MENÜ

Kiss Zoltán honlapja

...
 

 

Kifelé menve pedig találkozának egy czirénei emberrel, a kit Simonnak hívnak vala; ezt kényszeríték, hogy vigye az ő keresztjét. (Mt 27,32)

És kényszerítének egy mellettök elmenőt, bizonyos czirénei Simont, a ki a mezőről jő vala, Alekszándernek és Rufusnak az atyját, hogy vigye az ő keresztjét. (Mk 15,21)

Mikor azért elvivék őt, egy Czirénebeli Simont megragadván, ki a mezőről jöve, arra tevék a keresztfát, hogy vigye Jézus után. (Lk 23,26)

 

Nazianzoszi Szent Gergely: A szent húsvétra == Ókeresztény írók, 6. p. 421–444. [439]

Ha te vagy Cirenei Simon, vedd a keresztet és kövesd (Lk 23,26).

 

Renan, Ernest: Jézus élete. [385]

 

Szép Ernő: Krisztus a fájdalom útján. In uő.: Sok minden. Budapest : Athenaeum, 1914. 42–45.

 

Schalkáz Sára: Cirenei Simon == Élet, 1927. április 10.

 

Új Cirénei : versek / Páll Károly ; [előszó Tompa László].  Odorheiu, 1935.

 

Papini, Giovanni: Cirenei Simon. = Vigilia, 1939. november. p. 651659.

 

Venter, Francois Alwyn: A cirenei ember [regényrészlet] In Haldokló bilincsek. Szemelvények Afrika és Ázsia irodalmából. Budapest : Ecclesia, 1968. p. 113–132.

 

Györffy László: Az aluljáró (1976/80), Besúgóval társbérletben (1981). In uő.: Hármaskönyv. Bp., 1999.

 

Karol Wojtyla (II. János Pál pápa): A cirenei profiljai, Elmélkedés a keresztútról. In A bennem növekvő Ige. Bp., 1990.

 

Csurka István: A két cirenei Simon == Ring, 1991. április 7. p. 21.

 

http://epa.oszk.hu/00700/00713/00009/pdf/tiszataj_EPA00713_1992_05_88-89.pdf

Hévizi Ottó: Oktalan történet. In Hévízi OttóCsuhai István: Szilénosz-gyakorlatok.

Szincsok György. = Tiszatáj, 1992. (46. évf.) 5. sz. p. 8889.

 

 

Gardner, Laurence: A Szent Grál vérvonala. [77]

 

http://iborzasi.blogspot.com/2008/03/cirnei-simon.html

Borzási István, Szilágyperecsen, Erdély, Románia

A BLOG is egyféle szószék...

 

Medgyesy-Schmikli Norbert: „Hány csép vért hullatott edes Jesusotok, / Én mingyárt meg mondom, ide halgassatok!" - A csíksomlyói misztériumdrámák egyik legősibb motívuma == Murányi János (szerk.): A Csíki Székely Múzeum Évkönyve, 2005. Társadalom-és Humántudományok. – Csíkszereda : Csíki Székely Múzeum, 2006. – p. 243–258. [253]

A Makula nélkül való tükör szerint Veronika 190 lépés után törölte le kendőjével Jézus véres arcát. Cirenei Simon házától pedig 300 lépést kellett megtennie a Megváltónak a keresztre feszítés színhelyéig.

 

Miklósvölgyi János: Ember és művészet keresztjárása. Bp., 2011.

184-től: Cirenei Simon segít a keresztet hordozni - önzetlen segítség - ókeresztény kor, Bizánc - 233-ig

 

Busta, Christine: Cirenei Simon; Régi ikon; Utósorok egy tájképhez == Magyar napló, 2012. (24. évf.) 12. sz. p. 60.

 

Rónay György: Lélektől lélekig

 

Sík Sándor: A keresztút

 

Strobel, Lee: A Jézus-dosszié. – Budapest : Harmat, 2010. – p. 145., 233.

 

Cseri Kálmán: Emberek a kereszt körül. – Budapest : Harmat, 2013. – 156 p. [117, 141]

 

Kereszthalál : A legdrasztikusabb ókori kivégzési mód == Magyar Demokrata, 2016. 12. sz. p. 46–47.

Jézusnak Cyrenei Simon segített igaz, kényszerítették vinni a patibulumot (a kereszt vízszintes szárát), miután a meggyötörten többször is elesett a 35-60 kilogrammos súly alatt.

 

---

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet