MENÜ

Kiss Zoltán honlapja

...

2016 februárjában megjelent a Történetek Baranyából (Dolgozatok a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének műhelyéből 2.) című kötetben: „Rettenetes Kázmér” avagy „a nemzet vízhordó szamara”. Horváth Kázmér életrajza című dolgozatom.

Újvidék polgármesterhelyettesének beszámolóit közlöm benne az Újvidéki razziáról. Itt pedig közzéteszem a hideg napokat megelőző és követő vitézi jelentéseit.

Eredetileg csak Mohács polgármesterhelyetteséről szerettem volna írni, de az életút többi állomása is izgalmas, olyannyira, hogy a dolgozat igazi érdekessége az újvidéki három év, és persze a hideg napokról írt Horváth Kázmér-szövegek lettek.

A címet figyelemfelkeltőnek szántam: „Nem hiába neveztek engem Mohácson Rettenetes Kázmérnak, mert legtöbbször keresztülvittem azt amit akartam és elmondhatom, aki Mohács terein végigbandukol, és valami feltűnik előtte, akkor alkotója, megteremtője nevét megérdeklődve az én nevemet hallja.”

„Sokszor mondják, hogy én ennek a városnak vízhordó szamara vagyok. Nem szoktam megsértődni rajta. […] Ma minden vitéznek, frontharcosnak, minden magyar polgárnak a nemzet vízhordó szamarának kell válnia. Igénytelennek a maga személyében, dolgosnak és áldozatosnak, mert csak ekkor tudjuk ezt a hazát naggyá és boldoggá tenni.”

 

 

 

 

 

 

Élete

 1. 05. 10-én született Felsőszentmártonban.

pécsi állami gróf Széchenyi István főreáliskola

pécsi jogakadémia

 1. Pécs város díjnoka

1914–1918 Kitüntetései: I. osztályú tiszti vitézségi érem; III. osztályú katonai érdemkereszt; Signum laudis ismételten; II. osztályú vitézségi érem; bronz vitézségi érem; II. osztályú Német vaskereszt; Károly csapatkereszt; Sebesülési érem; Hadi emlékérem; 1912/13 emlékkereszt; Polonia Restituta lovagrend tagja és lovagkeresztjének tulajdonosa.

 1. tartalékos főhadnagyként szerel le
 2. a Pécsi Est szerkesztője
 3. Kaposváron vezette a baranyai ügyosztályt??

1921-ben a Somogyi Újság felelős szerkesztője

1921–?? a Pécsi Est szerkesztője

1925 április 24–??  Mohács aljegyzője

 1. vitézzé avatják

1931–?? árvaszék vezetője

1939–?? polgármester-helyettes, főjegyző. A Keresztényszocialista Párt titkára.

??1941. augusztus 12-ig Szamosújvár polgármestere

??1943?? Újvidék helyettes polgármestere

??–1963–1964–?? a JPM nyugdíjas részfoglalkoztatású munkatársa

 1. augusztus 5-én elhunyt

1930-as évek vége

 

 

1940 körül

 

 

http://archiv.baralib.hu/bio/9326

Foglalkozás: lapszerkesztő,polgármester,helytörténész

Született: Felsőszentmárton, 1893. 05. 10.
Elhunyt: Pécs, 1973. 08. 05.

Életpálya: A Pécsi Est szerkesztője (1919, 1921–). Kaposváron vezette a baranyai ügyosztályt 1920-ban. 1921-ben a Somogyi Újság felelős szerkesztője. Mohácson aljegyző (1925–), árvaszéki ülnök (1931), polgármester-helyettes főjegyző (1939–). A Keresztényszocialista Párt titkára.

Róla:

Katics Antal (szerk.): Baranya vármegye és Pécs szab. kir. város közigazgatási almanachja. – Pécs : Kultúra, 1933. – p. 177., 181., 206–207.

Keresztény magyar közéleti almanach / fel. szerk. Hortobágyi Jenő. - Budapest : Pátria, 1940.

Pécs-Baranyai ismertető / szerk. Kalotai László. – Pécs : Dunántúl, 1934. – p. 349.

107.: Árvaszéki ülnök, aljegyző

110.: A Magyar Nemzeti Szövetség Mohácsi Körének titkára, a mohácsi közkönyvtár vezetője, a Mohácsi II. Lajos Múzeum Egyesület titkára, a Mohácsi Szabadlíceum vezetője, az Országos Frontharcos Szövetség mohácsi főcsoportjának elnöke

165.: A Janus Pannonius Társaság levelező tagja

182.: A "Sopiana" Gépgyár és Vasöntöde Rt. felügyelőbizottságának tagja--- ez valószínűleg egy másik Horváth Kázmér!

Szeghalmy Gyula: Dunántúli vármegyék : Személyi adattár. – Budapest : Magyar Városok Monográfiája, 1938. – p. 72.

 

Gimnáziumi évek

 

A pécsi állami főreáliskola értesítője az 1904–1905. tanévről. – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt., 1905. – p. 149.

 

A pécsi állami főreáliskola értesítője az 1905–1906. tanévről. – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt., 1906. – p. 107.

 

A pécsi állami főreáliskola értesítője az 1906–1907. tanévről. – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt., 1907. – p. 130.

 

A pécsi állami főreáliskola értesítője az 1907–1908. tanévről. – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt., 1908. – p. 76.

 

A pécsi állami főreáliskola értesítője az 1908–1909. tanévről. – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt., 1909. – p. 81.

 

A pécsi állami főreáliskola értesítője az 1909–1910. tanévről. – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt., 1910. – p. 74, 98, 104.

 

A pécsi állami főreáliskola értesítője az 1910–1911. tanévről. – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt., 1911. – p. 108, 110, 113.

 

A pécsi állami főreáliskola értesítője az 1911–1912. tanévről. – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomdai Rt., 1912. – p. 66, 68, 95, 99.

 

Üzenet a táborba és a táborból : Horváth Kázmér[nak címzett üzenet] == Világháború heti postája. – 2:?? (1915. febr. ??.). – p. 15.

Levelezőlapja értelmében szívesen várjuk küldeményeit. Üdv. Heti Posta

 

Előfizetési felhívás == Dunántúli Protestáns Lap. – ??:49 (1916.). – p. 395.

[Fegyverben című képes album kiadását tervezik a 69. gyalogezred III. zászlóaljának két háborús esztendejéről.] Megírására felkértük Herschmann Károly századost, dr. Vasadi Balogh György főhadnagyot, Horváth Kázmér hadnagyot.

 

Ifjú hőseink : Egy anyának három gyermeke == Dunántúl. – 6:269 (1916. nov.24). – p. 5.

 

 

 

 A harmadik fiú neve helyesen: Horváth Ferenc. [Horváth Csaba szíves közlése.]

 

---

Dr. Bata Imre: A lövészárok másik oldalán : Olvasói levél == BBC History. – 5:11 (2015. nov.). – p. 6–7.

 

 

Egy csokor adoma a Hindenburg bakák életéből == Dunántúl. – 8:130 (1918. jún. 9.). – p. 2.

 

 

A szerb megszállás éveiben

 

Horváth Kázmér levele ??Svetislav Rajićhoz?? [Dátum nélkül] == Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára, Horváth Kázmér hagyatéka, 1. doboz.

Nagyságos Alispán Úr!

Nem azért írok, mert azt akarom, hogy Nagyságodat is letartóztassák és poloskás, piszkos, férgekkel teli börtönbe zárják azért, mert állítólag velem politikai összeköttetésben áll. [...] Eddig meglehetős passzivitásban éltem. Nem fogadtam el még egy lapnak szerkesztését sem. Inkább beálltam katonának, hogy a jövő kibontakozás, egy esetleges magyar-szerb barátság útjában ne álljak. [...] Én, ki a sokacok közt nevelkedtem, s ki itt túl a demarkáción [...] Minden politikai bűn megbosszulja magát. Horváth Kázmér hgy

 

Szerkesztőváltozás a Pécsi Estnél == Pécsi Est. – 13:41 (1919. máj. 1.). – p. 2.

Szabó Géza a Dunántúl belsú munkatársa, aki eddig a Pécsi Est felelős szerkesztői teendőit ellátta, a mai nappal visszalépett e tisztségétől. A Pécsi Est felelős szerkesztője a mai naptól Horváth Kázmér volt 69. gyalogezredbeli tartalékos főhadnagy. Horváth Kázmér már korábban a Pécsi Est belső munkatársa volt.

 

A vörös uralom pécsi halálra ítéltjei == A Béke. – 1:1 (1920. márc. 28.). – p. 6–7.

...s a "Pécsi est"-től Perr és Horváth következtek.

 

Van-e fehér terror? == Grimasz. – 1:?? (1920. ápr. 18.). – p. 3.

 

ÉRDI-KRAUSZ Gábor: Sötét fellegek Pécs fölött == Új Dunántúli Napló. – 19:316 (2008. nov. 19.). – p. 6. http://www.bama.hu/baranya/kozelet/sotet-fellegek-pecs-folott-191632

[1920 március 15-én] előáll egy ember – jegyezzük meg a nevét: Horváth Kázmér – és „csengő érces hangján” elmondja, hogy „Kossuthot jöttünk megkoszorúzni, hogy kiengeszteljük azon gyalázatért, mely az ő szemei előtt ment végbe.”

 

Grimasz. – 1:8 (1920. máj. 23.). – p. 4.

 

Apróhirdetés == Grimasz. – 1:10 (1920. jún. 13.). – p. 5.

"Kázmér gyere vissza, minden meg van bocsájtva." Aggódó Viktorod.

 

Keresztény társadalmi kabaré == Grimasz. – 1:11 (1920. jún. 20.). – p. 5.

Fellép még [...] Horváth Kázmér fej nélkül és a helyi "keresztényszociálista párt" tag nélkül.

 

A szerb börtönök titka == Baranya. – 1:2 (1920. okt. 30.). – p. 15.

-----

Szűts Emil: Az elmerült sziget : a Baranyai Szerb-Magyar Köztársaság. – Pécs : Baranya Megyei Könyvtár, 1991. – p. 150.

...a területek visszacsatolásának hivatalos előkészítésével párhuzamosan sokféle egyéb kísérlet is történt a lakosság megnyerése érdekében. Ezeknek az összehangolására a "kaposváriak" tettek kísérletet Klár Rezső százados, Lonkay őrnagy és Horváth Kázmér irányításával.

 

 

 

A Pécsi Est szerkesztője

 

Huszár Zoltán: Jótékonykodás és befolyásolás : A DGT és Pécs kapcsolatának szociálpolitikai vonatkozásai az 1921-30-as években == Baranya. – 9–10:1 (1996–1997). – p. 259.

1922–1924 között mint lapszerkesztő kapott 10, 15, 15 q szenet ingyen.

 

A Horváth Kázmér szerkesztette Pécsi Est hangvétele a DGT irányában semmit sem változott az 1922-es évben.

 

[Hogyan becsüli a DGHT a munkásait : Javult a termelés : Nem javult a bányász helyzete == Pécsi Est. – 17:12 (1922. jan. 15.). – p. 2.

A ker. szoc. bányászok nagy sikere : Megkapják a régi kedvezményeket == Pécsi Est. – 17:14 (1922. jan. 18.). – p. 2.

Elkeseredettség a munkásság körében a DGHT ellen = Pécsi Est, 1922. jan. 25. – p. 2.

Megérkeztek tanulmányutjukról a pécsvidéki bányászok == Pécsi Est, 1922. febr. 23. – p. 2.

A bányamunkások elégedetlenek a társpénztárak reformjával == Pécsi Est, 1922. febr. 24. – p. 2.

A bányászok mozgalmának indoklása == Pécsi Est, 1922. márc. 5. – p. 1.

Pécs város és a DGHT. vitás ügye a választott bíróság előtt == Pécsi Est, 1922. márc. 10. – p. 2.

Bányászgyűlés == Pécsi Est, 1922. márc. 15. – p. 4.

Szerdán tárgyalja a DGHT. a bányászok memorandumát == Pécsi Est, 1922. márc. 28. – p. 4.

A bányászok helyzetének javítását a szoc. de. vezetők el akarták halasztani == Pécsi Est, 1922. márc. 31. – p. 2.

A Pécs-bányatelepi keresztényszocialista bányászok gyűlése == Pécsi Est, 1922. ápr. 4. – p. 3.

Mit jelent a DGHT. javítása? == Pécsi Est, 1922. ápr. 4. – p. 4.

A bányászok bérmozgalmához == Pécsi Est, 1922. ápr. 6. – p. 4.

A bányászok képviselete a bérrendezési tárgyalásoknál == Pécsi Est, 1922. ápr. 14. – p. 4.

A DGHT. Meszespuszta kisajátítását kéri == Pécsi Est, 1922. ápr. 21. – p. 3.

"Ünnepnap pedig nem dolgozunk" == Pécsi Est, 1922. máj. 27. – p. 2.

A bányamunkásság és az ünnepnapok eltörlése == Pécsi Est, 1922. jún. 9. – p. 4.

[A mecsekszabolcsi úttalan utak – DGHT.] == Pécsi Est, 1922. jún. 20. – p. 3.

[Soproni hallgatók tanulmányútja a pécsi bányákban] == Pécsi Est, 1922. jún. 22. – p. 4.

Száznegyven vagon Baranyamegye 1923. évi gabonakontingense == Pécsi Est, 1922. aug. 24. – p. 3.

A DGHT. favásárlásai == Pécsi Est, 1922. aug. 29. – p. 2.

Ismét megdrágul a szén == Pécsi Est, 1922. szept. 1. – p. 1.

Egyoldalú bérmegállapítás a bányában == Pécsi Est, 1922. okt. 11. – p. 3.

Harminc szociáldemokrata bizalmiférfit letartóztattak a D. G. H. T.-nél == Pécsi Est, 1922. okt. 13. – p. 1.

Megszűnnek a villamosjáratok? : A DGHT. újból emeli a villamosáramot : 60 millió veszteség előtt áll a város == Pécsi Est, 1922. nov. 16. – p. 2.

Megegyezés a Meszes-puszta körül : 30 holdat kap a DGHT. == Pécsi Est, 1922. nov. 21. – p. 2.

Konkurrenciája lesz a DGHT-nak : Az esztergom-szászvári bánya kutatásai == Pécsi Est, 1922. dec. 1. – p. 2.

Nagyarányu átalakítások a Dunagőzhajózási Társaság szénbányatelepein == Pécsi Est, 1922. dec. 14. – p. 2.]

 

Eljegyzés == Pécsi Est. – (1921. aug. 20.). – p. 7.

Lapunk felelős szerkesztője Horváth Kázmér eljegyezte Vida Ilona urhölgyet. (Minden külön értesítés helyett.)

 

1920. március 15-ike miatt megkínzott diákok == Pécsi Est. – 17:62 (1922. márc. 16.). – p. 2.

[Földes Bélától bűne, hogy kokárdát viselt kérdezték] mit tud Horváth Kázmérról? [Keserű János kihallgatása] Ismeri-e Horváth Kázmért? Igen. Mit tud róla? A tüntetés rendezőivel átlépte a demarkációs vonalat. Kik rendezték a gyűlést? Horváth és a jogászok. Ismer-e a jogászok közül valakit? Nem. [Obrincsák Zoltán kihallgatása] Ki volt az, aki a beszédet tartotta? A Pécsi Est volt szerkesztője, a nevét nem ismeri. [Az újság jegyzete: 18-án] került börtönbe lapunk felelőse is, ki azonban reggelre megszökött.

 

Megakarják fojtani a "Pécsi Est"-et == Pécsi Est. – 17:122 (1922. máj. 31.). – p. 1.

A "Pécsi Est" iránya és hangja egyeseknek nem tetszik. épen azért, mert sokaknak tetszik. A kevesek: gazdagok, hatalmasok, erősek, befolyásosak. A Ker[esztény]. Nemz[eti]. egyes[ülés]. Pártjának tagjai, ha elvfeladással jár, nem tülekednek a hatalomért. A keresztény és szocialista tömegek kívül állnak a hatalmon és befolyásuk a kisemberek ezreire terjed. Lapunk az övék és épen ezért áll ebben a pillanatban válság előtt. [...] Keresztény magyarságunkat nem adjuk fel. [...] A "Pécsi Est" szerkesztői bilincseket és börtönt viseltek magyarságukért és Pécs városáért a szerbek alatt. [...] A "Pécsi Est" szocialista maradt a tőke és a szocialisták túlzásai között. E tekintetben is a régiek maradunk. Mi nem mérjük az igazságot a választások esélyeivel.

 

Megalakult a Dunántuli Hírlapírók Szövetségének Pécsi Osztálya == Pécsi Est. – 17:188 (1922. aug. 20.). – p. 2.

Horváth Kázmér igazgatósági tag.

 

A Dunántuli Hírlapírók Szövetségének megalakulása == Pécsi Est. – 17:189 (1922. aug. 22.). – p. 3.

Horváth Kázmér igazgatósági tag.

 

Szerkesztőségünk köréből == Pécsi Est. – 17:189 (1922. aug. 22.). – p. 3.

Horváth Kázmér, lapunk felelős szerkesztője két heti szabadságáról a mai nappal visszatért és átvette a lap szellemi irányítását.

 

(*): Magyar lelkek == Pécsi Est. – 17:202 (1922. szept. 6.). – p. 1.

...mérgezése folyik odaát túl a demarkációs vonalakon. [...] Akkor, amikor a Magyarországon naponkint előforduló politikai gyilkosságokról, elnyomásról, akasztófák erdejéről, Horthy bunkóról, tisztek kezében levő késekről stb. stb. írtak. És úgy írtak, hogy ez és csak ez a magyar uralom. [...] Mi tudjuk, hogy mindez hazugság volt. A beteg Európa legéletképesebb népe mi vagyunk. Csonkán, ezer bajban, ezer sebtől vérezve is meggyógyulunk. [...] Az osztályharcot, széthúzást kiküszöböljük a nemzet testéből. [...] Romániában, Csehszlovákiában, de Szerbiában is tilalmas a régi hazából jött újság. Csehül, szerbül, oláhul nem tud és nem akar olvasni az ott szakadt árva magyar. Ha betűhöz jut a Bécsi Magyar Újságot és Jövőt, ezeket a magyar gyűlölettel, hazugsággal bélelt újságokat kell kezébe vennie. Miután letépték őket testünkről, lelkeiket akarják elfordítani tőlünk. [...] A magyar politikának egyik sarkalatos pontja, hogy a trianoni béke legalább azt biztosítsa, hogy elszakadt testvéreink megismerhessék a magyar valóságot. Akkor lélekben a mieink maradnak.

 

(*): Kik azok a fascisták? == Pécsi Est. – 17:250 (1922. nov. 3.). – p. 1.

 

Kilencszáz karácsony == Pécsi Est. – 17:293 (1922. dec. 24.). – p. 1.

 

Karácsony 1663-ban : Vázlat egy történelmi elbeszéléshez == Pécsi Est. – 17:293 (1922. dec. 24.). – p. 4.

 

A Dunántúli Hírlapírók Szövetségének igazgatósági ülése == Pécsi Est. – 18:5 (1923. jan. 9.). – p. 3.

HK is megjelent. Patria hírlapíró otthon felavatásán jan. 14-én ott lesz.

 

A keresztényszocialista munkásság és március 15-ike == Pécsi Est. – 18:32 (1923. febr. 10.). – p. 3.

A keresztényszociálista munkásság mindig megragadta az alkalmat, hogy hazafias érzületének kifejezést adjon. [...] Példája volt ennek a pécsi ker. szoc. munkásság a megszállás alatt. [HK-ról nincs a cikkben szó.]

 

Aki maga hívja fel magára az ügyészség figyelmét == Pécsi Est. – 18:47 (1923. febr. 28.). – p. 2.

Kohn Ignác fuvaros sajtópert indít HK ellen.

 

(*): A numerus clausust Pécsett akarják meglékelni?! == Pécsi Est. – 18:53 (1923. márc. 7.). – p. 1.

 

(*): Botránkoztató filmek a pécsi iskolások előtt == Pécsi Est. – 18:54 (1923. márc. 8.). – p. 1.

 

A rendezőbizottság: Pécs város ifjúsága! Hazánk reménysége! == Pécsi Est. – 18:57 (1923. márc. 11.). – p. 1.

3 évvel ezelőtt azért, mert március idusán odazarándokoltunk Kossuth szobrához, börtön, bot és üldöztetés volt részünk.

 

A szabadság ünnepének délutáni lefolyása == Pécsi Est. – 18:61 (1923. márc. 16.). – p. 4.

A pécsi keresztény szocialista munkások szakszervezete március 15-én a budai külv. kat. kör dísztermében ünnepli meg Petőfi születésének 100 éves évfordulóját, melyre ezúttal is meghívják Pécs város hazafias érzésű keresztény közönségét. A műsor a következő: [...] 2. Alkalmi prológ. írta Horváth Kázmér, a Pécsi Est szerkesztője, szavalja Kovács Mátyás munkás.

 

A keresztény egyesületek szabadságünnepe : Ezrekre rúgó ünneplő közönség a Majláth-téren == Pécsi Est. – 18:62 (1923. márc. 17.). – p. 2.

[A "Talpra magyar" után] Horváth Kázmér gondolatban visszatér a három évvel ezelőtti ünnepre. – A megszállás alatt tudtuk meg, mit jelent nekünk Kossuth szobra. A megszállás tanított meg arra, hogy megbecsüljük a nemzeti színű zászlót és a kicsiny nemzetiszínű szalagot. A megszállás kellett, hogy Pécs város megtanulja, mit jelent neki az ifjúsága. Kossuth szobra jelentette nekünk a kitartó munkát a hazáért minden megpróbáltatás közepette, a nemzeti zászló a magyarság szimbolumát, melyért börtön, bot is járt és az ifjúság jelentette azt, aki mert és tett, amikor kellett. – És mikor most a babérkoszorút Kossuth szobrának lábaihoz tesszük, akkor ezeket az emlékeket koszorúzzuk meg. De nem is egyedül Kossuth pécsi szobrát koszorúzzuk a mai napon. Oda tesszük egy kézmozdulattal Pozsony, Komárom, Kassa, Kolozsvár, Arad lerombolt szobrainak helyére is, a rabigában szenvedő magyar diáktestvéreink helyett. Lelkes szavai közben az ifjúság koszorút tett a szobor talpazatára.

 

Ünnepély a Budai Külvárosi Katolikus Körben == Pécsi Est. – 18:62 (1923. márc. 17.). – p. 2.

[...] Kovács Mátyás Horváth Kázmér, lapunk felelős szerkesztőjének erre az alkalomra írt Prológját szavalta el hatalmas lendülettel és erővel.

 

(*): Pécs-bányavidék elhibázott munkás és gazdasági politikája == Pécsi Est. – 17:202 (1923. máj. 20.). – p. 4.

 

[Rátkay István] kay: Folklore == Dunavidék. – 2:22 (1923. június 3.). – p. 1.

„Teremtsünk kultuszt a folklorénak Magyarországon!”

 

"A csendélet Mohácson" epilógusa : A törvényszék felmentette Horváth Kázmért a vád és következményei alól == Pécsi Est. – 18:212 (1923. szept. 20.). – p. 3.

1923. jan. 8-án jelent meg a cikk.

 

Felmentett újságíró [Hír] == Mohácsi Hírlap. – 13:39 (1923. szept. 23.). – p. 3.

A Pécsi Est ez év január 11-iki, majd folytatólag a január 17-iki számaiban közlemények jelentek meg Kanizsay József mohácsi építési rajzolóról. A cikkek szerzője Horváth Kázmér a Pécsi Est felelős szerkesztője azt állította Kanizsay Józsefről, hogy az január 7-én este több fiatalemberrel az élén megtámadta és bántalmazni akarta Gert Lajos dr. pécsi szigorló orvost. Azt állította továbbá a cikkekben, hogy Kanizsay József a kommün alatt vezető szerepet játszott és Mohácson is hangadó szocialista volt. A bíróság Horváth Kázmért a rágalmazás vádja alól felmentette, mert a tanuk vallomásaiból a cikk állításait beigazoltnak találta. Kanizsay az ítélet ellen fel[!]ebbezett.

 

Szociális tanfolyam == Pécsi Est. – 19:67 (1924. márc. 20.). – p. 3.

HK a sajtóról.

 

Dunántúl. – ??:?? (1924. ápr. 25.). – p. 2.

Sajtóperben tanú.

 

A pécsi volt 19-es bajtársi szövetségének ünnepnapja a háború 10 éves évfordulóján == Pécsi Est. – 19:67 (1924. márc. 20.). – p. 3.

 

Felmentéssel végződött sajtópör : A mohácsi ébredőnap epilógusa == Pécsi Est. – 19:249 (1924. okt. 28.). – p. 1.

HK-t jogerősen felmentették.

 

Közigazgatás, Mohács

 

Részleges tisztújítás Mohácson == Dunántúl. – 15:88 (1925. ápr. 19.). – p. 5.

Megválasztattak: [...] II. osztályú aljegyző: Horváth Kázmér dr., a Pécsi Est volt szerkesztője.

 

1500 magyarral Rómában == Dunántúl. – 15:99 (1925. máj. 3.). – p. 3.

Zarándokok között.

 

Amikor a konkurrencia átlépi a tisztességes verseny határát == Dunántúl. – 15:140 (1925. jún. 24.) – p. 6.

A Kaiser cég: valóban tisztességtelen versennyel vádolható.

 

Felmentett hírlapíró == Mohácsi Hírlap. – 15:26 (1925. jún. 28.). – p. 3.

Horváth Kázmér dr., a "Pécsi Est" volt szerkesztője egy cikket írt Kaiser Ignác vajszlói malomtulajdonos ellen, amelyben tisztességtelen versennyel vádolta meg. Feljelentésére bírósághoz került az ügy, amelyet a pécsi kir. törvényszék kedden [jún. 23.] tárgyalt. Horváth Kázmér dr. állításait igazolta, miért is a törvényszék felmentette.

 

Látogatás a Művésztelepen == Mohácsi Hírlap. – 15:28 (1925. júl. 12.). – p. 2–3.

... dr. Horváth Kázmér aljegyző szíves invitálása – aki hivatalos gondozójuk a művészeknek...

 

A Muzeum közgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 15:35 (1925. aug. 30.). – p. 2.

... a közgyűlés nagy egyhangúlag a titkári teendőkkel már megbízott Horváth Kázmér dr. városi aljegyzőt választotta meg titkárul.

 

Megalakult az iskolán kívüli népművelési albizottság == Mohácsi Hírlap. – 15:45 (1925. nov. 8.). – p. 2.

Tervbevett előadó: ... HK ...

 

A mohácsi csata 400 éves évfordulójának megünneplésére alakult bizottság első ülése == Mohácsi Hírlap. – 15:46 (1925. nov. 15.). – p. 2.

Horváth Kázmér dr. aljegyző felolvassa a tanács memorandumát, amely az egész kérdést felöleli és úgy a múltban történteket ismerteti, mint a megünneplésre alakult országos és helyi bizottságokat, azok feladatát s végül javaslatot tesz a megünneplésre vonatkozóan. Az ünnepségeket tíz napban tervezik, amelyeken különféle kongresszusok, versenyek, kiállítások szerepelnének.

 

Megalakult a pécsi Erzsébet tudomány egyetem szövetségének csoportja == Mohácsi Hírlap. – 15:46 (1925. nov. 15.). – p. 3.

A [mohácsi] csoport elnöke dr. Margitai Lajos polgármester lett, jegyzője pedig dr. Horváth Kázmér aljegyző.

 

[Dr. Horváth Kázmér svéd újságot mohácsi képekkel ajándékozott a Mohácsi Múzeumnak] == Mohácsi Hírlap. – 16:6 (1926. febr. 7.). –  p. 3.

 

[Dr. Horváth Kázmér szaval a sokacok táncmulatságán] == Mohácsi Hírlap. – 16:6 (1926. febr. 7.). –  p. 3.

 

Kedden ülést tartott az emlékünnep nagybizottsága == Mohácsi Hírlap. – 16:25 (1926. jún. 20.). –  p. 2.

[...] majd dr. Horváth Kázmér aljegyzővel felolvastatta az elnöki tanács jelentését az eddigi munkálkodásról.

 

Mohács nagy hetei. A jubileumi ünnepségek részletes programmja == Mohácsi Hírlap. – 16:33 (1926. aug. 15.). –  p. 2.

A központi rendező bizottság titkára.

 

Mohács R. T. város évkönyve az 1926. évben a mohácsi csata 400 éves évfordulójának emlékére. – 2. kiadás. – Mohács : Fridrich Oszkár könyvnyomdája, 1926. – p. 39.

 1. oszt. aljegyző, anyakönyvvezető-helyettes: Dr. Horváth Kázmér. Anyakönyvi napidíjas: Weisz Tilda.

 

Séta a mohácsi kiállítás néprajzi termeiben == Dunántúl. – ??:?? (1926. 09.03). – 2.

A mohácsi csata képe Horváth Kázmér tervei alapján.

 

Hol volt Kismohács? == Mohácsi Hírlap. – 16:44 (1926. okt. 31.). – p. 2–3.

A cikk vitatkozik Horváth Kázmérnak a Mohácsi útmutató c. kötet 23. oldalán található véleményével.

 

Az egységespárt mohácsi és vidéki szervei dr. Prakatur Tamást jelölték == Mohácsi Hírlap. – 16:47 (1926. nov. 21.). – p. 1–2.

Ajánlást aláírók között a neve.

 

A mohácsi ünnepségek elszámolása == Mohácsi Hírlap. – 16:47 (1926. nov. 21.). – p. 3.

Az emlékbizottság titkáraként beterjeszti a számadásokat.

 

A munka emberét ünnepelte kedden a kerület népe, pártkülönbség nélkül == Mohácsi Hírlap. – 16:53 (1926. dec. 26.). – p. 2–3.

"...Horváth Kázmér Prakaturné Őméltóságát köszöntötte fel..."

 

Hathatós propaganda a fogadalmi templomért == Mohácsi Hírlap. – 17:35 (1927. aug. 28.). – p. 3–4.

"A mohácsi csata emlékbizottsága Mohács címen minden év augusztus 29-én megjelenő időszaki lapot adott ki vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyző a mohácsi csata emlékbizottságának titkára szerkesztésében..."

 

Mohács. – 1:1 (1927. aug. 29.). –  8 p.

 

A mohácsi vész emlékezete [401. évforduló] == Mohácsi Hírlap. – 17:36 (1927. szept. 4.). – p. 2.

...majd vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyző mondta el hosszabb s költői képekben gazdag ünnepi beszédét a mohácsi hősökről.

 

Kolossváry az új árvaszéki ülnök, Gyarmathy dr. az aljegyző. Egyhangu volt a választás == Mohácsi Hírlap. – 17:42 (1927. okt. 16.). – p. 2.

Csak Kolossváry nevéig jutottak, éljenezve elfogadták, HK nevét föl se olvasták.

 

Szavazó kedvében a közgyűlés == Mohácsi Hírlap. – 17:44 [45!] (1927. nov. 6.). – p. 2.

A városi árvaszék teljességének megvalósítására megbízatott v. Horváth Kázmér aljegyző a második ülnöki és dr. Gyarmathy aljegyző az árvaszéki jegyzői teendők elvégzésével is, jelenlegi beosztásuk meghagyása mellett.

 

A város tisztviselőinek lakása == Mohácsi Hírlap. – 18:8 (1928. febr. 19.). – p. 4.

A városi közgyűlés tárgysorozatán vitéz Horváth Kázmér városi aljegyző kérése is szerepelt, amelyben lakbérnek árengedése fejében a kastélyban lakást kért a várostól. A közgyűlés a kérelmet egyhangúlag megszavazta.

 

Idegenforgalom a mohácsi busujáráskor == Mohácsi Hírlap. – 18:9 (1928. febr. 26.). – p. 1–2.

Az újságíró valószínűleg HK-val, vagyis "egy nemrégen Mohácsra került vezető tisztviselővel" beszélget. Itt már városfejlesztési koncepcióba illeszti a busójárást.

 

A Mohácsi II. Lajos Múzeum Egyesület közgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 18:20 [19!] (1928. máj. 6.). – p. 2.

... vitéz Horváth Kázmér dr., az Egyesület titkára terjesztette elő jelentését. Megindokolta a hosszú szünetet, mely az utolsó közgyűlés óta elmúlott s azután az Egyesület vagyoni helyzetét ismertette.[...] Végül szükségesnek tartja az Egyesület keretében a tudományos, főleg történelmi továbbképzés előmozdítása céljából egy szabadlíceum felállítását. [...]

 

Ötezer ember volt a temetőben a hősök napján == Mohácsi Hírlap. – 18:22 (1928. máj. 27.). – p. 2.

... vitéz Horváth Kázmér dr. pedig a vitézek koszorúját helyezte el.

 

Mohács város társadalmának minden rétege nagy tömegben vett részt a vasárnapi tiltakozó népgyűlésen : Határozatot küldött a népgyűlés a Népszövetségnek, Bethlen István gróf miniszterelnöknek és üdvözölte lord Rothermeret == Mohácsi Hírlap. – 18:48 (1928. nov. 25.). – p. 1–2. [2]

Vitéz Horváth Kázmér dr. felolvasta a határozati javaslatot, amelyet egyhangú lelkesedéssel hozott meg a népgyűlés.

 

Vetítettképes előadás Mohácsról == Mohácsi Hírlap. – 18:50 (1928. dec. 9.). – p. 5.

A jegyzők árvaház egyesülete keretében dolgozó Falu Urániája ez év folyamán tervbevette, hogy az ország összes városairól vetítettképes előadásokat készíttetett s azokat az ország összes falvaiban és városaiban előadatja. Mohácson a vetítettképes előadás megírásával vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyző bízatott meg, akinek előadását az igazgatóság elfogadta és felvette előadásai sorozatába. Az előadásban 92 vetített képben mutatja be a szerző Mohács városát és a mohácsi két ütközetet, az 1526. évi és az 1687-iki hadjárat döntő csatáját.

 

A "Credo" zászlóbontása Mohácson == Mohácsi Hírlap. – 18:53 (1928. dec. 30.). – p. 1–2.

A választmány tagja.

 

Pécs-Baranya : 1918–1928. – Pécs : Dunántúl Könyvkiadó és Nyomda R.-T., 1929. – p. 136., 166.

Aláírási ív, hogy a menekült egyetemet Pécsre helyezzék. A "Pécsi Est" nevében Horváth Kázmér jegyzi. [...] 1923 febr. 10-én Pécsváradon megalakult az ébredő magyarok egyesülete. A jól sikerült népgyűlésen Geosits Lajos r. kat. lelkész, vitéz Horváth Kázmér és Schmiedt Mátyás ismertetik a mozgalom programját és jelentőségét.

 

A mohácsi Szociális Misszió Társulat "Karácsonyára" adakoztak == Mohácsi Hírlap. – 19:2 (1929. jan. 13.). – p. 4.

[...] v. dr. Horváth Kázmérné [...] 2 P-t.

 

A Múzeumegyesület Szabadlíceuma == Mohácsi Hírlap. – 19:4 (1929. jan. 27.). – p. 4.

Az elmúlt héten már kész programot terjesztett elő v. Horváth Kázmér dr. [...] Március 21. vitéz Horváth Kázmér dr.: Mohács. Vetítettképes előadás.

 

Mohács város új székházának ünnepélyes felavatása == Mohácsi Hírlap. – 19:7 (1929. febr. 17.). – p. 1.

A jegyzői asztalnál Bartók Lajos dr. és vitéz Horváth Kázmér dr. ültek.

 

Az első rendes közgyűlés a városháza új közgyűlési termében == Mohácsi Hírlap. – 19:7 (1929. febr. 17.). – p. 3.

[...] a mohácsi r. kath. hitközség megkeresésére a fogadalmi templom építési bizottságába a következő 10 városi képviselőt küldte ki: [...] és vitéz Horváth Kázmér dr.

 

A városi tisztviselők országos választmányának mohácsi kiküldöttei == Mohácsi Hírlap. – 19:9 (1929. márc. 3.). – p. 4.

A városok országos kongresszusának kebelében megalakult a városi tisztviselők országos választmánya, amely a városi tisztviselők érdekeit lesz hivatva képviselni. Az országos választmányba Mohács város tisztviselőkara két kiküldöttet választott 3 évre szóló megbízással, még pedig dr. Margitay Lajos polgármestert és vitéz dr. Horváth Kázmér II. o. aljegyzőt.

 

Megalakult vasárnap a Magyar Nemzeti Szövetség mohácsi köre == Mohácsi Hírlap. – 19:10 (1929. márc. 10.). – p. 1–2.

Nagy éljenzéssel fogadta a közönség Ajtay [József] dr. beszédét, amely után vitéz Horváth Kázmér dr. olvasta fel a szervező bizottság jelentését, amely szerint eddig 216 tagja van a mohácsi körnek. [...] titkár: vitéz Horváth Kázmér dr. [...]

 

A csütörtöki szabadlyceális előadás == Mohácsi Hírlap. – 19:11 (1929. márc. 17.). – p. 4.

A szabadlycium következő előadása március hó 21-én lesz. Vitéz Horváth Kázmér "Mohács" címen tart vetítettképes előadást.

 

A Szabadlyceum csütörtöki előadása == Mohácsi Hírlap. – 19:13 (1929. márc. 24.). – p. 1–2.

Az elmúlt csütörtökön vitéz Horváth Kázmér városi aljegyző tartott "Mohács" címen vetítettképes előadást a városháza közgyűlési termében szépszámú közönség előtt. Az értékes előadás ismertetésére még visszatérünk.

 

Mohács : Vitéz Horváth Kázmér dr. vetítettképes előadása a Szabadlíceumban == Mohácsi Hírlap. – 19:14 (1929. márc. 31.). – p. 4–5.

 

A szabadlíceum záróelőadása == Mohácsi Hírlap. – 19:14 (1929. márc. 31.). – p. 6.

Hogy a jövő évi programmra vonatkozólag már most megkezdődhessenek az előkészítő munkálatok, a Múzeumegyesület vezetősége kéri mindazokat, akik kérdőívet kaptak, hogy azokat mielőbb küldjék be vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyzőhöz, az egyesület titkárához.

 

Befejeződtek a szabadlíceumi előadások == Mohácsi Hírlap. – 19:15 (1929. ápr. 7.). – p. 3.

[...] vitéz Horváth Kázmér dr. titkár tartott rövid beszámolót. [9 előadás, 1200 hallgató.]

 

A református egyház életéből == Mohácsi Hírlap. – 19:18 (1929. ápr. 28.). – p. 4.

Dr. Horváth Kázmér városi aljegyző folyó hó 28-án, vasárnap délután 6 órakor vetítettképes ismeretterjesztő előadást tart "Mohács város múltjáról és jelenéről" a református iskolában.

 

Pályázati hirdetmény == Mohácsi Hírlap. – 19:20 (1929. máj. 12.). – p. 5.

MANSZ mohácsi köre. 3 téma: Mit tennél Nagy-Magyarországért?; Mit vesztett Mohács Trianonnal?; Mit éreztél, mikor a magyar csapatok bevonultak Mohácsra? HK köri titkárnak.

 

A Szepessy-parkban állítják fel a mohácsi lengyel emlékművet == Mohácsi Hírlap. – 19:21 (1929. máj. 19.). – p. 1–2.

A Mohácsi Lengyel Emlékmű Országos Bizottság előadója HK.

 

Impozáns volt a hősök napjának emlékünnepe == Mohácsi Hírlap. – 19:23 (1929. jún. 2.). – p. 1–2.

[...] vitéz Horváth Kázmér dr. pedig a vitézek nevében tett le koszorút.

 

Az OMKE közgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 19:23 (1929. jún. 2.). – p. 3.

A közgyűlésen a városi tanácsot vitéz dr. Horváth Kázmér képviselte.

 

A trianoni békeszerződés aláírásának évfordulója Mohácson == Mohácsi Hírlap. – 19:23 (1929. jún. 2.). – p. 5.

Hogy a torlódásokat el lehessen kerülni a kör jegyeket bocsát ki, melyeket vitéz Horváth Kázmér dr. titkárnál [MANSZ mohácsi köre] kaphat meg mindenki s a gyászünnepség kezdetekor a színháznál.

 

Impozáns gyászünnepélyen tiltakozott Mohács város közönsége a trianoni békeparancs ellen == Mohácsi Hírlap. – 19:24 (1929. jún. 9.). – p. 1–2.

Befejezésül a közönség elénekelte a Himnuszt és véget ért a gyönyörű ünnepség, amelynek rendezéséért a Magyar Nemzeti Szövetség Mohácsi Körének agilis titkárát, vitéz Horváth Kázmért illeti meg az elismerés.

 

Baranyavármegye Trianon után 10 évvel : 1919–1929 == Mohácsi Hírlap. – 19:26 (1929. jún. 23.). – p. 5.

A pártfogásra méltó könyv Brand Ede polgári iskolai igazgató és vitéz Horváth Kázmér közreműködésével – akik Mohács történetét és leírását adják [...] jelenik meg.

 

Megkezdik a fogadalmi templom építését == Mohácsi Hírlap. – 19:30 (1929. júl. 21.). – p. 4.

[...] a Templom Építő Bizottság megválasztotta titkárnak vitéz Horváth Kázmér dr-t [...]

 

Az eszperantó kongresszus tagjai Mohácson == Mohácsi Hírlap. – 19:33 (1929. aug. 11.). – p. 4.

A hajóállomáson a város nevében vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyző [...] üdvözölte a vendégeket.

 

A mohácsi fogadalmi templom csak Mohács város lakósságának legnagyobb áldozatkészségével és szisztematikus munkával építhető meg == Mohácsi Hírlap. – 19:34 (1929. aug. 18.). – p. 1–2.

Ezzel kapcsolatos: 1929. júl. 28:1–2.;aug. 11:1. – 1929. aug. 18:6; aug. 25:1–2.; szept. 22:1; okt. 13:1; okt. 20:3; nov. 17:3; nov. 24:1;

 

(Dr. B. L.): "Mohács város fejlődéstörténetének vázlata"... == Mohácsi Hírlap. – 19:37 (1929. szept. 8.). – p. 4.

... címen adott ki vitéz dr. Horváth Kázmér aljegyző egy kis füzetet külön lenyomatként a "Baranya Trianon után 10 évvel" című, még ezután megjelenendő munkából. A szerző Mohács város történetének alapos ismerője, aki hosszú évek szorgo kutatásai és rengeteg forrásmunka olvasásának eredményeképp írta meg ezen munkát. Filmszerűen pergeti le városunk fejlődésének legfőbb mozzanatait nagy rátermettséggel és kitűnő érzékkel összeállítva, úgy hogy végig érdekes és lebilincselő tud lenni. Különös értéket a műnek azonban a szerző eredeti következtetései és megállapításai nyújtanak, amelyekkel nem egy, eddig még ismeretlen adattal gazdagítja a történelmet. Reméljük, hogy ez a kis munka csak előhírnöke egy nagyobb, részletesebb várostörténetnek, amelynek ezek után csak a legszebb sikert jósolhatjuk. A mű még néhány példányban kapható a szerzőnél. (Dr. Bartók Lajos aljegyző??)

 

["Baranyavármegye Trianon után 10 évvel"] == Mohácsi Hírlap. – 19:38 (1929. szept. 15.). – p. 5.

Beharangozó.

 

November havában megkezdődnek újból a szabadlíceum előadása == Mohácsi Hírlap. – 19:41 (1929. okt. 6.). – p. 2.

Előjegyezni már most lehet az egyesület titkáránál: Vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyzőnél (Mohács, városháza.)

 

A Philips-gyár szabadlíceum keretében november utolsó hetében rádió előadást tart == Mohácsi Hírlap. – 19:42 (1929. okt. 13.). – p. 2.

A mohácsiak közül eddig [...] HK tart önálló előadást.

 

Kiváló gonddal válogatták össze az idei szabadliceális előadásokat == Mohácsi Hírlap. – 19:41 (1929. okt. 6.). – p. 2.

Február 27.: HK: Mohács II. József korában

 

Rádióelőadás a szabadlíceumban == Mohácsi Hírlap. – 19:49 (1929. dec. 1.). – p. 2.

vitéz dr. HK a közönség köszönetét tolmácsolta

 

A Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület Értesítője == Mohácsi Hírlap. – 19:52 (1929. dec. 22.). – p. 5.

HK: Kukoricatermesztés Mohácson; A zsidók letelepedése Mohácson. [Hosszabb ismertetés.]

 

Állítsunk fel Mohácson is közkönyvtárat! == Mohácsi Hírlap. – 20:4 (1930. jan. 26.). – p. 2.

Hogy tudja a Múzeum Egyesület, kikre számíthat a meginduláskor, külön kérdőíveket bocsátott ki, melyek az Egyeület titkáránál, vitéz Horváth Kázmér dr.-nél kaphatók, aki mindenben teljes felvilágosítással szolgál.

 

Legényegyleti élet == Dunavidék. – 9:4 (1930. jan. 26.). – p. 3.

Katolikus Legényegylet: előadók között HK.

 

Legényegyleti élet == Mohácsi Hírlap. – 20:4 (1930. jan. 26.). – p. 4.

Katolikus Legényegylet: előadók között HK.

 

A mohácsi Szociális Misszió Társulat "Karácsonyára" adakoztak == Mohácsi Hírlap. – 20:4 (1930. jan. 26.). – p. 6.

[...] v. dr. Horváth Kázmérné [...] 2 P-t.

 

A városi könyvtár felállításához == Dunavidék. – 9:5 (1930. febr. 2.). – p. 3–4.

Tagnak lehet jelentkezni és könyvekre való jelentkezéseket elfogad: vitéz Horváth Kázmér dr. múzeumi titkár.

 

Csak közadakozás útján vethetjük meg a városi könyvtár alapjait == Mohácsi Hírlap. – 20:6 (1930. febr. 9.). – p. 3.

További adományok felajánlhatók s nagyobb adományokat elszállít a múzeumegyesület titkára: vitéz Horváth Kázmér, városi aljegyző.

 

Baja is Mohács mintájára óhajtja közkönyvtárát felállítani == Dunavidék. – 9:8 (1930. febr. 23.). – p. 2.

 

Horváth Kázmér dr. előadása == Dunavidék. – 9:9 (1930. márc. 2.). – p. 2.

 

Mohács II. József korában : Vitéz dr. Horváth Kázmér szabadlíceumi előadása == Mohácsi Hírlap. – 20:9 (1930. márc. 2.). – p. 3.

A szépszámban megjelent közönség előtt vitéz dr. Horváth Kázmér beigazolta, hogy nemcsak ügyes szervező tehetség, hanem kiváló előadó is, aki különösen történelmi kutatásaival és munkáival tett nagy szolgálatot városunknak. [...] Helyszűke miatt sajnos csak nagy általánosságban ismertettük a rendkívül érdekes értekezést, melyet a közönség hosszantartó, lelkes tapssal honorált. Véleményünk szerint érdemes volna a kitűnő előadást könyvalakban is megjelentetni.

 

Mohács másfélszáz évvel ezelőtt == Dunántúl. – 20:52 (1930. márc. 4.). – p. 7.

Horváth Kázmér előadása a mohácsi szabadlíceumban  Mohács II. József korában címmel. Az érdekes előadást nagyszámú közönség hallgatta végig.

 

Horthy Miklós kormányzó ünneplése Mohácson == Dunavidék. – 9:10 (1930. márc. 9.). – p. 3.

Vitézek felvonulása HK vezetésével.

 

Befejeződtek a szabadlíceumi előadások == Mohácsi Hírlap. – 20:11 (1930. márc. 16.). – p. 3–4.

HK titkári jelentése. HK agilis rendező.

 

Március 15-iki ünnepségek : A város ünnepe == Mohácsi Hírlap. – 20:12 (1930. márc. 23.). – p. 1.

Polgári lövész egylet választmányának tagja.

 

Megnyílott a városi közkönyvtár == Mohácsi Hírlap. – 20:12 (1930. márc. 23.). – p. 1.

Majd napirend folyamán vitéz Horváth Kázmér dr. a múzeumegyesület titkára beszámolt a szabadlíceum ez évi eredményeiről s a választmány tudomásul vette, hogy a szabadlíceum tiszta jövedelmét a könyvtár gyarapítására fordítják. A gyűjtés eredménye.

 

[Mohácsi útmutató c. művét  megvette a Mohácsi Múzeum; HK megkövesedett kagylót ajándékozott] == Mohácsi Hírlap. – 20:17 [18] (1930. máj. 4.). – p. 5.

 

Hősök napjának programja == Mohácsi Hírlap. – 20:12 (1930. márc. 23.). – p. 1.

HK: ünnepi beszéd.

 

A háborús emlékérmet... == Dunavidék. – 9:19 (1930. máj. 11.). – p. 4.

 

Hősök napjának programmja == Dunavidék. – 9:20 (1930. máj. 18.). – p. 4.

Ünnepi beszéd: HK.

 

Mohács II. József korában == Dunavidék. – 9:20 (1930. máj. 18.). – p. 5.

 

A Hősök napján... == Dunavidék. – 9:21 (1930. máj. 25.). – p. 1.

 

Impozáns keretek... == Dunavidék. – 9:21 (1930. máj. 25.). – p. 2.

 

Impozáns keretek között fog tiltakozni Mohács városa a trianoni béke ellen == Mohácsi Hírlap. – 20:21 (1930. máj. 25.). – p. 4.

MANSZ titkára.

 

A Hősök napján nyolcvan mohácsi polgárnak adja át ünnepélyes keretek között Margitay Lajos dr. polgármester a háborús emlékérmet == Mohácsi Hírlap. – 20:21 (1930. máj. 25.). – p. 4.

Érmet kap és ünnepi beszédet mond. Vitéz dr. Horváth Kázmérné kard és sisaknélküli háborús emlékérmet kap. 16 napig volt szerb fogságban.

 

A hősök napja Mohácson... == Dunavidék. – 9:22 (1930. jún. 1.). – p. 1.

 

A Hősök napján ünnepelt az egész város == Mohácsi Hírlap. – 20:22 (1930. jún. 1.). – p. 2.

A kitűnő leventezenekar eljátszotta a Himnuszt, amely után vitéz dr. Horváth Kázmér városi aljegyző lépett az emelvényre és hatalmas szépen felépített beszédben méltatta a nap jelentőségét. A gyönyörű beszédnek különösen a befejezése volt hatásos: Mélyen tisztelt ünneplő közönség! Háromszáz hőse van ennek a városnak. Háromszáz hős, van köztük tiszt és közlegény, úr és polgár, világító mécses és egyszerű gyertya láng. De ez a háromszáz mécses és gyertyaláng messziről világító fáklya a magyar éjszakában, tűzoszlop, mely vezethet bennünket a magyarság jövendő céljai és feladatai felé. Ez a tűzoszlop a mi vezérünk. És én kérlek benneteket anyák! Neveljetek fiúkat, akik méltóak lesznek ennek a háromszáznak emlékére! Ti fiúk! Ők legyenek példaképeitek, és ti férfiak! leventék! ti harcossorba nőttek! tegyetek úgy, mint ők tették. És ha Mohácsnak lesz még egyszer ilyen áldozatkész ifjúsága, mint ők voltak és ha felkel Magyarország minden férfia, ki hozzájuk méltó akar lenni s nemcsak élni, de életét is tudja áldozni a hazáért, akkor megérjük a halál legyőzetését, a magyar feltámadást s ezen az új, nagy, erős és szent Magyarországon, – bármily viharok is zúgjanak a világon által, ha nemzetek is hullnak megsemmisülésbe Magyarország akkor is lesz – és rajta a poklok kapui sem vehetnek erőt! A sokáig tartó zúgó éljenzés után [...]

 

Mohács II. József korában... [Recenzió] == Pécsi Napló. – 39:125 (1930. jún. 4.). – p. 6.

"Vitéz Horváth Kázmér munkája megérte a fáradtságot. Kutatásai alapvető értékűek, előtte nem foglalkoztak Mohács város történetével."

 

Öt percre megállt az élet == Dunavidék. – 9:23 (1930. jún. 8.). – p. 4.

Trianon. Méltatta a szomorú nap keserűségét: HK.

 

A Magyar Nemzeti Szövetség demonstratív gyűlése == Mohácsi Hírlap. – 20:23 (1930. jún. 8.). – p. 1–2.

Vitéz Horváth Kázmér dr. olvasta fel ezután a határozati javaslatokat. [Pályázatok eredményeit ismertette.]

 

Vitézek napja == Dunavidék. – 9:25 (1930. jún. 22.). – p. 5.

 

A mohácsi és mohácsi járási vitézek értekezlete == Mohácsi Hírlap. – 20:25 (1930. jún. 22.). – p. 2.

[Megnyit, üdvözöl, beszédet mond.]

 

Mohácsi "Credó" zászlóra adakoztak == Mohácsi Hírlap. – 20:26 (1930. jún. 29.). – p. 6.

[HK 1,5 pengőt.]

 

A Mohácsi Sokacok Magyar Olvasóköre negyedszázados jubileuma == Mohácsi Hírlap. – 20:27 (1930. júl. 6.). – p. 1–2.

[HK részt vett.]

 

[Mohácsi útmutató; Mohács II. József korában c. művét  megvette a Mohácsi Múzeum] == Mohácsi Hírlap. – 20:27 (1930. júl. 6.). – p. 4.

 

Nyolc városi főtisztviselő kapott külföldi tanulmányi segélyt a kultuszminiszteriumtól == Nyírvidék. – 51:152 (1930. júl. 8.). – p. 1.

aktuális városfejlesztési problémák tanulmányozása céljából [...] tanulmányi segély[...] vitéz Horváth Kázmér tanácsnok Mohács [...]

-----

Kaczián János: A Tolna megyei akadémikusok (Tolna Megyei  Levéltári Füzetek, 11.). Szekszárd 2006. p. 94.

Horváth Kázmér Baranya Vármegye Levéltárának vezetője 1930-ban kutatásokat kezdett a müncheni hadi és állami levéltár XVII–XVIII. századi baranyai vonatkozású irataiban, de a fasizmus hatalomra jutását követően nem utazott ki többé Németországba. Szita László az általa megírt jelentést megismerve dolgozta ki kutatása részleteit. BML. 64/1977. Ig. sz levél.

-----

 

Baranyavármegye Trianon után tíz évvel == Mohácsi Hírlap. – 20:28 (1930. júl. 13.). – p. 3.

[...] v. Horváth Kázmér dr. Mohács város fejlődéstörténetének vázlatát adja.

 

Utazási segély mohácsi csataemlékek kutatására == Mohácsi Hírlap. – 20:31 (1930. aug. 3.). – p. 3.

Gróf Klebelsberg Kuno kultuszminiszter vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyző részére utazási segélyt engedélyezett a németországi városi könyvtárak szervezetének tanulmányozására és a II. mohácsi csatára vonatkozó emlékek közül azok felkutatására, amelyek a II. mohácsi csata egyik hadvezérének, badeni Lajos nagy hercegnek karlsruhei kastélyában lettek annak idején felhalmozva. A kiküldetés összefüggésben van a második mohácsi csata 250 éves évfordulója megünneplésének előkészítésével.

 

Tanulmányúton == Dunavidék. – 9:37 (1930. szept. 14.). – p. 4.

HK Németországba utazott.

 

A Hősök ligetére a földművelésügyi minisztérium 400 fát, a vármegye 2 vagón kavicsot adományozott == Mohácsi Hírlap. – 20:43 (1930. okt. 26.). – p. 1–2.

Ezenkívül vitéz Horváth Kázmér dr.-nak van még egy más helyről is három vagón kavicsra, úgy hogy az utak bekerítésére szükséges murva teljes egészében rendelkezésre áll. [...A] rácsokra vonatkozólag vitéz Horváth Kázmér dr. többféle tervet hozott magával külföldről, ahol szintén nagy ligetek vannak a hősök fáival beültetve.

 

November 9-én lesz a mohácsi szabadlíceum első előadása ebben az évben == Mohácsi Hírlap. – 20:43 (1930. okt. 26.). – p. 2.

Mohácsról HK.

 

Vitézi hadnagyi megbízás == Mohácsi Hírlap. – 20:43 (1930. okt. 26.). – p. 3.

Az országos Vitézi Szék kapitánysága vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyzőt f. évi október hó 15-iki hatállyal a baranyavári járás hadnagyi tisztével bízta meg. A kitüntető megbízás annak az érdemdús tevékenységnek az elismerése, amit vitéz Horváth dr. eddig vitézi ügyekben kifejtett.

 

Mohácsnak több emléke van külföldön, mint Mohácson : Vitéz Horváth Kázmér dr. külföldi útjáról == Dunavidék. – 9:44 (1930. nov. 2.). – p. 1–2.

 

A mohácsi II. Lajos Múzeumegyesület szabadlíceumának ez évi programmja == Dunavidék. – 9:44 (1930. nov. 2.). – p. 2.

 

A mohácsi II. Lajos Múzeumegyesület szabadlíceumának ez évi programmja == Mohácsi Hírlap. – 20:44 (1930. nov. 2.). – p. 2.

HK március 5. Bécs v. Berlin Vetítettképes előadás. Belépőjegye HK-nál kaphatók.

 

Jövő héten megkezdik a Hősök Ligetének földmunkálatait == Dunavidék. – 9:45 (1930. nov. 9.). – p. 2.

 

Népművelési előadások Mohácson == Dunavidék. – 9:46 (1930. nov. 16.). – p. 2.

 

Nagy ünnepélyességgel vasárnap nyílott meg a mohácsi szabadlíceum == Dunavidék. – 9:46 (1930. nov. 16.). – p. 5.

 

Vasárnap ünnepélyes keretek között nyitották meg a szabadlíceumi előadásokat == Mohácsi Hírlap. – 20:46 (1930. nov. 16.). – p. 2.

Ezután vitéz Horváth Kázmér dr. titkár röviden vázolta az elmúlt 2 év történetét és ismertette a jövő programmját. Az első évben... A siker érdekében a közönség további támogatását kéri.

 

Jövő héten megkezdik a Hősök Ligetének földmunkálatait == Mohácsi Hírlap. – 20:46 (1930. nov. 16.). – p. 3.

Aki tehát még más "A" betűvel kezdődő nevű hősi halottról tud, az jövő hét folyamán jelentse be a polgármesteri hivatalban vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyzőnél, aki az egész akciót vezeti.

nov. 23.,nov. 30., dec. 7., dec. 14.

 

Népmívelési előadások == Mohácsi Hírlap. – 20:46 (1930. nov. 16.). – p. 5.

Mohácsi Földmívesek Olvasókörében HK Mohács jövőjéről.

 

Bonyodalmak a múzeum egyesület szabadlíceumának jegyei körül == Mohácsi Hírlap. – 20:47 (1930. nov. 23.). – p. 5.

HK-nál átvehetik.

 

Népművelési előadások programmja == Mohácsi Hírlap. – 20:49 (1930. dec. 7.). – p. 4.

Mohácsi Polgárok Olvasókörében HK. Mohács jövőjéről.

 

A vármegye kisgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 20:50 (1930. dec. 14.). – p. 4.

A kisgyűlés vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyző "Délbaranyai[!] és a trianoni békeszerződés revíziója" c. műve kiadásához 800 pengős támogatást szavazott meg.

 

Nagy siker várakozik vitéz Horváth dr. könyvére == Mohácsi Hírlap. – 20:51 (1930. dec. 21.). – p. 5.

Megírtuk, hogy vitéz Horváth Kázmér dr. új könyvét a vármegye támogatásban részesítette. A könyv most van nyomdában, de kéziratban már sokan elolvasták s a legnagyobb elismerés hangján szólnak róla. A "Dunántúl" ezekről az elismerésekről szelvényeket hoz, amelyek bizonyítják, hogy agilis városi aljegyzőnk könyvének nagy sikere lesz.

 

Mohács város hősi halottai == Dunavidék. – 9:52 (1930. dec. 28.). – p. 3.

 

Mosonyi Dénes levele vitéz Horváth Kázmérhoz == Mohácsi Hírlap. – 20:52 (1930. dec. 28.). – p. 5.

A Dél-baranya és a trianoni békeszerződés c. könyv iránti érdeklődésre jellemző Mosonyi Dénes dr. prelátuskanonok levele vitéz Horváth Kázmér dr.-hoz, aki a legmelegebb hangon ír a könyvről és annak egy amatőrkiadását megrendelte. Agilis városi aljegyzőnk sikerének mi mohácsiak szívből örülünk annál is inkább, mert hiszen könyve a mi legégetőbb problémáinkat tárgyalja.

 

Elmaradt beszélgetés Mohács város polgármesterével == Mohácsi Hírlap. – 21:1 (1931. jan. 4.). – p. 2.

Az előszobában senki. Nehogy valahonnan előkerüljön vitéz Horváth Kázmér dr., a polgármester legerélyesebb őrzője s kimondja, hogy nem lehet bemenni [...]

 

A mohácsi iskolánkívüli népművelés programmja == Mohácsi Hírlap. – 21:1 (1931. jan. 4.). – p. 4.

Mohácsi gazdakörben HK Mohács jövőjéről.

 

A Szociális Misszió Társulat karácsonyfájára adakoztak == Mohácsi Hírlap. – 21:2 (1931. jan. 11.). – p. 5.

HK-né süteményt adott.

 

A mohácsi Credo egyesület tisztújító taggyűlése == Mohácsi Hírlap. – 21:4 (1931. jan. 25.). – p. 2.

HK választmányi tag.

 

A Mohácsi Múzeum gyarapodása == Mohácsi Hírlap. – 21:4 (1931. jan. 25.). – p. 3.

HK: Mohácsi csata (1526) madártávlati képe, Mohács látképe (1841).

 

Kolossváry Dénes árvaszéki ülnök letartóztatása - MH, 1931. febr. 8:2

 

A lengyel emlékműre vonatkozó munkálatok megkezdődtek == Mohácsi Hírlap. – 21:6 (1931. febr. 8.). – p. 4.

A gyűlésen Mohács város képviseletében vitéz Horváth Kázmér dr. jelent meg, aki bejelentette, hogy a szükséges anyagiak részben Mihályffy Vilmos államtitkár, országgyűlési képviselő, részben az ő általa vezetett gyűjtés következtében rendelkezésre állanak.

 

Kolossváry Dénes == Dunavidék. – 10:7 (1931. febr. 15.). – p. 4.

HK a főispán üzenetét hozza.

 

A Nemzeti Szövetség mohácsi köre == Dunavidék. – 10:9 (1931. márc. 1.). – p. 4.

Felszabadulási emlékmű (zászlótartó) modelljei.

 

A szabadlíceum előadását a jövő héten megtartják == Mohácsi Hírlap. – 21:9 (1931. márc. 1.). – p. 3.

Márc. 5.: HK Berlinről. 70 színes képpel.

 

A Magyar Nemzeti Szövetség Mohácsi Körének választmányi ülése == Mohácsi Hírlap. – 21:9 (1931. márc. 1.). – p. 5.

Levél a La Victoire szerkesztőjének. Szerb megszállás alóli felszabadulás ünnepe.

 

A szabadlíceum előadását... == Dunavidék. – 10:10 (1931. márc. 8.). – p. 5.

HK Berlinről.

 

Vitéz Horváth Kázmér dr. előadása a Szabadlíceumban == Mohácsi Hírlap. – 21:10 (1931. márc. 8.). – p. 4.

Berlinről.

 

A város közgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 21:12 (1931. márc. 22.). – p. 3.

Az árvaszéki ülnöki állásba vitéz dr. Horváth Kázmért [...] helyettesítették be.

 

Baranya kettéosztása Trianonban == Mohácsi Hírlap. – 21:14 (1931. ápr. 5.). – p. 2–3.

Részlet a "Délbaranya..." c. könyvből.

 

A Magyar Nemzeti Szövetség ezidei pályatételei == Mohácsi Hírlap. – 21:14 (1931. ápr. 5.). – p. 6.

 

Délbaranya és a trianoni békeszerződés revíziója : vitéz dr. Horváth Kázmér könyve == Mohácsi Hírlap. – 21:15 (1931. ápr. 12.). – p. 2–3.

 

Exhumálják és a hősök ligetébe temetik el a hősi halottakat == Mohácsi Hírlap. – 21:15 (1931. ápr. 12.). – p. 5.

Kifogások bejelenthetők HK-nál.

 

A frontharcosok találkozója == Dunavidék. – 10:17 (1931. ápr. 26.). – p. 3.

 

A felszabadulás emlékművéhez... == Mohácsi Hírlap. – 21:17 (1931. ápr. 26.). – p. 1.

Az embernek önként eszébe jutnak vitéz Horváth Kázmér dr. most megjelent könyvének a mohácsi sokacokról írt oldalai és azok a részek, amelyekben kimutatja, hogy Mohács megmentésében mily nagy részük volt a mohácsi sokacoknak!

 

Vitézek gyűlése == Mohácsi Hírlap. – 21:18 (1931. máj. 3.). – p. 2–3.

HK beszéde.

 

A felszabadulás emlékművének alapkövét augusztus 20-án helyezik el  == Dunavidék. – 10:21 (1931. máj. 24.). – p. 1.

 

Mohács város tiltakozása  == Dunavidék. – 10:21 (1931. máj. 24.). – p. 3.

Trianon ellen.

 

Fényes ünnepségek keretében ülik meg május 31-én a hősök napját : Felavatják a hősök ligetét == Mohácsi Hírlap. – 21:22 (1931. máj. 31.). – p. 2–3.

Avató beszéd: HK.

 

Mohácsi Múzeum == Mohácsi Hírlap. – 21:22 (1931. máj. 31.). – p. 5.

HK-tól: 15 jelenkori pénz és egy háborús gyűrű (1916).

 

A Hősök ligetének felavatása  == Dunavidék. – 10:23 (1931. jún. 7.). – p. 3.

 

"Találja meg önmagát ez a város, mint azok a hősök, akiknek szelleme itt lebeg körülöttünk..." == Mohácsi Hírlap. – 21:23 (1931. jún. 7.). – p. 1–2.

HK beszédéből.

 

Készül a mohácsi lengyel emlék  == Dunavidék. – 10:24 (1931. jún. 14.). – p. 2.

 

Janus Pannonius társaság megalakulása Pécsett == Mohácsi Hírlap. – 21:24 (1931. jún. 14.). – p. 4.

 

Előadások Mohácsról külföldön  == Dunavidék. – 10:28 (1931. júl. 12.). – p. 4.

HK előadásait eszperantó nyelven Lukács György adta elő. (Francia- és Bajorországban, valmint Bécsben.)

 

A Magyar–Lengyel Egyesület  == Dunavidék. – 10:30 (1931. júl. 26.). – p. 4.

 

A Magyar–Lengyel Egyesület  == Mohácsi Hírlap. – 21:31 (1931. júl. 26.). – p. 4.

A "püspökkastélyban lakó" HK.

 

A Magyar nemzeti Szövetség mohácsi köre kiállítás keretében mutatja be a szerb megszállás történetét  == Mohácsi Hírlap. – 21:32 (1931. aug. 2.). – p. 2–3.

 

Vitézek kitüntetése  == Mohácsi Hírlap. – 21:33 (1931. aug. 9.). – p. 3.

Okirati dicséret.

 

A MaNSz helyi csoportjának kiállítása  == Mohácsi Hírlap. – 21:33 (1931. aug. 9.). – p. 4.

 

Készülnek a felszabadulás emlékművének alapkövébe elhelyezendő okmányok  == Mohácsi Hírlap. – 21:34 (1931. aug. 16.). – p. 1–2.

HK színdarabja: "Városbíró".

 

A felszabadulás emlékére rendezett ünnepség programmja  == Mohácsi Hírlap. – 21:35 (1931. aug. 23.). – p. 4.

 

Emlékek a szerb megszállás és a felszabadulás idejéből  == Mohácsi Hírlap. – 21:36 (1931. aug. 30.). – p. 3.

HK naplója. Rothermere levele.

 

Országos ünnep volt a lengyel emlékmű felavatása == Dunavidék. – 10:36 (1931. szept. 6.). – p. 1–3.

HK koszorúzott a frontharcosok és a vitézek nevében.

 

Három nemzet ünnepelte a mohácsi csatában elesett magyar és lengyel hősök emlékét  == Mohácsi Hírlap. – 21:37 (1931. szept. 6.). – p. 1–3.

A mohácsi ünnepségek rendezésének oroszlánrészét HK látta el.

 

A Mohácsi Hadastyán Egyesület zászlószentelési ünnepélye == Mohácsi Hírlap. – 21:38 (1931. szept. 13.). – p. 2.

 

Az iskolánkívüli népművelés programmja == Mohácsi Hírlap. – 21:49 (1931. nov. 29.). – p. 4.

Mohács lakossága a török kor után: HK. (Uez: dec. 6., dec. 13.)

 

Márciusi ünnepély == Dunavidék. – 11:11 (1932. márc. 13.). – p. 3.

Ünnepi beszéd: HK.

 

Március 15-iki ünnepségek == Mohácsi Hírlap. – 22:11 (1932. márc. 13.). – p. 3.

 

Március 15-i ünnepségek == Dunavidék. – 11:12 (1932. márc. 20.). – p. 3.

 

Mohács város társadalma hagyományos lelkesedéssel ülte meg március idusát == Mohácsi Hírlap. – 22:12 (1932. márc. 20.). – p. 1–2.

 

Főpásztori elismerés == Mohácsi Hírlap. – 22:12 (1932. ápr. 17.). – p. 3.

Virág Ferenc megyéspüspök főpásztori elismerését fejezte ki vitéz Horváth Kázmér dr. városi aljegyzőnek a katolikus akciók érdekében kifejtett tevékenységéért. A főpásztor elismerése érdemes, általánosságban elismert, nagyszorgalmú férfiút ért, aki ritka ambícióval dolgozott annak idején a fogadalmi templom 120 ezer pengőjének összegyűjtésén, majd a Rókus kápolna körül felállított Hősök temetője létesítésén. Érdemes munkásságához fűződik a pécsi püspök tulajdonát képező két csatakép és II. Lajos király arcképének restaurálásához szükséges összeg előteremtése, valamint a Rókus kápolna külső rendbehozatala is. Bizonyosra vesszük, hogy a kitüntetés még jobban ösztönzi vitéz dr. Horváth Kázmért a további munkálkodásra.

 

A Kat. Legényegylet népművelő munkája == Mohácsi Hírlap. – 22:12 (1932. ápr. 17.). – p. 4.

 

A belügyminiszter előléptette a jogtalanul mellőzött városi tisztviselőket == Mohácsi Hírlap. – 22:19 (1932. máj. 8.). – p. 2.

HK II. oszt. aljegyzőt a IX. fizetési osztályba.

 

A város közgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 22:19 (1932. máj. 8.). – p. 5.

A városi könyvtár vitéz Horváth Kázmér dr. érdeme, amiért elismerés illeti.

 

Beszámoló a téli népkonyháról == Mohácsi Hírlap. – 22:21 (1932. máj. 22.). – p. 2.

 

Az 52-es gyalogezred rövid története == Mohácsi Hírlap. – 22:24 (1932. jún. 12.). – p. 5.

36 oldalas kötet szerkesztője HK. [OSZK NEKTAR: A Frigyes főherceg nevét viselt volt cs. és kir. 52. gyalogezred történetének rövid összefoglalása / [összeáll. Oszlányi Kornél] Budapest : Wodianer, [192?]

 

Pollák Róbert: Az OMKE közgyűlése == Dunavidék. – 11:28 (1932. júl. 10.). – p. 3.

A város képviseletében.

 

Kitüntetések == Dunavidék. – 11:30 (1932. júl. 24.). – p. 3.

Poloni Vestitutó lovagkeresztje a lengyel köztársaság elnökétől a lengyel emlékmű körüli tevékenysége elismeréséül. (Margitay Lajos tiszti keresztet kapott.)

 

Mohácsi író sikere == Mohácsi Hírlap. – 22:30 (1932. júl. 24.). – p. 4.

Rothermere-levél említése.

 

Jövő héten megkezdik a mohácsi fogadalmi templom építését == Mohácsi Hírlap. – 22:35 (1932. aug. 28.). – p. 5.

 

Megalakult az Országos Frontharcos Szövetség mohácsi csoportja == Dunavidék. – 11:36 (1932. szept. 4.). – p. 3.

Elnök: HK.

 

Megalakult az Országos Frontharcos Szövetség mohácsi csoportja == Mohácsi Hírlap. – 22:36 (1932. szept. 4.). – p. 5.

 

 1. Országos Frontharcos találkozó == Dunavidék. – 11:38 (1932. szept. 18.). – p. 4.

 

Frontharcosok fogadalma == Mohácsi Hírlap. – 22:38 (1932. szept. 18.). – p. 3.

 

 1. Országos Frontharcos találkozó == Mohácsi Hírlap. – 22:39 (1932. szept. 25.). – p. 5.

 

A Frontharcos Szövetség bajtársi összejöveteleket tart == Mohácsi Hírlap. – 22:45 (1932. nov. 6.). – p. 3.

 

Az Országos Frontharcos Szövetség mohácsi csoportja == Mohácsi Hírlap. – 22:46 (1932. nov. 13.). – p. 4.

Ismeretterjesztő előadást tart: HK.

 

Szabadliceális előadás == Dunavidék. – 11:47 (1932. nov. 20.). – p. 4.

Megköszönte az előadást: HK.

 

A szabadlíceum megnyitása == Mohácsi Hírlap. – 22:47 (1932. nov. 20.). – p. 4.

 

A járási vitézek értekezlete == Mohácsi Hírlap. – 23:6 (1933. febr. 5.). – p. 2.

HK beszéd.

 

Két mohácsi előadó a szabadlíceumban == Dunavidék. – 12:7 (1933. febr. 12.). – p. 4.

Dunaparti német városokról: HK.

 

Munkavédelmi seregszemle == Dunavidék. – 12:7 (1933. febr. 12.). – p. 4.

 

A m. kir. nemzeti munkavédelem mohácsi helyi szervezetének seregszemléje == Mohácsi Hírlap. – 23:7 (1933. febr. 12.). – p. 4.

 

Két mohácsi előadó szabadlíceumban == Mohácsi Hírlap. – 23:7 (1933. febr. 12.). – p. 4.

HK német középvárosokról.

 

Mohács város idegenforgalmi plakátjai == Mohácsi Hírlap. – 23:8 (1933. febr. 19.). – p. 3.

 

A farsang utói busójárás megszervezése == Mohácsi Hírlap. – 23:8 (1933. febr. 19.). – p. 4.

 

Plakátok a mohácsi idegenforgalom érdekében == Dunavidék. – 12:9 (1933. febr. 26.). – p. 2.

HK szobája "sok szép, de jelenleg nehezen kivihető gondolat és eszme ezen gyűjtőhelye".

 

Ismerkedési est == Dunavidék. – 12:9 (1933. febr. 26.). – p. 2.

 

A szabadlíceum záróelőadása == Mohácsi Hírlap. – 23:9 (1933. febr. 26.). – p. 4.

HK a jövő világháborújáról.

 

Mohács karneválja == Dunavidék. – 12:10 (1933. márc. 5.). – p. 1–2.

 

A Frontharcos Szövetség vacsorája == Dunavidék. – 12:11 (1933. márc. 12.). – p. 2.

 

Fényesen sikerült a frontharcosok első vacsorája == Mohácsi Hírlap. – 23:11 (1933. márc. 12.). – p. 2.

HK beszéd.

 

Ezer tégla a fogadalmi templomra == Mohácsi Hírlap. – 23:11 (1933. márc. 12.). – p. 4.

 

A Hadastyán egyesület == Dunavidék. – 12:12 (1933. márc. 19.). – p. 3.

Ünnepi köszöntő: HK.

 

A Hadastyán Egyesület ünnepe == Mohácsi Hírlap. – 23:12 (1933. márc. 19.). – p. 3.

 

A mohácsi fogadalmi templom további építkezése == Dunavidék. – 12:13 (1933. márc. 26.). – p. 1–2.

 

A mohácsi fogadalmi templom szentélyét építse fel Mohács katolikus közönsége == Mohácsi Hírlap. – 23:13 (1933. márc. 26.). – p. 1–2.

 

A fogadalmi templomra... == Dunavidék. – 12:14 (1933. ápr. 2.). – p. 1–2.

 

Adományok a fogadalmi templomra == Mohácsi Hírlap. – 23:14 (1933. ápr. 2.). – p. 5.

 

Legyen a Szepessy park... == Dunavidék. – 12:15 (1933. ápr. 9.). – p. 1.

"Emlékpadok".

 

Adományok a fogadalmi templomra == Mohácsi Hírlap. – 23:16 (1933. ápr. 16.). – p. 3.

 

Kiknek emlékét kellene megörökíteni a parkban? == Mohácsi Hírlap. – 23:16 (1933. ápr. 16.). – p. 4.

Szepessy park padjai. Pl. „Horváth János Mohács első tanítómestere 1716–1738”

 

Egy heti gyűjtés eredménye a fogadalmi templomra... == Dunavidék. – 12:15 (1933. ápr. 9.). – p. 4.

 

Szépül a Szepessy park == Dunavidék. – 12:19 (1933. máj. 7.). – p. 4.

 

Az Új Front megalakulása == Dunavidék. – 12:21 (1933. máj. 21.). – p. 3.

 

Hősök napja Mohácson : Lélekemelő ünnepség a Hősök Ligetében == Dunavidék. – 12:23 (1933. jún. 4.). – p. 2.

 

A frontharcosok díszgyűlése a hősök napján == Dunavidék. – 12:23 (1933. jún. 4.). – p. 3.

 

A fogadalmi templom == Dunavidék. – 12:23 (1933. jún. 4.). – p. 4.

 

A Revíziós Liga mohácsi zászlóbontása == Dunavidék. – 12:27 (1933. júl. 2.). – p. 3.

 

Anyakönyvi hírek == Dunavidék. – 12:31 (1933. júl. 30.). – p. 5.

 

Anyakönyvi bejegyzések == Mohácsi Hírlap. – 23:31 (1933. júl. 30.). – p. 4.

Születések: [...] Horváth Csaba László József

 

Első szentmise a fogadalmi templom kupolája alatt == Mohácsi Hírlap. – 23:36 (1933. szept. 3.). – p. 1–2.

 

Mohácsiak az országos frontharcos ünnepségen == Dunavidék. – 12:41 (1933. okt. 8.). – p. 3.

 

Frontharcos találkozó == Mohácsi Hírlap. – 23:41 (1933. okt. 8.). – p. 4.

 

A mohácsi szabadlíceum előadása == Dunavidék. – 12:46 (1933. nov. 12.). – p. 2.

 

A múzeum gyarapodása == Dunavidék. – 12:46 (1933. nov. 12.). – p. 4.

HK-tól: korcs tyúktojás.

 

Pécs-Baranyai ismertető == Mohácsi Hírlap. – 23:47 (1933. nov. 19.). – p. 4.

Kalotai László.

 

Pécs-Baranya ismertető == Dunavidék. – 12:48 (1933. nov. 26.). – p. 4.

 

Rádióelőadás Mohácsról == Dunavidék. – 12:48 (1933. nov. 26.). – p. 4.

 

Dr. Margitay Lajos polgármester lett a frontharcosok díszelnöke == Mohácsi Hírlap. – 23:49 (1933. dec. 3.). – p. 1–2.

 

Frontharcos közgyűlés == Dunavidék. – 12:49 (1933. dec. 3.). – p. 2.

 

Rádió előadás Mohácsról == Mohácsi Hírlap. – 23:49 (1933. dec. 3.). – p. 4.

 

Frontharcos vacsora == Mohácsi Hírlap. – 23:50 (1933. dec. 10.). – p. 2.

 

A Múzeum gyarapodása == Mohácsi Hírlap. – 23:53 (1933. dec. 24.). – p. 4.

HK-tól: korcs tyúktojás.

 

Állítsák fel a hősök emlékszobrát == Dunavidék. – 13:2 (1934. jan. 14.). – p. 1–2.

HK árvaszéki ülnök.

 

A frontharcosok teadélutánja == Dunavidék. – 13:2 (1934. jan. 14.). – p. 3.

 

Mohácsi karnevál == Dunavidék. – 13:7 (1934. febr. 18.). – p. 1–2.

 

A TESZ vezetősége a mohácsi kerületben == Dunavidék. – 13:8 (1934. febr. 25.). – p. 4. 

HK: központi titkár. Társadalmi Egyesületek Szövetsége.

 

Március 15-iki ünnepségek == Dunavidék. – 13:11 (1934. márc. 18.). – p. 3.

 

Mohács írásban és képben == Dunavidék. – 13:13 (1934. ápr. 1.). – p. 4.

Kolbe rajzokkal illusztrált idegenforgalmi kiadvány.

 

Megható ünnepség keretében... == Dunavidék. – 13:16 (1934. ápr. 22.). – p. 2.

HK beszéd.

 

Küldöttség a gimnázium ügyében == Dunavidék. – 13:17 (1934. ápr. 29.). – p. 2.

 

A II. Lajos Múzeum közgyűlése == Dunavidék. – 13:18 (1934. máj. 6.). – p. 1.

 

Vitézi értekezlet Mohácson == Dunavidék. – 13:19 (1934. máj. 13.). – p. 3.

 

Werth Henrik altábornagy a Frontharcos est fővédnöke == Dunavidék. – 13:19 (1934. máj. 13.). – p. 4.

 

Hősök emlékünnepe == Dunavidék. – 13:22 (1934. jún. 3.). – p. 1–2.

 

„A magyar határt végig kell ültetni lelőtt magyarok sírjával” == Dunavidék. – 13:23 (1934. jún. 10.). – p. 1–2.

MaNSz gyászülés. Trianon 14. évfordulója.

 

Frontharcos gyűlés Dunaszekcsőn == Dunavidék. – 13:23 (1934. jún. 10.). – p. 3.

 

Fizető vendégek fogadása == Dunavidék. – 13:24 (1934. jún. 17.). – p. 4.

HK: idegenforgalmi előadó.

 

A július 29-iki ünnepségek sikere == Dunavidék. – 13:31 (1934. aug. 5.). – p. 1–2.

HK: a városi idegenforgalmi iroda lelkes vezetője.

 

Mohács fogadott ünnepe díszes keretek között zajlott le == Dunavidék. – 13:35 (1934. szept. 2.). – p. 1–2.

HK: építési bizottság lelkes és agilis titkára.

 

A mohácsi szabadlíceum programmja == Dunavidék. – 13:45 (1934. nov. 11.). – p. 5.

 

HK: II. mohácsi csata.

 

A mohácsi frontharcosok díszközgyűlése == Dunavidék. – 13:46 (1934. nov. 18.). – p. 1–2.

 

Szabadlíceumi előadás == Dunavidék. – 13:46 (1934. nov. 18.). – p. 3.

 

Újabb gyűjtés indul a mohácsi fogadalmi templom építésére == Dunavidék. – 13:48 (1934. dec. 2.). – p. 1–2.

 

Szabadlíceum == Dunavidék. – 13:48 (1934. dec. 2.). – p. 3.

 

Előadás Vácon Mohácsról == Dunavidék. – 13:49 (1934. dec. 9.). – p. 3.

HK: 500 ember előtt. „Az előadót percekig ünnepelte a közönség.”

 

Vitéz Horváth Kázmér dr.: A II. mohácsi csata == Dunavidék. – 13:49 (1934. dec. 9.). – p. 4.

HK előadását a közönség nagy tapssal honorálta.

 

Az osztrák hadiemlékérem igénylése == Dunavidék. – 14:6 (1935. febr. 10.). – p. 4.

 

A siker jegyében zajlott le a frontharcosok műsoros teadélutánja == Dunavidék. – 14:7 (1935. febr. 17.). – p. 2.

 

Mohács 1935. évi idegenforgalmi programmja == Dunavidék. – 14:8 (1935. febr. 24.). – p. 1–2.

 

Vitézek értekezlete Mohácson == Dunavidék. – 14:11 (1935. márc. 17.). – p. 3.

HK: járási hadnagy nyitotta meg.

 

A mohácsi szabadlíceum kirándulásai == Dunavidék. – 14:11 (1935. márc. 17.). – p. 5.

 

Mohácsi II. Lajos Múzeum gyarapodása == Dunavidék. – 14:16 (1935. ápr. 21.). – p. 2.

HK: 11 lappéldány IV. Károly haláláról.

 

Folytatódik a mohácsi fogadalmi templom építése == Dunavidék. – 14:21 (1935. máj. 26.). – p. 4.

 

A Mohácsi Frontharcos Főcsoport közgyűlése == Dunavidék. – 14:22 (1935. jún. 2.). – p. 3.

 

10 éves mohácsi művésztelep == Dunavidék. – 14:22 (1935. jún. 2.). – p. 6.

 

Trianon évfordulóját gyászolta Mohács : Egyetlen nép romjain sem építheti fel saját hazáját egy másik nép : Dr. vitéz Horváth Kázmér nagyhatású beszéde == Dunavidék. – 14:23 (1935. jún. 9.). – p. 1–2.

 

Budapesti újságírók Mohácson : Elragadtatással nyilatkoztak a város fejlődéséről == Dunavidék. – 14:24 (1935. jún. 16.). – p. 2.

HK az egyik rendező.

 

Búcsúvacsora == Dunavidék. – 14:24 (1935. jún. 16.). – p. 4.

 

Búcsúvacsora a Frontharcosok Szövetségénél == Dunavidék. – 14:25 (1935. jún. 23.). – p. 3.

 

A mohácsi sokácok kath. magyar legényegyletének tisztújítása == Dunavidék. – 14:26 (1935. jún. 30.). – p. 4.

HK: világi elnök.

 

Mohács a világháborúban == Dunavidék. – 14:26 (1935. jún. 30.). – p. 4.

Hirdetés.

 

Rónai Mihály András: "Nemzeti nagylétünk hajdani sírja..." : Múlt, jelen és jövő a küzdő Mohácson== Pesti Napló. – 86:152 (1935. júl. 7.). – p. 4.

HK: jószemű és képzett ember.

 

A "Pesti Napló" cikke Mohácsról == Dunavidék. – 14:28 (1935. júl. 14.). – p. 2.

HK: "a cikk mohácsi cicerónéja".

 

Mohács a világháborúban == Dunavidék. – 14:28 (1935. júl. 14.). – p. 4., 29 (1935. júl. 21.). – p. 4., 30 (1935. júl. 28.). – p. 5., 31 (1935. aug. 4.). – p. 5.

 

Idegenforgalmi hírek == Dunavidék. – 14:31 (1935. aug. 4.). – p. 3.

HK: 120 svájci ornitológust kalauzolt Mohácson; Dénes Gizella (Új Idők) cikket készül írni Mohácsról.

 

Horváth Kázmér: Az összes Frontharcosokhoz == Dunavidék. – 14:32 (1935. aug. 11.). – p. 3.

Augusztus 29-i ünnepség. HK elnök, vezetőtiszt.

 

Augusztus 29-ét fényes külsőségek keretében ünnepli meg Mohács városa == Dunavidék. – 14:33 (1935. aug. 18.). – p. 3.

 

Zászlók erdei, virágos uccák, nagy tömegek várják a kormányzót augusztus 29-én Mohácsra == Dunavidék. – 14:34 (1935. aug. 25.). – p. 1–2.

 

Halálozás == Dunavidék. – 14:34 (1935. aug. 25.). – p. 3.

Szabó János járási vitézi őrmester temetésén: HK.

 

Mohács fogadott ünnepe díszes keretek között zajlott le == Dunavidék. – 14:35 (1935. szept. 2.). – p. 1–2.

 

Idegenforgalmi hírek == Dunavidék. – 14:36 (1935. szept. 8.). – p. 2.

Fel is szólították dr. vitéz Horváth Kázmért, hogy minden hónapban csináljon augusztus 29-ét.

 

Az Új Idők nagy cikke Mohácsról == Dunavidék. – 14:36 (1935. szept. 8.). – p. 3.

A cikkhez Dénes Gizella dr. vitéz Horváth Kázmér két fényképfelvételét is csatolta: a Hősök emlékművét és II. Lajos király arcképéről készült felvételt.

Vö.: http://feketelaszlo.freewb.hu/denes-gizella-bibliografia/

 

Könyvek Mohács város történelméről == Dunavidék. – 14:37 (1935. szept. 15.). – p. 4., 38 (1935. szept. 22.). – p. 4., 39 (1935. szept. 29.). – p. 5.

 

Városi képviselőtestületi közgyűlés : Augusztus 29 epilógusa == Dunavidék. – 14:37 (1935. szept. 15.). – p. 4.

Jegyzőkönyvi köszönet HK-nak.

 

Idegenforgalmi hírek == Dunavidék. – 14:38 (1935. szept. 22.). – p. 4.

 

Az Iparosok Országos Szövetségének kerületi gyűlése == Dunavidék. – 14:39 (1935. szept. 29.). – p. 1–2.

 

Lesz Mohácson is magyar bokréta == Dunavidék. – 14:40 (1935. okt. 6.). – p. 1–2.

 

Mohácsi frontharcosok az országos találkozón == Dunavidék. – 14:41 (1935. okt. 13.). – p. 3.

 

Mohácsi Hírlap. – 2?:?? (1935. okt. 26.). –  p. 3.

Idézi: Ferkov Jakab: A nemzetiségek kultúraátadási sajátosságai Mohács példáján == Forrás. – ??:?? (2015. júl.–aug.). – p. 142–159. [154]

 

A szabadlíceum magas színvonalú programmja == Dunavidék. – 14:43 (1935. okt. 27.). – p. 4.

 

Mikor szabadult fel Mohács a török hódoltság alól? == Dunavidék. – 14:44 (1935. nov. 3.). – p. 2.

Beszélgetés HK-val.

 

Mohácsi múzeum egylet gyarapodása == Dunavidék. – 14:44 (1935. nov. 3.). – p. 3.

HK: Csetőtei drámák (Tomori), a szigeti telefonkábel mintája, koszorúszalagok a hősi halottak emlékoszlopának felavatásáról, a hősi halottak névsora és adatai.

 

Frontharcosok értekezlete == Dunavidék. – 14:46 (1935. nov. 17.). – p. 3.

Abesszínia és Magyarország címmel előadás: HK.

 

A mohácsi szabadlíceum első előadása == Dunavidék. – 14:46 (1935. nov. 17.). – p. 4.

 

A nemzeti munkavédelmi hivatal... == Dunavidék. – 14:46 (1935. nov. 17.). – p. 4.

HK: körzetvezető.

 

A mohácsi frontharcosok vitaestéket rendeznek == Dunavidék. – 14:47 (1935. nov. 24.). – p. 2.

 

Vitaest a frontharcosoknál == Dunavidék. – 14:48 (1935. dec. 1.). – p. 4.

 

"A fascizmus az olasz nép hitvallása, múltja és jövője mellett tehát nem exportálható" : Dr. vitéz Horváth Kázmér előadása a frontharcosoknál == Dunavidék. – 14:49 (1935. dec. 8.). – p. 2.

 

Mohács város tisztikara Máriagyűdért == Dunavidék. – 14:50 (1935. dec. 15.). – p. 2.

 

Vitaest == Dunavidék. – 14:50 (1935. dec. 15.). – p. 3.

Frontharcosok.

 

A frontharcosok vita-délutánja == Dunavidék. – 14:51 (1935. dec. 22.). – p. 3.

HK: Magyarország külpolitikájáról.

 

Frontharcosok Mohácsi Főcsoportjának előadása == Dunavidék. – 14:52 (1935. dec. 29.). – p. 3.

 

A fogadalmi templom építési bizottságának munkája == Dunavidék. – 15:2 (1936. jan. 12.). – p. 1–2.

 

A frontharcosok taggyűlése == Dunavidék. – 15:2 (1936. jan. 12.). – p. 2.

HK: előadás Magyarország külpolitikai helyzetéről.

 

Mohácsi bokréta == Dunavidék. – 15:2 (1936. jan. 12.). – p. 4.

 

A mohácsi frontharcosok teadélutánja == Dunavidék. – 15:2 (1936. jan. 12.). – p. 4.

 

Az új kor háborúinak legfőbb okát egyes nemzetek kereskedelmi érdekeinek védelmében és kiterjesztésében kell látnunk : Wolf Ödön előadása az Országos Frontharcos Szövetség mohácsi főcsoportjának vitaestjén == Dunavidék. – 15:4 (1936. jan. 26.). – p. 3.

 

A frontharcosok teaestje == Dunavidék. – 15:4 (1936. jan. 26.). – p. 3.

 

Frontharcosok Hölgybizottsága == Dunavidék. – 15:4 (1936. jan. 26.). – p. 3.

 

 1. vitéz Horváth Kázmér: Muzeum, vagy kultúrház? == Dunavidék. – 15:5 (1936. febr. 2.). – p. 1–2.

A mohácsi múzeum új épületéről: kultúrpalota építéséhez lehet állami támogatást kapni.

 

Előadás Fiuméról és a volt osztrák tengerpartról == Dunavidék. – 15:5 (1936. febr. 2.). – p. 4.

HK: előadás a szabadlíceumban.

 

A fogadalmi templom szentélyének összes színes ablakai biztosítva vannak == Dunavidék. – 15:6 (1936. febr. 9.). – p. 1–2.

HK elkészítette a templom kliséjét.

 

Frontharcos előadás == Dunavidék. – 15:6 (1936. febr. 9.). – p. 2.

 

A frontharcos teadélután sikere biztosítva van == Dunavidék. – 15:6 (1936. febr. 9.). – p. 4.

 

Szabadlíceum == Dunavidék. – 15:6 (1936. febr. 9.). – p. 4.

Mohács lakosságának kialakulása a török hódoltság után. Az előadás vázlatának ismertetése.

 

A frontharcosok teája == Dunavidék. – 15:7 (1936. febr. 16.). – p. 2.

 

Olasz tanfolyam == Dunavidék. – 15:7 (1936. febr. 16.). – p. 3.

 

Felülfizetések a missziós bálon == Dunavidék. – 15:7 (1936. febr. 16.). – p. 4.

 

Több mint fél millió pengős építkezés ez évben : 1926 óta nem épült annyi Mohácson, mint ebben az évben == Dunavidék. – 15:8 (1936. febr. 23.). – p. 1–2.

 

Frontharcos előadás == Dunavidék. – 15:8 (1936. febr. 23.). – p. 2.

 

Frontharcos előadás == Dunavidék. – 15:9 (1936. márc. 1.). – p. 3.

"Oszlavjei" ütközetről: HK.

 

A szabadlíceum záró előadása == Dunavidék. – 15:9 (1936. márc. 1.). – p. 5.

 

A cári Oroszország : előadás a Frontharcos Szövetségnél == Dunavidék. – 15:10 (1936. márc. 8.). – p. 2.

 

Mohács legelső leírása a török hódoltság után == Dunavidék. – 15:10 (1936. márc. 8.). – p. 2.

HK említése nélkül, de...

 

Ki tudja? == Dunavidék. – 15:10 (1936. márc. 8.). – p. 3., 15:11 (1936. márc. 15.). – p. 3.

Szerb megszállás történetéről kérdések. HK könyvhöz.

 

A mohácsi sokacok négy rajban a török hódoltság után vándoroltak be Mohácsra == Dunavidék. – 15:11 (1936. márc. 15.). – p. 2.

HK előadásának szövege.

 

Frontharcosok taggyűlése == Dunavidék. – 15:11 (1936. márc. 15.). – p. 4.

 

Frontharcos előadás == Dunavidék. – 15:12 (1936. márc. 22.). – p. 3.

 

Paulini Béla == Dunavidék. – 15:12 (1936. márc. 22.). – p. 4.

HK említése nélkül, de...

 

A frontharcosok záróelőadása == Dunavidék. – 15:13 (1936. márc. 29.). – p. 3.

 

Járási vitézi értekezlet == Dunavidék. – 15:13 (1936. márc. 29.). – p. 5.

 

"A fogadalmi templom árkádsorának elhagyása káros és helytelen, úgy városrendészeti, mint esztétikai szempontból." : A kultuszminisztérium szakértőjének véleménye az árkádsor ügyében == Dunavidék. – 15:15 (1936. ápr. 12.). – p. 2.

 

Paulini Béla Mohácson == Dunavidék. – 15:15 (1936. ápr. 12.). – p. 2. 

 

Megalakult Mohács város közalkalmazottak csoportja == Dunavidék. – 15:16 (1936. ápr. 19.). – p. 4. 

 

Az OMKE mohácsi csoportjának impozáns közgyűlése == Dunavidék. – 15:17 (1936. ápr. 26.). – p. 2. 

 

Ez évben megkezdik a fogadalmi templom burkolását és a kupolának végleges kialakítását == Dunavidék. – 15:18 (1936. máj. 3.). – p. 3.

 

Népművelési bizottság működésee == Dunavidék. – 15:20 (1936. máj. 17.). – p. 2.

 

Az otrantói ütközet 20. évfordulója == Dunavidék. – 15:20 (1936. máj. 17.). – p. 3.

 

th.: Mohácsi vár és annak első várkapitánya a török hódoltság után == Dunavidék. – 15:21 (1936. máj. 24.). – p. 2.

 

Frontharcos gyűlés == Dunavidék. – 15:21 (1936. máj. 24.). – p. 2.

 

Cserkészeink avató ünnepsége == Dunavidék. – 15:21 (1936. máj. 24.). – p. 3.

 

Frontharcos közgyűlés == Dunavidék. – 15:22 (1936. máj. 31.). – p. 2.

 

Hősök napja Mohácson == Dunavidék. – 15:22 (1936. máj. 31.). – p. 4.

 

A Nemzeti Szövetség mohácsi köre június 21-én tartja közgyűlését és elhatározta az átszervezést : Mozgalmat indít a török hódoltság alól való felszabadulás 250. évfordulójának megünneplésére == Dunavidék. – 15:23 (1936. jún. 7.). – p. 3.

 

A hősök napján eszközölt gyűjtés eredménye == Dunavidék. – 15:23 (1936. jún. 7.). – p. 4.

Horváth Kázmérné.

 

Egy szegedi újság Mohácsért : A "Városkultúra" mohácsi száma : Fehérváry István és dr. vitéz Horváth Kázmér cikkei == Dunavidék. – 15:24 (1936. jún. 14.). – p. 2.

 

Mohácsi járás vitézeinek taggyűlése == Dunavidék. – 15:24 (1936. jún. 14.). – p. 5.

 

Dr. v. Horváth Kázmér: 250 évvel ezelőtt június elején foglalták el a magyar csapatok Mohácsot == Dunavidék. – 15:25 (1936. jún. 21.). – p. 2.

 

A szegedi főispán és polgármester Mohácson == Dunavidék. – 15:25 (1936. jún. 21.). – p. 3.

 

Kormányzó születésnapja a frontharcosoknál == Dunavidék. – 15:25 (1936. jún. 21.). – p. 3.

 

A kormányzó születésnapja a frontharcosoknál == Dunavidék. – 15:26 (1936. jún. 28.). – p. 2.

 

A Magyar Nemzeti Szövetség közgyűlése == Dunavidék. – 15:27 (1936. júl. 5.). – p. 4.

 

Városi mérnökök Szövetsége Mohácson == Dunavidék. – 15:27 (1936. júl. 5.). – p. 4.

 

A fogadalmi templom ügye Virág Ferenc püspök előtt == Dunavidék. – 15:28 (1936. júl. 12.). – p. 3.

 

Frontharcosok Baján == Dunavidék. – 15:28 (1936. júl. 12.). – p. 3.

 

Nagy lépésekkel halad a fogadalmi templom ügye == Dunavidék. – 15:29 (1936. júl. 19.). – p. 2.

 

A frontharcosok taggyűlése == Dunavidék. – 15:29 (1936. júl. 19.). – p. 3.

 

Filléres mozgóelőadások == Dunavidék. – 15:29 (1936. júl. 19.). – p. 3.

 

A mohácsi bokréták szereplése == Dunavidék. – 15:29 (1936. júl. 19.). – p. 4.

 

Mohácsi II. Lajos múzeum gyarapodása == Dunavidék. – 15:29 (1936. júl. 19.). – p. 4.

HK: 1 könyv.

 

Frontharcos gyűlés : Beszámoló az országos gyűlésről == Dunavidék. – 15:30 (1936. júl. 26.). – p. 3.

(Ugyanezen az oldalon HK említése nélkül Martinelli szobrainak költségvetése.)

 

Kóbor–Fabró cég kapták meg a fogadalmi templom építését == Dunavidék. – 15:30 (1936. júl. 26.). – p. 4.

 

Schmidt Lajos, dr. vitéz Horváth Kázmér: Mohács város Közönségéhez! == Dunavidék. – 15:32 (1936. aug. 9.). – p. 3.

Török iga alóli felszabadulás 250. évfordulója alkalmából felhívás.

 

Dr. v. Horváth Kázmér: Hogy is volt 249 évvel ezelőtt a II. mohácsi csata? == Dunavidék. – 15:33 (1936. aug. 16.). – p. 1–2.

 

A fogadalmi mozgalom mohácsi megbízottja == Dunavidék. – 15:33 (1936. aug. 16.). – p. 3.

 

Augusztus 29-iki ünnepségek == Dunavidék. – 15:36 (1936. szept. 6.). – p. 1–2.

 

A mohácsi bokréta nagy sikere Budapesten == Dunavidék. – 15:36 (1936. szept. 6.). – p. 2.

 

Városok Lapja == Dunavidék. – 15:36 (1936. szept. 6.). – p. 5.

 

A II. Lajos Dalkör nagy sikere Kiskunhalason == Dunavidék. – 15:37 (1936. szept. 13.). – p. 2.

 

Helyettesítések == Dunavidék. – 15:38 (1936. szept. 20.). – p. 3.

HK szabadságra megy: hatan helyettesítik.

 

A jövő évi ünnepségek keretében a frontharcosok országos táborozást és zászlószentelést tartanak == Dunavidék. – 15:38 (1936. szept. 20.). – p. 3.

 

Dr. vitéz Horváth Kázmér: Mohács 1686-ban == Dunavidék. – 15:41 (1936. okt. 11.). – p. 2.

 

http://adatbazisokonline.hu/adatbazis/minisztertanacsi-jegyzokonyvek-1867-1944/adatlap/60240

1936.10.23. 33. napirendi pont: Javaslat kormányzói elismerés kifejezésére.

 

A török hódoltság alóli felszabadulás 250-ik évfordulója == Dunavidék. – 15:43 (1936. okt. 25.). – p. 2.

 

Ünnepség a hősök ligetében == Dunavidék. – 15:43 (1936. okt. 25.). – p. 3.

 

Dr. v. H. K.: November elejére elkészül a püspökkastély homlokzata == Dunavidék. – 15:43 (1936. okt. 25.). – p. 3.

 

A pécsi Erzsébet leánygimnázium növendékei Mohácson == Dunavidék. – 15:43 (1936. okt. 25.). – p. 4.

 

A török hódoltság megszüntének 250. évfordulója == Dunavidék. – 15:44 (1936. nov. 1.). – p. 1–2.

 

Szabadliceális előadások == Dunavidék. – 15:44 (1936. nov. 1.). – p. 3.

 

Szomorú szigeti levél == Dunavidék. – 15:44 (1936. nov. 1.). – p. 4.

A mohácsi közlekedési viszonyok kritikája. "Talán deputációba kellene mennünk vitéz Horváth Kázmér dr.-hoz. Úgy tudjuk, az ő agilitásának nagy része van különféle, a kultúrát, városszépészetet és a lelkek épülését szolgáló intézmények létrehozásában. Fogadtassuk el vele az ideát, hogy mondjuk Mohács város nem ünnepelheti meg méltóbban a második mohácsi csata jubiláris évfordulóját, mint úgy, hogy a szigeti rév mellett, pontosan azon a helyen, hol Küftár aga menekülés közben lováról lebukott és nyakát szegvén hősi halált halt, kocsiszínt emelünk az átkelő járművek használatára. Ha ő a kezébe veszi a dolgot, akkor talán meglesz, különben nem, talán még a háromszázadik évfordulóig sem."

 

A frontharcosok 100 pengőt ajánlottak fel a II. mohácsi csata zászlótartóira == Dunavidék. – 15:44 (1936. nov. 1.). – p. 4.

 

Vitéz Horváth Kázmér dr. kitüntetése == Dunavidék. – 15:46 (1936. nov. 15.). – p. 3.

 

A frontharcosok első taggyűlése == Dunavidék. – 15:46 (1936. nov. 15.). – p. 4.

 

A szabadlíceum első előadása == Dunavidék. – 15:46 (1936. nov. 15.). – p. 5.

 

Legfelsőbb elismerés == Belügyi Közlöny. – ??:50 (1936. nov. 22.). – p. 960.

A Kormányzó Úr Ő Főméltósága [...] a Vitézi Rend és egyben a haza javára teljesített értékes és eredményes szolgálataikért [...] vitéz Horváth Kázmér városi aljegyzőnek [...] elismerése tudtul adassék.

 

Frontharcos taggyűlés == Dunavidék. – 15:47 (1936. nov. 22.). – p. 4.

HK a spanyol polgárháborúról: "Európa érdeke és a mi érdekünk az, hogy Frankó győzzön, [...] mert katasztrófális lenne egy bolsevista hatalom a földközi tenger partján".

 

Szabadlíceum == Dunavidék. – 15:47 (1936. nov. 22.). – p. 4.

 

A kormányzói kitüntetés átadása == Dunavidék. – 15:48 (1936. nov. 29.). – p. 4.

 

A jövő évi ünnepségek a vármegye előtt == Dunavidék. – 15:48 (1936. nov. 29.). – p. 4.

 

60 éves ipari munkálkodás elismerése == Dunavidék. – 15:49 (1936. dec. 6.). – p. 3.

 

Kormányzói kitüntetés átadása == Dunavidék. – 15:49 (1936. dec. 6.). – p. 4.

 

Frontharcos előadás == Dunavidék. – 15:49 (1936. dec. 6.). – p. 5.

 

Kormányzó névünnepe Mohácson == Dunavidék. – 15:50 (1936. dec. 13.). – p. 1–2.

 

Id. Stollár Ferenc 60 éves ipari működése == Dunavidék. – 15:50 (1936. dec. 13.). – p. 3.

 

Frontharcos taggyűlés == Dunavidék. – 15:50 (1936. dec. 13.). – p. 4.

 

Frontharcos élet : v. Horváth Kázmér dr. külpolitikai előadása == Dunavidék. – 15:51 (1936. dec. 20.). – p. 4.

 

Amerikai tudós Mohácson == Dunavidék. – 15:51 (1936. dec. 20.). – p. 4.

Balog Rudolfot és John Patricot a külügyminiszterium utasítására dr. v. Horváth Kázmér vezette, aki mint ismeretes szintén szenvedélyes amatőr-fotografus. Ő kapta a megbízást, Mohácsra vonatkozó adatok összeállítására is.

 

Dr. v. Horváth Kázmér: Mohács karácsonya == Dunavidék. – 15:52 (1936. dec. 27.). – p. 3.

Aki csak úr akar lenni egy város tisztviselői székében, nem pedig a város első szolgája, az nem lehet jó városi tisztviselő.

 

Az ünnepi év várható eseményei == Dunavidék. – 16:1 (1937. jan. 3.). – p. 2.

Mohácsi csata 250. évfordulója.

 

A Szociális Misszió bálja == Dunavidék. – 16:2 (1937. jan. 10.). – p. 4.

 

A frontharcosok taggyűlése == Dunavidék. – 16:2 (1937. jan. 10.). – p. 4.

HK a pángermánizmusról tart előadást.

 

A frontharcosok taggyűlése == Mohácsi Hírlap. – 26:2 (1937. jan. 10.). – p. 4.

 

Mohács idegenforgalmának alapjai == Dunavidék. – 16:3 (1937. jan. 17.). – p. 2–3.

Berzeviczy Béla, a m. kir. kereskedelmi hivatal előadójának nyilatkozata.

 

A frontharcosok teaestélye == Dunavidék. – 16:3 (1937. jan. 17.). – p. 3.

"Jubileum" című egyfelvonásos, melyet HK írt.

 

Fényesen sikerült a frontharcos teadélután == Mohácsi Hírlap. – 26:3 (1937. jan. 17.). – p. 3–4.

 

A frontharcosok előadásai == Dunavidék. – 16:3 (1937. jan. 17.). – p. 4.

 

Busujárás == Mohácsi Hírlap. – 26:3 (1937. jan. 17.). – p. 6.

 

Előadások a frontharcosoknál == Dunavidék. – 16:4 (1937. jan. 24.). – p. 3.

HK a pángermánizmusról.

 

Előadás a pángermán mozgalomról a frontharcosoknál == Mohácsi Hírlap. – 26:4 (1937. jan. 24.). – p. 2.

 

A "Nemzeti munkavédelem feladata az őrtállás a magyar élet biztonsága felett" : Szemle a városházán == Dunavidék. – 16:5 (1937. jan. 31.). – p. 2.

HK beszéd.

 

Az egyházközségi vitához == Mohácsi Hírlap. – 26:5 (1937. jan. 31.). – p. 3–4.

 

A vitéz Horváth Kázmér elleni támadáshoz == Dunavidék. – 16:6 (1937. febr. 7.). – p. 2.

Válasz a Mohácsi Hírlap cikkére. Mosonyi Dénes prelatus-kanonok levele. HK pécsi éveiről.

 

Frontharcos előadás == Dunavidék. – 16:6 (1937. febr. 7.). – p. 4.

 

Taggyűlés == Dunavidék. – 16:7 (1937. febr. 14.). – p. 3.

Frontharcosok. HK előadása: "Egy roham az Oszlaviára".

 

Meghirdették az árvaszéki ülnöki állásra a pályázatot == Dunavidék. – 16:7 (1937. febr. 14.). – p. 3.

HK helyettesített eddig.

 

Felülfizetések a Mohácsi Földmívesek Olvasókörének bálján == Mohácsi Hírlap. – 26:7 (1937. febr. 14.). – p. 5.

HK 2 pengő.

 

A II. Lajos dalkör közgyűlése == Dunavidék. – 16:8 (1937. febr. 21.). – p. 3.

 

Korunk szellemi és gazdasági háboruja : Jahoda József e. e. százados előadása a frontharcosoknál == Dunavidék. – 16:8 (1937. febr. 21.). – p. 4.

 

A II. Lajos dalkör közgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 26:8 (1937. febr. 21.). – p. 3.

 

Második nagyböjti est a Legényegyletben == Mohácsi Hírlap. – 26:8 (1937. febr. 21.). – p. 3.

 

Előadás a frontharcosoknál == Mohácsi Hírlap. – 26:8 (1937. febr. 21.). – p. 4.

 

A vasárnapi frontharcos előadások == Mohácsi Hírlap. – 26:8 (1937. febr. 21.). – p. 4.

 

A Szociális Misszió Társulat mohácsi szervezetének… jótékonysági táncestélyére befolyt felülfizetések névjegyzéke == Mohácsi Hírlap. – 26:8 (1937. febr. 21.). – p. 4.

HK 2 pengő.

 

A Mohácsi Sokacok Magyar Olvasóköre… bálján felülfizettek == == Mohácsi Hírlap. – 26:8 (1937. febr. 21.). – p. 5.

HK 50 fillér.

 

A katolikus egyház nem békülhet meg soha a bolsevista állammal == Dunavidék. – 16:9 (1937. febr. 28.). – p. 3.

HK előadása a katolikus legényegyletben.

 

Szabadlíceum == Dunavidék. – 16:9 (1937. febr. 28.). – p. 4.

 

Előadás a bolsevizmusról == Mohácsi Hírlap. – 26:9 (1937. febr. 28.). – p. 3.

 

Frontharcos előadás == Dunavidék. – 16:10 (1937. márc. 7.). – p. 2.

HK a frontharcos törvény tervezetéről.

 

Az Akció Catolika Mohácson : Megállapodás történt egy katolikus nap rendezése tárgyában == Dunavidék. – 16:10 (1937. márc. 7.). – p. 3.

 

Frontharcos előadás és kitüntetés == Mohácsi Hírlap. – 26:10 (1937. márc. 7.). – p. 4.

 

Készül a második zászlótartó == Mohácsi Hírlap. – 26:10 (1937. márc. 7.). – p. 4.

 

Nagy vitézi nap Pécsett == Dunavidék. – 16:11 (1937. márc. 14.). – p. 3.

A mohácsi járás 70 vitéze is megjelent HK vezetésével.

 

Elismerés == Dunavidék. – 16:11 (1937. márc. 14.). – p. 3.

Frontharcos bronz érdemérem.

 

A Mohácsi Bokréta és a II. Lajos dalkör == Dunavidék. – 16:12 (1937. márc. 21.). – p. 3.

 

Megkezdik a fogadalmi templom építését == Dunavidék. – 16:12 (1937. márc. 21.). – p. 4.

 

Megkezdik a középső zászlótartó faragását == Dunavidék. – 16:12 (1937. márc. 21.). – p. 4.

 

Magyar Nemzeti Szövetség ülése == Mohácsi Hírlap. – 26:12 (1937. márc. 21.). – p. 2.

 

A gyöngyös bokréta ülése == Mohácsi Hírlap. – 26:12 (1937. márc. 21.). – p. 3.

 

A „Mohácsi Híradó” megjelent == Dunavidék. – 16:13 (1937. márc. 28.). – p. 1.

HK a második mohácsi csatáról.

 

dr. v. H. K.: Egy érdekes okirat a II. mohácsi csatáról : Savoyai Jenő herceg jelentése a csata iratai között == Dunavidék. – 16:13 (1937. márc. 28.). – p. 5.

 

A vitézi szék évi értekezlete == Dunavidék. – 16:15 (1937. ápr. 11.). – p. 2.

 

A hadirokkantak közgyűlése == Dunavidék. – 16:15 (1937. ápr. 11.). – p. 4.

 

Horváth Kázmér – árvaszéki ülnök == Dunavidék. – 16:16 (1937. ápr. 18.). – p. 2.

 

Rendkívüli közgyűlés a városházán == Dunavidék. – 16:16 (1937. ápr. 18.). – p. 3.

 

Megépítik a szigeti és a kölkedi utakat! == Mohácsi Hírlap. – 26:16 (1937. ápr. 18.). – p. 2.

 

Bon-mot == Dunavidék. – 16:17 (1937. ápr. 25.). – 3.

Vitéz Horváth Kázmér árvaszéki ülnökké választásával kapcsolatban a következő mondás cirkál a városban: Kívánatos, hogy amilyen jó ülnök volt mint jegyző, olyan jó jegyző legyen mint ülnök. Célozva a kettős hatáskörre, mit dr. Horváth a városházán betölt. A mondás ősszerzője ismeretlen.

 

Az ünnepi emlékbizottságok megalakulása == Dunavidék. – 16:20 (1937. máj. 16.). – p. 3.

Pénztáros: Weiss Tilda.

 

A népművelési bizottság ülése == Dunavidék. – 16:20 (1937. máj. 16.). – p. 6.

HK indítvány.

 

Megalakult a második mohácsi csata ünnepi rendező bizottsága == Mohácsi Hírlap. – 26:20 (1937. máj. 16.). – p. 2.

 

Károly Gusztáv bádeni őrgróf levelei az 1687. évi hadjáratról XI. Károly svéd királyhoz == Dunavidék. – 16:21 (1937. máj. 23.). – p. 2.

Július 4-ig minden lapszámban forrásközlés. A levelek után ismeretlen szerző műve: "Az 1687. évi hadjárat rövid leírása".

 

A frontharcosok közgyűlése == Dunavidék. – 16:23 (1937. jún. 6.). – p. 2–3.

Hősök Napja.

 

A II. Lajos dalkör és a Bokréta estje a Színkörben == Dunavidék. – 16:23 (1937. jún. 6.). – p. 3.

Termőágköszöntőt színpadra írta: HK.

 

Frontharcos közgyűlés == Mohácsi Hírlap. - 26:23 (1937. jún. 6.). - p. 2.

 

Az OMKE taggyűlése == Dunavidék. – 16:24 (1937. jún. 13.). – p. 1–2.

 

Új irodalmi társaság Szekszárdon == Dunavidék. – 16:24 (1937. jún. 13.). – p. 3.

Vas Gereben irodalmi társaság. (Már az 5. irodalmi társulat tagja: HK.)

 

Frontharcos szövetség köréből == Dunavidék. – 16:24 (1937. jún. 13.). – p. 3.

 

A II. mohácsi csata emlékbizottságának első ülése == Dunavidék. – 16:24 (1937. jún. 13.). – p. 4.

 

Albrecht, József, József Ferenc királyi hercegek, Lajos Ferenc bajor herceg az emlékbizottság fővédnökei == Dunavidék. – 16:25 (1937. jún. 20.). – p. 1–2. 

II. mohácsi csata 250. évfordulója.

 

Hősök Napján == Mohácsi Hírlap. - 26:25 (1937. jún. 20.). - p. 4.

HKné. Adományok.

 

Az augusztusi ünnepségek == Dunavidék. – 16:26 (1937. jún. 27.). – p. 1–2.

 

Az ipari kiállítás legfőbb védnöke: Albrecht királyi herceg == Dunavidék. – 16:27 (1937. júl. 4.). – p. 1–2.

 

A Vas Gereben Irodalmi és Művészeti Kör kulturális szerepe == Mohácsi Hírlap. - 26:29 (1937. júl. 18.). - p. 2.

 

Az 1687. évi hadjárat naplója : Lotharingiai Károly főherceg hadinaplója alapján összeállította: dr. vitéz Horváth Kázmér == Dunavidék. – 16:30 (1937. júl. 25.). – p. 2.

Szeptember 19-én az utolsó folytatás.

 

Vasárnap megkezdődnek Mohács város ünnepségei == Mohácsi Hírlap. - 26:32 (1937. aug. 8.). - p. 2.

 

A Pécs-Baranyai Muzeumegyesület és a Mohácsi II. Lajos Muzeumegyesület vándorgyűlése == Dunavidék. – 16:33 (1937. aug. 15.). – p. 1–2.

HK a II. mohácsi csatáról.

 

A II. Lajos Dalkör ünnepsége a Hősök emlékműve előtt == Dunavidék. – 16:33 (1937. aug. 15.). – p. 2.

HK beszéd.

 

A II. mohácsi csata 250. évfordulójának ünnepségei == Dunavidék. – 16:33 (1937. aug. 15.). – p. 3.

 

== Virradat. – ?:? (1937. aug. ?). – p. ?.

 

Lezárult a mohácsi kiállítások első része == Dunavidék. – 16:34 (1937. aug. 22.). – p. 2.

 

Regős Ferenc mohácsi karikatúrája a Virradatban == Dunavidék. – 16:34 (1937. aug. 22.). – p. 3.

 

Arányaiban legalább mégegyszer olyan nagy lesz az ez évi mohácsi kiállítás, mint az 1926. évi == Dunavidék. – 16:34 (1937. aug. 22.). – p. 4.

 

Adler Sándor: A mohácsi dalosünnepély == Dunavidék. – 16:34 (1937. aug. 22.). – p. 7.

 

A II. mohácsi csata 250. évfordulójának ünnepségei == Dunavidék. – 16:35 (1937. aug. 29.). – p. 1–3.

 

Három megye vitézeinek találkozója Mohácson == Mohácsi Hírlap. - 26:35 (1937. aug. 29.). - p. 4.

 

Apró megjegyzések a kiállításokról == Dunavidék. – 16:36 (1937. szept. 5.). – p. 3.

„Vitéz Horváth Kázmér árvaszéki ülnök is, kinek hivatali szobája volt a főhadiszállás s ő maga a szállásmester és vezérkari főnök egy személyben, visszatért elárvult – árváihoz.”

 

A mohácsi Róm. Kat. Egyházközség alakuló közgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 26:38 (1937. szept. 19.). – p. 3.

 

A II. Lajos dalkör válsága == Dunavidék. – 16:39 (1937. szept. 26.). – p. 3.

 

A mohácsi frontharcosok Budapesten == Dunavidék. – 16:42 (1937. okt. 17.). – p. 5.

 

Zsabokorszky Jenő okleveles erdőmérnök mozgófilmet készített Mohács népviseletéről és szépségeiről == Dunavidék. – 16:44 (1937. okt. 31.). – p. 3.

 

A kiállítási érmek kiosztása == Dunavidék. – 16:44 (1937. okt. 31.). – p. 4.

 

A szabadlíceum == Dunavidék. – 16:45 (1937. nov. 7.). – p. 2.

„Ez évben lesz 10 esztendeje annak, hogy a mohácsi szabadlíceumot dr. vitéz Horváth Kázmér életrehívta.”

 

Hirdetmény == Dunavidék. – 16:46 (1937. nov. 14.). – p. 5.

HK árvaszéki ülnök.

 

Ünnepélyes keretek között kiosztották a mohácsi kiállítások díjait == Dunavidék. – 16:47 (1937. nov. 21.). – p. 1–2.

 

Megnyílott a mohácsi Szabadlíceum == Dunavidék. – 16:47 (1937. nov. 21.). – p. 4.

 

A kiállítási díjak kiosztása == Mohácsi Hírlap. – 26:47 (1937. nov. 21.). – p. 3.

 

„A jövő esztendő a Frontharcos szervezkedés esztendeje lesz” == Dunavidék. – 16:50 (1937. dec. 12.). – p. 3.

HK beszéd.

 

Mohácsi bokréta == Dunavidék. – 16:50 (1937. dec. 12.). – p. 4.

 

Frontharcos gyűlés == Dunavidék. – 16:51 (1937. dec. 19.). – p. 3.

 

Szabadlíceum == Dunavidék. – 16:51 (1937. dec. 19.). – p. 5.

 

Országos Frontharcos Szövetség mohácsi főcsoportja… taggyűlést tart == Mohácsi Hírlap. – 26:51 (1937. dec. 19.). – p. 3.

 

Előadás a frontharcosoknál == Mohácsi Hírlap. – 26:52 (1937. dec. 25.). – p. 6.

 

Dr. v. Horváth Kázmér: Mohács jövője: a sziget == Dunavidék. – 16:52 (1937. dec. 26.). – p. 1–2.

 

A Mohácsi Bokréta ülése == 16:52 (1937. dec. 26.). – p. 5.

 

Frontharcos előadás == 16:52 (1937. dec. 26.). – p. 5.

 

[Frontharcos tagösszejövetel] == Mohácsi Hírlap. – 27:3 (1938. jan. 16.). – p. 4.

 

Szabadlíceumi előadás == Mohácsi Hírlap. – 27:4 (1938. jan. 23.). – p. 3.

 

Frontharcos tea az Iparoskörben == Mohácsi Hírlap. – 27:7 (1938. febr. 13.). – p. 3.

 

Helyőrségi bál == Mohácsi Hírlap. – 27:8 (1938. febr. 20.). – p. 2.

Horváth Kázmérné.

 

Kevés volt a búsó és a maszka == Mohácsi Hírlap. – 27:10 (1938. márc. 6.). – p. 5.

A zsűri korai döntésének oka: HK budapesti tanfolyama. A keddi felvonulást már nem vették figyelembe.

 

A népkonyha beszámolója == Mohácsi Hírlap. – 27:15 (1938. ápr. 10.). – p. 3.

Horváth Kázmérné.

 

Városi közgyűlés == Mohácsi Hírlap. – 27:20 (1938. máj. 15.). – p. 2.

HK-t VIII. fizetési osztályba léptették elő.

 

A Szociális Misszio Társulat közgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 27:21 (1938. máj. 22.). – p. 2.

Horváth Kázmérné.

 

Augusztus 28-án szentelnek zászlót a mohácsi frontharcosok == Mohácsi Hírlap. – 27:25 (1938. jún. 19.). – p. 3.

 

Lélekemelő volt a Frontharcosok ünnepi találkozója == Mohácsi Hírlap. – 27:27 (1938. júl. 3.). – p. 2.

 

Frontharcosnap Németmárokon == Mohácsi Hírlap. – 27:29 (1938. júl. 17.). – p. 4.

 

Frontharcos nap Németmárokon == Mohácsi Hírlap. – 27:30 (1938. júl. 24.). – p. 3.

 

Nagy előkészületek a frontharcos zászlószentelés ünnepélyére == Mohácsi Hírlap. – 27:33 (1938. aug. 14.). – p. 1–2.

 

Mohácsi gyöngyösbokréták Budapesten == Mohácsi Hírlap. – 27:35 (1938. aug. 28.). – p. 4.

 

Frontharcos gyűlés Villányon == Mohácsi Hírlap. – 27:36 (1938. szept. 4.). – p. 2.

 

A mohácsi frontharcos zászlóra Kozma Miklós volt belügyminiszter is küldött szallagot == Mohácsi Hírlap. – 27:37 (1938. szept. 11.). – p. 2.

Horváth Kázmérné.

 

Az Országos Frontharcos Szövetség mohácsi főcsoportja zászlóavatása == Mohácsi Hírlap. – 27:38 (1938. szept. 18.). – p. 1–2.

 

Hatalmas revíziós gyűlés a Hősök emlékműve előtt == Mohácsi Hírlap. – 27:39 (1938. szept. 25.). – p. 3.

 

Mohácsi vitézek a Felvidékért == Mohácsi Hírlap. – 27:43 (1938. okt. 23.). – p. 3.

 

Mohács város lelkes tüntetése a Felvidék mellett : Többezer főnyi tömeg a Hősök emlékműve előtt == Mohácsi Hírlap. – 27:45 (1938. nov. 6.). – p. 4.

 

Mohács város képviselőtestülete közgyűlésen emlékezett meg a Felvidék felszabadulásáról == Mohácsi Hírlap. – 27:46 (1938. nov. 13.). – p. 1–2.

 

Darabos László: Nyílt levél == Mohácsi Hírlap. – 27:46 (1938. nov. 13.). – p. 5.

HK-hoz írt kritikus hangvételű levél.

 

Dr. vitéz Horváth Kázmér: Helyreigazítás == Mohácsi Hírlap. – 27:47 (1938. nov. 20.). – p. 5.

Válasz a nyílt levélre.

 

Darabos László: Visszaigazítás == Mohácsi Hírlap. – 27:48 (1938. nov. 27.). – p. 2–3.

 

Nyílt levél == Mohácsi Hírlap. – 27:48 (1938. nov. 27.). – p. 3.

Darabos mellett.

 

A mai élet etikája == Mohácsi Hírlap. – 27:49 (1938. dec. 4.). – p. 3.

 

A Magyar Magyarért akció végső eredménye == Mohácsi Hírlap. – 27:49 (1938. dec. 4.). – p. 4.

Horváth Kázmérné.

 

Előadás a frontharcosoknál == Mohácsi Hírlap. – 27:51 (1938. dec. 18.). – p. 3.

HK: A Felvidék és a magyar jövő.

 

A pécsi szénbányák == Mohácsi Hírlap. – 28:1 (1939. jan. 1.). – p. 4.

 

A szabadlíceum díszülése == Mohácsi Hírlap. – 28:1 (1939. jan. 1.). – p. 3.

 

Taggyűlés [frontharcosok] == Mohácsi Hírlap. – 28:1 (1939. jan. 1.). – p. 3.

 

Megemlékezés Mohácson a munkácsi hősi halottak emlékéről == Mohácsi Hírlap. – 28:3 (1939. jan. 15.). – p. 2.

 

Hétfőn megalakult Mohács város új képviselőtestülete == Mohácsi Hírlap. – 28:5 (1939. jan. 29.). – p. 1–2.

 

Sz. dr.: Mohácsi sokac népszokások == Mohácsi Hírlap. – 28:6 (1939. febr. 2.). – p. 2–3.

HK főleg a busójárásról.

 

A szeretetet és egymás megbecsülését hirdette a főispán == Mohácsi Hírlap. – 28:7 (1939. febr. 12.). – p. 1–2.

 

Frontharcos teadélután == Mohácsi Hírlap. – 28:7 (1939. febr. 12.). – p. 2.

HK: Imádság [Vers].

 

A II. Lajos Múzeum Egyesület közgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 28:9 (1939. febr. 26.). – p. 3.

 

Megalakult a Légoltalmi Liga == Mohácsi Hírlap. – 28:10 (1939. márc. 5.). – p. 3.

 

A fogadalmi templom építőbizottságának gyűlése == Mohácsi Hírlap. – 28:13 (1939. márc. 26.). – p. 4.

 

Frontharcosok ünnepélye Kárpátalja visszatérésekor == Mohácsi Hírlap. – 28:13 (1939. márc. 26.). – p. 4.

 

A Stefánia közgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 28:15 (1939. ápr. 9.). – p. 5.

 

A mohácsi róm. kat. egyházközség közgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 28:20 (1939. máj. 14.). – p. 3.

 

A II. Lajos Múzeum Egyesület indította meg a gyűjtést, amelyből semmit sem kapott == Mohácsi Hírlap. – 28:22 (1939. máj. 21.). – p. 1–2.

 

Hősök napja == Mohácsi Hírlap. – 28:23 (1939. máj. 28.). – p. 4.

HK beszéd.

 

A Szociális Misszió Társulat közgyűlése == Mohácsi Hírlap. – 28:25 (1939. jún. 11.). – p. 3.

Horváth Kázmérné.

 

A polgármester felhívása a város közönségéhez a testvérközségek érdekében == Mohácsi Hírlap. – 28:28 (1939. jún. 25.). – p. 2.

 

Eladja a város a „Korona” szállót == Mohácsi Hírlap. – 28:30 (1939. júl. 16.). – p. 3.

 

Megfellebbezett közgyűlési határozat == Mohácsi Hírlap. – 28:33 (1939. aug. 6.). – p. 4.

Polgármester helyettesítése.

 

Jól érzik magukat a magyar-orosz gyerekek == Mohácsi Hírlap. – 28:34 (1939. aug. 13.). – p. 4.

 

A Mohácsi Róm. Kat. Egyházközség ravatalozó helyiségének felszentelése == Mohácsi Hírlap. – 28:41 (1939. okt. 1.). – p. 1.

 

Felemelő gyászülés keretében mondott Mohács város közönsége utolsó istenhozzádot dr. Margitay Lajos polgármesternek == Mohácsi Hírlap. – 28:44 (1939. okt. 22.). – p. 1–2.

 

Frontharcosok kegyelete halottak napján == Mohácsi Hírlap. – 28:46 (1939. nov. 5.). – p. 3.

 

Mohács megyei város képviselőtestülete új polgármestert választott == Mohácsi Hírlap. – 28:49 (1939. nov. 26.). – p. 1–2.

HK visszavonta a pályázatát. HK városi főjegyző lett.

 

Kegyeletes tiszteletadás a temetőben == Mohácsi Hírlap. – 28:50 (1939. dec. 3.). – p. 2.

 

A frontharcos szövetség ünnepi vacsorája == Mohácsi Hírlap. – 28:50 (1939. dec. 3.). – p. 2.

 

A testvérközösség kérelme == Mohácsi Hírlap. – 28:50 (1939. dec. 3.). – p. 2.

 

A kormányzó névnapja == Mohácsi Hírlap. – 28:51 (1939. dec. 10.). – p. 2.

 

 

 

 

 

 

Kaffka Károly (szerk.): Az utas könyve : Magyar utazási kézikönyv és útmutató, 1. köt. – 3. kiadás. – Budapest : Országos Magyar Vendégforgalmi Szövetség, 1940. – p. 456.

Mohács rövid leírása. "Felvilágosítást nyújt: Az OMVESZ képviselője: dr. v. Horváth Kázmér városi főjegyző, Idegenforgalmi Hivatal."

 

Közigazgatás, Szamosújvár

 

Belügyi Közlöny. – ??:52 (1940. nov. 24.). – p. 1808.

Szamosújvár m. városhoz: dr. vitéz Horváth Kázmér városi főjegyző, mohácsi lakost polgármesterré [...] (41.655/1940. B. M.)

 

Szamosújvár jövője : Három beiktató beszéd. – Szamosújvár : Szamosújvár sz. kir. város közönségének kiadása, 1941.

 

Új életre kel a pusztuló Szamosujvár : Miről beszél a polgármesteri jelentés == Ellenzék. – ??:?? (1941. jún. 28.). – p. 9.

 

Szamosujvár város Közönségéhez! [Kiáltvány] == Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára, Horváth Kázmér hagyatéka, 3. doboz.

Nyolc hónappal ezelőtt a m. kir. Belügyminiszter Úr engem ennek a városnak az élére állított. Most a m. kir. Belügyminiszter Úr más helyre szólított, hogy ott szolgáljam a magyar Hazát. Így fájó szívvel búcsúznom kell Szamosujvártól. Midőn a polgármesteri széket elfoglaltam, kértem a város közönségét, hogy nehéz, építő munkámban engem támogasson. Nyolc nehéz hónapon át mindenkor tapasztaltam ezt a támogatást. Nem csak támogatást, hanem szeretetet, ragaszkodást is. És most, hogy mennem kell, hálásan köszönöm ezt a szeretetet, ragaszkodást és támogatást. Az idő, amelyet itt eltültöttem, számomra mindenkor emlékezetes marad. Ahogy Szamosujvár városa engem, úgy én is szívembe zártam a várost, és minden lakóját. Boldog leszek, ha fejlődését munkámmal továbbra is előmozdítom. Könnyekkel szememben távozom és kérem a Magyarok Istenét: Legyen áldása Szamosujvár városán és minden lakóján.

Kelt Szamosujvárt, 1941. évi augusztus hó 12.-én Vitéz dr. Horváth Kázmér polgármester

 

Közigazgatás, Újvidék

 

Belügyi Közlöny. – ??:38 (1941. aug. 24.). – p. 1764–1765.

A m. kir. belügyminiszter az 5.440/1941. M. E. számú rendelet 14. §-a alapján Újvidék sz. kir. városhoz: [...] dr. vitéz Horváth Kázmér Szamosújvár m. város polgármesterét polgármesterhelyettes-főjegyzővé [...] ideiglenes hatállyal kinevezte. (148.516. B. M. sz.)

 

Belügyi Közlöny. – ??:42 (1941. szept. 21.). – p. 1912.

Nemzetvédelmi Keresztet kapott, mint Szamosújvár megyei város polgármestere.

 

 

Újvidék. Nemzetvédelmi helyzetjelentés, 1941. november 24.

 

 

 

 

 

Újvidék. Nemzetvédelmi helyzetjelentés, 1941. december 24.

 

 

 

 

Az újvidéki razziáról szóló jelentés megtalálható (lesz) a Dolgozatok a Csorba Győző Könyvtár Helyismereti Gyűjteményének műhelyéből 2. című kötetben.

 

 

Újvidék. Nemzetvédelmi helyzetjelentés, 1942. március 24.

 

 

 

 

Újvidék. Nemzetvédelmi helyzetjelentés, 1942. április 30.

 

 

 

 

Újvidék. Nemzetvédelmi helyzetjelentés, 1942. május 31.

 

 

 

 

 

 

Tolnai Vilmos: Újvidék jövője == Magyar Nemzet. – 6:34 (1943. febr. 12.). – p. 5.

Újvidék helyettes polgármesterének a város múltját és jelenét ismertető előadása az újvidéki Szabadegyetemen.

 

Megalakult a Szenteleky Irodalmi Társaság == Kalangya, 1943. 4. sz.

-----

http://archiv.magyarszo.com/arhiva/2005/09/12/main.php?l=b17.htm

K.K.: Hatalomközelben elvétve == Magyar Szó. (2005. szept. 12.)

Mellékesen említsük meg itt, hogy a háború idején egy erdélyi székely, név szerint Horváth Kázmér töltötte be ezt a tisztséget. Éleslátásával és bölcs gondolkodásmenetével köztiszteletnek örvendet, nem dőlt be a megvalósíthatatlanságokat kergető hőzöngőknek, amit azzal is igazolt, hogy a doni katasztrófa után önként lelépett, degradálva önönmagát egy pécsi kishivatalba helyeztetve át magát, üzenetszerűen jelezve, vigyázzatok ittmaradottak, küszöbön az elkerülhetetlen, a vég kezdete.

 

http://archiv.magyarszo.com/arhiva/2004/mar/06/main.php?l=kozeletunk3.htm

Matuska Márton: Az ezred távírdásza == Magyar Szó. (2004. márc. 6.)

Közelről ismerte [Sörös Imre] Horváth Kázmér polgármester-helyettest, de magát Nagy Miklós polgármestert is, aki mindössze néhány nappal a honvédség negyvenegyes bevonulása után osztályfőnökké nevezte ki az iktatóba.

 

 

Közigazgatás, Pécs

 

Belügyi Közlöny. – ??:25 (1944. jún. 11.). – p. 869.

A m. kir. belügyminiszter az 1942:XXII. tc. 3. §-a alapján dr. vitéz Horváth Kázmér polgármesterhelyettes-főjegyző, újvidéki lakost Pécs sz. kir. városhoz tanácsnokká kinevezte. (68.108/1944, B. M. szám.)

 

Közigazgatás, 3. hadsereg

 

A koalíciós években, a szovjetizálás időszakában

 

FKGP == Új Dunántúl. – 2:167 (1945. júl. 26.). – p. 3.

A Független Kisgazda-, Munkás- és Polgári Párt csütörtöki (július 26-án) kultúr- és párttájékoztató délutánját nők és férfiak részére a párt új székházában (Majorossy Imre u. 8.) tartja meg délután 6 órai kezdettel. Az e heti kultúr- és párttájékoztató csütörtök délutáni programmja: Horváth Kázmér: "Magyarország és déli szomszédaink" címmel tart előadást. Párttájékoztatót ad: Perr Viktor elnök, nemzetgyűlési képviselő. A párt tagjait és vendégeit ezúton szeretettel meghívja.

 

FKGP == Új Dunántúl. – 2:174 (1945. aug. 8.). – p. 3.

A Független Kisgazda-, Munkás- és Polgári Párt csütörtöki (augusztus hó 9-én) kultúr- és párttájékoztató délutánját nők és férfiak részére a párt új székházában (Majorossy Imre u. 8.) tartja meg délután 6 órai kezdettel. Az e heti kultúr- és párttájékoztató csütörtök délutáni programmja: Horváth Kázmér: "Magyarország és déli szomszédaink" címmel tart előadást, párttájékoztatót ad: Kovács Béla belügyi államtitkár. A párt tagjait és vendégeit ezúton szeretettel meghívja.

 

Előadás a Független Kisgazdapártban a délszlávokról == Új Dunántúl. – 2:178 (1945. aug. 12.). – p. 5.

[...] Ismertette Tito szabadságharcát, s annak befolyását, amelybe a magyarság – bár rá akarta venni a német hadvezetőség arra, hogy segítsen a területet pacifikálni –  nem avatkozott be, sőt minden ilyen ajánlatot visszautasított. Tudjuk, hogy a délszláv népek ma súlyos válságban vannak s most dől el, hogy a vérben és vasban újjászületett állam egységessé válik szívben és lélekben is, egy azonban kétségtelen: a magyar nép ezer éves szimpátiájával tekint felé s számít az ő közreműködésükre is a magyar állam kiépítésében.

 

Pártmozgalom : Női gyűlés == Független Nép. – 1:7 (1945. szept. 30.). – p. 2.

Szeptember 23-án a FKgP nőcsoportjának nagygyűlése. "Doktor Horváth Kázmér lelkes megnyitó szavai..."

 

Pártélet == Független Nép. – 1:7 (1945. szept. 30.). – p. 4.

HK: a közelgő választásokról beszélt.

 

Pártmozgalom == Független Nép. – 1:9 (1945. okt. 14.). – p. 2.

 [...] Lothárdon, Birjánban, Szemelyen Czöveg Jenő és Horváth Kázmér [...] ismertették a Párt célkitűzéseit hatalmas közönség előtt.

 

 

A szocializmus idején

 

A Baranya megyei múzeumok 1963. évi működése == Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1963. – Pécs : Janus Pannonius Múzeum, 1964. – p. 318.

A hely- és munkásmozgalomtörténeti gyűjtemény felhalmozódott nyilvántartási munkálatainak fokozottabb ütemű elvégzéséhez Vecsey Ferenc és dr. Horváth Kázmér nyugdíjasokat, részfoglalkoztatással alkalmaztuk.

 

A Baranya megyei múzeumok 1964. évi működése == Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1964. – Pécs : Janus Pannonius Múzeum, 1965. –  p. 376.

1964-ben a Helytörténeti Osztályon fél munkaidőben állományon kívüli minőségben dolgoztak dr. Horváth Kázmér és Vecsey Ferenc.

[Igazgató: Papp László http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/muzeumok/Janus_pannonius_muzeum/pages/janus_magyar/001_muzeumtortenet.htm]

 

ETE János levele Horváth Kázmérnak, 1965. márc. 2. == Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára, Horváth Kázmér hagyatéka, 2. doboz.

A busójárás elmúlt, és azon a Te gondolatod megvalósult, sok idegen volt itt.

 

Könyves Zoltán: Török világ Mohácson == Mohácsi füzetek : a KISZ Ifjúsági Ház Honismereti–Idegenvezetői szakkörének időszakos kiadványa. – [2]:3 (1969. márc. 21.). – p. 3.

Az úttörő Horváth Kázmér és Bándi Gábor nyomán írta a szöveget.

 

Reisinger Márta–Vadon Zsuzsa–Máté Zoltán–Pólya Miklós: A II. Mohácsi Csata vagy Nagyharsányi Csata == Mohácsi füzetek : a KISZ Ifjúsági Ház Honismereti–Idegenvezetői szakkörének időszakos kiadványa. – [3]:? (1970. márc.). – p. 4.

Az úttörők dr. Horváth Kázmér nyomán írták a szöveget.

 

[Halálozás] == Dunántúli Napló. – 30:207 (1973. aug. 8.). – p. 7.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, hogy dr. Horváth Kázmér folyó hó 5-én rövid betegség után elhunyt. Temetése folyó hó 10-én fél 3 órakor lesz a temető Szt. Mihály kápolnájából. A gyászoló család.

 

[Köszönet] == Dunántúli Napló. – 30:214 (1973. aug. 15.). – p. 7.

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik dr. Horváth Kázmér elhunyta alkalmából fájdalmunkat bármi módon enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család.

 

[Anyakönyvi hírek] == Dunántúli Napló. – 30:229 (1973. aug. 31.). – p. 5.

Meghaltak: [...] dr. Horváth Kázmér Elek [...]

 

Mohács emlékezetében

 

Bojtár László: Ünneprontó párhuzamok : 65 éve történt... == Mohács és Vidéke. – 1:10 (1990. máj. 19.). – p. 6.

1925-ben lett városunk aljegyzője az ekkor 32 éves dr. Horváth Kázmér. Nyomban élére állt a helytörténeti kutatásnak, és eredményeit 8 önálló monográfia mellett a sajtóban is szorgosan publikálta.

 

Müller Géza: Javaslat a mohácsi utcanevekre == Mohács és Vidéke. – 1:11 (1990. jún. 2.). – p. 2.

A Felszabadulás lakótelep helyett utcaneveket adjunk: Liszt Ferenc utca, Horváth Kázmér utca. Ete János utca és Brand Ede utca [...]

 

Mohácsi utcanevek megváltoztatása == Mohács és Vidéke. – 2:6 (1991. márc. 16.). – p. 3.

 

Új utcanevek == Mohács és Vidéke. – 2:7 (1991. márc. 30.). – p. 2.

A két lakótelep problémájára később még visszatér a testület.

 

Bojtár László: Városunk első polgármesteréről == Mohács és Vidéke. – 2:7 (1991. márc. 30.). – p. 8.

[Margitay Lajos R]emek munkatársakat gyűjtött maga köré (többek közt dr. Horváth Kázmért [...] Ez a "csapat" mindennel inkább vádolható, mint azzal, hogy a két háború közti évtizedekben a fasizálódás irányába vezette volna a város közéletét.

 

B[ojtár] L[ászló]: Visszapillantó tükör == Mohács és Vidéke. – 2:16 (1991. aug. 3.). – p. 3.

Dr. Tarnai Károly helytörténész utódai között: HK.

 

Még egyszer az utcanevekről == Mohács és Vidéke. – 2:22 (1991. nov. 2.). – p. 5.

HK utca.

 

Új utcaneveink : Dr. Horváth Kázmér == Mohácsi Hírlap. – 1:13 (1992. nov. 21.). – p. 8.

 

Bojtár László: Fogadalmi templom – Csatatéri emléktemplom == Mohácsi Hírlap. – 2:17 (1993. aug. 21.). – p. 9.

A következő mozzanat drámai helyzetet teremtett. Árkay Bertalan ugyanis, visszautalva atyja eredeti terveire (aki Győrben a gyárvárosi templomnál sikerrel alkalmazta már ezt a megoldást), meg akarta kezdeni az oldalsó árkádsorok munkálatait. Ám a közvélemény két prominens helyi személyiség sajtópolémiája folytán igencsak megoszlott. Fehérváry István (1891–1989), Mohács főmérnöke esztétikai és városrendezési fenntartásait hangoztatva elvetette az árkádsor tervét, sőt hivatali hatáskörére hivatkozva meg is vétózta azt. Dr. Horváth Kázmér (1893– ) főjegyző, a kiváló helytörténész, nem maradt le a pengeváltásról: "Fehérvárynak 1928-tól 1935-ig módja lett volna ellenvéleményét nyilvánítani, hiszen Árkay vele beszélt meg mindent." A Mohácsi Hírlapban azt is részletezte, hogy javaslata szerint "a baloldali árkádsor közepére II. Lajos szobra jut, egyes oszlopaira támaszkodva egy-egy elesett hősnek szobra, illetve reliefje".

 

Bojtár László: Forgácsok a mohácsi sajtó műhelyéből == Mohácsi Hírlap. – 3:16 (1994. aug. 13.). – p. 7.

Munkatárs: HK.

 

Bojtár László: Történelmi idők tanúja: legrégibb iskolánk == Mohácsi Hírlap. – 3:18 (1994. szept. 10.). – p. 11.

Dr. Horváth Kázmér, a megalapozatlan találgatásokra korántsem hajlamos helytörténész a Dunavidék 1936. október 11-i számában így vélekedik: "A belvárosi iskola talán még a törökök előtt épülhetett." Ennek némileg ellentmond a restaurálás során szerzett személyes tapasztalata, mely szerint az iskola a törökkori vár déli falába épült bele.

 

Hargitai Ottó: Tihanyi János == Mohácsi Hírlap. – 3:18 (1994. szept. 10.). – p. 11.

A Dlusztus-család krónikája, 1981. "Jani bácsi és dr. Horváth Kázmér nevéhez fűződik annak a Boldogasszony-szobornak a hazahozatala Geresdről, amely szobor a mohácsi vész idején a Szűz Mária templomban állt."

 

Rózsás József: A mohácsi Fogadalmi Emléktemplom. – Mohács : Média Mohács, 1995. – 131 p. [31; 34; 35; 41; 44; 45; 63; 78]

 

Bán András–Szabó Magdolna: Fotográfiák vidéki gyűjteményekben, 1. == Fotóművészet. – 55:3 (2012.). – p. ??

A negatívokat áttekintve [a Kanizsai Dorottya Múzeumban], kiemelhető egyes mohácsi fotóamatőrök viszonylag nagy számú fotóanyaga. Ilyenek Dr. Horváth Kázmér lokálpatrióta aljegyző 1920–1930-as évekből származó dokumentum-képei. A témáját tekintve sokrétű anyag elsősorban a város utcáit, tereit, a fotós korának fontosabb eseményeit, híres embereit örökíti meg, így helytörténeti szempontból különösen fontos anyag. Ő alapozta meg anyagilag a múzeumot, az ő nevéhez fűződik a mohácsi csata 400. évfordulójának megszervezése 1926-ban. Az esemény díszalbuma szintén a múzeum birtokában van. A fényképsorozat Weidlich Ede, az album Fridrich Oszkár műtermében készült. Az első világháború után mesterségesen feltámasztotta és megszervezte a busójárás ősi szokásából a mára világhírűvé vált, karnevál jellegű ünnepet. A műkedvelő fényképész, helytörténész 1938-ban Szamosújvár, majd Újvidék helyettes polgármestere volt. A gyűjteményben, közel 1000 darab mohácsi vonatkozású, többségében 6×6-os cellulóz alapú negatívja található.

 

 

Emlékműveket újítanak fel Mohácson == DN. – 30:226 (1973. aug. 28.). – p. 3.

A mohácsi városi tanács megbízta a költségvetési üzemet a Hősök terén lévő lengyel emlékmű és a Csele-pataknál, a mohácsi csatára emlékeztető obeliszk felújításával. (100 ezer forint)

Kovács András: Mohács emléke == DN. – 30:228 (1973. aug. 30.). – p. 6.

Kiss Béla: A csatatéri kápolna == DN. – 30:228 (1973. aug. 30.). – p. 6.

 

 

Művei

Háborus apróságok == Világháború heti postája. – 2:13 (1915. márc. 28.). – p. 7–8.

 

Az első sírhalmok == Világháború heti postája. – 2:14 (1915. ápr. 4.). – p. 7–9.

 

A mi tanyánk : Élet a táborban == Világháború heti postája. – 2:16 (1915. ápr. 18.). – p. 7–8.

 

Egy husvét a nagy háboruban : Háborus naplómból == Pécsi Est. – 17:87 (1922. ápr. 16.). – p. 4.

 

Válasz a "Pécsi Lapok"-nak == Pécsi Est. – 17:108 (1922. máj. 13.). – p. 2.

Utalások a szerb megszállás alatti tevékenységére.

 

(H. K.): A színház és a magyarság == Pécsi Est. – 18:15 (1923. jan. 20.). – p. 1.

Molnár Ferenc Égi és földi szerelem c. darabjáról.

 

(H. K.): Az emberiség tragédiája == Pécsi Est. – 18:17 (1923. jan. 23.). – p. 1.

Madách.

 

(H. K.): Epilogus a Fehér Gyula ügyben == Pécsi Est. – 18:46 (1923. febr. 27.). – p. 4.

Úgy hisszük, a pécsi Nemzeti Színházat nem azért építették, hogy azon elsősorban zsidó színészek szerepeljenek és vendégszerepeljenek. [HK a "Pécsi Lapok" ellen.]

 

Pécsi őrszem == Pécsi Est. – 18:47 (1923. febr. 28.). – p. 3.

Komlós Jenő úrnak! Én már ilyen fiú vagyok. Horváth Kázmér

 

Mikor az 52-esek egy hadosztályt mentettek meg az elfogatástól == Dunántúl. – 15:127 (1925. jún. 7.) – p. 2–3.

 

Előkészületek a mohácsi vész 400 éves jubileumára == Dunántúl. – 15:212 (1925. szept. 20.) – p. 2.

 

Négy havi munka után feloszlik a mohácsi művésztelep == Dunántúl. – 15:213 (1925. szept. 22.) – p. 2.

 

Megkezdődnek az ásatások a mohácsi csatamezőn == Dunántúl. – ??:?? (1925. okt. 24.). – p. 2.

 

Baranya összes falvai részt vesznek a mohácsi kiállításon == Dunántúl. – ??:?? (1926. máj. 27.). p. 2.

 

Mohács == Esztergom és Vidéke. – 48:50 (1926. jún. 24.). – p. 1.

Nekünk nem lehet jogunk a vádra. Mert azok, akik akkor elestek, legalább megkísérelték a végzetet feltartóztatni és karddal álltak ellen. Mi ellenben eldobtuk a kardot és tétlen néztük hogyan özönli el az éhes szomszéd az ország leggazdagabb és termékenyebb vidékeit egy olyan hadjárat után, amelyben diadalmasan álltuk ki a próbát s a vitézségnek soha nem lankadó babérjaival öveztük homlokunkat. [...] Négy évszázad kellett, hogy Mohács jelentősége a magyar történelemben teljesen kidomborodjék.

 

Nyíregyháza város képviselete a mohácsi csata évfordulóján rendezett országos ünnepségen : A társadalmi szervezetek egész serege tartja Mohácson kongresszusát aug. 20-tól szept. 8-ig, hogy megemlékezhessék II. Lajos királyról és a kereszténység 20 ezer vértanujáról == Nyírvidék. –  47:177 (1926. aug. 7.). – p. 3.

 

A mohácsi kiállítás sikere biztosítva van : Állami díjak, állami érmek : A kiállítást Albrecht kir. herceg nyitja meg == Dunántúl. – 16:178 (1926. aug. 8.). – p. 3–4.

 

Mohács a magyar nemzet tragédiájának városa == Körösvidék. – 7:182 (1926. aug. 13.). – p. 1.

Egyetemes nagy nemzeti megmozdulás ez s minden társadalmi osztály kiveszi részét belőle azon a zarándoklaton, amely aug. 20-tól szept. 8-ig tart. [Rövid várostörténet.] A hosszú szenvedések után ismét fejlődésnek indul, 1840-ben már újból város, 1876-ban visszafejlődik nagyközséggé, 1924-ben azonban ismét rendezett tanácsú várossá alakul át. [...] Mióta várossá lett, rohamos fejlődésnek indult s ma a mohácsi vész 400-ik évfordulójának esztendejében, ha a magyarság életerejét és munkavágyát, élniakarását akarjuk látni s mai elesettségünkben keressük a lehetőségeket az új élet megalapozásához, akkor zarándokoljunk ezek alatt a szent napok alatt Mohácsra, amelyről Kisfaludy Károly azt énekelte, hogy a magyar nemzet nagylétének temetője volt s azzal a meggyőződéssel fogunk távozni, hogy ha egy város a nagy mohácsi tragédia után ilyen életerőtől duzzad még 400 év múlva is, akkor a trianoni katasztrófa után is lesz a magyar nemzetnek feltámadása.

 

A mohácsi kiállítás anyaga == Dunántúl. – 16:193 (1926. aug. 27.). – p. 2.

 

Holnap bezárul a mohácsi kiállítás == Dunántúl. – 16:201 (1926. szept. 5.). – p. 3.

 

Elkészült Mohács új városháza == Dunántúl. – ??:?? (1927. okt. 5.). p. 2.

 

Mohács vásárainak jelentősége Baranya és a csonkaország gazdasági életében == Dunántúl. – ??:?? (1927. okt. 9.). – p. 5.

 

Mohács középiskola felállítására törekszik == Dunántúl. – ??:?? (1927. okt. 16.). – p. 3.

 

A mohácsi művésztelep növendékjeinek nagy sikere egy pályázaton == Dunántúl. – ??:?? (1927. okt. 22.). – p. 3.

 

Több mint 10 milliárdot fordítottak a mohácsi ármentesítő társulatok csatornázásra == Dunántúl. – ??:?? (1927. nov. 20.). – p. 4.

 

Margitai Lajos dr. polgármester nyitja meg holnap a mohácsi [II. Lajos] múzeumot == Dunántúl. 1927. nov. 27. p. 2.

 

Egy templom alapjai kerültek elő a mohácsi Alsómezőben == Dunántúl. – ??:?? (1927. nov. 30.). – p. 2.

 

A régi Mohács életéből == Dunántúl. – ??:?? (1927. dec. 25.). – p. 37.

 

A gyermekáldás Mohácson is az országos átlag alatt mozog == Dunántúl. – ??:?? (1928. jan. 6.). – p. 2.

 

Baranyamegye több mint öt milliárd koronát fordít a mohácsi László Kórház átépítésére == Dunántúl. – ??:?? (1928. febr. 4.). – p. 2.

 

Mohács népessége eléri a békebeli létszámot == Dunántúl. – ??:?? (1928. febr. 14.). – p. 4.

 

Mohács mint kikötő == Dunántúl. – ??:?? (1928. ápr. 4.). – p. 4–5.

 

Busójárás Mohácson == Dunántúl. – 18:81 (1928. ápr. 8.). – p. 41–42.

 

Gyümölcsértékesítő vállalat tervével foglalkozik Mohács városa == Dunántúl. – ??:?? (1928. máj. 16.). – p. 2.

 

Mohács város pecsétjei == A Pécs-Baranya megyei Múzeum Egyesület Értesítője. – 10:2–3 (1928.). – Pécs : Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület, 1928. – p. 53–64.

 

Kukoricatermesztés Mohácson [1715] == A Pécs-Baranya megyei Múzeum Egyesület Értesítője. – 10:4 (1928.). – Pécs : Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület, 1929. – p. 136.

 

A mohács-pécsi vasút multjából == A Pécs-Baranya megyei Múzeum Egyesület Értesítője. – 10:4 (1928.). – Pécs : Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület, 1929. – p. 136–137.

 

A mohácsi püspökkastély múltjához szolgáló adatok [1714–1785] == A Pécs-Baranya megyei Múzeum Egyesület Értesítője. – 10:4 (1928.). – Pécs : Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület, 1929. – p. 137–138.

 

A zsidók letelepedése Mohácson == A Pécs-Baranya megyei Múzeum Egyesület Értesítője. – 10:4 (1928.). – Pécs : Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület, 1929. – p. 138–139.

 

Mohács : A város fejlődéstörténetének vázlata == Baranya vármegye Trianon után tíz évvel

 

Mohács város problémái 1929-ben == Dunántúl. – ??:?? (1929. jan. 5.). – p. 2.

 

A Szentferencrend gimnáziumának Mohácson való felállítása mellett döntött == Dunántúl. – ??:?? (1929. febr. 28.). – p. 3.

 

Mikor telepedtek meg Mohácson a németek? == Dunántúl. – ??:?? (1929. márc. 31.). – p. 19–20.

 

Karácsonyi álom : Modern legenda (Mohácsi Hírlap meléklete) == Mohácsi Hírlap. – 19:52 (1929. dec. 22.). – p. 1–2.

 

Bíróválasztás Mohácson Mária Terézia korában == A Pécs-Baranya megyei Múzeum Egyesület Értesítője. – 11:1–4 (1929.). – Pécs : Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület, 1930. – p. 83–87. : ill. [Walter Buhe rajza: Mohácsi sokácok.]

 

 1. április 1-én [mohácsi rendelet]  == A Pécs-Baranya megyei Múzeum Egyesület Értesítője. – 11:1–4 (1929.). – Pécs : Pécs-Baranyamegyei Múzeum Egyesület, 1930. – p. 87–89. : ill. [Walter Buhe rajza: Szalántai sokácok.]

 

Vitéz Horváth Kázmér dr. Mohács város aljegyzője: Mohács II. József korában : Előadás a mohácsi II. Lajos Múzeumegyesület szabadlíceumában 1930. évi február hó 28. – Mohács : A mohácsi II. Lajos Múzeumegyesület, 1930. – 47 p.

 

Mohács jövője == Dunavidék. – 9:16 (1930. ápr. 20.). – p. 1–3.

 

Mikor került Mohács török uralom alá? == Mohácsi Hírlap. – 20:16 (1930. ápr. 20.). – p. 2–4.

 

Veni Sanctae Spiritus... == Dunavidék. – 9:23 (1930. jún. 8.). – p. 1.

 

Mohács emlékei külföldön == Mohácsi Hírlap. – 20:45 (1930. nov. 9.). – p. 2.

 

Délbaranya és a trianoni békeszerződés revíziója == Dunavidék. – 10:14 (1931. ápr. 5.). – p. 1–2.

 

Délbaranya és a trianoni békeszerződés revíziója. – Pécs : Dunántúl, 1931.

Délbaranya és a trianoni békeszerződés revíziója [recenzió] == Dunántúl. – 1930. dec. 11. p. 7.

Egy előadói kritika vitéz Horváth Kázmér könyvéről == Dunántúl. 1931. jan. 9. p. 7.

Ahol útlevél kell a ház tatarozásához == Dunántúl. 1931. ápr. 11. p. 4.

 

A könyvtárak szervezete Németországban és Ausztria területén : Jegyzetek tanulmányutamról, 1. == Mohácsi Hírlap. – 21:16 (1931. ápr. 19.). – p. 3.

 

A II. mohácsi csatára vonatkozó kutatások és annak eredményei, 1. == Dunavidék. – 10:17 (1931. ápr. 26.). – p. 2.

 

A könyvtárak szervezete Németországban és Ausztria területén : Jegyzetek tanulmányutamról, 2. == Mohácsi Hírlap. – 21:17 (1931. ápr. 26.). – p. 3.

 

A II. mohácsi csatára vonatkozó kutatások és annak eredményei, 2. == Dunavidék. – 10:18 (1931. máj. 3.). – p. 2.

 

A könyvtárak szervezete Németországban és Ausztria területén : Jegyzetek tanulmányutamról, 3. == Mohácsi Hírlap. – 21:18 (1931. máj. 3.). – p. 2.

 

A II. mohácsi csatára vonatkozó kutatások és annak eredményei, 3. == Dunavidék. – 10:19 (1931. máj. 10.). – p. 2.

 

A könyvtárak szervezete Németországban és Ausztria területén : Jegyzetek tanulmányutamról, 4. == Mohácsi Hírlap. – 21:19 (1931. máj. 10. 26.). – p. 2–3.

 

Mikor vándoroltak be a mohácsi sokacok? Vitéz Horváth Kázmér dr. előadása a Mohácsi Sokacok Olvasókörében a mohácsi sokacok eredetéről == Dunántúl. – 22:20 (1932. jan. 26.). – p. 4.

 

Milyen lesz a mohácsi fogadalmi templom? == Mohácsi Hírlap. – 23:18 (1933. ápr. 30.). – p. 2–3.

 

Mohács múltja és jelene == Kalotai László (szerk.): Pécs-baranyai ismertető : 1934. – Pécs : Dunántúl Rt., 1934. – p. 62–72.

 

Mohács hősi halottai. – Pécs : Dunántúl Ny., 1935.

Mohács hősi halottait könyvben is megörökítették == Dunántúl. 1935. aug. 23. p. 4.

 

A mohácsi csata emléktemplomának építkezése : Beszámoló az 1935. évi gyűjtés eredményéről és az 1932-től végzett munkálatokról. – Mohács : Fridrich Oszkár Könyvnyomdája, 1935. – 23 p.

 

Országos mutatvánnyá kell tenni a mohácsi farsangot == Magyarság. – ??:?? (1936. márc. 1.). – p. ?

 

Az 1687. évi hadjárat és a II. mohácsi ütközet. – Mohács : II. Mohácsi Csata Emlékbizottság, 1937. – 11 p.

 

Mohács a világháború után... == Pécsi Szentföld. – 1:6 (1940. aug. 1.). – p. 2–4.

 

 

??New Jersey Híradó, 1916.??

 

Megtalálták Kelemen József kanonok feljegyzéseit a szabadságharcról == Független Néplap. – 2:26 (1948. febr. 1.). – p. 3.

 

Mohács ünnepe és hétköznapjai == Független Néplap. – 2:?? (1948. ápr. 11.). – p. 3.

 

A Független Néplap vidéki őrjárata Mohácstól Szekszárdig == Független Néplap. – 2:?? (1948. szept. 26.). – p. 2.

 

 

Hivatkozások

 

Ila Bálint: Vitéz Horváth Kázmér: Mohács (1929) [Recenzió] == Századok. – (1933.). – p. 103–104.

A kis vázlat főleg az irodalmi adatok alapján állíttatott össze. Elsősorban a művelődéstörténeti jelenségeket írja le, rövid összefoglaló képet nyújtva a város őstörténetéről, településéről, a városi önkormányzat fejlődéséről, az iskolaügyről, az ipar- és kereskedelemről. Nagyon nélkülözzük azonban a város és földesura viszonyának, a város török utáni betelepülésének, az új telepesek helyzetének és a magyarsághoz való viszonyának behatóbb tárgyalását és jellemzését. Ennek még e rövid értekezés keretében is sokkal több figyelmet kellett volna szentelni, mint azt H. teszi.

 

Dénes Gizella: A Dunántúl, a lélek és a szív írója == Képes Krónika. – (1937. okt. 10.). – p. 12–13. == Fekete László(szerk.): Insuladei. – Pécs, 2002. – p. 6.

Két év múlva, húszéves koromban jelent meg első novellás kötetem a Mecseki csend. Ekkor vett pártfogásba a Pécsi Est című napilap főszerkesztője, Komócsy István és felfogadott, de nem ám szerkesztőnek, hanem tisztviselőnek. Meg kellett tanulnom a kettős könyvvitel furfangjait. Bizony nehezen ment. Egy szép napon aztán újabb fordulat következett be az életemben. A politikai szerkesztő, vitéz Horváth Kázmér közbejött akadályok miatt nem írhatta meg az aznapi vezércikket s engem bízott meg ezzel a nemes feladattal. Nagyban írom a vezércikket, mikor betoppan a főszerkesztőm. Nos Gizella, hogy megy a könyvelés? – kérdezte. Én most vezércikket írok, főszerkesztő uram – feleltem. Nagyot nézett, de egy árvaszót sem szólt. Mikor aztán másnap megjelent az írásom, magához hivatott és csak ennyit mondott: Mától fogva a Pécsi Est belső munkatársa vagy, Gizella. Madarat lehetett volna fogatni velem örömömben, annyira jólesett ez a kitüntetés.

 

Dénes Gizella: Emlék és élet a mohácsi temető táján == Vigilia. – (1961. júl.). – p. 376–379. == Fekete László(szerk.): Insuladei. – Pécs, 2002. – p. 62.

 

Pusztai József: Százharminegy éves Pécs sajtója == Dunántúli Napló. – 20:287 (1963. dec. 8.). – Kilátó c. melléklet: p. 4.

http://library.hungaricana.hu/hu/view/DunantuliNaplo_1963_12/?pg=49&layout=s

 

Erdősi Ferenc–Lehmann Antal: Mohács földrajza. – Mohács : Mohács városi Tanács V. B. Művelődésügyi Osztálya, 1974.

145., 146., 247., 354.

 

Honismereti szabadlíceum : 1928-ban tartották az elsőt : Rangos előadások Mohácson a csata évfordulója jegyében == Dunántúli Napló. – 32:289 (1975. okt. 21.). – p. 2.

 

Füzes János: Kiadványok a mohácsi évfordulóra == Dunántúli Napló. – 33:273 (1976. okt. 3.). – p. 4.

 

 

 1. 1978. ápr. 11. ; 1980. ápr. 2.

 

 

Bezerédy Győző: Baranya községeinek pecsétkatasztere : IV. rész: Márok–Ózd) == Janus Pannonius Múzeum Évkönyve, 1981. – Pécs : Janus Pannonius Múzeum, 1982. –  p. 123–125.

Mohács város pecsétje.

 

Wallinger Endre: Budától – Belgrádig : Pécsi emlékkötet a nagyharsányi csatáról == Dunántúli Napló. – 44:223 (1987. aug. 14.). – p. 3.

 

Wallinger E.: Hasonmás kiadvány Mohácson : Két tanulmány a "II. mohácsi csatáról" == Dunántúli Napló. – 44:226 (1987. aug. 17.). – p. 3.

 

Házőrző szellemből karneváli kellék == Új Dunántúli Napló. – 4:43 (1993. febr. 13.). – p. 5.

 

Mikó Árpád–Sinkó Katalin (szerk.): Történelem-Kép : Szemelvények múlt és művészet kapcsolatáról Magyarországon (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai, 2000/3). – Budapest : Magyar Nemzeti Galéria, 2000. – p. 114.

 

Sebestyén Elemér–Szabó Péter: Magyar katonai közigazgatás Észak-Erdélyben és Székelyföldön 1940 őszén == Századok. – (2008). – p. 1390., 1410.

Farkas Claudia, K.: Zsidósors Mohácson 1944-ben. – Pécs : PTE FEEK, 2015. – 119 p. [15; 16]

 

 

 

A Horváth Kázmér hagyatékból:

Haller 78. [Papírfecnire vetett idézet eredetije: Haller István: Keresztény politika. – Budapest : Apostol-nyomda, 1926. – p. 78. http://mtdaportal.extra.hu/books/haller_istvan_a_kereszteny_politika.pdf]

Csak olyan politika adhat a fejlődésnek szilárd bázist, csak az vezethet békés folyamatossággal a fokozatosan javuló jövő felé, amely legfőbb feladatának az osztály és foglalkozási  ágak érdekeinek és létfeltételeinek összehangolását tartja. Tőke, munka, civilizáció, kultúra nem öncél. Eszköz valamennyi. Cél csak egy van: az ember testi és lelki jobbítása. Az ember kiszolgálása. Ez a teendője a politikának, ez a feladata a [pártnak, a] politikusnak.

 

 

Levél Weisz Tildának, 1968. január 25.

Magam viszont a hó első felét az évi jelentéssel töltöttem el és az ezzel kapcsolatos iratrendezésekkel, mert úgy látszik, hogy ezek a munkák már végzetszerűleg az én nyakamba szoktak mindenhol zúdulni. [...] Tulajdonképpen ezért is írok most kedves Tildus magának, mert maga Mohácson az egyetlen személy, aki mindent végigcsinált és körülbelöl mindent látott és benne volt a dolgokban, illetve maga előtt játszódtak le az események.

 

Levél Szőnyi Alajosnak, 1968. január 31.

Én most már négy éve a Janus Pannonius Múzeum Helytörténelmi Múzeumánál dolgozom [...] Gyerekeink Budapesten élnek. Lányom az Akadémia Szociálpolitikai osztályának gazd. igazgatója, fiam pedig a Csepelgyár anyagvizsgáló állomásainak főnöke, mint kohómérnök. Én 925 frt nyugdíjat kapok, amihez még 500 frt járul a Múzeumtól. Így hát szerényen ugyan, de még élünk! [Pécs, Bem u. 8.]

 

Levél Szőnyi Alajosnak,

1919-ben az első újságcikkét [ti.: Nagy Ferenc későbbi miniszterelnöknek] a Pécsi Estben én tettem sajtóképessé és közöltem le, sokat segítettem pályafutásában Perr Viktorral, mikor azonban bekerült a hatalomba, mindenkit megtagadott[...]

 

 

(m. j.): Fasiszta mentés == Új Dunántúl. – 2:141 (1945. jún. 24.). – p. 1.

 

 

 

 

 

A közgyűlés Makucz Jenő és Horváth Kázmér elmenekült tanácsnokokat nem veszi vissza : Újjáalakult a városi törvényhatósági bizottság == Új Dunántúl. – 2:141 (1945. jún. 24.). – p. 2.

 

 

 

 

 

[Helyreigazítási kérelem] : Az "Új Dunántúl" szerkesztőségének == Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára, Horváth Kázmér hagyatéka, Napi események, iratok, dokumentumok gyűjtője, 1945–1947.

 

 

 

[Horváth Kázmér: Tekintetes Szerkesztőség == Új Dunántúl. – 2:148 (1945. júl. 4.). – p. 3.

Helyreigazítás]

 

 

 

 

 

 

Czirják Antalt kizárták a Független Kisgazdapártból == Új Dunántúl. – 2:142 (1945. jún. 26.). – p. 1.

 

Elsüllyedt világ == Új Dunántúl. – 2:144 (1945. jún. 28.). – p. 1.

 

 

 

 

 

Horváth Kázmér: Tekintetes Szerkesztőség == Új Dunántúl. – 2:148 (1945. júl. 4.). – p. 3.

Helyreigazítás

 

 

 

 

 

Szép kis társaság! == Új Dunántúl. – 2:241 (1945. okt. 28.). – p. 2.

 

 

 

 

 

[Helyreigazítási kérelem] : Zsadányi Oszkárnak [Új Dunántúl] == Magyar Nemzeti Levéltár Baranya Megyei Levéltára, Horváth Kázmér hagyatéka, Személyes iratok, levelezések, beszédek, előadások szövegei. [8. doboz]

 

 

 

"Illetéktelen hírforrás-e" : a Kis Újság 1945. évi június 23-i száma? Czirják Antalt mégis kizárták a kisgazdapártból == Új Dunántúl. – 4:20 (1947. jan. 25.). – p. 3.

A közgyűlés természetesen nem vette vissza a két elmenekült [sic! hiába minden helyreigazítás] tanácsnokot. (Akik közül Horváth Kázmér 1919–20-ban a Pécsi Est c. ellenforradalmár lap szerkesztője volt.)

 

 

 

 

 

---------------------------------------------

A Délvidékkel kapcsolatos irodalom jegyzéke:

 

Délvidéki emlékkönyv. – Újvidék, 1942.

Bajcsy-Zsilinszky Endre Memorandum... == OL Küm. pol. 1943–16–81. pol. sz. jelentés (másolat)

 

Buzási János: Az újvidéki "razzia". – Budapest : Kossuth, 1963.

 

Hollós Ervin: A délvidéki tragédia == Uő.: Rendőrség, csendőrség, VKF 2. – Budapest : Kossuth, 1971. – p. 288–310.

 

Beránné Nemes Éva–Hollós Ervin: Megfigyelés alatt... – Budapest : Akadémiai, 1977.

Kádár Gyula: A Ludovikától Sopronkőhidáig. Budapest : Magvető, 1978.

 

 

Rektor Béla: A magyar királyi csendőrség oknyomozó története. – Cleveland : Árpád, 1980.

 

Sajti Enikő, A.: Délvidék 1941–1944. – Budapest : Kossuth, 1987.

Cseres Tibor: Vérbosszú Bácskában. – Budapest : Magvető, 1991.

 

Domonkos László: Magyarok a Délvidéken. – Budapest : Zrínyi, 1992.

 

Gion Nándor: Ez a nap a miénk. – Budapest : Osiris, 1997.

Burány Béla: Így éltünk a Délvidéken. – Budapest : Nap, 1999.

Domonkos László: Tovatűnt tavasz, odalenn délen == Nyugati Magyarság, 1999. ápr.

 

Arday Lajos: Magyarok a Délvidéken, Jugoszláviában. – Budapest, 2002.

 

Györkei Jenő: Idegen bírák előtt. Szombathelyi Ferenc újvidéki pere és kivégzése. – Budapest : Zrínyi, 2002.

 

Horváth Csaba–Lengyel Ferenc: A délvidéki hadművelet 1941. április. Budapest : Puedlo, 2003.

 

Erdősi József: Az 1944–45 évi atrocitások időterjedelme és helyzetképe. Egy zombori diák háborús naplójegyzetei == Rémuralom a Délvidéken. Újvidék, 2004.

Forró Lajos: Megszavazták a lincselést – Három társtelepülés kálváriája == Rémuralom a Délvidéken. Újvidék, 2004.

Stark Tamás: A magyar történetírás az 1944 őszi délvidéki megtorlásokról == Rémuralom a Délvidéken. Újvidék, 2004.

 

Sajti Enikő, A.: Impériumváltások, revízió, kisebbség – Magyarok a Délvidéken 1918–1947. – Budapest : Napvilág, 2004.

 

Sajti Enikő, A.: Bűntudat és győztes fölény. – Szeged, 2010.

 

Domonkos László: Kézigránát virágcsokorban == Magyar Nemzet, 2011. ápr. 9.

Kubát János: A bácskai bevonulás – Egy zentai polgár emlékei... == Magyar Szó, 2011. ápr. 16.

 

Domonkos László: Magyar világ: rendbontók, razziák, reménykedők == Vincze Gábor (szerk.): Visszatér a Délvidék. – Budapest : Kárpátia Stúdió, 2011. – p. 132–148.

 

Dobrowiecki Péter: Szemet szemért. A délvidéki "hideg napok" és az azt követő jugoszláv megtorlásokat övező mítoszok a magyar történetírásban == Szalai László (szerk.): A nemzeti mítoszok szerkezete és funkciója Kelet-Európában. – Budapest, 2013. – p. 55–64.

 

Fiziker Róbert: Razzia a Délvidéken == Uő.: Leleplezett történelem. – Budapest, 2015. – p. 237–247.

 

Pihurik Judit: Perben és haragban világháborús önmagunkkal : tanulmányok. – Pécs, Budapest, 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

Honlap készítés ingyen

Asztali nézet