával és bölcs gondolkodásmenetével köztiszteletnek örvendet, nem dőlt be a megvalósíthatatlanságokat kergető hőzöngőknek, amit azzal is igazolt, hogy a doni katasztrófa után önként lelépett, degradálva önönmagát egy pécsi kishivatalba helyeztetve át magát, üzenetszerűen jelezve, vigyázzatok ittmaradottak, küszöbön az elkerülhetetlen, a vég kezdete.

 

http://archiv.magyarszo.com/arhiva/2004/mar/06/main.php?l=kozeletunk3.htm

Matuska Márton: Az ezred távírdásza == Magyar Szó. (2004. márc. 6.)

Közelről ismerte [Sörös Imre] Horváth Kázmér polgármester-helyettest, de magát Nagy Miklós polgármestert is, aki mindössze néhány nappal a honvédség negyvenegyes bevonulása után osztályfőnökké nevezte ki az iktatóba.

 

 

Közigazgatás, Pécs

 

 

Pécsi városi kinevezések == Dunántúl. – 34:125 (1944. jún. 4.). – p. 2.

Városi tanácsnok.

 

Újvidék búcsúja a Pécsre kinevezett vitéz Horváth Kázmértól == Dunántúl. – 34:129 (1944. jún. 10.). – p. 4.

Megírtuk, hogy a belügyminiszter dr. vitéz Horváth Kázmér Újvidék város polgármesterhelyettes főjegyzőjét pécsi városi tanácsnokká nevezte ki.  Az Újvidéken megjelenő Reggeli Újság című napilap most egy hasábos cikkben búcsúztatja vitéz Horváth Kázmért.  Kiemeli széles látókörű, elfáradthatatlan munkásságát, a legkülönfélébb hazafias mozgalmakban való részvételét és a város nemzetiségi lakói iránt viseltetett nagy megértést, amelyet az a körülmény is elősegített, hogy vitéz Horváth Kázmér az ott lakó nemzetiségiek nyelvét tökéletesen bírja. Újvidék város közönsége megszerette őt, tevékeny munkásságát nagyra értékelte és távozását őszintén fájlalja.

 

Belügyi Közlöny. – ??:25 (1944. jún. 11.). – p. 869.

A m. kir. belügyminiszter az 1942:XXII. tc. 3. §-a alapján dr. vitéz Horváth Kázmér polgármesterhelyettes-főjegyző, újvidéki lakost Pécs sz. kir. városhoz tanácsnokká kinevezte. (68.108/1944, B. M. szám.)

 

 

Közel egymillió pengős légoltalmi beruházást hajt végre a város == Dunántúl. – 34:141 (1944. jún. 24.). – p. 4.

A katonai ügyosztály élére nevezték ki.

 

Személyi változások a városházán == Dunántúl. – 34:145 (1944. jún. 29.). – p. 4.

 

 

Közigazgatás, 3. hadsereg

 

A koalíciós években, a szovjetizálás időszakában

 

FKGP == Új Dunántúl. – 2:167 (1945. júl. 26.). – p. 3.

A Független Kisgazda-, Munkás- és Polgári Párt csütörtöki (július 26-án) kultúr- és párttájékoztató délutánját nők és férfiak részére a párt új székházában (Majorossy Imre u. 8.) tartja meg délután 6 órai kezdettel. Az e heti kultúr- és párttájékoztató csütörtök délutáni programmja: Horváth Kázmér: "Magyarország és déli szomszédaink" címmel tart előadást. Párttájékoztatót ad: Perr Viktor elnök, nemzetgyűlési képviselő. A párt tagjait és vendégeit ezúton szeretettel meghívja.

 

FKGP == Új Dunántúl. – 2:174 (1945. aug. 8.). – p. 3.

A Független Kisgazda-, Munkás- és Polgári Párt csütörtöki (augusztus hó 9-én) kultúr- és párttájékoztató délutánját nők és férfiak részére a párt új székházában (Majorossy Imre u. 8.) tartja meg délután 6 órai kezdettel. Az e heti kultúr- és párttájékoztató csütörtök délutáni programmja: Horváth Kázmér: "Magyarország és déli szomszédaink" címmel tart előadást, párttájékoztatót ad: Kovács Béla belügyi államtitkár. A párt tagjait és vendégeit ezúton szeretettel meghívja.

 

Előadás a Független Kisgazdapártban a délszlávokról == Új Dunántúl. – 2:178 (1945. aug. 12.). – p. 5.

[...] Ismertette Tito szabadságharcát, s annak befolyását, amelybe a magyarság – bár rá akarta venni a német hadvezetőség arra, hogy segítsen a területet pacifikálni –  nem avatkozott be, sőt minden ilyen ajánlatot visszautasított. Tudjuk, hogy a délszláv népek ma súlyos válságban vannak s most dől el, hogy a vérben és vasban újjászületett állam egységessé válik szívben és lélekben is, egy azonban kétségtelen: a magyar nép ezer éves szimpátiájával tekint felé s számít az ő közreműködésükre is a magyar állam kiépítésében.

 

Pártmozgalom : Női gyűlés == Független Nép. – 1:7 (1945. szept. 30.). – p. 2.

Szeptember 23-án a FKgP nőcsoportjának nagygyűlése. "Doktor Horváth Kázmér lelkes megnyitó szavai..."

 

Pártélet == Független Nép. – 1:7 (1945. szept. 30.). – p. 4.

HK: a közelgő választásokról beszélt.

 

Pártmozgalom == Független Nép. – 1:9 (1945. okt. 14.). – p. 2.

 [...] Lothárdon, Birjánban, Szemelyen Czöveg Jenő és Horváth Kázmér [...] ismertették a Párt célkitűzéseit hatalmas közönség előtt.

 

 

A szocializmus idején

 

A Baranya megyei múzeumok 1963. évi működése == Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1963. – Pécs : Janus Pannonius Múzeum, 1964. – p. 318.

A hely- és munkásmozgalomtörténeti gyűjtemény felhalmozódott nyilvántartási munkálatainak fokozottabb ütemű elvégzéséhez Vecsey Ferenc és dr. Horváth Kázmér nyugdíjasokat, részfoglalkoztatással alkalmaztuk.

 

A Baranya megyei múzeumok 1964. évi működése == Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1964. – Pécs : Janus Pannonius Múzeum, 1965. –  p. 376.

1964-ben a Helytörténeti Osztályon fél munkaidőben állományon kívüli minőségben dolgoztak dr. Horváth Kázmér és Vecsey Ferenc.

[Igazgató: Papp László http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/muzeumok/Janus_pannonius_muzeum/pages/janus_magyar/001_muzeumtortenet.htm]

 

ETE János levele Horváth Kázmérnak, 1965. márc. 2. == Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára, Horváth Kázmér hagyatéka, 2. doboz.

A busójárás elmúlt, és azon a Te gondolatod megvalósult, sok idegen volt itt.

 

Könyves Zoltán: Török világ Mohácson == Mohácsi füzetek : a KISZ Ifjúsági Ház Honismereti–Idegenvezetői szakkörének időszakos kiadványa. – [2]:3 (1969. márc. 21.). – p. 3.

Az úttörő Horváth Kázmér és Bándi Gábor nyomán írta a szöveget.

 

Reisinger Márta–Vadon Zsuzsa–Máté Zoltán–Pólya Miklós: A II. Mohácsi Csata vagy Nagyharsányi Csata == Mohácsi füzetek : a KISZ Ifjúsági Ház Honismereti–Idegenvezetői szakkörének időszakos kiadványa. – [3]:? (1970. márc.). – p. 4.

Az úttörők dr. Horváth Kázmér nyomán írták a szöveget.

 

[Halálozás] == Dunántúli Napló. – 30:207 (1973. aug. 8.). – p. 7.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy dr. Horváth Kázmér folyó hó 5-én rövid betegség után elhunyt. Temetése folyó hó 10-én fél 3 órakor lesz a temető Szt. Mihály kápolnájából. A gyászoló család.

 

[Köszönet] == Dunántúli Napló. – 30:214 (1973. aug. 15.). – p. 7.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik dr. Horváth Kázmér elhunyta alkalmából fájdalmunkat bármi módon enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

 

[Anyakönyvi hírek] == Dunántúli Napló. – 30:229 (1973. aug. 31.). – p. 5.

Meghaltak: [...] dr. Horváth Kázmér Elek [...]

 

Mohács emlékezetében

 

Bojtár László: Ünneprontó párhuzamok : 65 éve történt... == Mohács és Vidéke. – 1:10 (1990. máj. 19.). – p. 6.

1925-ben lett városunk aljegyzője az ekkor 32 éves dr. Horváth Kázmér. Nyomban élére állt a helytörténeti kutatásnak, és eredményeit 8 önálló monográfia mellett a sajtóban is szorgosan publikálta.

 

Müller Géza: Javaslat a mohácsi utcanevekre == Mohács és Vidéke. – 1:11 (1990. jún. 2.). – p. 2.

A Felszabadulás lakótelep helyett utcaneveket adjunk: Liszt Ferenc utca, Horváth Kázmér utca. Ete János utca és Brand Ede utca [...]

 

Mohácsi utcanevek megváltoztatása == Mohács és Vidéke. – 2:6 (1991. márc. 16.). – p. 3.

 

Új utcanevek == Mohács és Vidéke. – 2:7 (1991. márc. 30.). – p. 2.

A két lakótelep problémájára később még visszatér a testület.

 

Bojtár László: Városunk első polgármesteréről == Mohács és Vidéke. – 2:7 (1991. márc. 30.). – p. 8.

[Margitay Lajos R]emek munkatársakat gyűjtött maga köré (többek közt dr. Horváth Kázmért [...] Ez a "csapat" mindennel inkább vádolható, mint azzal, hogy a két háború közti évtizedekben a fasizálódás irányába vezette volna a város közéletét.

 

B[ojtár] L[ászló]: Visszapillantó tükör == Mohács és Vidéke. – 2:16 (1991. aug. 3.). – p. 3.

Dr. Tarnai Károly helytörténész utódai között: HK.

 

Még egyszer az utcanevekről == Mohács és Vidéke. – 2:22 (1991. nov. 2.). – p. 5.

HK utca.

 

Új utcaneveink : Dr. Horváth Kázmér == Mohácsi Hírlap. – 1:13 (1992. nov. 21.). – p. 8.

 

Bojtár László: Fogadalmi templom – Csatatéri emléktemplom == Mohácsi Hírlap. – 2:17 (1993. aug. 21.). – p. 9.

A következő mozzanat drámai helyzetet teremtett. Árkay Bertalan ugyanis, visszautalva atyja eredeti terveire (aki Győrben a gyárvárosi templomnál sikerrel alkalmazta már ezt a megoldást), meg akarta kezdeni az oldalsó árkádsorok munkálatait. Ám a közvélemény két prominens helyi személyiség sajtópolémiája folytán igencsak megoszlott. Fehérváry István (1891–1989), Mohács főmérnöke esztétikai és városrendezési fenntartásait hangoztatva elvetette az árkádsor tervét, sőt hivatali hatáskörére hivatkozva meg is vétózta azt. Dr. Horváth Kázmér (1893– ) főjegyző, a kiváló helytörténész, nem maradt le a pengeváltásról: "Fehérvárynak 1928-tól 1935-ig módja lett volna ellenvéleményét nyilvánítani, hiszen Árkay vele beszélt meg mindent." A Mohácsi Hírlapban azt is részletezte, hogy javaslata szerint "a baloldali árkádsor közepére II. Lajos szobra jut, egyes oszlopaira támaszkodva egy-egy elesett hősnek szobra, illetve reliefje".

 

Bojtár László: Forgácsok a mohácsi sajtó műhelyéből == Mohácsi Hírlap. – 3:16 (1994. aug. 13.). – p. 7.

Munkatárs: HK.

 

Bojtár László: Történelmi idők tanúja: legrégibb iskolánk == Mohácsi Hírlap. – 3:18 (1994. szept. 10.). – p. 11.

Dr. Horváth Kázmér, a megalapozatlan találgatásokra korántsem hajlamos helytörténész a Dunavidék 1936. október 11-i számában így vélekedik: "A belvárosi iskola talán még a törökök előtt épülhetett." Ennek némileg ellentmond a restaurálás során szerzett személyes tapasztalata, mely szerint az iskola a törökkori vár déli falába épült bele.

 

Hargitai Ottó: Tihanyi János == Mohácsi Hírlap. – 3:18 (1994. szept. 10.). – p. 11.

A Dlusztus-család krónikája, 1981. "Jani bácsi és dr. Horváth Kázmér nevéhez fűződik annak a Boldogasszony-szobornak a hazahozatala Geresdről, amely szobor a mohácsi vész idején a Szűz Mária templomban állt."

 

Rózsás József: A mohácsi Fogadalmi Emléktemplom. – Mohács : Média Mohács, 1995. – 131 p. [31; 34; 35; 41; 44; 45; 63; 78]

 

Bán András–Szabó Magdolna: Fotográfiák vidéki gyűjteményekben, 1. == Fotóművészet. – 55:3 (2012.). – p. ??

A negatívokat áttekintve [a Kanizsai Dorottya Múzeumban], kiemelhető egyes mohácsi fotóamatőrök viszonylag nagy számú fotóanyaga. Ilyenek Dr. Horváth Kázmér lokálpatrióta aljegyző 1920–1930-as évekből származó dokumentum-képei. A témáját tekintve sokrétű anyag elsősorban a város utcáit, tereit, a fotós korának fontosabb eseményeit, híres embereit örökíti meg, így helytörténeti szempontból különösen fontos anyag. Ő alapozta meg anyagilag a múzeumot, az ő nevéhez fűződik a mohácsi csata 400. évfordulójának megszervezése 1926-ban. Az esemény díszalbuma szintén a múzeum birtokában van. A fényképsorozat Weidlich Ede, az album Fridrich Oszkár műtermében készült. Az első világháború után mesterségesen feltámasztotta és megszervezte a busójárás ősi szokásából a mára világhírűvé vált, karnevál jellegű ünnepet. A műkedvelő fényképész, helytörténész 1938-ban Szamosújvár, majd Újvidék helyettes polgármestere volt. A gyűjteményben, közel 1000 darab mohácsi vonatkozású, többségében 6×6-os cellulóz alapú negatívja található.

 

 

Emlékműveket újítanak fel Mohácson == DN. – 30:226 (1973. aug. 28.). – p. 3.

A mohácsi városi tanács megbízta a költségvetési üzemet a Hősök terén lévő lengyel emlékmű és a Csele-pataknál, a mohácsi csatára emlékeztető obeliszk felújításával. (100 ezer forint)

Kovács András: Mohács emléke == DN. – 30:228 (1973. aug. 30.). – p. 6.

Kiss Béla: A csatatéri kápolna == DN. – 30:228 (1973. aug. 30.). – p. 6.

 

 

Művei

Háborus apróságok == Világháború heti postája. – 2:13 (1915. márc. 28.). – p. 7–8.

 

Az első sírhalmok == Világháború heti postája. – 2:14 (1915. ápr. 4.). – p. 7–9.

 

A mi tanyánk : Élet a táborban == Világháború heti postája. – 2:16 (1915. ápr. 18.). – p. 7–8.

 

Egy husvét a nagy háboruban : Háborus naplómból == Pécsi Est. – 17:87 (1922. ápr. 16.). – p. 4.

 

Válasz a "Pécsi Lapok"-nak == Pécsi Est. – 17:108 (1922. máj. 13.). – p. 2.

Utalások a szerb megszállás alatti tevékenységére.

 

(H. K.): A színház és a magyarság == Pécsi Est. – 18:15 (1923. jan. 20.). – p. 1.

Molnár Ferenc Égi és földi szerelem c. darabjáról.

 

(H. K.): Az emberiség tragédiája == Pécsi Est. – 18:17 (1923. jan. 23.). – p. 1.

Madách.

 

(H. K.): Epilogus a Fehér Gyula ügyben == Pécsi Est. – 18:46 (1923. febr. 27.). – p. 4.

Úgy hisszük, a pécsi Nemzeti Színházat nem azért építették, hogy azon elsősorban zsidó színészek szerepeljenek és vendégszerepeljenek. [HK a "Pécsi Lapok" ellen.]

 

Pécsi őrszem == Pécsi Est. – 18:47 (1923. febr. 28.). – p. 3.

Komlós Jenő úrnak! Én már ilyen fiú vagyok. Horváth Kázmér

 

Mikor az 52-esek egy hadosztályt mentettek meg az elfogatástól == Dunántúl. – 15:127 (1925. jún. 7.) – p. 2–3.

 

Előkészületek a mohácsi vész 400 éves jubileumára == Dunántúl. – 15:212 (1925. szept. 20.) – p. 2.

 

Négy havi munka után feloszlik a mohácsi művésztelep == Dunántúl. – 15:213 (1925. szept. 22.) – p. 2.

 

Megkezdődnek az ásatások a mohácsi csatamezőn == Dunántúl. – ??:?? (1925. okt. 24.). – p. 2.

 

Baranya összes falvai részt vesznek a mohácsi kiállításon == Dunántúl. – ??:?? (1926. máj. 27.). p. 2.

 

Mohács == Esztergom és Vidéke. – 48:50 (1926. jún. 24.). – p. 1.

Nekünk nem lehet jogunk a vádra. Mert azok, akik akkor elestek, legalább megkísérelték a végzetet feltartóztatni és karddal álltak ellen. Mi ellenben eldobtuk a kardot és tétlen néztük hogyan özönli el az éhes szomszéd az ország leggazdagabb és termékenyebb vidékeit egy olyan hadjárat után, amelyben diadalmasan álltuk ki a próbát s a vitézségnek soha nem lankadó babérjaival öveztük homlokunkat. [...] Négy évszázad kellett, hogy Mohács jelentősége a magyar történelemben teljesen kidomborodjék.

 

Nyíregyháza város képviselete a mohácsi csata évfordulóján rendezett országos ünnepségen : A társadalmi szervezetek egész serege tartja Mohácson kongresszusát aug. 20-tól szept. 8-ig, hogy megemlékezhessék II. Lajos királyról és a kereszténység 20 ezer vértanujáról == Nyírvidék. –  47:177 (1926. aug. 7.). – p. 3.

 

A mohácsi kiállítás sikere biztosítva van : Állami díjak, állami érmek : A kiállítást Albrecht kir. herceg nyitja meg == Dunántúl. – 16:178 (1926. aug. 8.). – p. 3–4.

 

Mohács a magyar nemzet tragédiájának városa == Körösvidék. – 7:182 (1926. aug. 13.). – p. 1.

Egyetemes nagy nemzeti megmozdulás ez s minden társadalmi osztály kiveszi részét belőle azon a zarándoklaton, amely aug. 20-tól szept. 8-ig tart. [Rövid várostörténet.] A hosszú szenvedések után ismét fejlődésnek indul, 1840-ben már újból város, 1876-ban visszafejlődik nagyközséggé, 1924-ben azonban ismét rendezett tanácsú várossá alakul át. [...] Mióta várossá lett, rohamos fejlődésnek indult s ma a mohácsi vész 400-ik évfordulójának esztendejében, ha a magyarság életerejét és munkavágyát, élniakarását akarjuk látni s mai elesettségünkben keressük a lehetőségeket az új élet megalapozásához, akkor zarándokoljunk ezek alatt a szent napok alatt Mohácsra, amelyről Kisfaludy Károly azt énekelte, hogy a magyar nemzet nagylétének temetője volt s azzal a meggyőződéssel fogunk távozni, hogy ha egy város a nagy mohácsi tragédia után ilyen életerőtől duzzad még 400 év múlva is, akkor a trianoni katasztrófa után is lesz a magyar nemzetnek feltámadása.

 

A mohácsi kiállítás anyaga == Dunántúl. – 16:193 (1926. aug. 27.). – p. 2.

 

Holnap bezárul a mohácsi kiállítás == Dunántúl. – 16:201 (1926. szept. 5.). – p. 3.

 

Elkészült Mohács új városháza == Dunántúl. – ??:?? (1927. okt. 5.). p. 2.

 

Mohács vásárainak jelentősége Baranya és a csonkaország gazdasági életében == Dunántúl. – ??:?? (1927. okt. 9.). – p. 5.

 

Mohács középiskola felállítására törekszik == Dunántúl. – ??:?? (1927. okt. 16.). – p. 3.

 

A mohácsi művésztelep növendékjeinek nagy sikere egy pályázaton == Dunántúl. – ??:?? (1927. okt. 22.). – p. 3.

 

Több mint 10 milliárdot fordítottak a mohácsi ármentesítő társulatok csatornázásra == Dunántúl. – ??:?? (1927. nov. 20.). – p. 4.

 

Margitai Lajos dr. polgármester nyitja meg holnap a mohácsi [II. Lajos] múzeumot == Dunántúl. 1927. nov. 27. p. 2.

 

Egy templom alapjai kerültek elő a mohácsi Alsómezőben == Dunántúl. – ??:?? (1927. nov. 30.). – p. 2.

 

A régi Mohács életéből == Dunántúl. – ??:?? (1927. dec. 25.). – p. 37.

 

A gyermekáldás Mohácson is az országos átlag alatt mozog == Dunántúl. – ??:?? (1928. jan. 6.). – p. 2.

 

Baranyamegye több mint öt milliárd koronát fordít a mohácsi László Kórház átépítésére == Dunántúl. – ??:?? (1928. febr. 4.). – p. 2.

 

Mohács népessége eléri a békebeli létszámot == Dunántúl. – ??:?? (1928. febr. 14.). – p. 4.

 

Mohács mint kikötő == Dunántúl. – ??:?? (1928. ápr. 4.). – p. 4–5.

 

Busójárás Mohácson == Dunántúl. – 18:81 (1928. ápr. 8.). – p. 41–42.

https://drive.google.com/file/d/1mToNVMsb5M8sQJIghLjXpUsVo_7wxt-4/view?usp=sharing

 

Gyümölcsértékesítő vállalat tervével foglalkozik Mohács városa == Dunántúl. – ??:?? (1928. máj. 16.). – p. 2.

 

Mohács város pecsétjei == A Pécs-Baranya megyei Múzeum Egyesület Értesítője. – 10:2–3 (1928.). – Pécs : Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület, 1928. – p. 53–64.

 

Kukoricatermesztés Mohácson [1715] == A Pécs-Baranya megyei Múzeum Egyesület Értesítője. – 10:4 (1928.). – Pécs : Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület, 1929. – p. 136.

 

A mohács-pécsi vasút multjából == A Pécs-Baranya megyei Múzeum Egyesület Értesítője. – 10:4 (1928.). – Pécs : Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület, 1929. – p. 136–137.

 

A mohácsi püspökkastély múltjához szolgáló adatok [1714–1785] == A Pécs-Baranya megyei Múzeum Egyesület Értesítője. – 10:4 (1928.). – Pécs : Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület, 1929. – p. 137–138.

 

A zsidók letelepedése Mohácson == A Pécs-Baranya megyei Múzeum Egyesület Értesítője. – 10:4 (1928.). – Pécs : Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület, 1929. – p. 138–139.

 

Mohács : A város fejlődéstörténetének vázlata == Baranya vármegye Trianon után tíz évvel

 

Mohács város problémái 1929-ben == Dunántúl. – ??:?? (1929. jan. 5.). – p. 2.

 

A Szentferencrend gimnáziumának Mohácson való felállítása mellett döntött == Dunántúl. – ??:?? (1929. febr. 28.). – p. 3.

 

Mikor telepedtek meg Mohácson a németek? == Dunántúl. – ??:?? (1929. márc. 31.). – p. 19–20.

 

Karácsonyi álom : Modern legenda (Mohácsi Hírlap meléklete) == Mohácsi Hírlap. – 19:52 (1929. dec. 22.). – p. 1–2.

 

Bíróválasztás Mohácson Mária Terézia korában == A Pécs-Baranya megyei Múzeum Egyesület Értesítője. – 11:1–4 (1929.). – Pécs : Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület, 1930. – p. 83–87. : ill. [Walter Buhe rajza: Mohácsi sokácok.]

 

 1. április 1-én [mohácsi rendelet]  == A Pécs-Baranya megyei Múzeum Egyesület Értesítője. – 11:1–4 (1929.). – Pécs : Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület, 1930. – p. 87–89. : ill. [Walter Buhe rajza: Szalántai sokácok.]

 

Vitéz Horváth Kázmér dr. Mohács város aljegyzője: Mohács II. József korában : Előadás a mohácsi II. Lajos Múzeumegyesület szabadlíceumában 1930. évi február hó 28. – Mohács : A mohácsi II. Lajos Múzeumegyesület, 1930. – 47 p.

 

Mohács jövője == Dunavidék. – 9:16 (1930. ápr. 20.). – p. 1–3.

 

Mikor került Mohács török uralom alá? == Mohácsi Hírlap. – 20:16 (1930. ápr. 20.). – p. 2–4.

 

Veni Sanctae Spiritus... == Dunavidék. – 9:23 (1930. jún. 8.). – p. 1.

 

Mohács emlékei külföldön == Mohácsi Hírlap. – 20:45 (1930. nov. 9.). – p. 2.

 

Délbaranya és a trianoni békeszerződés revíziója == Dunavidék. – 10:14 (1931. ápr. 5.). – p. 1–2.

 

Délbaranya és a trianoni békeszerződés revíziója. – Pécs : Dunántúl, 1931.

Délbaranya és a trianoni békeszerződés revíziója [recenzió] == Dunántúl. – 1930. dec. 11. p. 7.

Egy előadói kritika vitéz Horváth Kázmér könyvéről == Dunántúl. 1931. jan. 9. p. 7.

Ahol útlevél kell a ház tatarozásához == Dunántúl. 1931. ápr. 11. p. 4.

 

A könyvtárak szervezete Németországban és Ausztria területén : Jegyzetek tanulmányutamról, 1. == Mohácsi Hírlap. – 21:16 (1931. ápr. 19.). – p. 3.

 

A II. mohácsi csatára vonatkozó kutatások és annak eredményei, 1. == Dunavidék. – 10:17 (1931. ápr. 26.). – p. 2.

 

A könyvtárak szervezete Németországban és Ausztria területén : Jegyzetek tanulmányutamról, 2. == Mohácsi Hírlap. – 21:17 (1931. ápr. 26.). – p. 3.

 

A II. mohácsi csatára vonatkozó kutatások és annak eredményei, 2. == Dunavidék. – 10:18 (1931. máj. 3.). – p. 2.

 

A könyvtárak szervezete Németországban és Ausztria területén : Jegyzetek tanulmányutamról, 3. == Mohácsi Hírlap. – 21:18 (1931. máj. 3.). – p. 2.

 

A II. mohácsi csatára vonatkozó kutatások és annak eredményei, 3. == Dunavidék. – 10:19 (1931. máj. 10.). – p. 2.

 

A könyvtárak szervezete Németországban és Ausztria területén : Jegyzetek tanulmányutamról, 4. == Mohácsi Hírlap. – 21:19 (1931. máj. 10. 26.). – p. 2–3.

 

Mikor vándoroltak be a mohácsi sokacok? Vitéz Horváth Kázmér dr. előadása a Mohácsi Sokacok Olvasókörében a mohácsi sokacok eredetéről == Dunántúl. – 22:20 (1932. jan. 26.). – p. 4.

 

Milyen lesz a mohácsi fogadalmi templom? == Mohácsi Hírlap. – 23:18 (1933. ápr. 30.). – p. 2–3.

 

Mohács múltja és jelene == Kalotai László (szerk.): Pécs-baranyai ismertető : 1934. – Pécs : Dunántúl Rt., 1934. – p. 62–72.

 

Mohács hősi halottai. – Pécs : Dunántúl Ny., 1935.

Mohács hősi halottait könyvben is megörökítették == Dunántúl. 1935. aug. 23. p. 4.

 

A mohácsi csata emléktemplomának építkezése : Beszámoló az 1935. évi gyűjtés eredményéről és az 1932-től végzett munkálatokról. – Mohács : Fridrich Oszkár Könyvnyomdája, 1935. – 23 p.

 

Országos mutatvánnyá kell tenni a mohácsi farsangot == Magyarság. – ??:?? (1936. márc. 1.). – p. ?

 

Az 1687. évi hadjárat és a II. mohácsi ütközet. – Mohács : II. Mohácsi Csata Emlékbizottság, 1937. – 11 p.

 

Mohács a világháború után... == Pécsi Szentföld. – 1:6 (1940. aug. 1.). – p. 2–4.

 

 

??New Jersey Híradó, 1916.??

 

Megtalálták Kelemen József kanonok feljegyzéseit a szabadságharcról == Független Néplap. – 2:26 (1948. febr. 1.). – p. 3.

 

Mohács ünnepe és hétköznapjai == Független Néplap. – 2:?? (1948. ápr. 11.). – p. 3.

 

A Független Néplap vidéki őrjárata Mohácstól Szekszárdig == Független Néplap. – 2:?? (1948. szept. 26.). – p. 2.

 

 

Hivatkozások

 

Ila Bálint: Vitéz Horváth Kázmér: Mohács (1929) [Recenzió] == Századok. – (1933.). – p. 103–104.

A kis vázlat főleg az irodalmi adatok alapján állíttatott össze. Elsősorban a művelődéstörténeti jelenségeket írja le, rövid összefoglaló képet nyújtva a város őstörténetéről, településéről, a városi önkormányzat fejlődéséről, az iskolaügyről, az ipar- és kereskedelemről. Nagyon nélkülözzük azonban a város és földesura viszonyának, a város török utáni betelepülésének, az új telepesek helyzetének és a magyarsághoz való viszonyának behatóbb tárgyalását és jellemzését. Ennek még e rövid értekezés keretében is sokkal több figyelmet kellett volna szentelni, mint azt H. teszi.

 

Dénes Gizella: A Dunántúl, a lélek és a szív írója == Képes Krónika. – (1937. okt. 10.). – p. 12–13. == Fekete László(szerk.): Insuladei. – Pécs, 2002. – p. 6.

Két év múlva, húszéves koromban jelent meg első novellás kötetem a Mecseki csend. Ekkor vett pártfogásba a Pécsi Est című napilap főszerkesztője, Komócsy István és felfogadott, de nem ám szerkesztőnek, hanem tisztviselőnek. Meg kellett tanulnom a kettős könyvvitel furfangjait. Bizony nehezen ment. Egy szép napon aztán újabb fordulat következett be az életemben. A politikai szerkesztő, vitéz Horváth Kázmér közbejött akadályok miatt nem írhatta meg az aznapi vezércikket s engem bízott meg ezzel a nemes feladattal. Nagyban írom a vezércikket, mikor betoppan a főszerkesztőm. Nos Gizella, hogy megy a könyvelés? – kérdezte. Én most vezércikket írok, főszerkesztő uram – feleltem. Nagyot nézett, de egy árvaszót sem szólt. Mikor aztán másnap megjelent az írásom, magához hivatott és csak ennyit mondott: Mától fogva a Pécsi Est belső munkatársa vagy, Gizella. Madarat lehetett volna fogatni velem örömömben, annyira jólesett ez a kitüntetés.

 

Dénes Gizella: Emlék és élet a mohácsi temető táján == Vigilia. – (1961. júl.). – p. 376–379. == Fekete László(szerk.): Insuladei. – Pécs, 2002. – p. 62.

 

Pusztai József: Százharminegy éves Pécs sajtója == Dunántúli Napló. – 20:287 (1963. dec. 8.). – Kilátó c. melléklet: p. 4.

http://library.hungaricana.hu/hu/view/DunantuliNaplo_1963_12/?pg=49&layout=s

 

Erdősi Ferenc–Lehmann Antal: Mohács földrajza. – Mohács : Mohács városi Tanács V. B. Művelődésügyi Osztálya, 1974.

145., 146., 247., 354.

 

Honismereti szabadlíceum : 1928-ban tartották az elsőt : Rangos előadások Mohácson a csata évfordulója jegyében == Dunántúli Napló. – 32:289 (1975. okt. 21.). – p. 2.

 

Füzes János: Kiadványok a mohácsi évfordulóra == Dunántúli Napló. – 33:273 (1976. okt. 3.). – p. 4.

 

 

 1. 1978. ápr. 11. ; 1980. ápr. 2.

 

 

Bezerédy Győző: Baranya községeinek pecsétkatasztere : IV. rész: Márok–Ózd) == Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1981. – Pécs : Janus Pannonius Múzeum, 1982. –  p. 123–125.

Mohács város pecsétje.

 

Wallinger Endre: Budától – Belgrádig : Pécsi emlékkötet a nagyharsányi csatáról == Dunántúli Napló. – 44:223 (1987. aug. 14.). – p. 3.

 

Wallinger E.: Hasonmás kiadvány Mohácson : Két tanulmány a "II. mohácsi csatáról" == Dunántúli Napló. – 44:226 (1987. aug. 17.). – p. 3.

 

Házőrző szellemből karneváli kellék == Új Dunántúli Napló. – 4:43 (1993. febr. 13.). – p. 5.

 

Mikó Árpád–Sinkó Katalin (szerk.): Történelem-Kép : Szemelvények múlt és művészet kapcsolatáról Magyarországon (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, 2000/3). – Budapest : Magyar Nemzeti Galéria, 2000. – p. 114.

 

Sebestyén Elemér–Szabó Péter: Magyar katonai közigazgatás Észak-Erdélyben és Székelyföldön 1940 őszén == Századok. – (2008). – p. 1390., 1410.

Farkas Claudia, K.: Zsidósors Mohácson 1944-ben. – Pécs : PTE FEEK, 2015. – 119 p. [15; 16]

 

 

 

A Horváth Kázmér hagyatékból:

Haller 78. [Papírfecnire vetett idézet eredetije: Haller István: Keresztény politika. – Budapest : Apostol-nyomda, 1926. – p. 78. http://mtdaportal.extra.hu/books/haller_istvan_a_kereszteny_politika.pdf]

Csak olyan politika adhat a fejlődésnek szilárd bázist, csak az vezethet békés folyamatossággal a fokozatosan javuló jövő felé, amely legfőbb feladatának az osztály és foglalkozási  ágak érdekeinek és létfeltételeinek összehangolását tartja. Tőke, munka, civilizáció, kultúra nem öncél. Eszköz valamennyi. Cél csak egy van: az ember testi és lelki jobbítása. Az ember kiszolgálása. Ez a teendője a politikának, ez a feladata a [pártnak, a] politikusnak.

 

 

Levél Weisz Tildának, 1968. január 25.

Magam viszont a hó első felét az évi jelentéssel töltöttem el és az ezzel kapcsolatos iratrendezésekkel, mert úgy látszik, hogy ezek a munkák már végzetszerűleg az én nyakamba szoktak mindenhol zúdulni. [...] Tulajdonképpen ezért is írok most kedves Tildus magának, mert maga Mohácson az egyetlen személy, aki mindent végigcsinált és körülbelöl mindent látott és benne volt a dolgokban, illetve maga előtt játszódtak le az események.

 

Levél Szőnyi Alajosnak, 1968. január 31.

Én most már négy éve a Janus Pannonius Múzeum Helytörténelmi Múzeumánál dolgozom [...] Gyerekeink Budapesten élnek. Lányom az Akadémia Szociálpolitikai osztályának gazd. igazgatója, fiam pedig a Csepelgyár anyagvizsgáló állomásainak főnöke, mint kohómérnök. Én 925 frt nyugdíjat kapok, amihez még 500 frt járul a Múzeumtól. Így hát szerényen ugyan, de még élünk! [Pécs, Bem u. 8.]

 

Levél Szőnyi Alajosnak,

1919-ben az első újságcikkét [ti.: Nagy Ferenc későbbi miniszterelnöknek] a Pécsi Estben én tettem sajtóképessé és közöltem le, sokat segítettem pályafutásában Perr Viktorral, mikor azonban bekerült a hatalomba, mindenkit megtagadott[...]

 

 

(m. j.): Fasiszta mentés == Új Dunántúl. – 2:141 (1945. jún. 24.). – p. 1.

 

 

 

 

 

A közgyűlés Makucz Jenő és Horváth Kázmér elmenekült tanácsnokokat nem veszi vissza : Újjáalakult a városi törvényhatósági bizottság == Új Dunántúl. – 2:141 (1945. jún. 24.). – p. 2.

 

 

 

 

 

[Helyreigazítási kérelem] : Az "Új Dunántúl" szerkesztőségének == Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára, Horváth Kázmér hagyatéka, Napi események, iratok, dokumentumok gyűjtője, 1945–1947.

 

 

 

[Horváth Kázmér: Tekintetes Szerkesztőség == Új Dunántúl. – 2:148 (1945. júl. 4.). – p. 3.

Helyreigazítás]

 

 

 

 

 

 

Czirják Antalt kizárták a Független Kisgazdapártból == Új Dunántúl. – 2:142 (1945. jún. 26.). – p. 1.

 

Elsüllyedt világ == Új Dunántúl. – 2:144 (1945. jún. 28.). – p. 1.

 

 

 

 

 

Horváth Kázmér: Tekintetes Szerkesztőség == Új Dunántúl. – 2:148 (1945. júl. 4.). – p. 3.

Helyreigazítás

 

 

 

 

 

Szép kis társaság! == Új Dunántúl. – 2:241 (1945. okt. 28.). – p. 2.

 

 

 

 

 

[Helyreigazítási kérelem] : Zsadányi Oszkárnak [Új Dunántúl] == Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára, Horváth Kázmér hagyatéka, Személyes iratok, levelezések, beszédek, előadások szövegei. [8. doboz]

 

 

 

"Illetéktelen hírforrás-e" : a Kis Újság 1945. évi június 23-i száma? Czirják Antalt mégis kizárták a kisgazdapártból == Új Dunántúl. – 4:20 (1947. jan. 25.). – p. 3.

A közgyűlés természetesen nem vette vissza a két elmenekült [sic! hiába minden helyreigazítás] tanácsnokot. (Akik közül Horváth Kázmér 1919–20-ban a Pécsi Est c. ellenforradalmár lap szerkesztője volt.)

 

Nagy Kálmán, Lőrincz Árpád: A szerb betelepülés és a szerb megszállás (1918–1921) rövid története Mohácson. – Szombathely : Szülőföld, 2018.

HK: Délbaranya... az egyik fő forrása.

 

 

 

 

---------------------------------------------

A Délvidékkel kapcsolatos irodalom jegyzéke:

 

Délvidéki emlékkönyv. – Újvidék, 1942.

Bajcsy-Zsilinszky Endre Memorandum... == OL Küm. pol. 1943–16–81. pol. sz. jelentés (másolat)

 

Buzási János: Az újvidéki "razzia". – Budapest : Kossuth, 1963.

 

Hollós Ervin: A délvidéki tragédia == Uő.: Rendőrség, csendőrség, VKF 2. – Budapest : Kossuth, 1971. – p. 288–310.

 

Beránné Nemes Éva–Hollós Ervin: Megfigyelés alatt... – Budapest : Akadémiai, 1977.

Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig. Budapest : Magvető, 1978.

 

 

Rektor Béla: A magyar királyi csendőrség oknyomozó története. – Cleveland : Árpád, 1980.

 

Sajti Enikő, A.: Délvidék 1941–1944. – Budapest : Kossuth, 1987.

Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában. – Budapest : Magvető, 1991.

 

Domonkos László: Magyarok a Délvidéken. – Budapest : Zrínyi, 1992.

 

Gion Nándor: Ez a nap a miénk. – Budapest : Osiris, 1997.

Burány Béla: Így éltünk a Délvidéken. – Budapest : Nap, 1999.

Domonkos László: Tovatűnt tavasz, odalenn délen == Nyugati Magyarság, 1999. ápr.

 

Arday Lajos: Magyarok a Délvidéken, Jugoszláviában. – Budapest, 2002.

 

Györkei Jenő: Idegen bírák előtt. Szombathelyi Ferenc újvidéki pere és kivégzése. – Budapest : Zrínyi, 2002.

 

Horváth Csaba–Lengyel Ferenc: A délvidéki hadművelet 1941. április. Budapest : Puedlo, 2003.

 

Erdősi József: Az 1944–45 évi atrocitások időterjedelme és helyzetképe. Egy zombori diák háborús naplójegyzetei == Rémuralom a Délvidéken. Újvidék, 2004.

Forró Lajos: Megszavazták a lincselést – Három társtelepülés kálváriája == Rémuralom a Délvidéken. Újvidék, 2004.

Stark Tamás: A magyar történetírás az 1944 őszi délvidéki megtorlásokról == Rémuralom a Délvidéken. Újvidék, 2004.

 

Sajti Enikő, A.: Impériumváltások, revízió, kisebbség – Magyarok a Délvidéken 1918–1947. – Budapest : Napvilág, 2004.

 

Sajti Enikő, A.: Bűntudat és győztes fölény. – Szeged, 2010.

 

Domonkos László: Kézigránát virágcsokorban == Magyar Nemzet, 2011. ápr. 9.

Kubát János: A bácskai bevonulás – Egy zentai polgár emlékei... == Magyar Szó, 2011. ápr. 16.

 

Domonkos László: Magyar világ: rendbontók, razziák, reménykedők == Vincze Gábor (szerk.): Visszatér a Délvidék. – Budapest : Kárpátia Stúdió, 2011. – p. 132–148.

 

Dobrowiecki Péter: Szemet szemért. A délvidéki "hideg napok" és az azt követő jugoszláv megtorlásokat övező mítoszok a magyar történetírásban == Szalai László (szerk.): A nemzeti mítoszok szerkezete és funkciója Kelet-Európában. – Budapest, 2013. – p. 55–64.

 

Fiziker Róbert: Razzia a Délvidéken == Uő.: Leleplezett történelem. – Budapest, 2015. – p. 237–247.

 

Pihurik Judit: Perben és haragban világháborús önmagunkkal : tanulmányok. – Pécs, Budapest, 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet